Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

2 Κοινή Αγροτική Πολιτική Ρίζες & Επιρροές
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κοινή Αγροτική Πολιτική Ρίζες & Επιρροές 1957 Συνθήκη της Ρώμης αρθ. 38, §4 Με την συνθήκη της Ρώμης αναγνωρίστηκε ο Αγροτικός Τομέας ως θεμελιώδους σημασίας για την Ευρώπη και θεσμοθετήθηκε για το λόγο αυτό η Κοινή Αγροτική Πολιτική ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Την εποχή εκείνη αν και είχε ήδη εισαχθεί η μηχανοκαλλιέργεια το ανθρώπινο δυναμικό ήταν ακόμη η παραγωγική βάση της Γεωργίας, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία θερισμού της εποχής... Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δομήθηκε με ισυρώς παρεμβατικό και προστατευτικό χαρακτήρα, όπως επέβαλαν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα της εποχής. Η ΚΑΠ αν και αποτέλεσε διαχρονικά αντικείμενο αμφισβλητησης επιβίωσε και κατόρθωσε να μακροημερεύει με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ανάλογα με τις προκλήσεις των καιρών. Η ΚΑΠ λειτούργησε για πολλά χρόνια ως πολιτική προϊόντων, διασφαλίζοντας μεσω ενισχύσεων το εισόδημα του παραγωγού και μέσω προστατευτικών μέτρων την απόλυτη προστασία από την παγκόσμια αγορά. Η διεθνής νομισματική κρίση του 1971, ανατρέποντας το σύστημα των σταθερών νομισματικών ισοτιμιών, κλόνισε την ΚΑΠ και απορρύθμισε το ενιαίο σύστημα θεσμικών τιμών των προϊόντων αλλά και τον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών επινοήθηκαν οι “πράσινες ισοτιμίες” και τα “Νομισματικά Εξισωτικά Ποσά” που ωστόσο περιέπλεξαν τη διαχείριση της ΚΑΠ στη συνέχεια. Ο κύκλος της Ουρουγάης που κατέλειξε το 1994 μετά από 87 μήνες διαπραγματεύσεων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπόριου. Προϊόν της συμφωνίας αυτής αποτέλεσε η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στον οποίο πλέον συμετέχουν σήμερα 157 χώρες, ενώ 29 ακόμη διαπραγμετευόνται την ένταξη τους. Σημαίνον για την ΚΑΠ αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής ήταν η ένταξη του αγροτικού τομέα στο γενικότερο πλαίσιο ρυθμίσεων η οποία σήμανε σημαντικές αλλαγές για την ΚΑΠ με την ουσιαστική κατάργηση των προστευτικών μέτρων μεταξύ των 123 χωρών που συμμετείχαν. 1971 Διεθνής Νομισματική Κρίση 1994 Γενική Συμφωνία Δασμών & Εμπορίου

3 Κοινή Αγροτική Πολιτική Μεταρυθμίσεις
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κοινή Αγροτική Πολιτική Μεταρυθμίσεις 1992 Συνθήκη του Μαάστριχτ αρθ. Z, § 3 Μεταρύθμιση Macsharry Εντωμεταξύ οι εξελίξεις εντός της Ε.Ε. όπως αυτές δρομολογήθηκαν από την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 σε συνδυασμό με τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της GATT οδήγησαν την πρώτη μεταρύθμιση της ΚΑΠ το , γνωστή ως μεταρρύθμιση Macsharry. Οι αλλαγές αυτές σήμαναν την μετάβαση της ΚΑΠ στο σύγχρονο λίγο πολύ πλάισιο όπου τα προστατευτικά μέτρα αντικαταστάθηκαν από τον αναπτυξιακό πυλώνα. Οι αλλαγές αυτές συνεχίστηκαν έτσι ώστε το 2003 με την μεταρρύθμιση Fisler εισήχθη το σχήμα ενιαίων πληρωμών ως κύρια μορφή ενίσχυσεις των παραγωγών εγκαταλείποντας τις επιδοτήσεις στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα συμπεριλήφθησαν πρόσθετα μέτρα με την μορφή των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και του συστήματος πολλαπλης συμμόρφωσης με σκοπό τον συμβιβασμό των συνεργειών που προκύπτουν από τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες της αγροτικής πολιτικής. Η συνθήκη της Λισσαβώνας, το 2007, έθεσε τέλος της βάσης για την τελευταία μετέξελιξη της ΚΑΠ η οποία καλείται να συνδιάσει τη γεωργοκεντρική λογική των κλάδων παραγωγής αφενός με τη χωρική διάσταση, της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και αφετέρου την ανταγωνιστικότητα με την αειφορία. 2007 Συνθήκη της Λισσαβόνας αρθ. 2, § 12 2003 Μεταρύθμιση Fisler

4 1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις Βασικό Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης Οικολογική Μέριμνα Συμπληρωματικά Μέτρα Βασικό Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης: Για να ξεφύγουμε από τα διάφορα συστήματα του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στην ΕΕ-15 (που επιτρέπει πληρωμές είτε βάσει ιστορικών αναφορών είτε ανά εκτάριο είτε τον "υβριδικό" συνδυασμό των δύο) και το Απλοποιημένο Καθεστώς Στρεμματικών Ενισχύσεων (SAPS), στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-12, θα ισχύσει μετά το 2013 ένα νέο «βασικό καθεστώς πληρωμών». Στόχος είναι να μειωθούν ουσιαστικά οι διαφορές του επιπέδου των ενισχύσεων, μεταξύ γεωργών, μεταξύ περιφερειών και μεταξύ κρατών μελών. Όλα τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να στραφούν προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο από την αρχή του 2019. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, θα πρέπει να προσαρμοστούν τα εθνικά κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις ώστε να εισπράττουν περισσότερα οι λαμβάνοντες σήμερα λιγότερο από το 90% της μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο στην ΕΕ-27. Το χάσμα μεταξύ των ποσών που προβλέπονται επί του παρόντος και το 90% του μέσου όρου στην ΕΕ-27 μειώνεται τοιουτοτρόπως κατά το ένα τρίτο. Για παράδειγμα, εάν σε κράτος μέλος χορηγείται σήμερα μέσο ποσό ανά εκτάριο ίσο με το 75% του μέσου όρου της ΕΕ, δηλαδή 15% κάτω από το 90%, τότε το ποσό αυτό θα αυξηθεί σταδιακά στο 80%. Οικολογική μέριμνα: Εκτός της βασικής ενίσχυσης, κάθε εκμετάλλευση θα λάβει μια στρεμματική ενίσχυση για την τήρηση ορισμένων γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν το 30% του εθνικού κονδυλίου, για την πληρωμή των εν λόγω ενισχύσεων. Πρόκειται για υποχρεωτική ρύθμιση που, εντούτοις, δεν θα υπόκειται σε ανώτατο όριο. Οι παραγωγοί βιολογικής γεωργίας δεν επιβαρύνονται με πρόσθετες απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι δραστηριότητές τους συνεπάγονται σαφές οικολογικό όφελος. Τα 3 μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής: διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων, διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής (κάθε αγρότης πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 3 καλλιέργειες στις αρόσιμες εκτάσεις του, ουδεμία των οποίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των γαιών του ενώ η τρίτη εξ αυτών πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 5% των ως άνω εκτάσεων) και διατήρηση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης" έκτασης ίσης τουλάχιστον με το 7% των γεωργικών γαιών (εκτός από τα μόνιμα λιβάδια) - ήτοι τα περιθώρια αγρών, φράκτες, δέντρα, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, χαρακτηριστικά του τοπίου, βιότοποι, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις δασοφύτευσης. Συμπληρωματικά-Εναλλακτικά Μέτρα: Περιοχές με φυσικά εμπόδια: τα κράτη μέλη (ή οι περιφέρειες τους) μπορούν να χορηγούν πρόσθετη ενίσχυση για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (όπως ορίζονται στους κανόνες περί αγροτικής ανάπτυξης) - μέχρι ποσοστό 5% του εθνικού κονδυλίου. Πρόκειται για προαιρετική ρύθμιση που δεν επηρεάζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τις LFA (μειονεκτικές περιοχές). Σημείωση: Σε απάντηση προς τις επικρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ορισμός για τις «μειονεκτικές περιοχές» έχει προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά αντικειμενικά κριτήρια. Νέοι Αγρότες: ΟΙ βασικές ενισχύσεις σε νεοεισερχόμενους νέους γεωργούς (ηλικίας κάτω των 40) θα πρέπει να συμπληρωθούν με ένα επιπλέον 25% για τα πρώτα 5 χρόνια της εγκατάστασης. Αυτό περιορίζεται με μέγιστο το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στο εκάστοτε κράτος μέλος. Για τα κράτη μέλη όπου το μέγεθος της εκμετάλλευσης είναι μικρό, το όριο είναι 25 εκτάρια. Οι αντιστοίχως καταβαλλόμενες χρηματοδοτήσεις επιτρέπεται να αντιπροσωπεύουν έως και ποσοστό 2% του εθνικού κονδυλίου. Μικροκαλλιεργητές: Κάθε γεωργός που ζητεί στήριξη το 2014 μπορεί να αποφασίσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014 να συμμετάσχει στο καθεστώς για τους μικρούς αγρότες ώστε να λαμβάνει ετήσια πληρωμή που θα καθορίζεται από το κράτος μέλος του, μεταξύ 500 € και 1000 €, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης. (Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνάρτηση της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο ή του εθνικού μέσου όρου ενισχύσεων ανά εκτάριο για 3 εκτάρια.) Τοιουτοτρόπως θα επιτευχθεί τεράστια απλοποίηση για τους συγκεκριμένους γεωργούς και για τις αντίστοιχες εθνικές διοικήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αντιμετωπίζουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, και θα εξαιρεθούν από την «οικολογική μέριμνα». (Η εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της ΚΓΠ έχει έκταση 3 εκταρίων ή λιγότερο - μολονότι αντιπροσωπεύει μόνο το 3% της συνολικής γεωργικής έκτασης στην ΕΕ-27). Το συνολικό κόστος του καθεστώτος για τους μικροκαλλιεργητές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εθνικού κονδυλίου, και το επίπεδο των ενισχύσεων θα προσαρμοστεί αναλόγως εάν είναι απαραίτητο. Θα διατεθούν επίσης πιστώσεις για την αγροτική ανάπτυξη με την παροχή συμβουλών στους μικροκαλλιεργητές με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για τις επιχορηγήσεις αναδιάρθρωσης σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές από αυτές τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δυνατότητα πληρωμής συνδεδεμένων ενισχύσεων: Για να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ανακατανομής των άμεσων ενισχύσεων σε εθνική βάση και να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν περιορισμένα κονδύλια για "συνδεδεμένες" ενισχύσεις, δηλαδή να καταβάλουν ενισχύσεις που συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα. Ανάλογα ποσά θα πρέπει να περιορίζονται στο 5% του εθνικού κονδυλίου, εφόσον το κράτος μέλος προβλέπει ήδη 0-5% για συνδεδεμένες ενισχύσεις, ή μέχρι 10%, εάν το τρέχον επίπεδο της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι υψηλότερο από το 5%. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει υψηλότερο ποσοστό, αν τα κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικαιολογημένο. Μεταφορά πόρων μεταξύ των πυλώνων: Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και του εθνικού κονδυλίου για τις άμεσες ενισχύσεις (1ος πυλώνας) στο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης τους. Παράλληλα, τα κράτη μέλη που λαμβάνουν λιγότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ για άμεσες πληρωμές θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως και 5% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης τους στα εθνικά κονδύλια του 1ου πυλώνα. Οριζόντια Μέτρα: Πολλαπλή συμμόρφωση: Η έγκριση του συνόλου των ενισχύσεων από τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την τήρηση ορισμένων βασικών απαιτήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και των φυτών καθώς και τα υγειονομικά πρότυπα για τα ζώα. Ωστόσο, ως μια προσπάθεια απλοποίησης, ο αριθμός των υποχρεωτικών κανόνων διαχείρισης (ΚΑΔ) έχει μειωθεί από 18 σε 13 ενώ οι κανόνες για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΕΕΑΕ) μειώνονται από 5 έως 8 – π.χ. εξαιρώντας τα στοιχεία που δεν είναι σχετικά με τον γεωργό. Προτείνεται επίσης η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων να ενσωματωθούν στους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης από τη στιγμή που θα έχει αποδειχθεί ότι έχουν εφαρμοστεί ορθά σε όλα τα κράτη μέλη και έχουν καθορισθεί σαφώς οι υποχρεώσεις των αγροτών. «Ανώτατα όρια»: Το ποσό της στήριξης που μπορεί να λάβει κάθε μεμονωμένη εκμετάλλευση από το βασικό σύστημα ενισχύσεων θα περιοριστεί σε € ανά έτος, και η ενίσχυση θα μειωθεί κατά 70% για το τμήμα από €, κατά 40% για το τμήμα από € και κατά 20% για το τμήμα από €. Ωστόσο, για να ληφθεί υπόψη η απασχόληση, η εκάστοτε εκμετάλλευση μπορεί να αφαιρεί το κόστος των μισθών κατά το προηγούμενο έτος (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) πριν από την εφαρμογή αυτών των μειώσεων. Σημείωση: τα «εξοικονομούμενα» χρήματα στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού παραμένουν στο εκάστοτε κράτος μέλος και μεταφέρονται στο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης, για χρήση υπέρ της καινοτομίας και των επενδύσεων από τους αγρότες, και στις επιχειρησιακές ομάδες της ευρωπαϊκής εταιρικής σύμπραξης για την καινοτομία. «Ενεργοί γεωργοί»: Για να τακτοποιηθεί μια σειρά από νομικά κενά, η Επιτροπή κατέστησε αυστηρότερο τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Ο προτεινόμενος ορισμός, που αποσκοπεί στο να μην καταβάλλονται ενισχύσεις σε υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν καμία πραγματική ή απτή γεωργική δραστηριότητα, αναφέρει ότι οι ενισχύσεις δεν καταβάλλονται σε αιτούντες των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ είναι χαμηλότερες του 5% των συνολικών εσόδων από όλες τις μη γεωργικές δραστηριότητες, ή αν οι γεωργικές εκτάσεις τους είναι κυρίως περιοχές που διατηρούνται εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και δεν ασκούν τις ελάχιστες απαιτούμενες δραστηριότητες, όπως ορίζει το οικείο κράτος μέλος. Προβλέπεται εξαίρεση για τους γεωργούς που το προηγούμενο έτος έλαβαν λιγότερα από ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις. Οριζόντια Μέτρα

5 2ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων και διαχείρισης κινδύνου Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα ενταχθεί στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο που ισχύει επίσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (EMFF) ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (αειφόρος, ευφυής και καθολική ανάπτυξη). Όπως και στα υπόλοιπα ταμεία, για να υπάρξει σαφέστερη σύνδεση με τις επιδόσεις, οι στόχοι θα πρέπει να καθορίζονται για όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τις 6 προτεραιότητες που περιγράφονται κατωτέρω. Περίπου το 5% των χρημάτων θα κατακρατούνται στο επιλεγόμενο «αποθεματικό επιδόσεων» και θα διατίθενται μόνον εφόσον μπορεί να πιστοποιηθεί πρόοδος για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η βασική ιδέα από την ήδη επιτυχώς εφαρμοζόμενη έννοια της αγροτικής ανάπτυξης βάσει πολυετών προγραμμάτων, σχεδιαζόμενων και συγχρηματοδοτούμενων από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειες τους), παραμένει η ίδια. Ωστόσο, αντί για 3 άξονες που συνδέονται με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα με ελάχιστες απαιτήσεις ανάληψης δαπανών για κάθε άξονα, η νέα περίοδος προγραμματισμού θα έχει τις 6 προτεραιότητες που απαριθμούνται εν συνεχεία. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποχρεούνται να διατηρούν το 25% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξής τους για θέματα που αφορούν τη διαχείριση της γης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Προώθηση της μεταφοράς των γνώσεων και της καινοτομίας, Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνου, Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, Για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν ως προς τις εν λόγω προτεραιότητες στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους), τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θα διαμορφώσουν συνδυασμούς μέτρων από ένα απλοποιημένο κατάλογο επιλογών. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στην κατανομή των εθνικών κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης ώστε να ληφθούν υπόψη αντικειμενικότερα κριτήρια - που θα καθοριστούν αργότερα από την Επιτροπή βάσει των αρμοδιοτήτων της. Η συγχρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ θα είναι 85% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, και 50% στις άλλες περιοχές για τις περισσότερες ενισχύσεις, ενώ μπορεί να είναι υψηλότερη για την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης, τη συνεργασία, την ίδρυση ομάδων παραγωγών, τις επιχορηγήσεις υπέρ της εγκατάστασης αγροτών νεαρής ηλικίας και τα έργα LEADER. Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσουν υπο-προγράμματα με υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων αγροτών, των μικροκαλλιεργητών, των ορεινών περιοχών και των αλυσίδων εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας. Αποκατάσταση-διατήρηση-ενίσχυση οικοσυστημάτων Αποδοτικότητα πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα Κοινωνική ένταξη-μείωση φτώχειας-οικονομική ανάπτυξη

6 Οι Προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Οι Προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα 1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις Α. Υπέρβαση του 90% του Κοινοτικού μέσου όρου ενισχύσεων ανά εκτάριο Β. Κατά μέγιστο θα διατεθεί μόνο το 10% σε συνδεδεμένες ενισχύσεις, το υπόλοιπο σε στρεμματικές και οικολογικές ενισχύσεις Γ. Πιθανή ανισοκατανομή ενισχύσεων στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, αφού το 50% περίπου των εκτάσεων αντιστοιχεί στο 10% του αγροτικού πληθυσμού 1ος Πυλώνας: Η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις παραγωγικές κατευθύνσεις αναμένεται να έχει ισχυρές επιδράσεις για την άσκηση της Γεωργίας στην Ελλάδα με τον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο. Ειδικότερα δύο κύριες επιπτώσεις ανιχνεύονται από την μεταρρύθμιση αυτή: Α. Σε επίπεδο χώρας το υψηλό ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνει κατά τι το 90% του Κοινοτικού μέσου όρου ανά εκτάριο αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το συνολικό ύψος των κοινοτικών εισροών. Β. Σε επίπεδο δικαιούχων (αγροτών-κτηνοτρόφων) αναμένεται μεγέθυνση των ανισοτήτων αφού ο στρεματικός υπολογισμός των ενισχύσεων αναμένεται να ευνοήσει τους μεγαλοκτηματίες στους οποίους θα κατευθυνθεί σχεδόν το 50% των άμεσων ενισχύσεων. 2ος Πυλώνας: Η κατάργηση των προστατευτικών μέτρων με τη μορφή ποσοστώσεων, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο προστατευτικών παρεμβάσεων κυρίως σε εθνικό επίπεδο και μέσω: της ιδιωτικής αποθεματοποίησής καλύτερη οργάνωση του τομέα (οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις) πρότυπα της ποιοτικής εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του «τόπου γεωργικής παραγωγής». 3ος Πυλώνας: Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσουν υπο-προγράμματα με υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων αγροτών, των μικροκαλλιεργητών, των ορεινών περιοχών και των αλυσίδων εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας. Η επιλογή και ο προσδιορισμός των μέτρων αυτών συμπεριλαμβάνει τις βασικές ακόλουθες επιλογές: Καινοτομία: Αυτό το βασικό θέμα (και πιο συγκεκριμένα η σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη υπέρ της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγικότητα και αειφορία) θα εξυπηρετείται από διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως η «μεταφορά γνώσης» και η «συνεργασία». Επιδιώκονται η προώθηση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, η παραγωγικότητα, η χαμηλών εκπομπών, φιλική προς το κλίμα και ανθεκτική ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της γεωργίας και της έρευνας με σκοπό την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας στη γεωργική πρακτική, Γνώση - «γεωργία που βασίζεται στη γνώση»: ενίσχυση των μέτρων υπέρ των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (που σχετίζονται επίσης με την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτήν, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την κατάρτιση), Αναδιάρθρωση / Επενδύσεις / Εκσυγχρονισμός: εισέτι διαθέσιμες επιχορηγήσεις, Νέοι αγρότες - Ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις εκκίνησης επιχειρήσεων (μέχρι €) την κατάρτιση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, Μικροκαλλιεργητές: ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων μέχρι € ανά μικρό αγρόκτημα, Εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου: Οι ασφάλειες & τα αμοιβαία κεφάλαια - για ασφάλιση καλλιεργειών, έναντι καιρικών συνθηκών και ζωονόσων [που επί του παρόντος διατίθενται στο πλαίσιο του άρθρου 68 του 1ου πυλώνα] – διευρύνθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τη δυνατότητα της σταθεροποίησης του εισοδήματος (η οποία θα επιτρέψει πληρωμές (έως και για το 70% των ζημιών) από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αν το εισόδημα μειώνεται κατά 30%). Για κάθε 1.00 € συμβολής εκ μέρους του γεωργού, τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν 0,65 € επιπλέον, Οργανώσεις Παραγωγών / Σύνδεσμος των οργανώσεων παραγωγών: – Υποστήριξη για τη δημιουργία οργανισμών με βάση επιχειρηματικό σχέδιο αλλά μόνο για ομάδες που ορίζονται ως ΜΜΕ, Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - πληρωμές συναρτήσει του κλίματος: μεγαλύτερη ευελιξία στις συμβάσεις, κοινές συμβάσεις, που συνδέονται με την κατάλληλη εκπαίδευση / ενημέρωση, Βιολογική γεωργία: - νέο χωριστό μέτρο για μεγαλύτερη ανάδειξη του τομέα, Περιοχές με φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς: - Νέα οριοθέτηση των φυσικών περιοχών με περιορισμούς, βάσει 8 βιοφυσικών κριτηρίων. Τα κράτη μέλη διατηρούν τα περιθώρια να χαρακτηρίζουν μέχρι και 10% των γεωργικών τους εκτάσεων ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς ή ως περιοχές αναγκαίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, Ορεινές περιοχές: για τις ορεινές περιοχές και τις γεωργικές εκτάσεις άνω των 62 º Β, τα ποσά της ενίσχυσης μπορεί να φτάσουν τα 300 € / εκτάριο (αυξήθηκε από 250 € / εκτάριο), Συνεργασία: - Εκτεταμένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και εμπορικής συνεργασίας (π.χ. πιλοτικά προγράμματα, κοινά περιβαλλοντικά προγράμματα, αλυσίδες εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας, ανάπτυξη των τοπικών αγορών),

7 Οι Προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Οι Προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα 2ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Α. Καινοτομία: Γνώση, Γεωργία που βασίζεται στη γνώση Β. Αναδιάρθωση: Επενδύσεις – Εκσυγχρονισμός –Παραγωγικές Κατευθύνσεις Γ. Διαχείριση Κινδύνων: Ασφάλειες – Αμοιβαία Κεφάλαια – Σταθεροποίηση Ισοδήματος (για κάθε 1€ συμβολής του γεωργού η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 0,65 €) 1ος Πυλώνας: Η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις παραγωγικές κατευθύνσεις αναμένεται να έχει ισχυρές επιδράσεις για την άσκηση της Γεωργίας στην Ελλάδα με τον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο. Ειδικότερα δύο κύριες επιπτώσεις ανιχνεύονται από την μεταρρύθμιση αυτή: Α. Σε επίπεδο χώρας το υψηλό ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνει κατά τι το 90% του Κοινοτικού μέσου όρου ανά εκτάριο αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το συνολικό ύψος των κοινοτικών εισροών. Β. Σε επίπεδο δικαιούχων (αγροτών-κτηνοτρόφων) αναμένεται μεγέθυνση των ανισοτήτων αφού ο στρεματικός υπολογισμός των ενισχύσεων αναμένεται να ευνοήσει τους μεγαλοκτηματίες στους οποίους θα κατευθυνθεί σχεδόν το 50% των άμεσων ενισχύσεων. 2ος Πυλώνας: Η κατάργηση των προστατευτικών μέτρων με τη μορφή ποσοστώσεων, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο προστατευτικών παρεμβάσεων κυρίως σε εθνικό επίπεδο και μέσω: της ιδιωτικής αποθεματοποίησής καλύτερη οργάνωση του τομέα (οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις) πρότυπα της ποιοτικής εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του «τόπου γεωργικής παραγωγής». 3ος Πυλώνας: Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσουν υπο-προγράμματα με υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων αγροτών, των μικροκαλλιεργητών, των ορεινών περιοχών και των αλυσίδων εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας. Η επιλογή και ο προσδιορισμός των μέτρων αυτών συμπεριλαμβάνει τις βασικές ακόλουθες επιλογές: Καινοτομία: Αυτό το βασικό θέμα (και πιο συγκεκριμένα η σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη υπέρ της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγικότητα και αειφορία) θα εξυπηρετείται από διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως η «μεταφορά γνώσης» και η «συνεργασία». Επιδιώκονται η προώθηση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, η παραγωγικότητα, η χαμηλών εκπομπών, φιλική προς το κλίμα και ανθεκτική ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της γεωργίας και της έρευνας με σκοπό την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας στη γεωργική πρακτική, Γνώση - «γεωργία που βασίζεται στη γνώση»: ενίσχυση των μέτρων υπέρ των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (που σχετίζονται επίσης με την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτήν, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την κατάρτιση), Αναδιάρθρωση / Επενδύσεις / Εκσυγχρονισμός: εισέτι διαθέσιμες επιχορηγήσεις, Νέοι αγρότες - Ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις εκκίνησης επιχειρήσεων (μέχρι €) την κατάρτιση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, Μικροκαλλιεργητές: ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων μέχρι € ανά μικρό αγρόκτημα, Εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου: Οι ασφάλειες & τα αμοιβαία κεφάλαια - για ασφάλιση καλλιεργειών, έναντι καιρικών συνθηκών και ζωονόσων [που επί του παρόντος διατίθενται στο πλαίσιο του άρθρου 68 του 1ου πυλώνα] – διευρύνθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τη δυνατότητα της σταθεροποίησης του εισοδήματος (η οποία θα επιτρέψει πληρωμές (έως και για το 70% των ζημιών) από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αν το εισόδημα μειώνεται κατά 30%). Για κάθε 1.00 € συμβολής εκ μέρους του γεωργού, τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν 0,65 € επιπλέον, Οργανώσεις Παραγωγών / Σύνδεσμος των οργανώσεων παραγωγών: – Υποστήριξη για τη δημιουργία οργανισμών με βάση επιχειρηματικό σχέδιο αλλά μόνο για ομάδες που ορίζονται ως ΜΜΕ, Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - πληρωμές συναρτήσει του κλίματος: μεγαλύτερη ευελιξία στις συμβάσεις, κοινές συμβάσεις, που συνδέονται με την κατάλληλη εκπαίδευση / ενημέρωση, Βιολογική γεωργία: - νέο χωριστό μέτρο για μεγαλύτερη ανάδειξη του τομέα, Περιοχές με φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς: - Νέα οριοθέτηση των φυσικών περιοχών με περιορισμούς, βάσει 8 βιοφυσικών κριτηρίων. Τα κράτη μέλη διατηρούν τα περιθώρια να χαρακτηρίζουν μέχρι και 10% των γεωργικών τους εκτάσεων ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς ή ως περιοχές αναγκαίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, Ορεινές περιοχές: για τις ορεινές περιοχές και τις γεωργικές εκτάσεις άνω των 62 º Β, τα ποσά της ενίσχυσης μπορεί να φτάσουν τα 300 € / εκτάριο (αυξήθηκε από 250 € / εκτάριο), Συνεργασία: - Εκτεταμένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και εμπορικής συνεργασίας (π.χ. πιλοτικά προγράμματα, κοινά περιβαλλοντικά προγράμματα, αλυσίδες εφοδιασμού τοπικής εμβέλειας, ανάπτυξη των τοπικών αγορών), Δ. Κλιματική Αλαγή: Νέα παθογόνα – αλλαγή ζωνών καλλιεργειών νέες προκλήσεις για τους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας

8 Οι «Κρυφοί» Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Οι «Κρυφοί» Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ Ποιότητα Πρόσβαση στην Αγορά Προτίμηση Καταναλωτών Προνομιακή Τιμολόγηση Αναγνωσιμότητα Αύξηση & Διασφάλιση Αγροτικής Προσόδου

9 Οι «Κρυφοί» Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Οι «Κρυφοί» Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ Έρευνα Εισαγωγή Καινοτομίας Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή Αξιοποίηση Παραγωγικών Πόρων Περιβαλλοντικές Επιδόσεις Παραγωγικότητα Εκσυγχρονισμός & Πρασίνισμα της Ελληνικής Γεωργίας

10 Παραδοσιακά Κριτήρια Ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Παραδοσιακά Κριτήρια Ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Γεύση, Άρωμα, Υφή Διατροφικό Περιεχόμενο Πρωτεΐνες, Σάκχαρα, Άμυλο, Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία, κλπ Εμπορικά Χαρακτηριστικά Εμφάνιση, Συσκευασία, Τιμή, Διαθεσιμότητα, Συντηρησιμότητα

11 Η σύγχρονη προσέγγιση για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Η σύγχρονη προσέγγιση για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων Σήμερα εκτός από τα παραδοσιακά αποδεκτά χαρακτηριστικά ποιότητας έχουν υπεισέλθει νέοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν ως ποιοτικό. Σημαντικότερα από αυτά είναι η ασφάλεια που αναφέρεται στην απουσία αλλοιώσεων & προσβολών και των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων & αγροχημικών. Είναι πλέον ένα προαπαιτούμενο για την αποδοχή ενός προϊόντος από το καταναλωτικό κοινό, και Σήμερα εκτός από τα παραδοσιακά αποδεκτά χαρακτηριστικά ποιότητας έχουν υπεισέλθει νέοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν ενα προϊόν ως ποιοτικό. Η ασφάλεια ενός τροφίμου και ειδικότερα η απουσία αλλοιώσεων προσβολών αλλά και φυτοφαρμάκων και αγροχημικών είναι πλέον προαπαιτούμενο για την αποδοχή του προϊόντος από το καταναλωτικό κοινό. Ένα επίσης επιθυμητό, αλλά όχι προαπαιτούμεν οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν ένα επιθυμητό (και όχι προαπαιτούμενο) παράγοντα ποιότητας

12 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Τατελευταία χρόνια ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ατόμων έχει υιοθετήσει ένα «υγιεινό» τρόπο ζωής ως μέσον πρόληψης ασθενειών. Στα πλαίσια της τάσης αυτής, έχει αυξηθεί η ζήτηση διατροφικών προϊόντων που εκτός των θρεπτικών ιδιοτήτων τους έχουν και ευεργετική επίδραση στην υγεία. Η τάση κατανάλωσης των προϊόντων αυτών αυξάνεται παράλληλα με τη σημαντική αύξηση του μέσου προσδόκιμου χρόνου ζωής που έχει ως επακόλουθο την αύξηση ασθενειών που συνήθως εκδηλώνεται σε μεγάλες ηλικίες. Έτσι, ασθένειες όπως η ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος και ο καρκίνος είναι πλέον αιτίες για το 66% των θανάτων σε ανθρώπους των χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (World Health Organization, 2010).

13 1. επιστημονική έρευνα και καινοτομία
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχετικά με τις ασθένειες αυτές έχει ολοκληρωθεί ένας σημαντικός αριθμός επιδημιολογικών μελετών που δείχνουν ότι σημαντικός παράγοντας για την εμφάνισή τους θεωρείται ο «δυτικός» τρόπος ζωής και διατροφής του ανθρώπου. Άλλωστε, η συχνότητα εκδήλωσης των ασθενειών αυτών μειώνεται σημαντικά σε ομάδες ανθρώπων που διατρέφονται κυρίως με φρούτα και λαχανικά. Καθοριστικοί παράγοντες διείσδυσης στην αγορά των λειτουργικών τροφίμων αποτελεί η 1. επιστημονική έρευνα και καινοτομία 2. εξασφάλιση αποκλειστικότητας των ενδείξεων υγείας 3. τελική τιμή του προϊόντος

14 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

15 Οι σημερινές προκλήσεις για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Οι σημερινές προκλήσεις για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων Ο κύκλος της Ποιότητας ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ασφάλεια Πάταξη Νοθείας Έρευνα Τεχνολογία Ασφάλεια Ποιότητα Πιστοποίηση Ιχνηλασιμότητα Αντιποίηση Ονομασίας Γενετικά Τροποποιημένα Υλικά Κατάλληλη Πιστοποίηση-Αυστηροί Έλεγχοι Ποιότητας - Συμμόρφωση

16 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα Η κατά 20% αύξηση της αγροτικής παραγωγής που επιτεύχθηκε σε βάθος δεκαετίας στην ΕΕ δεν ήταν ανέξοδη, αφού είχε σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους Για να διατηρηθεί ο ρυθμός αυτού ανάπτυξης -που επιβάλλουν οι επιτακτικές διεθνείς απαιτήσεις για επάρκεια τροφίμων- υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που αναφέρονται στη(ν) Δεδομένη τεχνολογία Περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις Ανάγκη υιοθέτησης ηπιότερων καλλιεργητικών μεθόδων Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στο κλίμα Περιορισμός χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

17 Δίκτυα Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δίκτυα Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα Με δεδομένα τα όρια που θέτει η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας και των φυσικών πόρων απαιτείται μια καινούργια θεώρηση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Στη θεώρηση αυτή κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καινοτομία η οποία φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη για τη μεταφορά της γνώσης από το εργαστήριο στο χωράφι Δόμηση από τη βάση Αγρότης Γεωπόνος Σύμβουλος Καινοτομίας Επιχειρήσεις Αγροτικά Κέντρα

18 Έτσι, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλούνται να παίξουν οι…..
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Έτσι, η ποικιλότητα της ευρωπαϊκής αγροτικής περιοχής, η οποία θεωρήθηκε με τα παλιότερα συστήματα ανάπτυξης ως ένα βασικό μειονέκτημα, τώρα αποκτά νέο νόημα και αποτελεί την βάση για την μελλοντική ανάπτυξή της. Όμως, οι διαφορές στο μέγεθος, τα καλλιεργητικά συστήματα, τις καλλιέργειες, αλλά και στα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά δεδομένα δυσκολεύουν την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της κατάλληλης κάθε φορά καινοτομίας. Έτσι, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλούνται να παίξουν οι…..

19 Σύμβουλοι Καινοτομίας
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σύμβουλοι Καινοτομίας οι οποίοι θα έχουν τον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο της αναγνώρισης των εκάστοτε αναγκών στο επίπεδο της αγροτικής εκμετάλλευσης, της ανίχνευσης και προσδιορισμού της καταλληλότερης καινοτομίας, και της μεταφοράς της από το θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες που να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες του αγρότη αλλά και να μεταφράσουν την επιστημονική γνώση σε εφαρμοσμένη καινοτομία.

20 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡΟΕΤΑΚ: Πρόγραμμα για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα Η πρώτη γενιά των συμβούλων αυτών φιλοδοξούμε να εκπαιδευτεί και ζυμωθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πρόγραμμα των 150 διδακτόρων για την εφαρμογή καινοτομίας στον αγροτικό τομέα Οι επιστήμονες που θα συμμετάσχουν στο διετές αυτό πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία -στις ερευνητικές υποδομές του ΕΛΓΟ- να συνεργαστούν με τους ερευνητές αναπτύσσοντας τις καινοτόμες ιδέες τους προς όφελος της ελληνικής γεωργίας. Μετά το τέλος του προγράμματος, θα μπορούν να παίξουν καίριο ρόλο στη διασύνδεση της παραγωγικής βάσης και του επιχειρηματικού κόσμου με τα κέντρα έρευνας, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

21 Πρότυπα Επιδεικτικά Αγροκτήματα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πρότυπα Επιδεικτικά Αγροκτήματα Μεταφορά καινοτομίας από την έρευνα στον αγρότη Επίδειξη νέων καλλιεργειών και τεχνικών Διατήρηση – διάδοση γηγενών Ελληνικών ποικιλιών Αξιολόγηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής

22 Τράπεζες Γενετικού Υλικού
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Τράπεζες Γενετικού Υλικού Φυτικό – ζωικό κεφάλαιο Διατήρηση - δάσωση βιοποικιλότητας

23 Ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις απαιτήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
της Νέας ΚΑΠ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Εθιαγε με ΧΧ ερευνητικά Κέντρα ΟΕΓΕΚΑ Δημητρα με ΧΧ Κέντρα Καταρτισης Agrocert ΕΛΟΓΑΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

24 Αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Πιστοποίηση και τον Έλεγχο
Έλεγχος Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και των νέων σημάτων που θεσμοθετεί η ΕΕ Έλεγχος και Πιστοποίηση αγροτικών Προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Έλεγχος βοοτροφικών επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος Έλεγχος τήρησης ισοζυγίων κρέατος και γάλακτος Διαχείριση συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος

25 Τα Ελληνικά Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Τα Ελληνικά Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ 73 ονομασίες Π.Ο.Π. και 27 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 100) 27 ελαιόλαδα (16 Π.Ο.Π. και 11 Π.Γ.Ε.) 21 τυριά (Π.Ο.Π.) 32 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (18 Π.Ο.Π. και 14 Π.Γ.Ε.) 11 επιτραπέζιες ελιές (10 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.) 2 κρέατα (Π.Ο.Π.) 7 λοιπά (6 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.) Εκτός των προϊόντων αυτών έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 4 ακόμη προϊόντα και 1 βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης

26 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αριθμός επιχειρήσεων ενταγμένων στο Σύστημα Ελέγχου & Πιστοποίησης Προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ επιχειρήσεις – προϊόντα ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ επιχειρήσεις – προϊόντα ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ επιχειρήσεις – προϊόντα ΕΜΠΟΡΙΑ (ΦΑΣΟΝ) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ επιχειρήσεις – προϊόντα ΛΟΙΠΑ ΦΥΤΙΚΑ επιχειρήσεις – προϊόντα ΤΥΡΙΑ επιχειρήσεις – προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ : επιχειρήσεις – προϊόντα Μέχρι σήμερα δεν έχουν επικυρωθεί 12 από τα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.!!!!!!!!!

27 Αγροτικά Προϊόντα & Τρόφιμα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτικά Προϊόντα & Τρόφιμα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΠΓΕ) ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΙΔΙΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΠΙΠ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

28 Το Σύγχρονο Πλαίσιο Πιστοποίησης
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Το Σύγχρονο Πλαίσιο Πιστοποίησης

29 Πιστοποιήσεις AGRO - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Αγροτική Παραγωγή
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πιστοποιήσεις AGRO - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Αγροτική Παραγωγή Συνδυασμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων με στόχο τη μείωση των εισροών και του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος με την ελάχιστη διατάραξη της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Η μείωση του κόστους παραγωγής, με την ορθολογική χρήση των εισροών όπως του νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.λ.π. Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

30 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AGRO
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AGRO ΥΠΑΑΤ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Επίβλεψη του συστήματος ελέγχου Ιδιωτικοί Φορείς Πιστοποίησης Έλεγχος & Πιστοποίηση Παραγωγοί, Ομάδες Παραγωγών, Γεωργικές εκμεταλλεύσεις Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

31 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Ρόλος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ : Αξιολόγηση, έλεγχος και επίβλεψη των 12 Ιδιωτικών Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και τον έλεγχο της εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

32 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ BIOΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

33 Αγροτική Έρευνα 35 Ερευνητικά Ινστιτούτα 18 Ερευνητικοί Σταθμοί
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα 35 Ερευνητικά Ινστιτούτα 18 Ερευνητικοί Σταθμοί 11 Περιφέρειες 98 Ερευνητές

34 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Bελτίωση εργαλείων για αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και μείωση του ρίσκου των παραγωγών. Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αγροτικής πολιτικής της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των απαιτήσεων για ασφαλή/ποιοτικά προϊόντα στις αγρο-διατροφικές επιχειρήσεις. Οργάνωση - ανταγωνιστικότητα του αγρο-διατροφικού τομέα. Α. Διαχείριση τεχνολογιών & καινοτομιών και επιχειρηματικών ευκαιριών Β. Ανάπτυξη οικονομικών & κοινωνικών δεσμών μεταξύ αγρο-διατροφικού τομέα και του τουρισμού των αγροτικών περιοχών

35 Αγροτική Έρευνα ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Λειτουργίες και δυναμικές δασικών οικοσυστημάτων (αλλαγές κλίματος, βιογεωχημικοί και υδρολογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών, φυτοκοινωνιολογία, αλληλεπιδράσεις οργανισμών). Διαχείριση δασών (μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικοί χειρισμοί, πολύ-λειτουργικότητα) Προστασία δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες Α. Λιβαδικά οικοσυστήματα (οικολογία, βελτίωση, διαχείριση) Β. Άγρια πανίδα και αυτοφυής χλωρίδα

36 Αγροτική Έρευνα ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διαχείριση υδρολογικών λεκανών απορροής Αξιοποίηση και τεχνολογία των δασικών προϊόντων Γενετική βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών Δασοπονία ταχυαυξών ειδών και ενεργειακών ξυλωδών φυτειών Κοινωνικοοικονομική διάσταση των δασικών οικοσυστημάτων Αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων και διαταραγμένων περιοχών Φυσικά τοπία, προστατευόμενες περιοχές, δάση αναψυχής και δασοπονία πόλεων

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποβάθμιση και αποκατάσταση εδαφών Προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων Διαχείριση αποβλήτων Αγροτικό Τοπίο: Παραδοσιακές αναβαθμίδες ως η πλέον οικονομική και αειφόρα μέθοδος προστασίας των εδαφικών και υδάτινων πόρων Α. Αειφορική διαχείριση εδαφών Β. Διαχείριση υδατικών πόρων

38 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υδροβιότοποι Ατμοσφαιρική ρύπανση Αγρομετεωρολογία Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Διαχείριση και προστασία βιοποικιλότητας

39 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βιοτεχνολογία τροφίμων Ανάπτυξη, βελτίωση μεθόδων συντήρησης και επεξεργασίας και μεταποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων Περιβαλλοντική τεχνολογία γεωργικών βιομηχανιών Ποιότητα τροφίμων (υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων, διατροφική αξία ) Μέθοδοι αξιοποίησης υποπροϊόντων των γεωργικών βιομηχανιών Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων

40 Αγροτική Έρευνα ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Επιδημιολογική διερεύνηση των νοσημάτων από βακτήρια ιούς παράσιτα κ.ά. σε παραγωγικά ζώα και ανάπτυξη επιδημιολογικών μοντέλων για την ορθολογική τους αντιμετώπιση σε επίπεδο εκτροφής Ανάπτυξη και βελτίωση νέων αξιόπιστων και ευαίσθητων διαγνωστικών μεθόδων για την ασφαλή διάγνωση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης & εποπτείας για την ταυτοποίηση νέων και επαναεμφανιζόμενων παθογόνων μικροοργανισμών Μελέτη και αντιμετώπιση των τοξικών και φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και άλλων ρυπαντών στα ζώα και τις ζωοτροφές Παραγωγή προϊόντων υψηλής βιοτεχνολογίας, όπως εμβολίων ή αυτεμβολίων, αντιορών, τοξινών και διαγνωστικών συστημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων

41 Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διαχείριση εκτροφών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διαχείριση εκτροφών Αξιολόγηση και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου των αποδόσεων Σύγχρονα συστήματα εκτροφής θηραματικών ζώων Σύγχρονα συστήματα εκτροφής κουνελιών, γουνοφόρων ζώων Παθολογία αναπαραγωγής Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής Προσαρμοστικότητα των εκτρεφόμενων φυλών Σχήματα Γενετικής Βελτίωσης των αγροτικών ζώων Κτηνοτροφικές κατασκευές και ευζωία των αγροτικών ζώων Φυσιολογία αναπαραγωγής Γονιδιακή τεχνολογία και υγεία των ζώων Βελτιστοποίηση της βόσκησης στη διατροφή των αγροτικών ζώων

42 Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυσιολογία έκκρισης γάλακτος (ορμονικές διεργασίες, μαστικός αδένας, άμελξη, μηχανική άμελξη) Φυσιολογία θρέψης των αγροτικών ζώων Συγκριτική διατροφή αγροτικών ζώων, εκτρεφόμενων με συμβατικές ή με μεθόδους βιολογικής κτηνοτροφίας Αξιοποίηση των αρωματικών φυτών για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των κτηνοτροφικών προϊόντων Μελισσοκομία Ανάπτυξη συμβατικών μεθόδων εκτροφής και προώθηση νέων εναλλακτικών βιολογικών συστημάτων Εκτίμηση της θρεπτικής αξίας εγχώριων παραγόμενων πρωτεϊνούχων πρώτων υλών ζωοτροφών

43 Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Επίδραση των ελαιούχων σπόρων στα χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών προϊόντων και τοπροφίλ των πολυακόρεστων λιπαρών Η βιοτεχνολογία στη διατροφή των αγροτικών ζώων Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής - Γονιδιακή τεχνολογία Ανάπτυξη και βελτίωση μηχανικών συστημάτων και αυτοματισμών Ανάδειξη και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών των αγροτικών ζώων για την αειφορική παραγωγή προϊόντων ποιότητας

44 Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Βελτίωση κτηνοτροφικών φυτών για αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και χαμηλές εισροές Μελέτη των αβιοτικών παραγόντων και καλλιεργητικών τεχνικών που επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των κτηνοτροφικών φυτών Διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας νέων κτηνοτροφικών φυτών Μελέτη προσαρμοστικότητας, προβλημάτων φυτοπροστασίας και καλλιεργητικών τεχνικών των ενεργειακών καλλιεργειών Αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας και της σύστασης των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών Μελέτη των προβλημάτων φυτοπροστασίας και των καλλιεργητικών τεχνικών των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών Μελέτη των αβιοτικών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών της αμπέλου

45 Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας νέων κηπευτικών καλλιεργειών ή νέων ποικιλιών Διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας εμπορικών ανθοκομικών ειδών με σκοπό τη μείωση των εισαγωγών Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υδροπονικών καλλιεργειών με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Μελέτη των ποικιλιών των κηπευτικών με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των αναγκών της αγοράς Αναδιάρθρωση των ποικιλιών της αμπέλου με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας Δημιουργία νέων ποικιλιών των ενεργειακών φυτών

46 Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Προώθηση ελαφρών θερμοκηπιακών κατασκευών με δυνατότητες εγκαταστάσεων αυτοματισμών Βελτίωση βαμβακιού για αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και χαμηλές εισροές - Δημιουργία νέων ποικιλιών βαμβακιού με κριτήρια την ποιότητα και την απόδοση Διερεύνηση της γενετικής βελτίωσης των σιτηρών με σκοπό τη χρήση τους ως συμπληρώματα διατροφής Δημιουργία νέων ποικιλιών σιτηρών με στόχο την ποιότητα, την απόδοση και την αντοχή σε αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος Αναδιάρθρωση των ποικιλιών των δενδρωδών φυτών με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων των δενδρωδών φυτών

47 Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Χρησιμοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων και μοριακών δεικτών για τη βελτίωση των φυτών Μελέτη των προβλημάτων φυτοπροστασίας της ελιάς Προσδιορισμός παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς Παράγοντες που επηρεάζουν την τύχη των φυτοπροστατευτικών ουσιών στα φυτά και στο περιβάλλον Δημιουργία νέων ποικιλιών σιτηρών με στόχο την ποιότητα, την απόδοση και την αντοχή σε αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος Διερεύνηση των προβλημάτων συνύπαρξης των γενετικά τροπο-ποιημένων ποικιλιών με μη γενετικά τροποποιημένες. Έλεγχος των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά

48 Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Παραγωγή προϊόντων με πιστοποιούμενα συστήματα παραγωγής (βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής) Ανάπτυξη και βελτίωση μηχανικών συστημάτων και αυτοματισμών Ταυτοποίηση των μοναδικών ποικιλιών καπνού (Μπασμάδες και Κατερίνη) Φυτικοί γενετικοί πόροι και μελέτη-προστασία των αυτοφυών προγεννητόρων των καλλιεργούμενων φυτών

49 ΠαρεχΟμενεΣ υπηρεΣΙεΣ
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αγροτική Έρευνα ΠαρεχΟμενεΣ υπηρεΣΙεΣ Αναλύσεις δειγμάτων εδαφών, νερού και φυτικών ιστών Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και λιπασμάτων Αξιολόγηση ποικιλιών και υβριδίων Εργαστηριακές εξετάσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, αλεύρων και άλλων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης Αξιολόγηση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού στον αγροτικό τομέα και διενέργεια δοκιμών Μικροβιολογικές εξετάσεις εκροών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Διερεύνηση γονιμότητας εδαφών και θρεπτικής κατάστασης οπωρώνων. Παροχή οδηγιών εφαρμογής ορθολογικής λίπανσης Παραγωγή και διάθεση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών και υβριδίων κυριότητας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

50 ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ Εξομάλυνση ανισοτήτων και ορθολογικότερη κατανομή των Κοινοτικών Πόρων Η νέα ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο χωρικής εφαρμογής το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις του πρωτογενούς τομέα έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται στις διάφορες περιοχές τους. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η δυνατότητα κατανομής των άμεσων ενισχύσεων και εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων σε ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο από αυτό των υφιστάμενων Διοικητικών Περιφερειών. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής είναι η επαναχάραξη των περιφερειών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Πρωτογενούς Τομέα στο εκάστοτε Κράτος Μέλος.

51 ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ Γεωγραφικά Κριτήρια: Μελέτη Ενοποίησης Εκτάσεων Πεδινών Ημιορεινών Ορεινών Νησιωτικών Εφαρμογή Αγρονομικών Κριτηρίων για την Ενοποίηση Ζωνών Καλλιέργειας Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών και Σιτηρών Δενδρώδων Καλλιεργειών και Αμπελοκομίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Κηπευτικών και Ανθοκομίας Βοσκοτόπων

52 ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΓΟ και Αγροτική Ανάπτυξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ Κλιματικά Κριτήρια: Θεσμοθέτηση Ζωνών Καλλιέργειας με βάση και τις προβλέψεις για τη Κλιματική Αλλαγή Δημογραφικά Κριτήρια Αστικές Περιοχές Περιαστικές Περιοχές Απομακρυσμένες και Μειονεκτικές Περιοχές Εισοδηματικά και Οικονομικά Κριτήρια Περιφέρειες NUTS Τουριστικές - Βιομηχανικές Περιοχές

53 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση Ελληνικών προτύπων με αναγνωρισμένα διεθνή εμπορικά πρότυπα. Ενημέρωση-εκπαίδευση αγροτών και τοπικών κοινωνικών φορέων για τη σημασία της ορθής πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων αλλά και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό Ανάπτυξη νέων διαχειριστικών προτύπων (πχ AGRO 7) και αναθεώρηση-βελτίωση υφισταμένων.

54 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Μελέτη–ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων επιλεγμένων προϊόντων της ελληνικής υπαίθρου με σημαντική ιστορική-ποιοτική προστιθέμενη αξία (πχ καλάθια περιφερειών) και πιστοποίησή τους ως ΠΟΠ,ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ Διάσωση-παραγωγή-φύλαξη και διάθεση γενετικού πολλαπλασιαστικού υλικού για παραδοσιακές ελληνικές ποικιλίες

55 Ευχαριστώ για τη Προσοχή σας
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ευχαριστώ για τη Προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google