Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sketchpad Χρήση του λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sketchpad Χρήση του λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sketchpad Χρήση του λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης Χρήση του λογισμικού Sketchpad

2 Το Sketchpad σχεδιάστηκε κυρίως για χρήση σε μαθήματα γεωμετρίας στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ωστόσο, η δοκιμή έδειξε πως η ευκολία στο χειρισμό του Sketchpad καθιστά επιτυχή τη χρήση του και στο Δημοτικό.

3 Πολλών χρόνων έρευνες στη διδακτική της Γεωμετρίας αναδεικνύουν τη δυσκολία των μαθητών να αντιληφθούν γεωμετρικά αντικείμενα και σχέσεις. Οι βασικοί λόγοι αποδίδονται στο περιβάλλον παράστασης και επεξεργασίας των γεωμετρικών αντικειμένων και σχέσεων. Η δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος με το Sketchpad αλλάζει τον τρόπο εποπτείας, δημιουργίας και διαχείρισης των γεωμετρικών σχεδίων.

4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Εργαλείο βέλους επιλογής και μεταφοράς: Κάντε κλικ στα αντικείμενα του σχεδίου για να τα επιλέξετε. Σύρετε τα αντικείμενα, για να τα μετακινήσετε (μεταφέρετε). Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, για να εμφανιστούν τα βέλη μεταφοράς, περιστροφής και αυξομείωσης.) Εργαλείο σημείων: Κάντε κλικ στην κενή επιφάνεια του σχεδίου, για να δημιουργήσετε ένα ανεξάρτητο σημείο ή κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πάνω σε αυτό. Εργαλείο διαβήτη (κύκλων): Πατήστε το κουμπί του ποντικιού, για να δημιουργήσετε το κέντρο, σύρετε για να δημιουργήσετε τον κύκλο, αφήστε το κουμπί για να δημιουργήσετε το σημείο ορισμού της ακτίνας. Εργαλείο σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων (τμήματος): Πατήστε, για να δημιουργήσετε το πρώτο άκρο, σύρετε, για να δημιουργήσετε το ευθύγραμμο τμήμα, αφήστε το κουμπί, για να δημιουργήσετε το δεύτερο άκρο. (Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να εμφανιστούν τα εργαλεία τμήματος, ημιευθείας και ευθείας.) Εργαλείο εμφάνισης – απόκρυψης ετικέτας: Πατήστε με αυτό το εργαλείο πάνω σε ένα σημείο το οποίο δεν το έχετε ονομάσει και αυτόματα θα του δοθεί κάποιο γράμμα ξεκινώντας από το Α. Επίσης ονομάζει και τα ευθύγραμμα τμήματα. Πατήστε σε αυτό το εργαλείο και θα εμφανιστεί το εικονίδιο βοήθειας. Οτιδήποτε αγγίξετε με το εικονίδιο της βοήθειας θα βγει μία επεξήγηση.

5 Οι εντολές από το αρχείο είναι γνωστές από άλλα προγράμματα όπως το word.
Η καινούρια εντολή είναι το «Νέο αρχείο εντολών». Με αυτή την εντολή μπορούμε να καταγράψουμε όλες τις κινήσεις για τη δημιουργία ενός σχήματος και μετά να τις ξαναδούμε. Πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επιλέγουμε Αρχείο – Νέο αρχείο εντολών – Εγγραφή. Μόλις τελειώσουμε την εγγραφή πατάμε διακοπή και αποθηκεύουμε. Όταν θέλουμε να το δούμε επιλέγουμε αρχείο – άνοιγμα και το βρίσκουμε με το όνομα που το αποθηκεύσαμε.

6 Προβολή Έχουμε σχεδιάσει ένα ευθύγραμμο τμήμα.
Από το «Στυλ γραμμής» ρυθμίζουμε το πάχος της. Από το «Χρώμα» το χρώμα της. «Στυλ κειμένου» & «Γραμματοσειρά κειμένου» ρυθμίζουν τα γράμματα όταν υπάρχουν (όταν ονομάσουμε δύο σημεία ) «Εμφάνιση ετικέτας» ονομάζει τα δύο σημεία του ευθύγραμμου τμήματος κ.ά. Με την προϋπόθεση να τα έχουμε επιλέξει. «Προτιμήσεις» κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις: μονάδες μέτρησης, αν θα εμφανίζονται οι ετικέτες αυτόματα κ.ά.

7 Κατασκευή Από εδώ γίνονται πολλές κατασκευές (σημεία, κάθετες, παράλληλες, διχοτόμος γωνίας κ.ά.). Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε επιλέξει τα σημεία στα οποία θα γίνει η κατασκευή. Η επιλογή γίνεται με το εργαλείο επιλογής – μετακίνησης. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε δύο σημεία επιλέγουμε το πρώτο και κρατώντας πατημένο το shift επιλέγουμε και το δεύτερο.

8 Μετασχηματισμός (συμμετρία)
Χρήσιμο εργαλείο για το σχηματισμό ανάκλασης. Κατασκευάζουμε ένα τρίγωνο: Δημιουργούμε τρία σημεία (ΑΒΓ), τα επιλέγουμε και από το μενού κατασκευή – τμήμα σχηματίζουμε το τρίγωνο. Δημιουργούμε ένα ευθύγραμμο τμήμα κάτω από το τρίγωνο και επιλέγουμε από το μενού μετασχηματισμός – άξονας συμμετρίας. Επιλέγουμε τα τρία σημεία του τριγώνου (ΑΒΓ) και από το μενού μετασχηματισμός – ανάκλαση δημιουργούμε την ανάκλαση του τριγώνου.

9 Μέτρηση Από εδώ μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος, το εμβαδόν, την περίμετρο, μία γωνία κ.ά. Πριν κάνουμε τη μέτρηση θα πρέπει να έχουμε επιλέξει (με τη γνωστή διαδικασία) το σχήμα που θα μετρήσουμε. Για να μετρήσουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ επιλέγουμε τα δύο σημεία και από το μενού μέτρηση επιλέγουμε απόσταση. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάνω δεξιά.

10 Γράφημα Επιλέγοντας εμφάνιση πλέγματος μπορούμε να σχεδιάσουμε πάνω στο πλέγμα και να κάνουμε διάφορες μετρήσεις. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για μετρήσεις σε μικρές τάξεις.

11 Μετρήσεις (εμβαδόν) Για να βρούμε το εμβαδόν ενός τριγώνου: Δημιουργούμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Επιλέγουμε το σημείο Α και κρατώντας πατημένο το shift επιλέγουμε και τα άλλα δύο σημεία Β, Γ. Αφού τα επιλέξουμε κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε κατασκευή – εσωτερικό πολυγώνου. Συνεχίζεται στην επόμενη διαφάνεια..

12 Αυτόματα βλέπουμε να γεμίζει με χρώμα το εσωτερικό του τριγώνου.
Επιλέγουμε από το μενού Μέτρηση – εμβαδόν και θα δούμε αυτόματα να μας δίνει τη μέτρηση.

13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατασκευή Ρόμβου

14 Δημιουργούμε δύο σημεία Α και Β
Δημιουργούμε δύο σημεία Α και Β. Τα επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής και από το μενού προβολή - εμφάνιση ετικέτας ονομάζονται Α, Β. Η ονομασία δύο σημείων μπορεί να γίνει και με το χεράκι κάνοντας κλικ πάνω στο κάθε σημείο.

15 Έχοντας επιλεγμένα τα δύο σημεία με το εργαλείο επιλογής (επιλέγουμε πρώτα το ένα σημείο και με το shift πατημένο επιλέγουμε και το δεύτερο σημείο) από το μενού κατασκευή επιλέγουμε κύκλος βάσει κέντρου και ακτίνας. Σχηματίζεται ένας κύκλος.

16 Επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής πρώτα το σημείο Β και κρατώντας πατημένο το shift το σημείο Α. Από το μενού κατασκευή επιλέγουμε κύκλος βάσει κέντρου και ακτίνας.

17 Σχηματίζεται ένας δεύτερος κύκλος με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα το σημείο Α.

18 Επιλέγουμε με το γνωστό τρόπο τους δύο κύκλους πατώντας πάνω τους (με το εργαλείο επιλογής και κρατώντας πατημένο το shift) και από το μενού κατασκευή επιλέγουμε σημείο σε τομή. Εμφανίζονται δύο σημεία στις τομές των δύο κύκλων.

19 Επιλέγουμε προβολή – εμφάνιση ετικετών και αυτόματα ονομάζονται τα σημεία τομής Γ και Δ.

20 Επιλέγουμε το σημείο Α και με πατημένο το shift το σημείο Γ

21 Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουμε τα τμήματα ΑΔ, ΔΒ και ΒΓ
Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουμε τα τμήματα ΑΔ, ΔΒ και ΒΓ. Σχηματίζεται ένας ρόμβος. Για επαλήθευση μπορούμε να μετρήσουμε τις πλευρές του και τις γωνίες του.


Κατέβασμα ppt "Sketchpad Χρήση του λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google