Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

μείωση κόστους & βελτίωση καθαρής κερδοφορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "μείωση κόστους & βελτίωση καθαρής κερδοφορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 μείωση κόστους & βελτίωση καθαρής κερδοφορίας
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing μείωση κόστους & βελτίωση καθαρής κερδοφορίας ο στόχος

2 μικτή κερδοφορία ανά πελάτη καθαρή κερδοφορία ανά πελάτη
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing μικτή κερδοφορία ανά πελάτη επιφάνεια τιμών πυθμένας κόστους καθαρή κερδοφορία ανά πελάτη επιφάνεια τιμών ύφαλοι κόστους το πρόβλημα

3 σύστημα διοίκησης κόστους & βελτιστοποίησης κερδοφορίας
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing 3p,ABC σύστημα διοίκησης κόστους & βελτιστοποίησης κερδοφορίας η λύση

4 εμπορικής & εφοδιαστικής ανά Προϊόν, Παραγγελία, Πελάτη
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing ανασχεδιασμός εμπορικής & εφοδιαστικής πολιτικής ανάλυση (p&l's) καθαρής κερδοφορίας ανά Προϊόν, Παραγγελία, Πελάτη Activity Based (AB) ιχνηλάτηση κόστους η μέθοδος

5 λύση 3p ABC σημαίνει μέτρηση
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Το συμβατικό σύστημα κοστολόγησης και ανάλυσης κερδοφορίας παράγει λανθασμένα αποτελέσματα γιατί βασίζεται στις ποσότητες και τις αξίες αλλά αγνοεί το πλήθος των κινήσεων. Καιρός να το διορθώσουμε! Τα p&l’s Μικτής Κερδοφορίας είναι απατηλά. Καιρός να τα αντικαταστήσουμε! Στα αποτελέσματα αυτά έχει βασιστεί μια ελλειπής Εμπορική και Εφοδιαστική πολιτική μη στοχευμένη στην καθαρή κερδοφορία. Καιρός να τις ανασχεδιάσουμε! λύση 3p ABC σημαίνει μέτρηση το τριπλό λάθος

6 η διαφορά μερισμού και μέτρησης
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing ΣΕΝΑΡΙΟ Α Αξία πώλησης=1000, Πλήθος παραγγελιών =1 Αξία πώλησης=1000, Πλήθος παραγγελιών =5 Αξία πώλησης=1000, Πλήθος παραγγελιών =5 Πλήθος επιστροφών =2 Σύνολο Κινήσεων 5+2=7 ΣΕΝΑΡΙΟ Β Αξία πώλησης=0, Πλήθος παραγγελιών =0 Αξία πώλησης=0, Πλήθος παραγγελιών =2 Πλήθος επιστροφών =1 Σύνολο Κινήσεων 2+1=3 Ο ρυθμός απορρόφησης του κόστους από τα είδη εξαρτάται από τον αριθμό των εκτελούμενων κινήσεων η διαφορά μερισμού και μέτρησης

7 Διακινούμενες Ποσότητες
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Μικτό Κέρδος - Λειτουργικές Δαπάνες Ε ί δ η Τιμολογούμενες Αξίες Διακινούμενες Ποσότητες Εκτελούμενες Κινήσεις = Οδηγοί Κόστους Βελτιστοποίηση Κερδοφορίας η διόρθωση του συστήματος 3p ABC Παραδοχές Συντελεστών Κλείδες Μερισμού ~ (πλήθος , χρόνος) Καθαρό Κέρδος Προϋπολογιστική Κερδοφορία Απολογιστική Κερδοφορία το λάθος της κοστολόγησης

8 Όλες οι Δαπάνες είναι Ημι - μεταβλητές
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Σταθερή Δαπάνη Μεταβλητή ανεξάρτητη ανάλογη Διαθεσιμότητας Παραγωγικότητας Όλες οι Δαπάνες είναι Ημι - μεταβλητές η δομή των δαπανών

9 το κόστος παραγωγής & αποθηκών
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα άμεσα εργατικά Αποσβέσεις Παραγωγής παρτίδες, βάρδιες, ώρες N K το κόστος παραγωγής & αποθηκών Διοίκηση Αποσβέσεις διάθεση χρηματοοικονομικά έκτακτα κινήσεις εισαγωγών N εξαγωγών K Διαθεσιμότητα Σταθερό Κόστος Παραγωγικότητα Μεταβλητό Κόστος + + το λειτουργικό κόστος

10 έτσι η λύση 3p ABC είναι η λύση 3p ABC Bi περιβάλλον διοίκησης
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing έτσι Ένα AB (Activity Based) Σύστημα Διοίκησης που εκτελεί Κοστολόγηση & παράγει πολυεπίπεδη Ανάλυση Καθαρής Κερδοφορίας (P&L΄s) της Επιχείρησης σε τρεις διαστάσεις: Απολογιστική, Προϋπολογιστική, Βέλτιστη μετρά, προϋπολογίζει και βελτιστοποιεί την καθαρή κερδοφορία Προϊόντων, Παραγγελιών, Πελατών, Πωλητών Επιχειρησιακών Μονάδων, Καταστημάτων και ανασχεδιάζει την Εμπορική & Εφοδιαστική Πολιτική η λύση 3p ABC είναι η λύση 3p ABC Bi περιβάλλον διοίκησης

11 λύση 3p ABC η δημιουργία 3p, ABC
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Διεθνής Τεχνογνωσία, Τεκμηρίωση, Βιβλιογραφία Έρευνα & Ανάπτυξη 3 χρόνια R&D Μεθοδολογίας & Αλγορίθμων 10 πρόσωπα, Προγραμματιστές, Σχεδιαστές, Τεχνικοί 150 Α/Μ 3p, ABC λύση 3p ABC το για την ευρώ Επένδυση Διεθνή έκδοση 3 Μελέτες Εφαρμογής, 2 Εμπορικές 1 Βιομηχανική Επένδυση ευρώ το για την Ελληνική έκδοση η δημιουργία

12 clever profit clever stock clever forecast clever picture το εργαλείο
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing clever profit Analysis (p&l’s) Budgeting (abb) Costing (abc ii) clever stock (policies) 3p clever forecast clever picture το εργαλείο

13 αποτελέσματα λύση 3p ABC ERP τα δεδομένα
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing Καταχώρηση Δαπανών από Προϋπολογισμό ή Απολογισμό (Αποτελέσματα Χρήσης) Γέφυρα Ροής Δεδομένων από ERP-Εμπορικό Απογραφή, Απόθεμα &Κόστος Κτήσης Ειδών Αξίες,Ποσότητες & Πλήθος Παραστατικών Αγορών,Πωλήσεων,Παραγωγών,Αναλώσεων αποτελέσματα λύση 3p ABC ERP τα δεδομένα

14 τα αποτελέσματα 3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing
Προϋπολογισμός Προτύπου Κόστους ABC Αξιολόγηση Ειδών & Πελατών Σχεδιασμός Οικονομικής & Βέλτιστης Αναπλήρωσης Αποθεμάτων Προγραμματισμός & Κοστολόγηση Παραγωγής & Αποθηκών Ανάλυση Κόστους Παραγωγής & Αποθηκών Υπολογισμός Απολογιστικής, Προϋπολογιστικής & Βέλτιστης Κατάστασης Κερδοφορίας (P&L Statements) P&L Καθαρής Κερδοφορίας Προϊόντος, Παραγγελίας, Πελάτη,Πωλητή, Πελάτη ανά Προϊόν, Προϊόντος ανά Πελάτη, Παραγγελίας ανά Προϊόν Πολυεπίπεδη Ανάλυση Νεκρού Σημείου Προϊόντος,Πελάτη, Καταστήματος,Επιχειρησιακής Μονάδας Ανασχεδιασμός Εμπορικής και Eφοδιαστικής Πολιτικής Παραγωγή Οικονομικών & Εφοδιαστικών Δεικτών

15 λύση 3p ABC σύστημα διοίκησης κόστους & βελτιστοποίησης κερδοφορίας
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing λύση 3p ABC σύστημα διοίκησης κόστους & βελτιστοποίησης κερδοφορίας προϋπολογισμός προτύπου κόστους (ABB) AB βελτιστοποίηση προμηθειών & αποθεμάτων AB κοστολόγηση παραγωγής & αποθηκών AB ανασχεδιασμός εμπορικής πολιτικής το σύστημα

16 αναδεικνύει δεν καταπονεί ομογενοποιεί δεν καταμερίζει
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing αναδεικνύει δεν καταπονεί (τον μάνατζερ) ομογενοποιεί δεν καταμερίζει (την πληροφορία) μετράει δεν μερίζει (το κόστος) το πλεονέκτημα

17 προϋπολογισμός προτύπου κόστους
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing προϋπολογισμός προτύπου κόστους (ABB) AB κοστολόγηση παραγωγής & αποθηκών βελτιστοποίηση προμηθειών & αποθεμάτων ανασχεδιασμός εμπορικής πολιτικής Χρήση Προϊόντος: €/έτος Υπηρεσίες Παραγωγής Αποτελεσμάτων: €/έτος Σύνολο €/ έτος το κόστος

18 Κέρδη πρό Τόκων&Αποσβέσεων 2008: 200.000 €
3p, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing 3p, ABC Κύκλος Εργασιών 2008: € Κέρδη πρό Τόκων&Αποσβέσεων 2008: € Προσωπικό 2008: 10 Κύκλος Εργασιών 2008: € Κέρδη πρό Τόκων&Αποσβέσεων 2008: € Προσωπικό 2008: 10 οι συντελεστές

19 Το Εργαλείο Διοίκησης έχει 50 εγκαταστάσεις
3P, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.ΠΕ ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ATHANASSIOU ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΑΚΖΟ ΝΟΒΕΛ ΑΕ TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΠΕΡΚΟ ΑΕ Το Εργαλείο Διοίκησης έχει 50 εγκαταστάσεις οι πελάτες

20 βιογραφικό 3P, ABC p&l Analysis , ab Budgeting, ab Costing
Γιάννης Περδικάρης , Finas AE Partner Συστημάτων Διοίκησης μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ77 υπ. διδάκτωρ & επιστημονικός συνεργάτης Παν/μίου Πειραιώς επιχειρησιακά συστήματα διοίκησης (Management Control Systems) διοίκηση κόστους & βελτιστοποίηση επιχειρησιακής κερδοφορίας activity based costing & profitability improvement – χP&L βελτιστοποίηση αποδοτικότητας επιχείρησης enterprise performance optimization – EPO διοίκηση αποθεμάτων & προμηθειών supply chain management – SCM συνεργασίες, συστήματα, έργα: πετζετάκις, μαίλλης, franke, lövenbraü, κίκιζας, selsoft “ροές” , εύρηκα, μύλοι αγ.γεωργίου, μπήτρος, έβγα, πλαστικά κρήτης, μύλοι λούλη, ατλ, βιοσέρ, βιοράλ, citi servers, singular, προ.συ.φα.π.ε., mantis, innovis “μέντωρ” , emphasis “armma” , athanassiou, your-partner “απόφαση” isobau, neoplastic, loux, microfill βιογραφικό


Κατέβασμα ppt "μείωση κόστους & βελτίωση καθαρής κερδοφορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google