Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ε.ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΣΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Υδάτινοι Πόροι: Επεξεργασία του Νερού
1.1 Το νερό στη Γη 1.2 Υδρολογικός κύκλος 1.3 Νομοθεσία υδάτων Επεξεργασία του Νερού Χαρακτηριστικά του Νερού-Πόσιμο Νερό Ρύπανση του Νερού

3 Προβλήματα υδάτινων πόρων
Άνιση κατανομή στον χώρο και στον χρόνο της φυσικής προσφοράς και ζήτησης του νερού Προβλήματα διαχείρισης Ρύπανση Το νερό στην Ελλάδα: Το υδρολογικό ισοζύγιο της χώρας είναι θετικό Ετήσιο ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη:<450μμ

4 Το νερό στη Γη Το 97,25% του συνολικού νερού είναι αλμυρό
Το 2,1% του συνολικού νερού είναι σε στερεή κατάσταση (πάγοι-χιόνια) Από το 0,62% του νερού χ.α. το μισό βρίσκεται σε βάθος >των 800μ. Το 10% του νερού χ.α. είναι διαθέσιμο

5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Υπόγεια νερά Επιφανειακά νερά: Εσωτερικά επιφανειακά Νερά θαλασσών Ν.1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/ ): Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Άλλες διατάξεις ΠΔ 55/98 (ΦΕΚ 58 Α/ ): Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/ ): Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων ΚΥΑ 16190/1335/97 (ΦΕΚ 519Β/ ): Μέτρα και όροι για τη προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ΚΥΑ 46399/4352/86 (ΦΕΚ 438Β/3-7-86): Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών ΚΥΑ Ε1β.221/65 (ΦΕΚ 138Β/ ): Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126Β/3-3-88): Μέτρα και περιορισμοί για τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός των οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα ΚΥΑ 55648/2210/91 (ΦΕΚ 323Β/ ):Μέτρα και περιορισμοί για τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός των οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα ΚΥΑ 90461/2193/94 (ΦΕΚ 843Β/ ): Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ.αριθμό 55648/2210/91 ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ ): Ποιότητα τού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Στις αρχές της δεκαετία του 1990 η νομοθεσία δεν στοχεύει πλέον στη προστασία της χρήσης των επιφανειακών νερών για το συμφέρον του ανθρώπου χρήστη αλλά η προστασία του υδατικού οικοσυστήματος

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ανάπτυξη ελέγχου βακτηριολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του νερού. Η θεσμοθέτηση των προσδιορισμών των μικροβίων-δεικτών μόλυνσης. Περίοδος ανάπτυξης του ελέγχου των ανόργανων χημικών ραδιοχημικών χαρακτηριστικών του νερού. Η ανακάλυψη των οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης οδήγησε στον έλεγχο των οργανικών ενώσεων. Περίοδος ανάπτυξης του ελέγχου των οργανικών χημικών χαρακτηριστικών του νερού και του ελέγχου των παθογόνων μικροβίων που δεν είναι βακτήρια (πρωτόζωα, ιοί). Η επάρκεια των μικροβίων-δεικτών αμφισβητείται.

8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΥΔΑΠ
Διυλιστήριο Γαλατσίου Διυλιστήριο Μενιδίου Διυλιστήριο Πολυδενδρίου Διυλιστήριο Ασπροπύργου Προχλωρίωση-Κροκίδωση (με προσθήκη έτοιμου διαλύματος θειικού αργιλίου) Καθίζηση (με προσθήκη κατιονικού πολυηλεκτρολύτη) Διήθηση σε σε μονοστρωματικά φίλτρα άμμου ή σεδιστρωματικά φίλτρα άμμου-ανθρακίτη φίλτρα άμμου Πρώτη Μεταχλωρίωση Δεύτερη Μεταχλωρίωση (emergency)

9 Υ2/2600/2001 Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι «υγιεινό και καθαρό εφόσον είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων» και πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρη Α ΚΑΙ Β. Σημείο τήρησης Παρακολούθηση Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών Ζώνες προστασίας Καθορισμός συναρμοδίων αρχών Ενημέρωση και Εκθέσεις Παράρτημα Ι:Παράμετροι και Παραμετρικές τιμές Μέρος Α: Μικροβιολογικές παράμετροι Μέρος Β: Χημικές Παράμετροι Μέρος Γ: Ενδεικτικές παράμετροι Παράρτημα ΙΙ: Παρακολούθηση Πίνακας Α: Αναλυόμενες παράμετροι Δοκιμαστική Ελεγκτική Συμπληρωματική Πίνακας Β1: «Ελάχιστη Συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής ή βυτίο που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων Πίνακας Β2: Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Θολότητα NTU Υ.Χλώριο mg./l Όλικά Κολ/ειδή Cfu/100ml E.coli Εντερόκοκκοι Ετερ. βακτήρια Clostridium perfringens Αρ. Δειγμάτων 8875 8889 8858 8860 8835 8846 859 Μέσος Όρος 0,92 0,40 0,43 0,01 4,23 0,03

11 Αναλύσεις Εβδομαδιαίες Μηνιαίες
Αναλύσεις Εβδομαδιαίες Μηνιαίες Αντιμόνιο Άργυρος Αρσενικό Βανάδιο Βάριο Βηρύλλιο Βόριο ΚΆΔΜΙΟ Κοβάλτιο Μαγγάνιο Μόλυβδος Νικέλιο Σελήνιο Σίδηρος Χρώμιο Υδράργυρος Χαλκός Ψευδάργυρος Διαλ. Υδρ/κες ΤΤΗΜ Παρασιτοκτόνα Πολυκυκλικοί αρ.υδρ/κες Φαινόλες Κλωστρίίδιο Αγωγιμότητα Αλκαλικότητα Γεύση DO Οσμή Σκληρότητα Στερεό Υπόλειμμα Χρώμα Χλωριούχα Βρωμιούχα Νιτρώδη Νιτρικά Φωσφορικά Θειικά Κάλιο Νάτριο Ασβέστιο Μαγνήσιο Αμμωνία Άζωτο Kjendai Κυανιούχα

12 Απογραφή………. Πάνω από 1 δις. άνθρωποι ζουν χωρίς νερό
6.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες λόγω έλλειψης ή κακής ποιότητας νερού Στα επόμενα 20 χρόνια περίπου 3,5 δις άνθρωποι θα ζουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νερό

13 Ρύπανση υδάτων Άμεση ρύπανση----βιομηχανικά και αστικά απόβλητα
Έμμεση ρύπανση---μέσω απορροής που μεταφέρει λιπάσματα, φυτοφάρμακα στερεά απόβλητα Θρεπτικά συστατικά: αστικά λύματα, γεωργικές δραστηριότητες και βιομηχανικά απόβλητα Μέταλλα: βιομηχανίες, αστικά απόβλητα, μεταφορές Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: PCBs από βιομηχανικές εφαρμογές, οργανοχλωριωμένες ενώσεις (παρασιτοκτόνα) Υδρογονάναθρακες πετρελαίου Θερμική ρύπανση

14 ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ To 25% των εσωτερικών επιφανειακών νερών προέρχονται από πηγές άλλων χώρών. Παρακολούθηση των υδάτων Σταθμός μέτρησης σε Έβρο, Νέστο, Στρυμόνα , Αξιό Σταθμός μέτρησης σε κλειστούς κόλπους σε νησιά και σε ανοιχτές θάλασσες Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης Υφαλμύρινση των παράκτιων υπόγειων νερών: Παρουσία νιτρικών ιόντων στα ποτάμια και υπόγεια νερά από λιπάσματα Φαινόμενα ευτροφισμού στις λίμνες Φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης στα λιμάνια

15 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ορθολογική διαχείριση Επεξεργασία αποβλήτων Ανακύκλωση
το 40-45% του νερού υψηλής ποιότητας καταναλώνεται για κάλυψη αναγκών που δεν απαιτούν την αντίστοιχη ποιότητα Επεξεργασία αποβλήτων Ανακύκλωση ………………. ……………… ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16


Κατέβασμα ppt "ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google