Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές έννοιες της κυματικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές έννοιες της κυματικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές έννοιες της κυματικής
Παράρτημα Ι Βασικές έννοιες της κυματικής

2 Ηλεκτρικό σήμα και κύμα
Όπως είναι γνωστό κάθε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο δημιουργεί γύρω του και μαγνητικό πεδίο. Ουσιαστικά μιλάμε για ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο διαδίδεται στο χώρο με κυματοειδή τρόπο. Άρα η μελέτη των ηλεκτρικών σημάτων που μας απασχολούν στη μετάδοση δεδομένων, υπάγεται στην κυματική φυσική.

3 Βασικές έννοιες της κυματικής

4 Η έννοια του πλάτους Ως Πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η στο ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο ισορροπίας του κατά τη διέλευση ενός κύματος. Όσο μεγαλύτερο πλάτος παρουσιάζει ένα κύμα τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει. Τα ηχητικά κύματα μεγάλου πλάτους ακούγονται πιo δυνατά από εκείνα με μικρό πλάτος. Στα ηλεκτρικά σήματα το πλάτος αντιστοιχίζεται στη μέγιστη ένταση του ρεύματος

5 Η έννοια της συχνότητας
Συχνότητα είναι το πλήθος των εναλλαγών στην τιμή του κύματος στο χρόνο. Στα κύματα της εικόνας μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει το δεύτερο.

6 Η έννοια της φάσης Με τον όρο φάση κύματος ή ταλάντωσης χαρακτηρίζεται το μέγεθος που εκφράζει την απομάκρυνση ενός σώματος που εκτελεί ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του (πλάτος 0) σε κάποιο δεδομένο χρόνο. Η φάση σήματος μετριέται σε ακτίνια.

7 Σχέση φάσης και χρονικής καθυστέρησης

8 Παράρτημα ΙΙ Φύση και τεχνολογία

9 Πως δουλεύει το αυτί μας
1. Τo έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον ακουστικό πόρο. 2. Ο ακουστικός πόρος μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στο τύμπανο 3.Τα ηχητικά κύματα προκαλούν δονήσεις στο τύμπανο. 4.Tα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις. 5.Οι δονήσεις περνούν στον κοχλία, θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικούς παλμούς από τα ειδικά νευρικά κύτταρα. 6.Το ακουστικό νεύρο μεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο, όπου και ακούγονται σαν ήχος. Το αυτί έχει τρία τμήματα ή τομείς - το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που έρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς παλμούς που ο εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει. Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω αυτί. Το έσω αυτί μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο

10 και από τη φύση … Φύση και τεχνολογία

11 Πως δουλεύει το τηλέφωνο?
Το μικρόφωνο άνθρακα διαμορφώνει το συνεχές ρεύμα που παίρνει από την πηγή τροφοδοτήσεώς του με το ακουστικό σήμα που παράγεται από τον ομιλητή. Το ακουστικό σήμα θέτει σε ταλάντωση τη μεμβράνη του μικροφώνου η οποία πιέζει άλλοτε εντονότερα και άλλοτε ασθενέστερα τα ψήγματα του άνθρακα που βρίσκονται σε ειδικό χώρο. Συνεπώς μεταβάλλεται η αντίσταση των ψηγμάτων και στη συνέχεια το ρεύμα στο κύκλωμα του μικροφώνου διαμορφώνεται ανάλογα με την ένταση της ομιλίας του συνδρομητή.

12 Πως δουλεύει το τηλέφωνο?
Στο ακουστικό: Όταν το ηλεκτρικό σήμα φωνής περάσει το πηνίο, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της περιοχής μεταβάλλεται. Αυτό θα Προκαλέσει την ταλάντωση της μεμβράνης με συχνότητα ίδια με της φωνής.

13 Ε, ναι η φύση διδάσκει


Κατέβασμα ppt "Βασικές έννοιες της κυματικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google