Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. CERF Ενημερωτικό Εργαστήριο 4 Ιουλίου 2013

2 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Περιεχόμενο εργαστηρίου Συμπλήρωση 1 ου ερωτηματολογίου Σκοπός και Στόχοι του έργου Το υλικό που αναπτύχθηκε για τις βασικές ικανότητες 2, 4, 6, 7 & 8 Δράσεις που έγιναν και δράσεις που πρόκειται να γίνουν Η σημασία του έργου Συζήτηση Συμπλήρωση 2 ου ερωτηματολογίου

3 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συμπλήρωση 1 ου ερωτηματολογίου 5 λεπτά

4 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι Εταίροι του έργου Συντονιστής του έργου – DIMITRA I.T.D ΕΛΛΑΔΑ Λοιποί εταίροι – Μ.Μ.C Management Center Ltd ΚΥΠΡΟΣ – Επιμελητήριο Λάρισας ΕΛΛΑΔΑ – RINOVA ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – FOLKUNIVERSITETET ΣΟΥΗΔΙΑ – DOCUMENTA ΙΣΠΑΝΙΑ – I-SKILLS ΕΛΛΑΔΑ

5 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διάρκεια, Σκοπός και Στόχοι Διάρκεια – 2 χρόνια: Οκτώβριος 2011-Σεπτέμβριο 2013 Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και προγραμμάτων κατάρτισης για πέντε από τις βασικές ικανότητες όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ) και ένα πολυμέσο μοντέλο πιστοποίησης για αποκτηθείσα γνώση, δεξιότητες και στάσεις της βασικής δεξιότητας «Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα»

6 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διάρκεια, Σκοπός και Στόχοι Στόχοι – Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για πέντε από τις οκτώ βασικές ικανότητες οι οποίες καθορίζονται από τo ΕΠΑ ως απαραίτητες για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την καθιέρωση μιας συνεκτικής κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. – Ανάπτυξη μοντέλου πιστοποίησης για αποκτηθείσα γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές για την βασική ικανότητα «Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με το ΕΠΑ. – Υποστήριξη για την διάδοση και χρήση αυτού του εργαλείου αναφοράς ανάμεσα σε χαράκτες πολιτικής, παροχείς εκπαίδευσης, υπαλλήλους, και εκπαιδευόμενους για την διευκόλυνση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για τις προσπάθειες προς κοινά συμφωνηθέντες στόχους.

7 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 8 Βασικές Ικανότητες Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την Δια Βίου Μάθηση Στα τέλη του 2006, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησαν ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των βασικών ικανοτήτων (ΕΠΑ) για την δια βίου μάθηση. Το ΕΠΑ αναγνωρίζει και καθορίζει τις οκτώ βασικές δεξιότητες τις οποίες οι πολίτες χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό πολιτότητα και την απασχολησιμότητα στην βασισμένη στη γνώση κοινωνία μας. 1.Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 2.Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 3.Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 4. Ψηφιακή ικανότητα 5.Μεταγνωστικές ικανότητες 6.Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 7.Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 8.Πολιτιστική γνώση και έκφραση

8 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι Βασικές Ικανότητες 2, 4, 6, 7 & 8

9 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βασική Ικανότητα 2 Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες

10 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές δεξιότητες της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε ένα κατάλληλο φάσμα κοινωνικών και πολιτισμικών πεδίων (εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασία, σπίτι, ελεύθερος χρόνος) σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες καθενός. Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες, όπως η διαμεσολάβηση και η διαπολιτισμική κατανόηση. Ο βαθμός επάρκειας του ατόμου ποικίλλει μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων (ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής) και μεταξύ των διαφόρων γλωσσών και σύμφωνα με το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, το περιβάλλον, τις ανάγκες και/ή τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

11 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα A. Χαιρετισμοί και Εισαγωγή B. Ζητώντας πληροφορίες C. Βασική καθημερινή επικοινωνία (Ακουστική κατανόηση 1) D. Βασική καθημερινή επικοινωνία (Ομιλία 1) E. Βασική καθημερινή επικοινωνία (Ανάγνωση 1) F. Βασική καθημερινή επικοινωνία (Γραφή 1) G. Βασική επικοινωνία στην εργασία (Ακουστική κατανόηση 2) H. Βασική επικοινωνία στην εργασία (Ομιλία 2) I. Βασική επικοινωνία στην εργασία (Ανάγνωση 2) J. Βασική επικοινωνία στην εργασία (Γραφή 2) K. Επανάληψη και αξιολόγηση

12 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βασική Ικανότητα 4 Ψηφιακή Ικανότητα

13 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, τη ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα. Υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παραγωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου.

14 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α. Η επανάσταση της τεχνολογίας πληροφοριών – ο ψηφιακός μας κόσμος, το σήμερα και το αύριο Β. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες υπολογιστών – Εισαγωγή στο γενικό γραφικό περιβάλλον χρήστη C. Βασικές αρχές επεξεργασίας κειμένου και επεξεργασία ψηφιακού κειμένου D. Φύλλα Εργασίας – Χαρακτηριστικά και η βασική τους λειτουργία Ε. Δημιουργία βάσης δεδομένων – πληροφορίες – αναζήτηση και συλλογή δεδομένων F. Διαδίκτυο, η τεχνολογία, η φιλοσοφία και οι υπηρεσίες του G. Σύγχρονα εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες

15 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βασική Ικανότητα 6 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

16 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός Οι εν λόγω ικανότητες περιλαμβάνουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες του πολίτη και καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, (και ειδικότερα στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες), καθώς και στην επίλυση διαφορών, όπου αυτό απαιτείται. Η ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει κατάλληλα τα άτομα ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην καθημερινή ζωή, με βάση τη γνώση των κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών και την υποχρέωση ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής.

17 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα A. Κοινωνικές Ικανότητες A.1 Εισαγωγή στην έννοια της κοινωνικής δεξιότητας A.2. Μαλακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων B. Ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη B.1. Εισαγωγή. B.3. “Το κοινωνικό ον”. B.4. Το “πολιτικό ον”: μορφές διακυβέρνησης

18 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βασική Ικανότητα7 Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα

19 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Στηρίζει τους ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε ό, τι αφορά την κατανόηση του πλαισίου της εργασίας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών. Αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή συμβάλλουν σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο οφείλει να περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση. Ορισμός

20 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η Έννοια της Επιχειρηματικότητας και οι Βασικές Αρχές Προσωπική Ανάλυση, Στοχοθέτηση και Κίνητρο για Επιτυχία Διαχείριση Έργων Ομαδικότητα Επιχειρησιακή Ηθική Καινοτομία και Αλλαγή

21 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βασική Ικανότητα 8 Πολιτιστική γνώση και έκφραση

22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών.

23 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα A.Εισαγωγή στην Πολιτιστική γνώση και έκφραση B.Συμμετοχή: Έρευνα και παρουσίαση C.Εκφραστείτε: Διευρύνοντας την πολιτιστική έκφραση D.Μοιραστείτε: Αντανάκλαση, Έλεγχος & Αξιολόγηση

24 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δράσεις που έγιναν Έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση στην κάθε χώρα αναφορικά με την γνώση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτών και πακέτου εκπαιδευτή για τις 5 βασικές ικανότητες – Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες – Ψηφιακή ικανότητα – Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη – Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα – Πολιτιστική γνώση και έκφραση

25 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δράσεις που έγιναν Εκπαίδευση εκπαιδευτών στις πιο πάνω βασικές ικανότητες στην κάθε χώρα Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευόμενων Πιλοτική εκπαίδευση Ανάπτυξη μοντέλου πιστοποίησης για την βασική ιακνότητα 7: Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη Διαδικτυακής Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με στόχο την διάδοση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης βασικών ικανοτήτων του ΕΠΑ. – Εγγραφή στο www.cerf.grwww.cerf.gr

26 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δράσεις που θα γίνουν Πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων που έλαβαν μέρος στην πιλοτική εκπαίδευση της βασικής ικανότητας 7 Μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες του έργου – Ελληνικά, Σουηδικά, Ισπανικά Ετοιμασία τελικού CD που θα περιλαμβάνει το υλικό που αναπτύχθηκε στα Ελληνικά και Αγγλικά Τελικό συνέδριο του έργου στην Λάρισα, Σεμπτέβριο 2013

27 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σημασία του έργου Αφορά όλους μας: – Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε 5 βασικές ικανότητες όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς – Δυνατότητα απόκτησης της πιστοποίησης της βασικής ικανότητας «Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα» Επιπλέον θετικά στοιχεία που αφορούν άνεργους – Βελτίωση προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

28 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συζήτηση Τα δικά σας σχόλια για το περιεχόμενου που αναπτύχθηκε – Βασική Ικανότητα 2: Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες – Βασική Ικανότητα 4: Ψηφιακή Ικανότητα – Βασική Ικανότητα 6: Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη – Βασική Ικανότητα 7: Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα – Βασική Ικανότητα 8: Πολιτιστική γνώση και έκφραση

29 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συμπλήρωση 2 ου ερωτηματολογίου 5 λεπτά

30 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google