Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθητές 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς Εκπ/κος : Μπέκος Νικόλαος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθητές 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς Εκπ/κος : Μπέκος Νικόλαος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθητές 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς Εκπ/κος : Μπέκος Νικόλαος
Ψηφιακό υλικό για την κατανόηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η επίδραση του στην ακτινοπροστασία. Μαθητές 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς Εκπ/κος : Μπέκος Νικόλαος

2 Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση και η κατανόηση για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με την περιγραφή του τρόπου παραγωγής της περιγραφή του τρόπου παραγωγής επιτυγχάνεται με τη βοήθεια Java Applets

3 Για τα μαθήματα της Β Λυκείου
Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού στο επίπεδο του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου. Συνθετικές εργασίες (Φυσική , Πληροφορική, Τεχνολογία Επικοινωνιών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βιολογία,) Αλλά και….. Για τα μαθήματα της Β Λυκείου Φυσικής Τεχνολογία Επικοινωνιών

4 Τι έννοιες θα αναλύσουμε
Τι είναι κύμα (χαρακτηριστικά) Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. από κύκλωμα LC

5 Παραγωγή ηλεκτρικού -μαγνητικού πεδίου από …………..

6 Συνέχεια …… Τι έννοιες θα αναλύσουμε
Συνέχεια …… Τι έννοιες θα αναλύσουμε Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μετάδοση σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μετάδοση σημάτων από τα συστήματα τηλεφωνίας.

7 Το κύμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : πλάτος (Α), συχνότητα ( f ) , περίοδος (Τ) και μήκος κύματος (λ ).

8 ηλεκτρομαγνητικό κύμα

9 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
από κύκλωμα LC

10 Παραγωγή ηλεκτρικού -μαγνητικού πεδίου από …………..

11 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με applets
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν παράγονται μόνο από ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα (LC). Σήμερα γνωρίζουμε ότι συνδέονται με ένα πλήθος φυσικών φαινομένων όπως είναι η αποδιέγερση των ατόμων, οι πυρηνικές διασπάσεις κ.α. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα μηκών κύματος και συχνοτήτων.

12 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

13 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μετάδοση σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης
Στα συστήματα ήχου η μηχανική ενέργεια των ηχητικών κυμάτων, αλλάζει σε ηλεκτρική ενέργεια. Στα συστήματα εικόνας, οι συσκευές λήψεως εικόνων μετατρέπουν φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταδίδεται κατόπιν με τη μορφή H/M ακτινοβολίας.

14 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μετάδοση σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης
Για τα σήματα ραδιοφώνου και τηλεοράσεως χρησιμοποιείται μία κεραία μεταδόσης, της οποίας το κύκλωμα φέρει εναλλασσόμενο ρεύμα και αυτή απελευθερώνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην ατμόσφαιρα. Παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα χρησιμοποιούνται για πολλά είδη εκπομπών συνηθίζεται να ονομάζονται ραδιοκύματα (radio waves).

15 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μετάδοση σημάτων από τα συστήματα τηλεφωνίας.
Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με τα συστήματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Οι συχνότητες για το κινητό τηλέφωνο είναι 900 ΜΗz, 1800 ΜΗz, 2100 ΜΗz και για το ασύρματο τηλέφωνο ΜΗz. Η διαφορά είναι ότι στα πρώτα η επικοινωνία είναι αμφίδρομη (εκπομπή από πολλές θέσεις, αλλά με μικρή ισχύ εκπομπής από κάθε μία), ενώ στα δεύτερα είναι μονόδρομη (με μεγάλη ισχύ από μία θέση, πχ την κορυφή ενός βουνού).

16 Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία μας
Η  Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στον χώρο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι σταθμοί βάσης εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Από φυσικής άποψης, οι διάφορες αυτές ακτινοβολίες διαφέρουν κατά τη συχνότητα και την ενέργεια τους (Ε = h x f)

17 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αναφέρει
Για τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες ότι: είναι αυτές που μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη να προκαλέσει ιοντισμό, ικανή όμως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα , που μπορούν να αποβούν και επιβλαβείς.

18 Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία μας

19 Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία μας
Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία μας εξαρτώνται από τρείς παράγοντες : την ένταση της ακτινοβολίας, τη συχνότητα και τη διάρκεια της.

20 Τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση την έκθεσή σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
1) Να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. 2) Να χρησιμοποιούν τα εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands free)

21 ΣΙΓΟΥΡΑ ΌΧΙ ΕΤΣΙ…

22 Τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση την έκθεσή σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
2) αλλα να χρησιμοποιούν τα εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands free), απομακρύνοντας ταυτόχρονα το κινητό τηλέφωνο από το σώμα τους. Έστω και μικρή αύξηση της απόστασης της συσκευής από το σώμα ελαττώνει κατά πολύ την ένταση της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

23 3) Όταν βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους (π. χ
3) Όταν βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. αυτοκίνητο, υπόγεια) όπου το κινητό τηλέφωνο έχει κακό σήμα, να αποφεύγουν να κάνουν και να δέχονται κλήσεις και να προτιμούν τους εξωτερικούς χώρους ώστε το κινητό να χρησιμοποιεί την ελάχιστα απαιτούμενη ισχύ για να αποκαταστήσει επικοινωνία με τον σταθμό βάσης. 4) Να προμηθευτούν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου με χαμηλό SAR.

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ [1] Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήτας Α., Ράπτης Σ. (1999). Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης – Βιβλίο Μαθητή . (κεφ 2. σελ 44) ΑΘΗΝΑ . ΥΠΕΠΘ [2] Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων [3] Παλαιοκρασάς Ν., Ηλιάδης Ν. (2000). Τεχνολογία Επικοινωνιών - Βιβλίο Μαθητή. Ίδρυµα Ευγενίδου. (κεφ 16) ΑΘΗΝΑ . ΥΠΕΠΘ. (Μετάφραση από: Sanders M, “Communication Technology: Today and Tomorrow”, Glencoe/McGraw-Hill, USA, 1991) [4] Interactive Science Simulations [5] το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα [6] Το φάσμα [7] Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) [8] Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

25 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Μαθητές 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς Εκπ/κος : Μπέκος Νικόλαος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google