Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Human Capital Management ( HCM ). Organizational management (Οργανωτική Διαχείριση) Personnel Administration (Διοίκηση Προσωπικού) Recruitment management.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Human Capital Management ( HCM ). Organizational management (Οργανωτική Διαχείριση) Personnel Administration (Διοίκηση Προσωπικού) Recruitment management."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Human Capital Management ( HCM )

2 Organizational management (Οργανωτική Διαχείριση) Personnel Administration (Διοίκηση Προσωπικού) Recruitment management (Διαχείριση Προσλήψεων)

3 Organizational management (Oργανωτική Διαχείριση) Φτάχνει ένα Οργανωτικό Πλάνο (Organizational Plan) που δείχνει την Ιεραρχία και την ροή των Αναφορών σε μια εταιρεία. Χρειάζεται για 2 λόγους: 1.Για να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι Δυναμικό υπάρχει και πού. 2.Για να μπορούμε να αλλάξουμε!

4 Recruitment management ( Διαχείριση Προσλήψεων/Τοποθετήσεων ) Περιλαμβάνει… • Εντοπισμό απαιτήσεων έργου ή θέσης • Δημοσίευση αγγελίας • Διαχείριση Αιτήσεων • Επιλογή Υποψηφίων

5 Personnel Administration (Διοίκηση Προσωπικού) Εύκολη και γρήγορη διαχείριση Προσωπικού Μερικές από τις δυνατότητες είναι… 1.Ένταξη του υπαλλήλου στην Ιεραρχία 2.Διαχείριση Προαγωγών 3.Μεταφορά δεδομένων σε σύνταξη

6 Πρόσθετα στην Διαχείριση Προσωπικού ( Additional Components ) Σχεδιασμός Καριέρας και Διαδοχής Προϋπολογισμός (Budgeting) Εκπαιδεύσεις Βάρδιες Διαχείριση χρόνου Μισθοδοσία & Μπόνους Ομαδικά Συμβόλαια

7 Σχεδιασμός Καριέρας και Διαδοχής ( Career & Succession Planning ) • Σχεδιασμός Προαγωγών • Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών προαχθέντων

8 Εκπαιδεύσεις ( Trainings & Business Events ) Εσωτερικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια Διασκέψεις, παρουσιάσεις, συνέδρια, meetings (business events) • Προετοιμασία ( πρόγραμμα, λίστες, επιστολές κλπ ) • Απολογισμός (κατάλογοι, πρακτικά) • Οικονομική Διαχείριση

9 Διαχείριση Χρόνου ( Time Μ anagement ) • Σχεδιάζει ωράριο και άδειες • Παρακολουθεί το ωράριο • Καταγράφει τις αιτήσεις αδειών • Καταγράφει τις άδειες προσωπικού • Υπολογίζει το κόστος

10 Προϋπολογισμός ( Budgeting ) Μπορούν να γίνουν αξιόπιστα σχέδια προϋπολογισμού ανά οργανωτική μονάδα και να αποθηκευτούν, για δαπάνες βασισμένες σε δεδομένα Προσωπικού

11 HR MASTER DATA STRUCTURE ( Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) Το Βασικό Αρχείο Προσωπικού ορίζεται από τα ακόλουθα: • InfoTypes: Είναι οι βασικές μονάδες πληροφοριών ενός υπαλλήλου (πχ η διεύθυνση είναι το Infotype 0006) • InfoSubTypes: Ομαδοποιούν data ενός Infotype (πχ στο Infotype “Address” υπάρχουν τα InfoSubTypes “mail address”, “home address”) • Time Constraints: Οι πληροφορίες Προσωπικού εξαρτώνται από το χρόνο. Δεν σβήνονται

12 Personnel Infotypes • Διεύθυνση (Address Infotype): Infotype 0006 • Λογαριασμός Τράπεζας (Bank Details): Infotype 0009 • Προσωπικά Δεδομένα (Personal Data): Infotype 0002 • Οικογένεια/Εξαρτώμενα μέλη (Related persons) Infotype 0021 • Θέση οργ/τος (organizational assignment) Infotype 0001 • Βασικός Μισθός (Basic Pay) Infotype 0008 Μερικά Infotypes ισχύουν σε όλες τις χώρες (πχ η Διεύθυνση := 0006) ενώ κάποια άλλα διαφέρουν

13 Ενέργειες Προσωπικού ( Personnel Actions) Διαδικασίες επί του Προσωπικού όπως – ΠΡΟΣΛΗΨΗ, – ΑΠΟΛΥΣΗ, – ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ κλπ, αποθηκεύονται σαν Ενέργειες Προσωπικού (Personnel Actions) Κάθε ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ είναι ένα ξεχωριστό Infotype

14 Εφαρμογή mySAP HCM  Η διασύνδεση με εξωτερικό σύστημα Μισθοδοσίας αποτελεί standard SAP σενάριο  Το εξωτερικό σύστημα Μισθοδοσίας αναλαμβάνει την ενσωμάτωση και συντήρηση νομικών απαιτήσεων Τι υποστηρίζει το SAP για όλες τις χώρες Ιστορικότητα ανά ΣΣΕ ανά εταιρία Υπολογισμός επιδομάτων (ποσοστά/ ποσά) Μισθολογικές δομές Συντήρηση μισθολογικών στοιχείων εργαζόμενου Χρονικά στοιχεία εργαζόμενου Υπολογισμός μικτών αποδοχών με αναδρομικά Επιμερισμός ποσών επιδομάτων σε περιόδους Τι ΔΕΝ υποστηρίζει το SAP για όλες τις χώρες Νομοθεσία μισθοδοσίας (π.χ. Ταμεία) Τοπική φορολογία εισοδήματος Αναφορές προς φορείς Διασύνδεση mySAP HCM με εξωτερικό σύστημα Μισθοδοσίας

15  Όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου που απαιτούνται για να υπολογιστεί η μισθοδοσία του συντηρούνται στο SAP  Τα δεδομένα εξάγονται από το SAP περιοδικά και αποστέλλονται στο εξωτερικό σύστημα  Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το σύστημα Μισθοδοσίας για τον υπολογισμό, την εκκαθάριση και την εξαγωγή αναφορών  Τα αναλυτικά αποτελέσματα μισθοδοσίας εισάγονται στις standard δομές του SAP  Τα αποτελέσματα μισθοδοσίας λογιστικοποιούνται με τη λειτουργικότητα του SAP Διασύνδεση με εξωτερικό σύστημα Μισθοδοσίας Περιγραφή λειτουργίας διασύνδεσης

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 1 2 3

21 21


Κατέβασμα ppt "Human Capital Management ( HCM ). Organizational management (Οργανωτική Διαχείριση) Personnel Administration (Διοίκηση Προσωπικού) Recruitment management."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google