Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Χριστίνα Λοίζου - Κλέφτη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΙΖΟΥ ΚΛΕΦΤΗ 4/3/2017 Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο τουρισμός συνδυάζει την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για γνώση & επαφή με το νέο με την ανάγκη για ψυχαγωγία, ανάπαυση φυγή από την καθημερινότητα. 1,6 δισ. Διεθνής μετακινήσεις τουριστών το 2020. Το πιο πολύτιμο ίσως κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής κοινωνίας. Ο τουρισμός συνδυάζει την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για γνώση και επαφή με το νέο με την ανάγκη για ψυχαγωγία, ανάπαυση και φυγή από την καθημερινότητα. Είναι σήμερα ο κλάδος με τα μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. Μπορεί και να αριθμεί 1,6δισ. Διεθνής μετακινήσεις τουριστών το Ο τουρισμός ίσως να αποτελεί σήμερα το πιο πολύτιμο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής κοινωνίας.

3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισροή εισοδήματος. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Διατήρηση σημαντικών φυσικών χώρων και συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προστασία ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων Βελτίωση της υποδομής-οδικά δίκτυα, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης Αναντίρρητα η τουριστική βιομηχανία συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής με την εισροή εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ο τουρισμός ήταν αυτός που έδωσε ζωή και οικονομική ευημερία στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου μετά την τουρκική εισβολή του Για παράκτιες περιοχές όπως είναι το Παραλίμνι είναι η βασικότερη πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Μπορεί να προσφέρει το κίνητρο για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και να αποτελέσει πηγή κονδυλίων για την διατήρηση σημαντικών φυσικών και ιστορικών χώρων. Επιπλέον συμβάλλει θετικά στην ευημερία των κατοίκων της περιοχής με την κατασκευή έργων υποδομής όπως είναι οδικά δίκτυα, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν θα κατασκευάζονται ή που θα αργούσαν να κατασκευασθούν ελλείψει τουρισμού.

4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μόλυνση του περιβάλλοντος Διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας Κατασπατάληση των φυσικών πηγών Διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας Απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας Η άκρατη, η ασχεδίαστη ή και λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού με την αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών επιφέρει βραχυπρόθεσμα γρήγορα οικονομικά οφέλη καταλήγει όμως μακροπρόθεσμα σε χαμηλής ποιότητας τουριστική δραστηριότητα. Μολύνει το περιβάλλον και οδηγά στην διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Μπορεί να διαταράξει οι συνήθειες της τοπικής κοινωνίας οδηγώντας σταδιακά στην απώλεια χαρακτήρα του προορισμου. Η άνιση κατανομή του τουρισμού στον χώρο και στον χρόνο καταλήγει σε εποχικότητα στην απασχόληση και σε ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης όπως το νερό και έργων υποδομής π.χ. οδικά δίκτυα. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις μπορούν προκαλέσουν ζημιά και να οδηγήσουν τον τουρίστα σε αναζήτηση νέων λειμώνων αφού ο προορισμός έχει περάσει την ημερομηνία λήξης του. Ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης

5 ΒΙΩΣΙΜΗ / ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου Αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται Ηθικά & κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες Διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα προσφέρει μόνο η αειφόρος ανάπτυξη η οποία επιβάλλει όπως κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου, να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές όπου αναπτύσσεται, να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες και πάνω από όλα να

6 Project Overview ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές Να εξασφαλίζει τη διατήρηση του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Προορισμοί που υιοθετούν αυτή την πολιτική ανάπτυξης θα έχουν και μέλλον. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που μεγάλοι οργανωτές ταξιδίων όπως η TUI έχουν στις προτεραιότητες τους την αειφόρο ανάπτυξη.π.χ.προτιμούν να συνεργάζονται με ξενοδοχεία και προορισμούς που είναι πιστοποιημένα με περιβαλλοντικά συστήματα διατήρησης ποιότητας ISO14001. Δημιουργήθηκε από τον σύνδεσμο των Τour Οperators (τον F.T.O.) το travelife, το οποίο μετά από έλεγχο του καταλύματος πιστοποιεί τον βαθμό αναγνωσιμότητας για sustainability. Θέτουν κάποια όρια, εάν για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο κτίστηκε, με εκμετάλλευση παιδιών τότε αποκλείεται από το πρόγραμμα τους. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί την συμμετοχή και την επικοινωνία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην τοπική κοινωνία (π.χ. επιχορήγηση δραστηριοτήτων, ανάπτυξη σχέσεων με σχολεία, ).

7 Outstanding Risks and Issues
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και εγκαταστάσεων Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος Χρήση της τεχνολογίας Ανάλυση των αποτελεσμάτων ερευνών που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τις νέες τάσεις. Κλειδί στην ανάπτυξη του τόπου όμως παραμένει η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού του προιόντος. Προυπόθεση η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών & εγκαταστάσεων με την ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού. Ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας τη χρήση της τεχνολογίας και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα ερευνών εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση του προιόντος.Γιατί τελικός στόχος παραμένει η ανταπόκριση του προορισμού στις προσδοκίες του πελάτη Έρευνα: Μια έρευνα που έγινε πέρσι για λογαριασμό της Tui Nordic για την συμπεριφορά της νέας γενιάς, με σκοπό να εντοπίσει τις προτεραιότητες των εφήβων για το πώς βλέπουν το μέλλον τους κατέληξε στα εξής: 1. Εξεύρεση εργασίας όπου θα υπολογίζονται σαν άτομα ( ερωτούν στην συνέντευξη: what can you offer me ) 2. Δημιουργία οικογένειας σε νεαρή ηλικία 3. να κάνουν πάνω από 3 παιδιά 4. έχουν χαρακτηρισθεί “suitcase generation” και το πιο σημαντικό είναι μια boring generation ( σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές που επαναστατικές). Τα πιο πάνω συμπεράσματα οδήγησαν τον οργανωτή ταξιδιών να προσαρμόσει το πακέτο που προσφέρεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες, οι οποίες είναι togetherness ( ταξιδεύει η ευρύτερη οικογένεια μαζί, άτομα), οπότε ανάγκη για μεγαλύτερα δωμάτια, σχεδιασμός χώρων εστίασης για εξυπηρέτηση τέτοιων μικρών γκρουπ κλπ.

8 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Πελάτης Είναι online Πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών
Δυνατότητα να κλείσει μόνος του τις διακοπές Ταξιδεύει με την ευρύτερη οικογένεια Σιγουριά για το προυπολογισμό των διακοπών Αυτή την φορά θα έχω την ηρεμία μου! Ένα καλό all-inclusive πακέτο θα δώσει στα παιδιά άνεση. Το καλό αυτή την φορά ξέρω πόσα θα μου στοιχίσει! Είμαι χαρούμενη που ταξιδεύουν μαζί μας η γιαγιά και ο παππούς Και σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα πελάτη απαιτητικό και ευαίσθητο σε θέματα προσφερόμενης αξίας, δραστήριο με εξειδικευμένες ανάγκες & ενδιαφέροντα, που έχει δε στα χέρια του τη δύναμη της τεχνολογίας όχι μόνο ολοκληρωμένη πληροφόρηση και άμεση σύγκριση αλλα και για αυτοδύναμες επιλογές & υλοποίηση των επιλογών του. Η μεταβολή στον τουριστικό τομέα είναι ραγδαία. Οι σημερινές τάσεις είναι περιττές αύριο. Πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται ως προκλήσεις. Σημερινές τάσεις όπως το all inclusive ίσως μας προβληματίζουν. Κι αυτό γιατί βασίζεται στην αγορά όλης της γκάμας των απαιτήσεων του τουρίστα από το ξενοδοχείο παραμονής. Αυτό ικανοποιεί τα ξενοδοχειακά καταλύματα αλλά υποσκάπτει την βιωσιμότητα άλλων εταίρων του προορισμού όπως είναι τα εστιατόρια και οι μπυραρίες. Είναι όμως αναγκαίο γιατί το ζητά ο πελάτης, και ειδικά αυτός που θέλει να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος των διακοπών του ( σε περιόδους κρίσης ακόμη πιο σημαντικό). Αυτό που πρέπει τα ξενοδοχεία και οι τουριστικοί πράκτορες να καταλάβουν ότι ένας προορισμός δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από ξενοδοχεία που προσφέρουν all-inclusive. Η εξαφάνιση των εστιατορίων & μπαρ κλπ στον προορισμό, θα αποτελέσει αρνητικό σε βάθος χρόνου. Εκείνο που ίσως επιβάλλεται είναι ο πελάτης να έχει την επιλογή του all-inclusive χωρίς αυτή να είναι η μόνη του επιλογή, που δυστυχώς σήμερα συμβαίνει. Μια ιδέα θα ήταν, η δημιουργία ενός all- inclusive πακέτου που θα περιλαμβάνει και εξωτερικά εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες και χώρους ψυχαγωγίας. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη συνεργασία όλων των εταίρων. Θέλω συνεχή σύνδεση με το internet! Θέλω να τα λέω με τους φίλους!

9 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας
Συνεργασία Συμμετοχή Αμοιβαίος σεβασμός Επαγγελματισμός Τουριστική συνείδηση Ζήλος * Οι περίοδοι κρίσης αποτελούν την μεγαλύτερη ίσως πρόκληση. Είναι χρυσές ευκαιρίες επανατοποθέτησης του τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς προσέγγισης. Είναι τότε που χρειάζεται πιο πολύ η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στον τουρισμό. Γιατί την πραγματική διαφορά σε ένα προορισμό την κάνει ο άνθρωπος του. Ο οποίος με τον αμοιβαίο σεβασμό, τον επαγγελματισμό, την τουριστική συνείδηση τον ζήλο κι αν θέτε το μεράκι του θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό και θα συνεργαστεί για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και του τόπου.

10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Tasks Summary Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google