Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ

2 Κυριακή, 12 Μαρτίου 2006 Ένας Θεός σε τρία πρόσωπα (γ’ μέρος)

3 Αγία Τριάδα Η σημασία του δόγματος

4 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για την κατανόηση της φύσης του Θεού Το δόγμα της Αγίας Τριάδας μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή πως ο Θεός αγαπά, γνωρίζει, ευλογεί, επικοινωνεί κ.λπ., ακόμη και χωρίς τη δημιουργία και τα δημιουργήματα. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή πως ο Θεός αγαπά, γνωρίζει, ευλογεί, επικοινωνεί κ.λπ., ακόμη και χωρίς τη δημιουργία και τα δημιουργήματα. Ο Θεός είναι ζωή, ευλογία, δόξα, αγάπη από μόνος Του. Δεν χρειαζόταν τη δημιουργία για αυτόν τον σκοπό. Υπήρχε αγάπη ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Τριάδος αιωνίως. Ο Πατήρ αγαπά αιωνίως τον Υιό εν τω Πνεύματι της αγάπης. Ο Θεός είναι ζωή, ευλογία, δόξα, αγάπη από μόνος Του. Δεν χρειαζόταν τη δημιουργία για αυτόν τον σκοπό. Υπήρχε αγάπη ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Τριάδος αιωνίως. Ο Πατήρ αγαπά αιωνίως τον Υιό εν τω Πνεύματι της αγάπης.

5 Ο Θεός είναι αγάπη και πριν από τη δημιουργία του κόσμου «και τώρα δόξασόν με συ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν, την οποίαν είχον παρά σοι πριν γείνη ο κόσμος … «και τώρα δόξασόν με συ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν, την οποίαν είχον παρά σοι πριν γείνη ο κόσμος … Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ' εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου». Ιωάν. ιζ’ 5, 24 Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ' εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου». Ιωάν. ιζ’ 5, 24

6 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη δημιουργία Η δημιουργική ικανότητα του Θεού προς τα έξω, δηλαδή προς τη δημιουργία, βασίζεται ήδη στις εσωτερικές σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Η δημιουργική ικανότητα του Θεού προς τα έξω, δηλαδή προς τη δημιουργία, βασίζεται ήδη στις εσωτερικές σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας μας διδάσκει ότι ο Θεός μπορεί να επικοινωνεί τον εαυτό του προς τα έξω, μπορεί να γίνεται γνωστός στη δημιουργία, να σχετίζεται με τα δημιουργήματά Του. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας μας διδάσκει ότι ο Θεός μπορεί να επικοινωνεί τον εαυτό του προς τα έξω, μπορεί να γίνεται γνωστός στη δημιουργία, να σχετίζεται με τα δημιουργήματά Του.

7 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη δημιουργία Ένας Θεός κι όμως τρία πρόσωπα. Στην Αγία Τριάδα, λοιπόν, υπάρχει ενότητα μέσα στην ποικιλία, και ποικιλία μέσα στην ενότητα. Ένας Θεός κι όμως τρία πρόσωπα. Στην Αγία Τριάδα, λοιπόν, υπάρχει ενότητα μέσα στην ποικιλία, και ποικιλία μέσα στην ενότητα. Όλη η δημιουργία χαρακτηρίζεται ακριβώς από την ενότητα μέσα στην ποικιλία και ποικιλία μέσα στην ενότητα: Όλη η δημιουργία χαρακτηρίζεται ακριβώς από την ενότητα μέσα στην ποικιλία και ποικιλία μέσα στην ενότητα: –τα είδη και τα άτομα μέσα στα είδη –Τα διαφορετικά στοιχεία της ύλης που αποτελούνται σε τελική ανάλυση από τα ίδια σωματίδια.

8 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας Το δόγμα της Αγίας Τριάδας αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης. Η αποκάλυψη του Θεού σε εμάς, και άρα η σωτηρία μας, βασίζεται στο δόγμα της Τριάδας. Η αποκάλυψη του Θεού σε εμάς, και άρα η σωτηρία μας, βασίζεται στο δόγμα της Τριάδας. Ο Θεός ο ίδιος γίνεται γνωστός σε εμάς εν Χριστώ, και μας δίνει τον εαυτό Του εν Αγίω Πνεύματι. Πρόκειται για: Ο Θεός ο ίδιος γίνεται γνωστός σε εμάς εν Χριστώ, και μας δίνει τον εαυτό Του εν Αγίω Πνεύματι. Πρόκειται για: την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

9 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία: το πρόσωπο του Υιού Αν ο Χριστός δεν είναι πλήρως Θεός, τότε στο πρόσωπό Του δεν γνωρίζουμε τον Θεό και δεν φτάνουμε ποτέ στον ίδιο τον Θεό. Αν ο Χριστός δεν είναι πλήρως Θεός, τότε στο πρόσωπό Του δεν γνωρίζουμε τον Θεό και δεν φτάνουμε ποτέ στον ίδιο τον Θεό. «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;» Ιωάν. ιδ’ 9 «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;» Ιωάν. ιδ’ 9

10 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία: το πρόσωπο του Υιού «Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Ιωάν. ιζ’ 3 «Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Ιωάν. ιζ’ 3 «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Α’ Ιωάν. ε’ 20 «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Α’ Ιωάν. ε’ 20

11 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία : το πρόσωπο του Υιού Αν ο Χριστός δεν ήταν πλήρως Θεός αλλά απλώς ένα δημιούργημα, πώς ο θάνατός του είχε τέτοια λυτρωτική αξία; Αν ο Χριστός δεν ήταν πλήρως Θεός αλλά απλώς ένα δημιούργημα, πώς ο θάνατός του είχε τέτοια λυτρωτική αξία; «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αν ο Χριστός δεν ήταν πλήρως Θεός, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως σε Αυτόν, ένα δημιούργημα, για τη δικαίωσή μας; Αν ο Χριστός δεν ήταν πλήρως Θεός, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως σε Αυτόν, ένα δημιούργημα, για τη δικαίωσή μας;

12 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία : το πρόσωπο του Υιού Αν ο Χριστός δεν είναι πλήρως Θεός, τότε πώς μπορούμε να τον λατρεύουμε και να προσευχόμαστε σε Αυτόν; Αν ο Χριστός δεν είναι πλήρως Θεός, τότε πώς μπορούμε να τον λατρεύουμε και να προσευχόμαστε σε Αυτόν; Πώς θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε ένα δημιούργημα, που δεν είναι Παντογνώστης και Πάνσοφος; Πώς θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε ένα δημιούργημα, που δεν είναι Παντογνώστης και Πάνσοφος;

13 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία : το πρόσωπο του Υιού «Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ιωάν. κ’ 28 «Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους» Αποκ. ε’ 9 «Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Αποκ. κβ’ 1

14 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία: : το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος «Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού. Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς». Α’ Κορ. β’ 11-12 «Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού. Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς». Α’ Κορ. β’ 11-12 «Διά τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών διά Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου. Α’ Κορ. ιβ’ 3 «Διά τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών διά Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου. Α’ Κορ. ιβ’ 3

15 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία: : το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος «Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Ιωάν. γ’ 9 «Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Ιωάν. γ’ 9 «Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·» Ιωάν. ις’ 7 «Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·» Ιωάν. ις’ 7

16 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία: : το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Ιωάν. ις’ 13 «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Ιωάν. ις’ 13 «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού». Ρωμ.η’ 14-16 «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού». Ρωμ.η’ 14-16

17 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για την εκκλησία και τη ζωή της Η ενότητα και αγάπη των προσώπων της Αγίας Τριάδος, πρότυπο για τη ζωή της εκκλησίας: «διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας». Ιωάν. ιζ’ 21

18 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για την εκκλησία και τη ζωή της Εν Χριστώ εισερχόμαστε στη ζωή της Αγίας Τριάδος: Εν Χριστώ εισερχόμαστε στη ζωή της Αγίας Τριάδος: «Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν». Ιωάν. ιδ’ 20 «Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν». Ιωάν. ιδ’ 20 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει». Ιωάν. ιδ’ 23 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει». Ιωάν. ιδ’ 23

19 Η σημασία της Αγίας Τριάδος για την εκκλησία και τη ζωή της «Εκείνο λοιπόν το οποίον υμείς ηκούσατε απ' αρχής, ας μένη εν υμίν. Εάν μένη εν υμίν εκείνο το οποίον ηκούσατε απ' αρχής, και υμείς θέλετε μένει εν τω Υιώ και εν τω Πατρί». Α’ Ιωάν. β’ 24 «Εκείνο λοιπόν το οποίον υμείς ηκούσατε απ' αρχής, ας μένη εν υμίν. Εάν μένη εν υμίν εκείνο το οποίον ηκούσατε απ' αρχής, και υμείς θέλετε μένει εν τω Υιώ και εν τω Πατρί». Α’ Ιωάν. β’ 24

20 Πώς προσευχόμαστε; Κατά κανόνα προσευχόμαστε στον Θεό Πατέρα στο όνομα του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Κατά κανόνα προσευχόμαστε στον Θεό Πατέρα στο όνομα του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. «Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπον· Δέσποτα, συ είσαι ο Θεός, όστις έκαμες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς, … Διότι συνήχθησαν επ' αληθείας εναντίον του αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας,» Πράξεις δ’ 25 κ.ε. «Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπον· Δέσποτα, συ είσαι ο Θεός, όστις έκαμες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς, … Διότι συνήχθησαν επ' αληθείας εναντίον του αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας,» Πράξεις δ’ 25 κ.ε.

21 Πώς προσευχόμαστε; Μπορούμε ωστόσο να επικαλούμαστε και καθένα από τα τρία πρόσωπα: τον Κύριο Ιησού: Μπορούμε ωστόσο να επικαλούμαστε και καθένα από τα τρία πρόσωπα: τον Κύριο Ιησού: «Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου». Πράξεις ζ’ 59 «Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου». Πράξεις ζ’ 59 «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού». Αποκ. κβ’ 20 «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού». Αποκ. κβ’ 20

22 Πώς προσευχόμαστε; «Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπέ προς το πνεύμα, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ελθέ, πνεύμα, εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσησον επί τους πεφονευμένους τούτους και ας αναζήσωσι». Ιεζεκ. λζ’ 9 «Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπέ προς το πνεύμα, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ελθέ, πνεύμα, εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσησον επί τους πεφονευμένους τούτους και ας αναζήσωσι». Ιεζεκ. λζ’ 9

23 Η Εκκλησία των Πατέρων προσεύχεται: Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

24 Βιβλιογραφία Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 255-334. Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 255-334. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 14. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 14.

25 Προσευχή και περισυλλογή Δοξολογία στον Θεό για το θαυμαστό μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Δοξολογία στον Θεό για το θαυμαστό μυστήριο της Αγίας Τριάδας.


Κατέβασμα ppt "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google