Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Βασικός-αναντικατάστατος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Βασικός-αναντικατάστατος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη τεχνολογία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρησιμοποίηση νερού Η σύγχρονη τεχνολογία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρησιμοποίηση νερού

2 2 Το νερό στη γη είναι άφθονο Το νερό στη γη είναι άφθονο Η συνολική ποσότητα νερού στη γη εκτιμάται ~ 1400 εκατομμύρια km 3 (1 km 3 αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμύριο τόνους νερού). Η συνολική ποσότητα νερού στη γη εκτιμάται ~ 1400 εκατομμύρια km 3 (1 km 3 αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμύριο τόνους νερού). δύο θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά: δύο θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά:  Η ποιότητα του νερού  κατανομή του νερού στη γη (ποσότητα) Το διαθέσιμο νερό είναι ελάχιστο και κατά τη χρήση παρεμβαίνουμε τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα Το διαθέσιμο νερό είναι ελάχιστο και κατά τη χρήση παρεμβαίνουμε τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα

3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (που συνδέονται με το νερό) 1,2 δισ.άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 1,2 δισ.άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό (το 2050 εκτιμάται ότι ο μισός πληθυσμός της γης θα αντιμετωπόζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού) (το 2050 εκτιμάται ότι ο μισός πληθυσμός της γης θα αντιμετωπόζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού) 6.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν καθημερινά από νόσους που σχετίζονται με το νερό (στοιχεία ΟΗΕ). 6.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν καθημερινά από νόσους που σχετίζονται με το νερό (στοιχεία ΟΗΕ). Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την κατανάλωση ακατάλληλου νερού παρά από όλες τις μορφές βίας Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την κατανάλωση ακατάλληλου νερού παρά από όλες τις μορφές βίας κάθε μέρα διοχετεύονται στα υδάτινα συστήματα εκατομμύρια τόνοι μη (επαρκώς) επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων ( ̴ 80%). κάθε μέρα διοχετεύονται στα υδάτινα συστήματα εκατομμύρια τόνοι μη (επαρκώς) επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων ( ̴ 80%). Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται φυσικά οικοσυστήματα: μειώνεται η βιοπικοιλότητα- παραγωγή τροφής - καταστροφή παράκτιων και ωκεάνιων οικοσυστημάτων Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται φυσικά οικοσυστήματα: μειώνεται η βιοπικοιλότητα- παραγωγή τροφής - καταστροφή παράκτιων και ωκεάνιων οικοσυστημάτων 3

4 4 Στα βασικά αίτια ανεπάρκειας νερού περιλαμβάνονται: Η αύξηση του πληθυσμού (~9 δισ. Το 2050) Η αύξηση του πληθυσμού (~9 δισ. Το 2050) Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου Η αύξηση της κατανάλωσης νερού Η αύξηση της κατανάλωσης νερού από τη βιομηχανία και γεωργία από τη βιομηχανία και γεωργία Η ρύπανση των επιφανειακών Η ρύπανση των επιφανειακών (λιμνών, ποταμών) και υπόγειων (λιμνών, ποταμών) και υπόγειων νερών νερών Η μεταβολή των κλιματολογικών Η μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών (λειψυδρία, πλημμύρες) συνθηκών (λειψυδρία, πλημμύρες)

5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Συστηματικά ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τη ποιότητα του νερού μετά τα μέσα του 19 ου αιώνα (επιδημία χολέρας -Λονδίνο «Broad street – Dr. J. Snow» Συστηματικά ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τη ποιότητα του νερού μετά τα μέσα του 19 ου αιώνα (επιδημία χολέρας -Λονδίνο «Broad street – Dr. J. Snow» παρατήρησε μια υψηλή συσχέτιση μεταξύ των περιπτώσεων χολέρας και της κατανάλωσης νερού από ένα πηγάδι που είχε επιμολυνθεί με αστικά λύματα-δεν έγινε αποδεκτή. παρατήρησε μια υψηλή συσχέτιση μεταξύ των περιπτώσεων χολέρας και της κατανάλωσης νερού από ένα πηγάδι που είχε επιμολυνθεί με αστικά λύματα-δεν έγινε αποδεκτή. Πρόοδοι στην μικροβιακή θεωρία της ασθένειας έγιναν από τον Pasteur και μέχρι το 1900, η αντίληψη ότι η ασθένεια αυτή προέρχεται από το νερό με τη βοήθεια μικροοργανισμών, έγινε αποδεκτή, και άρχισε η ανάπτυξη της επιστήμης της μικροβιολογίας και χημείας του νερού. Πρόοδοι στην μικροβιακή θεωρία της ασθένειας έγιναν από τον Pasteur και μέχρι το 1900, η αντίληψη ότι η ασθένεια αυτή προέρχεται από το νερό με τη βοήθεια μικροοργανισμών, έγινε αποδεκτή, και άρχισε η ανάπτυξη της επιστήμης της μικροβιολογίας και χημείας του νερού. 5

6 6 Κατανομή του νερού στον πλανήτη

7 7 Ποσότητα 10 6 km 3 Ποσοστό % συνολικήςποσότητας Ωκεανοί Παγετώνες - πάγοι Υπόγεια νερά (έως 1km βάθος) Υπόγεια νερά (κάτω από1 km) Λίμνες- Ποτάμια Υφάλμυρες λίμνες ΈδαφοςΑτμόσφαιρα Νερό βιολογικών δράσεων έμβιων όντων Ρέματα1360294,24,20,1250,1040,0670,0130,0030,00197,32,090,300,300.0090,0070,0050.00090,00020,00007

8 8 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 440.000 km 3/ έτος  60.000 km 3/ έτος  440.000 km 3/ έτος  60.000 km 3/ έτος  (ωκεανοί) (ήπειροι) (ωκεανοί) (ήπειροι) 500.000 km 3/ έτος  500.000 km 3/ έτος  Όμως οι ήπειροι δέχονται 110.000 km 3/ έτος ~50.000 km 3/ έτος διαθέσιμο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να εξατλούνται τα φυσικά αποθέματα ~50.000 km 3/ έτος διαθέσιμο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να εξατλούνται τα φυσικά αποθέματα  Καθαρίζεται–ανακυκλώνεται (ανανεώσιμος φυσικός πόρος) Με την προϋπόθεση ότι: Με την προϋπόθεση ότι:  Δεν αντλούμε με ταχύτερους ρυθμούς από τους ρυθμούς επαναφόρτισης  Δεν επιβαρύνουμε (με μη βιοαποδομήσιμους ρύπους)

9 9 Ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

10 10 Η διατάραξη του υδρολογικού κύκλου 1. Μεταβολές της επιφάνειας της γης 2. Κλιματικές αλλαγές 3. Ατμοσφαιρική ρύπανση 4. Υπεράντληση αποθεμάτων

11 Χρήση νερού που αντλείται από επιφανειακά ή υπόγεια αποθέματα Κατά μέσο όρο σε παγκόσμιο επίπεδο: το 70% χρησιμοποιείται για άρδευση το 70% χρησιμοποιείται για άρδευση Το 20% στη βιομηχανία Το 20% στη βιομηχανία το 10% για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση. το 10% για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα: το 80-84% χρησιμοποιείται για άρδευση το 80-84% χρησιμοποιείται για άρδευση Το 2.5-4% στη βιομηχανία Το 2.5-4% στη βιομηχανία το 13-15% για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση. το 13-15% για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση. 11

12 12 Μέθοδοι διαχείρισης υδατικών πόρων Tα παγκόσμια προβλήματα υδατικών πόρων οφείλονται: Tα παγκόσμια προβλήματα υδατικών πόρων οφείλονται:  στην άνιση κατανομή των υπαρχόντων υδατικών πόρων  στην αύξηση ζήτησης νερού λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και  στη μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. πρακτικές αποβλέπουν στην αύξηση του υδατικού δυναμικού μιας περιοχής πρακτικές αποβλέπουν στην αύξηση του υδατικού δυναμικού μιας περιοχής πρακτικές αποβλέπουν στην αποδοτικότερη χρήση του νερού. πρακτικές αποβλέπουν στην αποδοτικότερη χρήση του νερού.

13 13 Μέθοδοι διαχείρισης υδατικών πόρων Αύξηση υδατικού δυναμικού Αύξηση υδατικού δυναμικού 1. Φράγματα 2. Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων 3. Μεταφορές νερού (εκτροπές ποταμών) 4. Αφαλάτωση Αποδοτικότερη χρήση Αποδοτικότερη χρήση 1. Ελάττωση απωλειών νερού (άρδευση- βιομηχνίες) 2. Οικονομία στη χρήση 3. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων

14 Λίμνη Αράλη Η λίμνη Αράλη, ανάμεσα στο Καζακστάν και στο Ουζμπεκιστάν, ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου (68000 km 2 ) Η λίμνη Αράλη, ανάμεσα στο Καζακστάν και στο Ουζμπεκιστάν, ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου (68000 km 2 ) Τη λίμνη τροφοδοτούσαν δύο ποταμοί.Τη δεκαετία του 1960 η τότε Σοβιετική Ένωση αποφασίζει να προωθήσει την βαμβακοκαλλιέργεια. Χτίζονται λοιπόν μεγάλα φράγματα στους δύο ποταμούς και εκτρέπονται τα νερά τους προς τις βαμβακοφυτείες. Τη λίμνη τροφοδοτούσαν δύο ποταμοί.Τη δεκαετία του 1960 η τότε Σοβιετική Ένωση αποφασίζει να προωθήσει την βαμβακοκαλλιέργεια. Χτίζονται λοιπόν μεγάλα φράγματα στους δύο ποταμούς και εκτρέπονται τα νερά τους προς τις βαμβακοφυτείες. την δεκαετία του '70 η λίμνη να έχει συρρικνωθεί κατά 20%, τη δεκαετία του '80 κατά 30% για να φτάσουμε στο 40% συρρίκνωση τη δεκαετία του '90 και στο 90% σήμερα. Περισσότερα από 45000 km 2 λίμνης έχουν μετατραπεί σε έρημο. την δεκαετία του '70 η λίμνη να έχει συρρικνωθεί κατά 20%, τη δεκαετία του '80 κατά 30% για να φτάσουμε στο 40% συρρίκνωση τη δεκαετία του '90 και στο 90% σήμερα. Περισσότερα από 45000 km 2 λίμνης έχουν μετατραπεί σε έρημο. 5Χ αλατότητας, εξαφανίστηκε σύνολο της χλωρίδας και πανίδας, 45000 άνθρωποι μετανάστευσαν, αλλαγές στο μικροκλίμα, καταστρέφονται καλλιέργειες από το αλάτι που μεταφέρεται από τον αέρα 5Χ αλατότητας, εξαφανίστηκε σύνολο της χλωρίδας και πανίδας, 45000 άνθρωποι μετανάστευσαν, αλλαγές στο μικροκλίμα, καταστρέφονται καλλιέργειες από το αλάτι που μεταφέρεται από τον αέρα 14

15 Λίμνη Αράλη 15

16 16


Κατέβασμα ppt "1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Βασικός-αναντικατάστατος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google