Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 8ο ΜΕΡΟΣ APPLICATION 7 th LAYER

3 ΤΟ ‘ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ’ OSI MONTΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4  Οι συνδεόμενες στο βιομηχανικό χώρο συσκευές είναι υπολογιστές, ελεγκτές και συσκευές πεδίου.  Οι συσκευές αυτές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο όσον αφορά στη φύση και στη λειτουργία τους.  Τα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται, λοιπόν, θα πρέπει να παρέχουν κοινές επικοινωνιακές και λειτουργικές υπηρεσίες για την διασύνδεση όλων των παραπάνω συσκευών.  EINAI ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ..... Ειδικό επικοινωνιακό πρωτόκολλο για βιομηχανικές εφαρμογές στο επίπεδο εφαρμογής, με δυνατότητα χρήσης ιδίου τύπου υπηρεσιών για διαφορετικές συσκευές  MMS (Manufacturing Message Specification) - αποτελεί πρότυπο στο επίπεδο εφαρμογής - αναπτύχθηκε από την εταιρεία General Motors - ενσωματώθηκε αρχικά στο δίκτυο MAP (Manufacturing Automation Protocol). ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

5 Το MMS πρότυπο ISO 9506 αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη. Τα δύο πρώτα μέρη (Part 1,2) ορίζουν από που αναφέρεται ως ο πυρήνας του MMS. Το πρώτο μέρος (Part 1) περιέχει τις προδιαγραφές των MMS υπηρεσιών που ορίζουν:  την Ιδεατή Βιομηχανική Συσκευή (Virtual Manufacturing Device, VMD)  τις υπηρεσίες (ή μηνύματα) που διακινούνται μεταξύ των κόμβων σ’ ένα δίκτυο  τα σύμβολα και τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα VDM και τις υπηρεσίες. Το δεύτερο μέρος (Part 2) αφορά στις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου MMS, οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες επικοινωνίας που περιλαμβάνουν :  τις ακολουθίες μηνυμάτων στο δίκτυο  την μορφή (ή την κωδικοποίηση) των μηνυμάτων  την αλληλεπίδραση του επιπέδου MMS με τα άλλα επίπεδα του ISO Μοντέλου Αναφοράς. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MMS

6 ΔΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MMS ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΔΟΜΗ

7 ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MMS Διαλειτουργικότητα  δυνατότητα δύο ή περισσοτέρων δικτυακών εφαρμογών να ανταλλάξουν δεδομένα-πληροφορίες μεταξύ τους, χωρίς ο χρήστης των εφαρμογών να χρειασθεί να αναπτύξει το περιβάλλον επικοινωνίας. Ανεξαρτησία από   αυτόν που αναπτύσσει την εφαρμογή  Το ΜΜS έχει ορισθεί από ανεξάρτητα διεθνή όργανα προτυποποίησης με συμμετοχή πολλών ειδικών και κατασκευαστών από τη βιομηχανία)  την διασύνδεση με το δίκτυο  Το ΜΜS έχει καταστεί η διεπαφή (interface) των εφαρμογών στο δίκτυο, απομονώνοντας έτσι την εφαρμογή από τις ιδιαιτερότητες του δικτύου  τις συναρτήσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν  Το MMS παρέχει ένα κοινό επικοινωνιακό περιβάλλον ανεξάρτητο των συναρτήσεων-διαδικασιών της κάθε εφαρμογής  Την Προσπέλαση Δεδομένων  δυνατότητα συλλογής χρήσιμης πληροφορίας από μία δικτυακή εφαρμογή για να εκτελέσει μια χρήσιμη συνάρτηση-διαδικασία

8 Επομένως, το ΜΜS για τον χρήστη (8ο επίπεδο) παρέχει πρότυπες δικτυακές υπηρεσίες εφαρμογής που εξασφαλίζουν  διαλειτουργικότητα,  ανεξαρτησία και  προσπέλαση δεδομένων. Και όχι μόνο ένα μηχανισμό μετάδοσης μηνυμάτων σ’ ένα δίκτυο. Το MMS παρέχει επίσης  Ορισμό μηνυμάτων  Δομή μηνυμάτων  Έννοια μηνυμάτων με αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση της επικοινωνιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών που αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα …………(ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ NETWORK VARIABLES)…………… ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MMS

9 Το βασικό χαρακτηριστικό του MMS είναι ο ορισμός του μοντέλου της VMD. To VMD μοντέλο καθορίζει το πως συμπεριφέρονται οι MMS συσκευές ( servers) εάν ειδωθούν από μία εξωτερική MMS συσκευή ή εφαρμογή (client). Το MMS επιτρέπει σε κάθε εφαρμογή η συσκευή να παρέχει υπηρεσίες τύπου client και server ταυτόχρονα Γενικά, το VMD μοντέλο ορίζει :  Αντικείμενα (π.χ. μεταβλητές) που περιέχονται στο server  Υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας client για να προσπελάσει και να διαχειρισθεί αυτά τα αντικείμενα (π.χ. ανάγνωση ή εγγραφή μιας μεταβλητής)  Συμπεριφορά του server όταν ληφθούν αιτήσεις εξυπηρέτησης (υπηρεσιών) από τους clients (  διαδικασία και λειτουργίες εξυπηρέτησης υπηρεσίας) ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ VMD “ VIRTUAL MANUFACTURING DEVICE ”

10 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CLIENT - SERVER SERVER  Παρέχει υπηρεσίες CLIENT  Ζητά εξυπηρέτηση CLIENT  Ζητά εξυπηρέτηση

11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΙΑ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ «ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΑ» (CONCRETE OBJECT) «ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΑ» (CONCRETE OBJECT) Το αυτοκίνητο Seat Ibiza, Η τηλεόραση μου, Ένα τρίγωνο της γεωμετρίας, Μια παράγραφος κειμένου, Ο πύργος στο σκάκι, Ένα αρχείο Η/Υ, Ένα πρόγραμμα Η/Υ κλπ. «ΕΝΝΟΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» (CONCEPTUAL OBJECT) «ΕΝΝΟΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» (CONCEPTUAL OBJECT) Η πολιτική της κυβέρνησης, Η στάση του υπευθύνου, Το σύστημα διακοπών (interrupts) του 6502, Η πολιτική ασφάλειας ενός δικτύου Η/Υ κλπ.

12 Η δομή του VMD μοντέλου

13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ VMD Αντικείμενα VMD (πρωτεύον) με υπηρεσίες (Status, UnsolicitedStatus, Identify, GetNameList, Rename κλπ.) Αντικείμενα τύπου Μεταβλητής (δευτερεύον) με υπηρεσίες (Read, Write, InformationReport, Define, Delete, GetAttribute κλπ.) Δύο τύποι Αντικείμενου ελέγχου προγράμματος (δευτερεύον) - Domain με υπηρεσίες (load) - Program Invocation με υπηρεσίες (Start, Stop, Reset, Resume, Kill, Event) Αντικείμενα Γεγονότος - Συνθήκες - Ενέργειες - Καταχώρηση Κ.λ.π.

14 ΗΣΧΕΣΗCLIENT (ζητά εξυπηρέτηση) SERVER (παρέχει υπηρεσίες)

15 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΤΕΣ (ΝΟΗΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Υπάρχει μία διάκριση μεταξύ μιας πραγματικής συσκευής (π.χ. ένα PLC) και των πραγματικών αντικειμένων που περιέχει (π.χ. μεταβλητές) & της ¨ιδεατής¨ συσκευής και των αντικειμένων που ορίζονται στο VMD μοντέλο αφ’ ετέρου. Οι πραγματικές συσκευές και τα αντικείμενα, έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυτές(ά) και τα οποία είναι μοναδικά για κάθε συσκευή ή εφαρμογή. Οι ιδεατές συσκευές και αντικείμενα ακολουθούν το VMD μοντέλο και είναι ανεξάρτητες(α) από το είδος, τη γλώσσα, το λειτουργικό σύστημα. Κάθε ένας κατασκευαστής που αναπτύσσει μια συσκευή ή εφαρμογή MMS server είναι υπεύθυνος για το ¨κρύψιμο¨ των λεπτομερειών των πραγματικών συσκευών και αντικειμένων, παρέχοντας μία ειδική προς τούτο συνάρτηση (executive function). Η συνάρτηση αυτή μεταφράζει τις πραγματικές συσκευές και αντικείμενα σε αντίστοιχες(α) ι δεατές (α) που ορίζονται από το VMD μοντέλο

16 Πραγματικές Συσκευές Ιδεατές συσκευές σε S/W

17 Το MMS VMDΜοντέλο

18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ MMS ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google