Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 H Hellas Power ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και σήμερα αποτελεί την ελληνική ιδιωτική επιχείρηση προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπροσωπεί το 4% της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Ελλάδα και το 13,5% του εισαγόμενου και εξαγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Η Hellas Power κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Μία θέση που την κατέκτησε  με την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της. Το γεγονός αυτό της επιτρέπει να προσφέρει στους Καταναλωτές ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις. Η Hellas Power έχει μειώσει σημαντικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος των Επιχειρήσεων που την επέλεξαν ως Προμηθευτή τους. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει στον Έλληνα Επιχειρηματία τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα ανελαστικό κόστος, όπως αυτό του ρεύματος, σε προϋπολογίσιμο, συμβάλλοντας στη μείωση των λειτουργικών του εξόδων. Επιπλέον, η Hellas Power καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και σε Οικιακούς Πελάτες-Νοικοκυριά, προσφέροντάς τους προϊόντα, που μπορούν να καλύψουν τις διαφοροποιημένες τους ανάγκες.

3 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η Hellas Power απέκτησε τον Απρίλιο του 2009 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αιχμιακού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής και είναι η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία που το επιτυγχάνει. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και τις απαιτήσεις των καιρών, η Hellas Power προχώρησε σε τροποποίηση της εν λόγω άδειας σε άδεια για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου. Ο Θερμο-Ηλεκτρικός Σταθμός με την επωνυμία ‘ΑΙΓΑΙΟΝ’, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, συνολικής ισχύος 119MWe, θα χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, βασιζόμενος στο νέο αεριοστρόβιλο της General Electric, LMS100. Ο συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος χαρακτηρίζεται από το διεθνώς υψηλότερο βαθμό απόδοσης, χωρίς να απαιτεί τη χρήση νερού. Έλκει την καταγωγή του από αεροπορικούς κινητήρες και χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι σημαντικά φιλικότερο στο περιβάλλον, συγκρινόμενο με το λιγνίτη που αποτελεί τη βάση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Οι καινοτομίες του Θερμο-Ηλεκτρικού Σταθμού ‘ΑΙΓΑΙΟΝ’ δεν σταματούν όμως εδώ. Ο αεριοστρόβιλος LMS100 θα συνδυάζεται με ατμοστρόβιλο, δημιουργώντας μία συνολική διάταξη συνδυασμένου κύκλου με συνολικό βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 50%! Συνεπώς, ο Θερμο-Ηλεκτρικός Σταθμός ‘ΑΙΓΑΙΟΝ’ συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του Αεριοστρόβιλου με αυτά του συνδυασμένου κύκλου: συνεισφέρει στην κάλυψη των φορτίων του συστήματος, παρέχει αιχμιακές υπηρεσίες και υποστηρίζει την ευστάθεια του συστήματος, βοηθώντας έμπρακτα στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας.

4 Πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος
Η Hellas Power αποτελεί  Εναλλακτικό Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος. Πουλάει ηλεκτρικό ρεύμα σε Εμπορικούς Πελάτες, που συνδέονται στη Μέση και Χαμηλή Τάση καθώς και σε Οικιακούς Πελάτες - Νοικοκυριά. Πιο αναλυτικά, αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα, βάσει Άδειας Εμπορίας που διαθέτει από τις αρχές του 2008 από το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και την προμηθεύει σε Έλληνες καταναλωτές, μέσω του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας καταναλωτής που αποφασίζει να φύγει από τη ΔΕΗ και να έρθει στην Hellas Power για το ηλεκτρικό του ρεύμα, συνεχίζει να απολαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, χωρίς να διαπιστώνει καμία αλλαγή στην ποιότητα ρεύματος. Υπεύθυνος για την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο ίδιος ο Διαχειριστής Δικτύου. Η Hellas Power έχει δημιουργήσει ήδη ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο, το οποίο αποτελείται από Μεγάλους Εμπορικούς Ομίλους, Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία, Εμπορικές Αλυσίδες Καταστημάτων, Οδικά Δίκτυα, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Αλυσίδες Τροφίμων (Super Markets), Τράπεζες, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Σήμερα εκπροσωπεί το 4% της αγοράς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, αποτελεί ήδη τον Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος πολλών χιλιάδων Νοικοκυριών, προσφέροντάς τους προϊόντα, που καλύπτουν με τον πιο οικονομικό τρόπο τις ανάγκες τους.

5 Όραμα, Στόχοι, Στρατηγική
Όραμα: Όραμα της ENERGA POWER TRADING είναι τα επόμενα 5 χρόνια να καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα να αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Τουρκίας. Επίσης, να εξακολουθήσει να ηγείται ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος σε τελικούς πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, τους μετόχους της και την κοινωνία.

6 Οι Στόχοι : Οι στόχοι της ENERGA POWER TRADING είναι:
Μέχρι το 2013 να έχει 10% μερίδιο αγοράς στην αγορά ενέργειας στην οποία απευθύνεται. Να προμηθεύει ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες σε 1εκ. Ιδιώτες και επιχειρησιακούς πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε 10 χώρες. Να παράγει 10% της ενέργειας που θα προμηθεύει στους τελικούς καταναλωτές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

7 Η Στρατηγική Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας ακολουθείται συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική, οι οποία συνοψίζεται στα εξής: Προτεραιότητα στον πελάτη με παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Δημιουργία νέων προϊόντων με γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ιδιωτών και επιχειρησιακών πελατών. Σύναψη συνεργασιών σε γειτονικές χώρες με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αναδυόμενες αγορές όπως αυτή της Τουρκίας. Εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις και ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ενεργούν, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας: τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τον σεβασμό στο περιβάλλον, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, και να μεριμνούν για την επόμενη γενιά. Στην ENERGA πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδεικνύουμε έμπρακτα την κοινωνική μας υπευθυνότητα, να προωθούμε την αειφόρο ανάπτυξη και να λειτουργούμε με βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ευθύνης. Στο πλασίο αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει συγκεκριμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που απευθύνεται τόσο σε ομάδες της κοινωνίας που χρειάζονται επιπλέον στήριξη, όσο και στο περιβάλλον. Οι ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελούν κομβικό ρόλο στην εκπόνηση και εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής μας

9 Οι διαφορές στην παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ ΔΕΗ και ιδιωτικών εταιριών είναι οι εξής
Συνεχής παροχή Η μεταφορά σας από τη ΔΕΗ στην Hellas Power, ΔΕΝ σημαίνει καμία απολύτως αλλαγή στην ποιότητα ρεύματος. Η αγορά ρεύματος πραγματοποιείται από όλες τις επιχειρήσεις (ΔΕΗ - Hellas Power) από το ΔΕΣΜΗΕ. Υπεύθυνος για την ποιότητα είναι σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Διαχειριστής Δικτύου. Η επιχείρησή σας ΔΕΝ μένει ούτε ένα λεπτό χωρίς ρεύμα. Απλές & γρήγορες διαδικασίες Απαιτείται μόνο η υπογραφή Σύμβασης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, η επιχείρησή σας θα αρχίσει να προμηθεύεται ρεύμα από την Hellas Power. Δεν υπάρχει κανένα κόστος ενεργοποίησης και δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στις υπάρχουσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας και του σπιτιού σας. Εμπιστοσύνη Η Δ.Ε.Η έχει μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει την εμπιστοσυνη των πολιτών ,σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρίες. Περιβάλλον Η Δ.Ε.Η. έχει το εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη στην Κοζάνη ,ενώ οι ιδιωτικές εταιρίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταΪκά Οικονομία Το ρεύμα των ιδιωτικών εταιριών είναι 20% φθηνότερο από το ρεύμα της Δ.Ε.Η.

10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Ε.Η.
1.Η Δ.Ε.Η έχει μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει την εμπιστοσυνη των πολιτων ,σε σχεση με τις ιδιωτικες εταιριες. 2.Η Δ.Ε.Η. εχει το εργοστασιο παραγωγης λιγνητη στην Κοζανη ,ενώ οι ιδιωτικες εταιριες παραγουν ηλέκτρικη ενεργεια από τα φωτοβολταικα 3.Το ρευμα των ιδιωτικων εταιριων είναι 20% φθηνοτερο από το ρευμα της Δ.Ε.Η. 4.Οι ιδιωτικες εταιριες προσφερουν περισσοτερα πακετα προσφορων ηλεκτρικου ρευματος σε αντιθεση με την Δ.Ε.Η.

11 ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην Ελλάδα είναι η POWER HELLAS και η ENERGA
Μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα είναι οι εξής: Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Προμηθέας Gas Α.Ε., ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Όμιλος Μυτηλιναίου, TΕΡΝΑ Ενεργειακή, Global Energy, Energy Solutions, Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, EDF, Edison, Conergy, EGL, Acciona, Enel, Eurus Energy, Gamesa, Ρόκας-Iberdrola, Endesa, WPD, Atel.

12 ENERGA Η ENERGA POWER TRADING είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει σημαντικές διασυνοριακές δραστηριότητες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία, έχοντας υιοθετήσει αμιγώς πελατοκεντρική στρατηγική, παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και καινοτόμα ενεργειακά προϊόντα/υπηρεσίες που απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρησιακών και ιδιωτών πελατών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 2006 και είναι θυγατρική της ENERGA A.E η οποία από τον Ιανουάριο του 2011 κατέχει το 100% των μετοχών της. Η εταιρεία έχει αποσπάσει μεγάλο μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς περισσότεροι από 85,000 πελάτες την εμπιστεύονται όσον αφορά στην προμήθεια του ηλεκτρικού τους ρεύματος. Μάλιστα, είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης από το Η εταιρεία, πλέον, παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα που απευθύνονται και σε ιδιώτες πελάτες, προσφέροντας έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών, τη δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή για το ηλεκτρικό τους ρεύμα. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και στην υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας.Πιο συγκεκριμένα η ENERGA έχει διεισδύσει στην αγορά των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία αναλαμβάνει από το στάδιο της αξιολόγησης και προμελέτης έως το στάδιο της τελικής εγκατάστασης να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ HELLAS POWER ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ
Η πιο ανταγωνιστική πρόταση της αγοράς Η Hellas Power προσφέρει σήμερα στους Πελάτες της την πιο ανταγωνιστική πρόταση της αγοράς για το ηλεκτρικό τους ρεύμα. Συγκεκριμένα, προσφέρει

14 Για το Σπίτι σας Αγορά φτηνότερου ρεύματος, αυτό που πραγματικά χρειάζεστε Σταθερή μηνιαία έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος Σταθερό μηνιαίο λογαριασμό Ξεκάθαρο τρόπο χρέωσης για να γνωρίζετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας ΜΟΝΟ Δυνατότητα αλλαγής πακέτου, αν μεταβληθούν οι ανάγκες κατανάλωσης του ηλεκτρικού σας ρεύματος Χωρίς «έναντι» λογαριασμούς Εξασφαλίζετε ακριβώς τις ίδιες χρεώσεις με το βασικό ανταγωνιστή για το νυχτερινό σας ρεύμα, ανεξάρτητα από το ύψος της κατανάλωσής σας

15 Για την Επιχειρήσή σας Σταθερή έκπτωση μέχρι και 19% στο ηλεκτρικό σας  ρεύμα Χωρίς πάγιες χρεώσεις Ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης που επιτρέπει στον Πελάτη να κάνει άμεσες συγκρίσεις Τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις της αγοράς Τη δυνατότητα κατανάλωσης όσου ρεύματος χρειάζεται η Επιχείρησή σας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να «τιμωρηθεί» ο Πελάτης για την κατανάλωση αυτή

16 Συνεχής παροχή Η μεταφορά σας από τη ΔΕΗ στην Hellas Power, ΔΕΝ σημαίνει καμία απολύτως αλλαγή στην ποιότητα ρεύματος. Η αγορά ρεύματος πραγματοποιείται από όλες τις επιχειρήσεις (ΔΕΗ - Hellas Power) από το ΔΕΣΜΗΕ. Υπεύθυνος για την ποιότητα είναι σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Διαχειριστής Δικτύου. Η επιχείρησή σας ΔΕΝ μένει ούτε ένα λεπτό χωρίς ρεύμα.

17 Απλές & γρήγορες διαδικασίες
Απαιτείται μόνο η υπογραφή Σύμβασης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, η επιχείρησή σας θα αρχίσει να προμηθεύεται ρεύμα από την Hellas Power. Δεν υπάρχει κανένα κόστος ενεργοποίησης και δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στις υπάρχουσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας και του σπιτιού σας.

18 Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ
Σε λαϊκές αντιδράσεις και σε πρωτοφανείς διαδηλώσεις οδήγησε η μόλυνση που προκάλεσε βιομηχανία φωτοβολταϊκών στην Κίνα, σε ποταμό της περιοχής Ζεζιάνγκ. Οι κάτοικοι κατηγορούν την εταιρεία Jinko SolarHolding ότι απελευθερώνει τοξίνες στον ποταμό, απειλώντας τη ζωή τους. Μάλιστα, τα επεισόδια που προκλήθηκαν έξω και μέσα στο εργοστάσιο έλαβαν βίαιες διαστάσεις όταν επενέβη η αστυνομία.  Το γεγονός αυτό θυμίζει ότι αν και τα φωτοβολταϊκά αποτελούν βασικό πυλώνα της πράσινης ανάπτυξης, εντούτοις οι εταιρείες οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικές κατά την παραγωγή τους, διότι χρησιμοποιούν επικίνδυνα τοξικά υλικά.

19 ΔΕΗ H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το 2020 (20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Η ΔΕΗ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της, όπως την εξόρυξη λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο στη λήψη αποφάσεων της Επιχείρησης

20 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και επενδύει σημαντικά στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή που προέρχεται από αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ηλιακή, γεωθερμική κ.λπ. Σήμερα ο όμιλος της ΔΕΗ, μέσω της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, θα υλοποιήσει σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στον κόσμο διεκδικώντας έτσι να ανακτήσει την πρωτοπορία στον κλάδο των ΑΠΕ. Η Επιχείρηση, εκμεταλλευόμενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, συνεχίζει να κατασκευάζει φράγματα κατά τη ροή των ποταμών και να δημιουργεί τεχνητές λίμνες ή αλλιώς ταμιευτήρες, αξιοποιώντας το υδροδυναμικό της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αειφορίας, δηλαδή το σεβασμό στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδο λεκάνης απορροής του κάθε υδατικού διαμερίσματος. Η ΔΕΗ κατέχει και διαχειρίζεται 15 μεγάλους σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΥΗΣ Σφηκιάς στον Αλιάκμονα και Θησαυρού στον Νέστο είναι αντλητικοί, δηλαδή αποθηκεύουν την περίσσεια υδροηλεκτρικής ενέργειας για να την αποδώσουν όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με την παραγωγή. Τα Υδροηλεκτρικά αυτά Έργα, υποκαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

21 Στατιστικά στοιχεία Η ΔΕΗ προγραμματίζει την ένταξη νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών όπως τον Ιλαρίωνα με Εγκατεστημένη Ισχύ 153 MW, το Μετσοβίτικο 29 MW, τη Μεσοχώρα 160 MW, το Τέμενος 18,9 MW. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών όπως του ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα 4 MW, του ΜΥΗΣ Μεσοχώρας 1,6 MW και του ΜΥΗΕ Παπαδιάς 0,50 MW. Στατιστικά στοιχεία / Εξέλιξη βασικών μεγεθών Για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία και την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, πατήστε το παραπάνω βέλος και επιλέξτε αυτά που σας ενδιαφέρουν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ http://www.dei.gr/ECOrganization.aspx?id=2610&nt=101&lang=1 


Κατέβασμα ppt "ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google