Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23

2 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

3 Τηλεματική Εισαγωγή στην Τηλεματική. Δίκτυα Τηλεματικής.
Υπηρεσίες Τηλεματικής. Εισαγωγή στο διαδίκτυο Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών. Εφαρμογές Τηλεματικής. Υπηρεσίες Web Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

4 Εισαγωγή στην Τηλεματική (1)
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Τηλεματική (1) Ο όρος Τηλεματική καλύπτει το διαρκώς διευρυνόμενο κοινό τόπο που δημιουργείτε από τη σύγκλιση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.   Telematics = Telecommunications + Informatics ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

5 Εισαγωγή στην Τηλεματική (2)
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Τηλεματική (2) Έννοια της Τηλεματικής – Ορισμός. Χαρακτηριστικά της Πληροφορίας. Μορφές της Πληροφορίας – Ψηφιακοποίηση: Κείμενο. Γραφικά και ακίνητη εικόνα. Κινούμενη εικόνα και κινούμενα γραφικά. Ήχος. Δίκτυα Τηλεματικής: Βασικοί ορισμοί. Κατηγορίες δικτύων τηλεματικής. Υπηρεσίες Τηλεματικής: Σημαντικοί τρόποι περιγραφής υπηρεσιών τηλεματικής. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

6 Δίκτυα Τηλεματικής (1) Τηλεφωνικό Δίκτυο.
Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής (1) Τηλεφωνικό Δίκτυο. Βασικές Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Τηλεματικής. Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN). Ευφυή Δίκτυα (Intelligent Networks, INs). Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων: Πρωτόκολλο X.25. Μεταγωγή Πλαισίου (Frame Relay). Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ). Εξειδικευμένα Δίκτυα.  Τα δίκτυα τηλεματικής αποτελούν τη βασική υποδομή πάνω στην οποία πραγματοποιούνται οι διάφορες υπηρεσίες τηλεματικής. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

7 Τηλεφωνικό Δίκτυο (Αναλογικό) Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων
Κεφάλαιο 2 - ΕΔΥ Δίκτυα Τηλεματικής (2) Τηλεφωνικό Δίκτυο (Αναλογικό) Δίκτυο ISDN (Ψηφιακό) Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Χ.25 (Ψηφιακό) Δίκτυα ΑΤΜ και Β - ISDN (Ψηφιακά) Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Frame Relay (Ψηφιακό) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

8 Υπηρεσίες Τηλεματικής (1)
Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής (1) Ταξινόμηση Υπηρεσιών Τηλεματικής. Υπηρεσίες Τηλεματικής για Επικοινωνία μέσω Μεταφοράς Κειμένου: Τηλεκειμενογραφία, τηλεεικονογραφία. Τηλεομοιοτυπία. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Κινητές Υπηρεσίες: Τηλεειδοποίηση, κινητή τηλεφωνία. Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης: Τηλεεικονοδιάσκεψη, εικονοτηλεφωνία, καλωδιακή τηλεόραση, κλήση κινούμενης εικόνας. Υπηρεσίες Internet: Ε-mail, ftp, telnet, usenet, irc, WWW, Voice over IP. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

9 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (1)
Κεφάλαιο 3 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

10 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (2)
Κεφάλαιο 3 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

11 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
ΕΔΥ Εισαγωγή στο Διαδίκτυο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του διαδικτύου Αρχιτεκτονική Πρωτόκολλα Διευθυνσιοδότηση IP Δρομολόγηση Συσκευές διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

12 Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (1)
Κεφάλαιο 4 - ΕΔΥ Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (1) Η κινητή τηλεφωνία (mobile telephony) είναι μια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες και πλέον απαιτητικές υπηρεσίες τηλεματικής. Γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη – αυξημένες ανάγκες κινητικότητας. Συστήματα κινητών και ασυρματικών επικοινωνιών: Η αρχική γρήγορη εμπορική εφαρμογή και διάδοση εμποδίστηκε από: Τη γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή ραδιοκάλυψης. Τον περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων συχνοτήτων. Η λύση δόθηκε πολλές δεκαετίες αργότερα – Εφαρμογή κυψελοειδούς (cellular) μεθόδου ραδιοκάλυψης. Ψηφιακή κινητή τηλεφωνία / Ασύρματα δίκτυα. Τάσεις ολοκλήρωσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με οποιονδήποτε και σε κάθε μορφή. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

13 Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (2)
Κεφάλαιο 4 - ΕΔΥ Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (2) Κυψελοειδή Δίκτυα. Η Τεχνολογία GSM. Ασυρματική Τηλεφωνία. Πρωτόκολλο Ασυρματικής Πρόσβασης (WAP). Το Μέλλον των Κινητών και Ασυρματικών Επικοινωνιών. GPRS GSM UMTS WAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

14 Διαχρονική Εξέλιξη Κινητών Επικοινωνιών
Κεφάλαιο 4 Διαχρονική Εξέλιξη Κινητών Επικοινωνιών 155 Mbps 2G Αποστολή-λήψη μικρών μυνημάτων χρησιμοποιώντας την υπηρεσία SMS (Short Message Service) 2 Mbps Multimedia Voice + Data 3G 2.4 kbps Voice ? 1970 1990 2000 2010 3G 2G 1G ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

15 Εφαρμογές Τηλεματικής
Κεφάλαιο 5 Εφαρμογές Τηλεματικής  Μια Εφαρμογή Τηλεματικής είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων υπηρεσιών τηλεματικής για την κάλυψη σύνθετων πληροφοριακών και επικοινωνιακών αναγκών. Εφαρμογές Ομάδων Εργασίας. Τηλεκπαίδευση. Τηλεϊατρική. Τηλεργασία. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στρατηγική για την Υιοθέτηση Εφαρμογών Τηλεματικής: Ανάγκη Σχεδιασμού. Μελέτη Σκοπιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

16 Υπηρεσίες Web Κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών Web
ΕΔΥ Υπηρεσίες Web Κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών Web Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών Υπάρχουσες Αρχιτεκτονικές υπηρεσιών Web Σύγκριση υπηρεσιών Web με τις αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

17 Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΕΔΥ Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λόγοι εμφάνισης τουΚινητού Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΚΗΕ) Ορισμός ΚΗΕ Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ΚΗΕ Διαθέσιμες αρχιτεκτονικές Οφέλη ΚΗΕ Προβλήματα ΚΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Α

18 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΤΥA

19 Διαδίκτυο (Internet) Βασίζεται στην επικοινωνία υπολογιστών με χρήση ενός προκαθορισμένου συνόλου κανόνων επικοινωνίας (πρωτόκολλα) Η επικοινωνία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή (PSTN, ISDN, …) Η βασική αρχιτεκτονική του Internet Σύνδεση στο Internet με χρήση υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

20 Παγκόσμιος Ιστός WWW – World Wide Web
Αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών (Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video) Βασίζεται στο Internet για την επικοινωνία των χρηστών (μοντέλο client/server) Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP – HyperText Transfer Protocol) – πρωτόκολλο στο επίπεδο εφαρμογών αρχιτεκτονικής δικτύων Για το χαρακτηρισμό μη κειμενικού περιεχομένου, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο MIME – Multipurpose Internet mail extensions ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

21 Σχεδιασμός Εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό
Σχεδιασμός Εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό Οι εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό βασίζονται στον σχεδιασμό ιστοσελίδων (web pages) Χρησιμοποιείται η γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου (HTML – HyperText Manipulation Language) Για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη προηγμένων ιστιοσελίδων μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν: Java, JavaScript PHP ASP, JSP, … XML ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

22 Παράδειγμα Σελίδας Υπερκειμένου Περιγραφή Σελίδας Υπερκειμένου σε HTML
Παραδείγματα Παράδειγμα Σελίδας Υπερκειμένου Περιγραφή Σελίδας Υπερκειμένου σε HTML ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

23 Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό
Η εξάπλωση της χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, δημιουργεί την απαίτηση καλύτερης απόδοσης για τους χρήστες: Σωστή μεταφορά και απεικόνιση δεδομένων Μικρός χρόνος προσπέλασης Ενδιαφέρον για καλύτερη απόδοση και όσον αφορά τους διαχειριστές των συστημάτων εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού: Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των συστημάτων Εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών Εξισορρόπηση φορτίου σε περισσότερα συστήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

24 Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό
Η συνολική απόδοση εξαρτάται από τη συμπεριφορά των επί μέρους τμημάτων: Του δικτύου (Internet) και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTP Του εξυπηρετητή (υλικό και λογισμικό) Του πελάτη (σύστημα του χρήστη) Τεχνικές και μεθοδολογίες αξιολόγησης της απόδοσης: Αναλυτικά μοντέλα (μαθηματικές τεχνικές) Προγράμματα προσομοίωσης (simulation) Μετρήσεις της λειτουργίας του συστήματος (benchmarks, κ.ά.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

25 Προσωρινή Αποθήκευση Περιεχομένου (caching)
Αποθήκευση των σελίδων που χρησιμοποίησε πρόσφατα ο χρήστης, στον υπολογιστή του ή σε κάποιο ενδιάμεσο σύστημα. Ανάγκες για caching: Μείωση χρόνου απόκρισης Μείωση διακινούμενης πληροφορίας Μείωση φόρτου εξυπηρετητή Διαθεσιμότητα δημοφιλών σελίδων Τελικά, βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος. Αρχιτεκτονικές caching: Ιεραρχική Συνεργατική Υβριδική Παράδειγμα τοπικού caching ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

26 Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
Βασική υπηρεσία που απαιτούν οι χρήστες από τον Παγκόσμιο Ιστό. Δυσκολίες ανεύρεσης της πληροφορίας: Τεράστιο πλήθος εγγράφων Έλλειψη τυποποιημένου τρόπου ταξινόμησης της πληροφορίας Βοηθητικά εργαλεία και συλλογές : Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Μετα-μηχανές Αναζήτησης (meta-search engines) Θεματικοί Κατάλογοι (subject directories) Μελλοντικές εξελίξεις: Σημασιολογικός Ιστός – Semantic Web, Προσωποποιημένη Αναζήτηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

27 Παραδείγματα – Μηχανές Αναζήτησης, Θεματικοί Κατάλογοι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

28 Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό
Χαρακτηριστικά που παράγουν προβλήματα ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό: Πολύπλοκο, κατανεμημένο σύστημα Ανώριμες τεχνολογίες Ανοικτό δίκτυο (Internet) Κακόβουλοι χρήστες Τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων ασφάλειας: Περιορισμός της πρόσβασης σε εξυπηρετητές Εξακρίβωση Χρήστη Προσωπικό Πιστοποιητικό – Ψηφιακές Υπογραφές Κρυπτογράφηση Ασφαλείς Συνδέσεις – πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

29 ISP Τυπική B2C συναλλαγή μέσω Διαδικτύου όπου απαιτείται
Bank Katie sends Order Form Katie’s Bank CD Store Merchant’s Bank ISP Online CD Store CD Warehouse Web Server Internet Payment Network Katie’s order Order printed at CD warehouse CD arrives 2-3 days after order is received Τυπική B2C συναλλαγή μέσω Διαδικτύου όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

30 Πιθανές Απειλές και Τρόποι
Internet Backbone E Breaking into store database D Online CD Store Πιθανές Απειλές και Τρόποι Αντιμετώπισης A εως D μέσω ασφαλούς μετάδοσης με χρήση μεθόδων κρυπτογραφίας Ε μέσω μεθόδων ελεγχόμενης πρόσβασης Web Server ISP B Sniffer at ISP C Sniffer on Internet backbone CD Warehouse A Tapping line Katie ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

31 . Σύνδεση με xρήση SSL X Τόμος Β 1. Client sends ClientHello message
(Browser) 1. Client sends ClientHello message 2.Server acknowledges with ServerHello message . Session Key Server Certificate 3. Server sends its certificate (4. Server requests client’s certificate) (5. Client sends its certificate) Server’s public key 6. Client sends “ClientKeyExchange” message Server’s private key Session key Digital signature (7. Client sends a “Certificate Verify” message) 8. Both send “ChangeCiperSpec” messages 9. Both send “Finished” messages Digital envelope X Σύνδεση με xρήση SSL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Β

32 Υπολογιστές και Κοινωνία
ΠΛΗ23 Υπολογιστές και Κοινωνία

33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές οριοθετήσεις
Κεφάλαιο 2: Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστημάτων Κεφάλαιο 3: Υπερκείμενο και Υπερμέσα, Η πορεία μετάβασης σε μια νέα εποχή Κεφάλαιο 4: Υπερλεωφόροι Πληροφοριών – Διαδίκτυο Κεφάλαιο 5: Προεκτάσεις της Πληροφορικής με έμφαση στις Κοινωνικές επιδράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ

34 Κεφάλαιο 1 Στόχος: Εξοικείωση με βασικούς όρους.
Κατανόηση διαφορετικών εκδοχών της έννοιας «πληροφορίας» Συστήματα πληροφοριών Πληροφορία και Πληροφορική Κοινωνιολογική και τεχνολογική προσέγγιση της επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ

35 Κεφάλαιο 2 Παρουσίαση των επιτευγμάτων της πληροφορικής τεχνολογίας με έμφαση στην εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. Ιστορικά ορόσημα και πρόσωπα Τεχνολογικές τομές στην ανάπτυξη και εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων Κοινωνικές συνιστώσες της πληροφορικής εξέλιξης Σημερινές Τεχνολογικές Καινοτομίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ

36 Κεφάλαιο 3 Συνοπτική παρουσίαση βασικών τεχνολογιών:
Υπερκείμενο (η έννοιά του) Πολυμέσα Υπερμέσα και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών υπερμέσων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ

37 Κεφάλαιο 4 Ανάπτυξη Διαδικτυακών υπηρεσιών
Ιστορικές και κοινωνικές αναφορές και θεωρήσεις για την ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπηρεσιών του Διαδίκτυο  Internet Υπηρεσίες Internet (WWW, , IRC, κα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ

38 Κεφάλαιο 5 Επιδράσεις πληροφορικής: Η πληροφορική στην καθημερινότητα
Κοινωνικοπολιτισμικές Οικονομικές Πολιτικές Η πληροφορική στην καθημερινότητα Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής Τάσεις Αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτήτων πληροφορικής τεχνογνωσίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 Τόμος Γ


Κατέβασμα ppt "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google