Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 12 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Α’) 1.Ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 12 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Α’) 1.Ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 12 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Α’) 1.Ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode–ATM):  θεωρείται σήμερα ως ο κυρίαρχος τρόπος μεταγωγής και διασύνδεσης για τα επερχόμενα ευρυζωνικά δημόσια δίκτυα.  Παρέχει μεγάλη και ευέλικτη χωρητικότητα.  Παρέχει εξυπηρέτηση διαφόρων υπηρεσιών από ένα ενοποιημένο δίκτυο.  Παρέχει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δικτύου, με την εκμετάλλευση της στατιστικής φύσεως της τηλεπικοινωνιακής κίνησης.  Εξασφαλίζει μεγάλη οικονομικότητα για τον χρήστη, αφού του επιτρέπει να δεσμεύει το δίκτυο μόνο για τον χρόνο που το χρησιμοποιεί και όχι σε μόνιμη βάση.

2 Slide 2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2.Χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που επηρεάζουν την απόφαση για υποστήριξή τους από ένα δίκτυο ΑΤΜ:  Aπαιτούμενο εύρος ζώνης.  Μετάδοση κατά ριπές (burstness).  Όγκος διακινούμενης πληροφορίας.  Απαιτούμενη ευελιξία. 3.Μοντέλο αναφοράς πρωτοκόλλων ΑΤΜ:  Είναι τρισδιάστατο (σχήμα 1).  Αποτελείται από το Επίπεδο Διαχείρισης (Μanagement Plane), το Επίπεδο Ελέγχου (Control Plane) και το Επίπεδο του Χρήστη (User Plane).

3 Slide 3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

4 Slide 4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Οι χρήσεις τους είναι οι εξής:  Το επίπεδο της διαχείρισης είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των λειτουργιών του δικτύου. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των άλλων επιπέδων. Yποδιαιρείται επιπλέον στη διαχείριση των επιπέδων (Plane Management) και στη διαχείριση των στρωμάτων (Layer Management).  Το επίπεδο του ελέγχου είναι αναγκαίο για τη μεταφορά πληροφοριών σηματοδοσίας, δηλαδή παρέχει λειτουργίες αποκατάστασης της κλήσης και ελέγχου της σύνδεσης (επίβλεψη της κλήσης και απόλυσή της). Αυτό ονομάζεται και «σηματοδοσία εκτός του εύρους ζώνης» (out-of-band signalling).  To επίπεδο του χρήστη είναι αναγκαίο για τη μεταφορά πληροφοριών του χρήστη μέσω του δικτύου, καθώς και λειτουργίες ελέγχου, όπως έλεγχος ροής και διόρθωση σφαλμάτων.

5 Slide 5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Kαθένα από τα επίπεδα του χρήστη και του ελέγχου αποτελείται από:  το φυσικό (physical) στρώμα: Παρέχει τις λειτουργίες (functions) του φυσικού μέσου και της μετάδοσης, δηλαδή μεταφέρει πληροφορίες.  το ΑΤΜ στρώμα: 1. Παρέχει τις λειτουργίες μεταφοράς της κλήσης για όλες τις υπηρεσίες. 2. Είναι ανεξάρτητο από το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ΑΤΜ πακέτων και συνεπώς και από το φυσικό στρώμα. 3. Είναι μία τεχνική προσανατολισμένη σε συνδέσεις. Η ιδέα του νοητού καναλιού (Virtual Channel-VC), αναφέρεται στη μεταφορά των ΑΤΜ πακέτων σε καθορισμένη κατεύθυνση. Ομοίως ορίζεται η ιδέα του νοητού μονοπατιού (Virtual Path) σαν ένα σύνολο από VCs.

6 Slide 6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Tο ΑΑL στρώμα: Παρέχει λειτουργίες προσαρμογής, εξαρτώμενες από το είδος της υπηρεσίας που τελικά παρέχεται από τα ανώτερα στρώματα στον χρήστη.  Tα ανώτερα στρώματα (upper layers): Το ανώτερο στρώμα του επιπέδου του χρήστη παρέχει λειτουργίες διαχείρισης της πληροφορίας της παρεχόμενης υπηρεσίας και το ανώτερο στρώμα του επιπέδου ελέγχου παρέχει λειτουργίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της κλήσης και της σύνδεσης.  Oι λειτουργίες της διαχείρισης των επιπέδων επιτελούν τη διαχείριση ολόκληρου του δικτύου, με ρόλο «διαιτητή» μεταξύ των επιπέδων.  Oι λειτουργίες της διαχείρισης των στρωμάτων σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης των παραμέτρων και των πόρων σε κάθε ανεξάρτητη οντότητα (π.χ. τερματικό) και διαχειρίζονται τη ροή των πληροφοριών κάθε στρώματος.

7 Slide 7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 4.Στρώμα ΑΑL  Bρίσκεται μεταξύ του στρώματος ΑΤΜ και των ανώτερων στρωμάτων των υπηρεσιών του χρήστη (σχήμα 1).  Ο σκοπός του είναι να επιλύει κάθε διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρονται από το στρώμα ΑΤΜ και των υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, γι αυτό και αποκαλείται στρώμα προσαρμογής.  Διαχειρίζεται τα λάθη μετάδοσης, τις χαμένες και τις λάθος δρομολογημένες κυψέλες καθώς και τις κυψέλες που περιέχουν λάθη.  Παρέχει λειτουργίες ελέγχου ροής προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) του χρήστη και λειτουργίες ελέγχου χρονισμού για την επαναδόμηση του σήματος του χρήστη.

8 Slide 8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 5.Στρώμα ΑΤΜ  Προς την κατεύθυνση της εκπομπής, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από το υψηλότερο στρώμα και από το επίπεδο διαχείρισης, δημιουργεί την επικεφαλίδα και την ενσωματώνει στο πεδίο πληροφοριών του χρήστη που έρχεται από το στρώμα ΑΑL. Έτσι δημιουργεί την ΑΤΜ κυψέλη, την οποία στη συνέχεια στέλνει προς το φυσικό στρώμα.  Στην κατεύθυνση της λήψεως, οι κυψέλες έρχονται από το φυσικό στρώμα και αποδομούνται στην επικεφαλίδα (την οποία επεξεργάζεται το στρώμα ΑΤΜ) και στο πεδίο των πληροφοριών του χρήστη το οποίο αποστέλλεται στο στρώμα ΑΑL.


Κατέβασμα ppt "Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 12 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Α’) 1.Ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google