Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006

2 Η ασυγχώρητη αμαρτία – Η τιμωρία της αμαρτίας (Η αμαρτία - δ’ μέρος)
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2006 Η ασυγχώρητη αμαρτία – Η τιμωρία της αμαρτίας (Η αμαρτία - δ’ μέρος)

3 Α. Ποια είναι η ασυγχώρητη αμαρτία;
Α. Ποια είναι η ασυγχώρητη αμαρτία;

4 Πολλά εδάφια της Αγίας Γραφής μιλούν για αμαρτία που δεν συγχωρείται.
«Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». Ματθ. ιβ’ 31-32

5 Παρόμοιες περικοπές «Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλόν λόγον του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινισθώσι πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς τον Υιόν του Θεού και καταισχύνοντες». Εβρ. ς’ 4-6

6 Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών
Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών 1) Ορισμένοι θεολόγοι θεωρούν πως η ασυγχώρητη αμαρτία αφορούσε μόνον όσους ζούσαν την εποχή της επίγειας ζωής του Χριστού, και αμάρταναν κατά πρόσωπον εναντίον του Μεσσία. Αντιρρήσεις: Οι δηλώσεις του Χριστού δείχνουν να μην αφορούν μόνο την εποχή του. Επίσης η περικοπή από την προς Εβραίους αφορά ανθρώπους λίγες δεκαετίες μετά την ανάληψη του Χριστού.

7 Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών
Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών 2) Άλλοι θεολόγοι θεωρούν πως η ασυγχώρητη αμαρτία αφορά όσους παραμένουν μακριά από την πίστη, αμετανόητοι ως το τέλος της ζωής τους. Αντίρρηση: Οι δηλώσεις του Χριστού, ωστόσο, δεν μιλούν γενικά για την απιστία και τους απίστους, αλλά για συγκεκριμένη αμαρτία κατά του προσώπου και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό, στο πλαίσιο κάποιας επίπληξης προς τους Φαρισαίους.

8 Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών
Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών 3) Άλλοι ερμηνευτές θεωρούν πως η ασυγχώρητη αμαρτία είναι αποστασία γνήσιων πιστών από την πίστη. Μόνον αληθινά αναγεννημένοι μπορούν να διαπράξουν αυτή την αμαρτία. Αντίρρηση: Η άποψη αυτή στηρίζεται κυρίως στην περικοπή προς Εβραίους. Τα λόγια του Χριστού, ωστόσο, απευθύνονται στους Φαρισαίους, που είχαν σκληρύνει την καρδιά τους εξαρχής.

9 Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών
Διάφορες ερμηνείες των περικοπών αυτών 4) Τέλος, άλλοι ερμηνευτές θεωρούν πως η ασυγχώρητη αμαρτία είναι η συνειδητή, κακόβουλη και ευθεία απόκρουση του έργου του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί για τον Χριστό, και η απόδοσή του στον Σατανά. Επεξήγηση: Εδώ δεν πρόκειται για απλή απιστία. Πρόκειται για ξεκάθαρη γνώση του ποιος είναι ο Χριστός και ποια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται μέσω Αυτού και η απόδοση αυτής της δύναμης στον διάβολο.

10 Στην περίπτωση αυτή… Μιλούμε για τόσο μεγάλη σκληρότητα και πώρωση καρδίας, ώστε κάθε σύνηθες μέσο που προσκαλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Είτε ο λόγος του ευαγγελίου είτε οι δυνάμεις που το συνοδεύουν ήδη έχουν παρουσιαστεί και ο άνθρωπος τις έχει αποκρούσει συνειδητά. Όχι ότι η θυσία του Χριστού δεν καλύπτει αυτή την αμαρτία, αλλά η πώρωση είναι τέτοια που αποκόπτει τον άνθρωπο από τη δυνατότητα μετάνοιας.

11 Ορισμός της ασυγχώρητης αμαρτίας (L. Berkhof)
Αυτή η αμαρτία συνίσταται στη συνειδητή, κακόβουλη και σκόπιμη απόρριψη και δυσφήμηση – ενάντια στις αποδείξεις και τα πειστήρια - της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος σχετικά με την εν Χριστώ χάρη του Θεού, που αποδίδει λόγω μίσους και έχθρας τη μαρτυρία αυτή στον Άρχοντα του σκότους … Όταν ο άνθρωπος διαπράττει αυτή την αμαρτία, ηθελημένα, κακόβουλα και συνειδητά αποδίδει μια ξεκάθαρη ενέργεια του Θεού στην επιρροή και δραστηριότητα του διαβόλου.

12 Συνεπώς … Εφόσον μιλούμε για τέτοια πώρωση καρδιάς.
Άνθρωποι που στενοχωρούνται μήπως έχουν διαπράξει την ασυγχώρητη αμαρτία, δεν είναι δυνατόν να την έχουν διαπράξει.

13 Β. Η τιμωρία της αμαρτίας

14 Γιατί ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία;
Γιατί ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία; Επειδή είναι δίκαιος. Ο Θεός δοξάζεται τιμωρώντας την αμαρτία. «εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος». Ιερεμ. θ’ 24

15 Γι’ αυτό, η θυσία του Χριστού ήταν εξιλαστήρια
Γι’ αυτό, η θυσία του Χριστού ήταν εξιλαστήρια Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η θυσία του Χριστού ήταν εξιλαστήρια για την αμαρτία και αντικαταστατική για τους αμαρτωλούς. «τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού,» Ρωμ. γ’ 25

16 Η θυσία του Χριστού δείχνει τη δικαιοσύνη του Θεού
« … προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Ρωμ. γ’ 26 Ο Θεός μπορεί και συγχωρεί τον αμαρτωλό, ενώ τιμωρεί την αμαρτία στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς θα ήταν δίκαιος, αν άφηνε την αμαρτία ατιμώρητη;

17 Η άποψη αυτή για την εξιλαστήρια θυσία του Χριστού
Η κατανόηση του Σταυρού ως εξιλαστήριας αντικαταστατικής θυσίας είναι έμφαση ιδιαίτερα της δυτικής θεολογίας και ακόμη περισσότερο της ευαγγελικής θεολογίας.

18 Προσευχή και περισυλλογή
Εξομολόγηση στον Θεό για τις αμαρτίες μας, μεγάλες και μικρές, εν αγνοία ή συνειδητές. Ευχαριστία στον Θεό ο οποίος εν Χριστώ Ιησού μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας λυτρώνει από τη δύναμή τους.

19 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 24


Κατέβασμα ppt "ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google