Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 & Α2 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θανάσης Αγάθος, Γιάννης Γαλαντόμος, Βαγγέλης Ιντζίδης, Ελένη Καραντζόλα, Νίκος Ρουμπής, Γιώργος Σιμόπουλος ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

2 Σκοπός και στόχοι της συνάντησης
Να μοιραστούμε εμπειρίες και προβληματισμούς σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε ως σήμερα χρησιμοποιήσει. Να αποφασίσουμε ποια χαρακτηριστικά καθιστούν το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργικό για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων. Να παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία ανάπτυξης και δείγματα του υλικού του προγράμματος. Να εξετάσουμε ορισμένα σενάρια εφαρμογής του υλικού με δημιουργικό τρόπο. Να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε το υλικό αυτό μέσα από την πράξη και να το βελτιώνουμε συνεχώς ενσωματώνοντας και την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενούς μας. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

3 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα Εντοπίστε δύο τουλάχιστον δυνατά και δύο αδύνατα σημεία του υλικού που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε, στη συνέχεια, ποια χαρακτηριστικά του υλικού θα το καθιστούσαν περισσότερο λειτουργικό για την ομάδα-στόχο. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

4 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Ερωτήματα Είναι συμβατό με τις εμπειρίες και τα βιώματα των εκπαιδευομένων; Αναφέρεται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές περιστάσεις; Τους είναι πρακτικά χρήσιμο; Είναι εμφανής η προοπτική εφαρμογής της νέας γνώσης; Παρέχονται δραστηριότητες όπου η νέα γνώση εφαρμόζεται; Περιέχει δραστηριότητες που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και να εμπλέξουν ενεργητικά τους εκπαιδευόμενους; Τους κινητοποιεί; Ενισχύει τη συμμετοχικότητα και την αλληλεπίδραση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

5 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Ερωτήματα (2) Μπορεί να ενισχύσει τη συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων ή τους φαίνεται «ψυχρό», σοβαροφανές ή και αδιάφορο; Επιδιώκει την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών ή και αντιτιθέμενων απόψεων; Ενισχύει τον κριτικό στοχασμό; Σέβεται τη διαφορετική ταυτότητα; Τι είδους κοινωνική και πολιτισμική πληροφορία διακινείται; Βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ρουτίνα (π.χ. κείμενο-ασκήσεις) ή αξιοποιεί διαφορετικές πηγές (κείμενο, εικόνα, αυθεντικό υλικό…) και διαφορετικά είδη ενεργητικών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τον εκπαιδευόμενο και αξιοποιούν διαφορετικούς μαθησιακούς τρόπους; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

6 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Ερωτήματα (3) Είναι ορατοί και αξιολογήσιμοι οι στόχοι κάθε (υπο)ενότητας; Δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αυτοαξιολογηθεί; Υπάρχει κλιμάκωση της δυσκολίας ή είναι μαθησιακά «επίπεδο»; Προσφέρει πλαισιακή στήριξη σε περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες; Προσφέρει εναλλακτικά σενάρια πλοήγησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των εκπαιδευομένων; Μπορεί να εμπλουτίζεται και αναδημιουργείται μέσα από μια ενεργητική-συμμετοχική εκπαιδευτική διεργασία. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

7 Α1 http://www.greeklanguage.gr/certification/
Ο υποψήφιος να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει να είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήνει άλλους και να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και για οικεία πρόσωπα, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (αγορά αγαθών, επαφή με υπηρεσίες), να δημιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές (συστάσεις, προσκλήσεις, ψυχαγωγία). Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί κατά κύριο λόγο προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Κατά δεύτερο λόγο, όπου χρειάζεται, πρέπει να κατανοεί την ουσία ή/και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ απλή και σαφή γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος γραπτά. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

8 Α2 http://www.greeklanguage.gr/certification
Α2 Να καταλαβαίνει κείμενα προφορικού λόγου, σε τυπικό ή φιλικό ύφος, περιορισμένης διάρκειας, με απλή δομή και με πληροφορίες που δίνονται με σαφήνεια, να κατανοεί φράσεις και λεξιλόγιο με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης που συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.). Πρέπει να κατανοεί τα κύρια σημεία μιας απλής συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών πάνω σε θέματα που είναι σχετικά με τις εμπειρίες του υποψηφίου. Ακόμη πρέπει να καταλαβαίνει το κύριο νόημα  μικρών προφορικών κειμένων, που εκφέρονται με αργή αλλά φυσική ροή λόγου, όπως απλές δημόσιες ανακοινώσεις (σε σταθμούς μέσων συγκοινωνίας, σε καταστήματα κτλ.), τηλεφωνικές πληροφορίες (σχετικά με την ώρα, τους κινηματογράφους, τα θέατρα, τα νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού από την τηλεόραση, κοινές οδηγίες που δίνονται από κρατικούς υπαλλήλους (στην αστυνομία, την τροχαία, το τελωνείο κτλ.), διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων κτλ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

9 Σχολιάστε τα παραδείγματα
Το εστιατόριο που πήγαμε προχτές ήταν πανάκριβο. Πληρώσαμε 250 € το άτομο. Ο φίλος μου ο Μανόλης αγαπάει την ιστιοπλοΐα και γι’ αυτό αγόρασε ένα μεγάλο σκάφος. Πείτε με δικά σας λόγια το ποίημα. Πείτε ποια συναισθήματα σας δημιουργούνται. Πείτε ποιος στίχος μας δίνει το κεντρικό νόημα του ποιήματος και υπογραμμίστε τον. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

10 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
σχολιάστε (2) Είστε 20 χρονών, το αίμα σας βράζει και θέλετε να πέσετε στα παγωμένα νερά να πιάσετε το σταυρό. Όμως ο πατέρας / η μητέρα σας διαφωνούν. Φοβούνται μήπως «αρπάξετε» καμία πνευμονία. Εσείς μαλώνετε μαζί τους. Τη Μεγάλη Εβδομάδα όλοι κάνουν αυστηρή νηστεία (αποχή ακόμη και από το λάδι) ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

11 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα Σχεδιάστε έναν πίνακα θεματικών ενοτήτων του διδακτικού υλικού με κριτήριο το να αφορούν και να είναι χρήσιμες στην ομάδα των εκπαιδευομένων στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

12 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
οι επιλογές μας Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα Εγώ και οι άλλοι – συστάσεις – παρουσιάσεις Μετακινήσεις – συγκοινωνίες Κοινωνική ζωή – ελεύθερος χρόνος – ψυχαγωγία Συναλλαγές – αγορές – ενοικίαση κατοικίας Εργασία Κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία – υγεία) Μέσα μαζικής ενημέρωσης ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

13 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
οι επιλογές μας (2) Ντοσιέ – αρθρωτό υλικό Εξυπηρετεί τη διαχείριση της πολλαπλότητας επιπέδων και της ανομοιογένειας (π.χ. επίπεδο Β1 στην κατανόηση προφορικού λόγου, επίπεδο Α1 στην παραγωγή γραπτού) Ξεχωριστά τετράδια ασκήσεων Οδηγός εκπαιδευτή με σενάρια πλοήγησης στο υλικό. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

14 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
οι επιλογές μας (3) Εμπλέκομαι: ανάδυση της εμπερίας και της προϋπάρχουσας γνώσης Επεξεργάζομαι και Αναλύω: αξιοποίηση της εμπειρίας και του νέου υλικού – έμφαση στη χρήση Επεκτείνω: προσανατολισμός στη νέα γνώση και την αξιοποίησή της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Έμφαση στην ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων (ΚΠΛ, ΚΓΛ, ΠΠΛ, ΠΓΛ) σε κάθε υποενότητα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

15 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα Σκεφτείτε υλικό, δραστηριότητες και γραμματικά φαινόμενα που θα εντάσσατε στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΑ Στο επίπεδο Α1 Στο επίπεδο Α2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

16 Ένα παράδειγμα: ενότητα εργασία
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 Ώρες διδασκαλίας: 10-14 Σε αυτήν την ενότητα: Μιλάω για τη δουλειά μου Περιγράφω τη δουλειά μου και τη δουλειά άλλων Περιγράφω το μέρος που εργάζομαι και τι χρειάζομαι για τη δουλειά μου Συζητάω για τα δικαιώματά μου και τις υποχρεώσεις μου (χρήματα, άδειες, ωράριο κ.λπ.) Χρησιμοποιώ θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ος ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

17 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
εμπλέκομαι ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

18 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
εμπλέκομαι ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

19 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα Συζητάω με τη διπλανή ή τον διπλανό μου: -Τι δουλειά κάνει η κυρία στην εικόνα 2; - Είναι μηχανικός, νομίζω. - Δηλαδή, τι κάνει; - Σχεδιάζει σπίτια, για παράδειγμα. - Σου αρέσει αυτή η δουλειά; - Ναι, γιατί…. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

20 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα 2 Συζητάω για τον εαυτό μου: Τι δουλειά κάνεις, Ρενάτα; Είμαι γιατρός, αλλά τώρα δε δουλεύω. Είμαι άνεργη. Εσύ; Είμαι υδραυλικός. Α, ωραία. Πού δουλεύεις; Ε, συνήθως μόνος μου. Θέλεις την κάρτα μου; Αμέ. Γιατί όχι; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

21 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα 2 Συζητάω για τον εαυτό μου: Δουλεύεις, Αφσάρ; Μμμ, όχι. Είμαι άνεργος εδώ και έναν μήνα. Ψάχνω για δουλειά. Εσύ; Εγώ είμαι φοιτήτρια τώρα. Σπουδάζω οικονομικά. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

22 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
διάλογοι Κιρίλ: Πού δουλεύεις, Κλαούντια; Κλαούντια: Πωλήτρια είμαι. Δουλεύω σε ένα μαγαζί με παιχνίδια. Κιρίλ: Α, ωραία. Κλαούντια: Τι ωραία; Πλάκα μου κάνεις; Δουλεύω σα σκυλί. Κιρίλ: Εε; Τι λες; Τι σκυλί; Κλαούντια: Δουλεύω πολύ Κιρίλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κιρίλ: Α, εντάξει. Τα σκυλιά που ξέρω εγώ δε δουλεύουν καθόλου. Κλαούντια: Εγώ δουλεύω από τις εννιά το πρωί ως τις οκτώμισι το βράδυ. Κιρίλ: Πο πο! Κάθε μέρα; Κλαούντια: Τη Δευτέρα και την Τετάρτη σχολάω στις τρεις… Και το Σάββατο… Κιρίλ: Δουλεύεις και το Σάββατο; Κλαούντια: Πού ζεις, Κιρίλ; Κιρίλ: Εε; Στη Δάφνη… Κλαούντια: Όχ, δε λέω αυτό. Πού ζεις… δηλαδή, δεν ξέρεις ότι τα μαγαζιά δουλεύουν έξι μέρες την εβδομάδα; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

23 ομαδική δραστηριότητα
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

24 επεξεργασία αυθεντικού υλικού
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

25 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΠΛ Βλέπω τις κάρτες. Ρωτάω και απαντάω: Τι δουλειά κάνει; Πού δουλεύει; Τι ώρα τον / την βρίσκουμε στη δουλειά; Μπορούμε να τον / την βρούμε το Σάββατο ή την Κυριακή; Ποιο είναι το τηλέφωνό του / της; Το φαξ; Το ; Πόσα λεφτά νομίζετε ότι βγάζει; Ξέρετε κάποιον / κάποιαν που κάνει αυτή τη δουλειά; Μιλήστε μας γι αυτόν / αυτήν. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

26 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΓΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

27 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΓΛ Φτιάχνω τη δική μου κάρτα: Φτιάχνω την κάρτα ενός φίλου ή συγγενή μου (της μητέρας ή του πατέρα μου, του αδερφού ή της αδερφής μου). ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

28 δραστηριότητες ΠΠΛ ΠΓΛ
δραστηριότητες ΠΠΛ ΠΓΛ Παρουσιάζω τις δύο κάρτες στην ομάδα και απαντάω στις ερωτήσεις της. Η ομάδα μπορεί να προτείνει αλλαγές στις κάρτες. Ξαναφτιάχνω τις κάρτες. Μαζεύουμε όλες τις κάρτες της ομάδας και τις μπερδεύουμε. Μια εκπαιδευόμενη / ένας εκπαιδευόμενος διαλέγει τυχαία μια κάρτα. Προσπαθώ με ερωτήσεις να καταλάβω ποιο είναι το επάγγελμα στην κάρτα που της / του έτυχε. Είναι δύσκολη; Είναι σε γραφείο; Είναι σε μαγαζί; ……………….. Όποιος / όποια το βρει διαλέγει με τη σειρά του / της μια κάρτα. Παντομίμα: Η εκπαιδεύτρια / ο εκπαιδευτής περιγράφει με παντομίμα ένα επάγγελμα. Προσπαθώ να βρω τι δουλειά είναι. Ο εκπαιδευόμενος / η εκπαιδευόμενη που θα το βρει περιγράφει ένα άλλο επάγγελμα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

29 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΠΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

30 Άσκηση ακουστικής κατανόησης με βάση κείμενα μαθητών
Κι εγώ είμαι ο Μουσταφά, ο τεντάς της γειτονιάς και η δουλειά μου είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι εύκολη, όπως νομίζουν μερικοί άνθρωποι. Βάζω τέντες στα μπαλκόνια. Ξεκινάω στις 8 το πρωί καθημερινά και σχολάω ανάλογα με τη δουλειά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι μπορεί να έχω δουλειά μέχρι τις 9 το βράδυ. Από το 2004 που είμαι σε αυτή τη δουλειά έχω γνωρίσει κόσμο και κοσμάκη, κι αυτό μ’ αρέσει πολύ. Είμαι η Κλαούντια. Οι φίλοι μου λένε πως δε δουλεύω, αλλά εγώ είμαι νοικοκυρά και μ’ αρέσει πολύ. Όταν είμαι στο σπίτι μαγειρεύω. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο μουσακάς. Θα μου άρεσε να δουλεύω ως δασκάλα, αλλά στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Σπούδασα στη χώρα μου παιδαγωγός και δούλεψα 8 χρόνια σε δημοτικό σχολείο. Αλήθεια, μου λείπει πολύ. Λέγομαι Ίννα. Δουλεύω μοδίστρα, σε ένα μαγαζί που λέγεται «Χρυσό Ψαλίδι». Επιδιορθώνω ρούχα, φτιάχνω καλύμματα, κουρτίνες, κ.τ.λ. Θα έλεγα ότι σχεδόν μου αρέσει αυτή η δουλειά, αλλά υπάρχουν, βέβαια, και δυσκολίες. Όταν έρχονται οι πελάτες πρέπει να είσαι πάντα ευγενική και προσεκτική. Κάνω υπομονή και προσπαθώ να συνεννοούμαι για τη δουλειά και για τα λεφτά που πληρώνουν. Τι να κάνω; Δεν υπάρχουν εύκολες δουλειές. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

31 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΠΛ Γράφω τι χρειάζομαι στη δουλειά μου ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

32 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΓΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

33 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
παιχνίδι ρόλων Ρόλος Α. Χρειάζομαι έναν / μια υπάλληλο. Βλέπω τις αγγελίες στο ίντερνετ και παίρνω τηλέφωνο. Ρόλος Β. Κάποια / κάποιος με παίρνει τηλέφωνο για την αγγελία που έχω στο ίντερνετ. Απαντάω στις ερωτήσεις της / του και ρωτάω ό,τι θέλω. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

34 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΓΛ Γράφω το δικό μου βιογραφικό σημείωμα ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

35 δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

36 δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

37 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
εργασία Α2 Σε αυτήν την ενότητα: Ζητώ πληροφορίες για πιθανή εργασία και απαντώ στις ερωτήσεις ενός πιθανού εργοδότη / μιας πιθανής εργοδότριας. Δίνω πληροφορίες για το επάγγελμά μου, το χώρο απασχόλησής μου, τις σπουδές μου, την επαγγελματική μου εμπειρία, τις συνθήκες εργασίας. Αναζητώ εργασία: τηλεφωνικά: εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για μια αγγελία γραπτά: στέλνοντας ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή σε μια συνέντευξη Χρησιμοποιώ απλή υποτακτική (Πρέπει να ψάξω για δουλειά) και απλή προστακτική (Ψάξε στις μικρές αγγελίες) ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

38 Βάζω τίτλους στις εικόνες
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

39 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΠΛ Ρωτάω τον διπλανό / τη διπλανή μου Δουλεύεις; Τι δουλειά κάνεις; Πόσον καιρό κάνεις αυτή τη δουλειά; Πώς τη βρήκες; Σου αρέσει η δουλειά σου; Τι σου αρέσει; Τι δε σου αρέσει; Τι δουλειά έκανες πριν; Σου άρεσε εκείνη η δουλειά; Είσαι άνεργη / άνεργος; Πόσον καιρό; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

40 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΠΛ ΚΓΛ Τώρα παρουσιάζω τη διπλανή / το διπλανό μου, όπως στο παράδειγμα. Η Ολένα είναι υπάλληλος σε ένα τουριστικό γραφείο. Δουλεύει σε αυτή τη δουλειά τρία χρόνια και είναι αρκετά ευχαριστημένη. Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύει σαν τρελή το καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον χειμώνα, πάλι, δεν έχει πάντα δουλειά. Πέρυσι το γραφείο έκλεισε από τον Οκτώβριο ως το Νοέμβριο και από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο. Αυτούς τους μήνες έμεινε χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το άγχος της. Πριν από αυτή τη δουλειά ήταν λογίστρια σε ένα μεγάλο εργοστάσιο στην Ουκρανία. Το εργοστάσιο αυτό έκλεισε και η Ολένα ήταν έναν χρόνο άνεργη. Σπούδασε οικονομικά, αλλά είναι δύσκολο να βρει σχετική δουλειά στην Ελλάδα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

41 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
αγγελίες Ρωτάω τη διπλανή / το διπλανό μου Τι δουλειά είναι; Είναι μια δουλειά που θέλεις / μπορείς να κάνεις; Σε ποια από αυτές τις αγγελίες θα έπαιρνες τηλέφωνο; Τι θα ρωτούσες; Τι νομίζεις ότι θα σε ρωτούσαν; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

42 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΓΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

43 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Δραστηριότητα ΠΠΛ ΚΓΛ Έχεις πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας; Ξέρεις τι χρειάζεται για να πάρεις επίδομα ανεργίας; Για να πάρετε επίδομα ανεργίας χρειάζεστε: Βιβλιάριο ενσήμων: με 80 ημέρες εργασίας το έτος τα δύο τελευταία χρόνια και 125 μέρες εργασίας τους τελευταίους 14 μήνες Έντυπο από τον εργοδότη στο οποίο φαίνεται ότι ο εργαζόμενος απολύεται ή ότι τελείωσε ο χρόνος εργασίας της σύμβασής του. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας Ταυτότητα ή Διαβατήριο Υπεύθυνη δήλωση Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας, όπου θα μπαίνει το επίδομα ανεργίας. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

44 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Δραστηριότητα ΠΠΛ Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη Οι ερωτήσεις που θα σας κάνουν στη συνέντευξη δε θα είναι πάντα εύκολες. Γι αυτό καλό είναι να ετοιμαστείτε. Κάντε τις ερωτήσεις που ακολουθούν στο διπλανό / στη διπλανή σας και κρατήστε σύντομες σημειώσεις. Στη συνέχεια θα έχετε πέντε λεπτά να τον / την παρουσιάσετε στην ομάδα.        προσωπικά στοιχεία και ενδιαφέροντα: Μπορείτε να περιγράψετε τον εαυτό σας σε 3 λεπτά; Πόσον χρόνο χρειάζεστε για να πάρετε μια σοβαρή απόφαση; Πότε αισθάνεστε άγχος στη δουλειά σας; Τι κάνετε γι αυτό; Ποια τα βασικά σας δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες σας; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

45 Δραστηριότητα ΚΠΛ ΠΠΛ ΠΓΛ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

46 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΓΛ ΠΠΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

47 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΓΛ ΠΠΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

48 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τα κενά με φράσεις από τον πίνακα που ακολουθεί ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1.      «Μιλήστε μας για τον εαυτό σας» Με την ερώτηση αυτή αυτός / αυτή που παίρνει τη συνέντευξη θέλει ______________________________________________. Αποφύγετε τα πολλά λόγια και τις πολλές λεπτομέρειες. Υπογραμμίστε τις γνώσεις σας, την εργασιακή σας εμπειρία και _________________________έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. 2.      «Για ποίους λόγους αποχωρήσατε από την προηγούμενη εργασία σας;» Προσπαθήστε να απαντήσετε με ειλικρίνεια, αλλά όχι με τρόπο που δείχνει ότι δεν τα καταφέρατε, ότι είχατε πολύ άγχος ή ότι κουραστήκατε. __________________________ για εξέλιξη, νέες εμπειρίες, καλύτερο εργασιακό περιβάλλον κτλ. Αποφύγετε _____________________________________________, καθώς και να αναφερθείτε σε κάποια σοβαρή σύγκρουση που είχατε μαζί του / της. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

49 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Δραστηριότητα ΚΓΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

50 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
συνέχεια ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

51 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΠΛ ΠΠΛ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

52 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΚΓΛ ΠΠΛ Ποιος μιλά; Τι δουλειά κάνει; Τι προβλήματα έχει στη δουλειά του; Πώς σας φαίνονται οι οδηγίες του «ελεγκτή»; Είχατε / Έχετε προβλήματα στη δουλειά σας; Τι προβλήματα; ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

53 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
δραστηριότητα ΠΠΛ Παιχνίδι ρόλων Ρόλος Α Είμαι σε μια συνέντευξη για εργασία. Περιγράφω την επαγγελματική μου εμπειρία, τις σπουδές μου, τις γνώσεις μου. Ζητώ πληροφορίες για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας: μισθός ή μεροκάματο, καθαρά και μεικτά, ασφάλιση, άδειες, ωράριο και μέρες εργασίας, ρεπό, υπερωρίες, καθήκοντα εργασίας. Ρόλος Β Μιλάω με έναν κύριο / μια κυρία που ενδιαφέρεται για μια θέση εργασίας. Του / της δίνω πληροφορίες για την εργασία και προσπαθώ να δω αν είναι το κατάλληλο άτομο. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

54 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
άλλες δραστηριότητες Βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο) Γράψτε το βιογραφικό σας (με στηρίγματα) Συνοδευτική επιστολή (πρότυπο) με άσκηση λεξιλογίου Γράψτε μια συνοδευτική επιστολή Ακουστική κατανόηση με πραγματικές ιστορίες μεταναστών Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Τον τελευταίο καιρό έχω πολλά προβλήματα στη δουλειά μου. Γράφω ένα σε έναν φίλο / μία φίλη μου και του / της περιγράφω τα προβλήματα αυτά και τι σκέφτομαι να κάνω. Ζητάω τη συμβουλή του / της. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

55 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
Δραστηριότητα ΠΠΛ Παιχνίδι ρόλων Ρόλος Α Τον τελευταίο καιρό έχω πολλά προβλήματα στη δουλειά μου: Δε με πληρώνουν κανονικά, μένω περισσότερες ώρες στη δουλειά, μου μιλάνε άσχημα… Μιλάω με μια φίλη / ένα φίλο μου για το πρόβλημά μου. Ρόλος Β Ένας φίλος / μια φίλη μού μιλά για τα προβλήματα που έχει στη δουλειά του / της Του / της λέω τη γνώμη μου για το τι πρέπει να κάνει. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

56 δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης
Διορθώνω τα λάθη: Αξιότιμε κυρία, Λέγομαι Φιράς Αχμέτ. Είμαι γιατρός αυτοκινήτων. Πήρα το πτυχίο μου από το Λύκειο της Αθήνας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). Δούλεψα τρία χρόνια στο νοσοκομείο αυτοκινήτων ΓΡΗΓΟΡΟ. Έχω μεγάλη επαγγελματική ιστορία στα αυτοκίνητα TOYOTA. Σας στέλνω το βιογραφικό μου γράμμα και θα χαρώ αν με καλέσετε για μια απόλυση, Φιλάκια, Αχμέτ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

57 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
συνέχεια Άστα να πάνε φίλε. Χάλια σου λέω. Δουλεύω σα γατί. Κάθε μέρα κάνω ωράριο. Χτες σχόλασα στις εφτά το πρωί και έφυγα στις οχτώ το βράδυ. Και να πεις ότι βγάζω λεφτά; Εννιακόσια εβδομήντα ευρώ ήταν το μεροκάματό μου τον περασμένο μήνα καθαρά, μόνο εφτακόσια πενήντα μικτά. Άσε το άλλο. Είμαστε τριάντα εργοδότες στη δουλειά και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε να πάμε στο συνάδελφο να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας. Χτες τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε ανεργία και όλοι με κοίταξαν σα να είμαι χαζή. Δε νομίζω να μείνω πολύ στη δουλειά. Και πώς να ζήσεις με το επίδομα απεργίας; Να τα πούμε από μακριά, ε; Λορέτ ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

58 αυθεντικότητα και συναισθηματική εμπλοκή
Με λένε Νατέλα. Είμαι καθηγήτρια πιάνου. Εμείς όταν αποφασίζουμε να γίνουμε δάσκαλοι ξέρουμε ότι δε θα βγάλουμε λεφτά. Κάθε χρόνο στη Ρωσία βραβεύουν τον πιο καλό δάσκαλο με έναν κρυστάλλινο πελεκάνο. Γιατί ο πελεκάνος, όταν δεν έχει νερό, δίνει στα μικρά του να πιουν από το αίμα του. Είναι σύμβολο αυτοθυσίας. (Νατέλα Ιτσουάιντσε (στο: Σταύρος Θεοδωράκης: Οι άνθρωποί μου, εκδ. Ποταμός, με αλλαγές) Ονομάζομαι Κωνσταντίνα. Η πρώτη μου δουλειά στην Ελλάδα ήταν στο σούπερ μάρκετ Μπαζάρ, στην αποθήκη, στο Μοσχάτο, για ενάμιση χρόνο. Νύχτα από τις 10 μέχρι της 6 το πρωί, για να μπορώ το πρωί να είμαι με το παιδί μου. Το βράδυ τον πρόσεχε η μάνα μου, που δούλευε το πρωί. (Κωνσταντίνα Κούνεβα, στο: Σταύρος Θεοδωράκης: Οι άνθρωποί μου, εκδ. Ποταμός, με αλλαγές) ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

59 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
συνέχεια Με λένε Σερίφ. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα φανάρια που πουλάς νερό. Είχα ένα καρότσι, έπαιρνα τα νερά, πήγαινα στον Πειραιά στα φανάρια. Ήταν καλή δουλειά σχετικά επειδή δεν πηγαίνεις έξι η ώρα εφτά το πρωί, δεν έχει ήλιο για να πουλάς νερά. Κατά τις δέκα – έντεκα αρχίζει μέχρι τέσσερις – πέντε. Όμως είναι άσχημο βέβαια, μέσα στα αυτοκίνητα. Σίγουρο είναι ότι κάποια φορά θα σε πατήσει και καμιά μηχανή, κι αυτές κι εσύ πάτε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ε, κάποια σύγκρουση θα υπάρχει. Είχα τρεις-τέσσερις συγκρούσεις. Ε, τον Αύγουστο, σαράντα βαθμούς, ηλιοθεραπεία κανονική. Ιδρώνεις τέλεια… Καθόλου δε σταματάς, φουλ δούλευα, πήγαινε έλα. Κάτω από τον ήλιο, Ιούλιο Αύγουστο. Τα πόδια σου καίγονται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, είναι τέλεια… τι να σου πω… σούπερ. Παίρνεις τα νερά και κάνεις βόλτα. Σερίφ, Τουρκία ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ

60 ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ
ευχαριστώ Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση στο Στείλτε ιδέες, παρατηρήσεις, κριτική. ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ-ΜΑΘΑΙΝΩ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google