Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνο-οικονομική Μελέτη για τη Διαδημοτική Εταιρεία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνο-οικονομική Μελέτη για τη Διαδημοτική Εταιρεία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνο-οικονομική Μελέτη για τη Διαδημοτική Εταιρεία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών http://ru6.cti.gr/bouras/

2 Η μελέτη  Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πατρέων κ. Ανδρέα Φούρα την 6η Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα ημερίδα όπου Δήμοι από Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Σύσταση της Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδος.  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 ο Δήμος Πατρέων σύναψε Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο την εκπόνηση Τεχνο-οικονομικής μελέτης για την υπό σύσταση Διαδημοτική Εταιρεία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδος (με έξοδα του Δήμου Πατρέων).  Στόχος της μελέτης είναι η εξεύρεση του βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των υπό κατασκευή Δικτύων και να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν.

3 Υφιστάμενη κατάσταση  Η ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ υλοποίησε, μεταξύ άλλων, τις Προσκλήσεις Π93, Π145 και Π195 (επέκταση των δικτύων της Π93), οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Networks - MAN) σε μεγάλους Δήμους (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης).  Άμεσος στόχος της Πρόσκλησης αυτής είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη (στις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα δίκτυα αυτά).  Η ανάπτυξη αυτών των ευρυζωνικών υποδομών εγείρει διάφορα θέματα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί για την εκμετάλλευση των δικτύων που έχουν δημιουργηθούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του Δήμου, ποιος θα είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, πως θα προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, πως θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δικτύου κ.λπ.).

4 ΟΤΑ και Ευρυζωνικά Δίκτυα  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης  Αύξηση των εσόδων του δήμου / πόλης  Εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών  Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  Υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας  Εφαρμογές που καθιστούν αποτελεσματικότερες τις συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δήμοι  Προβολή έργου Δημοτικής Αρχής

5 Ευρυζωνικά Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στη Νοτιοδυτική Ελλάδα

6

7 ΟΤΑ και Επιλογή Επιχειρηματικού Μοντέλου  Οι ΟΤΑ δεν είναι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι. Στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι δημιουργία ενός ανοιχτού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  Παράγοντες που επηρεάζουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου  Η επένδυση στην παθητική υποδομή ενός δικτύου έχει χαρακτηριστικά των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.  Η επένδυση στην ενεργό υποδομή ενός δικτύου είναι μια επένδυση υψηλής τεχνολογίας.

8 Ευρυζωνικά δίκτυα σε λειτουργία(1/2)  Δίκτυα εμπορικών παρόχων  Οι υποδομές οπτικών ινών που έχουν αναπτυχθεί δεν αφορούν προς το παρόν υποδομές FTTB/H  Ο ΟΤΕ, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών το οποίο έχει αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια.  Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο (εξαιρουμένων των υποβρυχίων καλωδίων) διαθέτει η Tellas-Wind ενώ εκτενές δίκτυο έχει και η Vodafone, η οποία εκτός ενός δακτυλίου στην περιοχή της Αττικής έχει κατασκευάσει δίκτυο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  Στην Αττική αρκετά εκτενή υποδομή έχει η Hellas On Line ενώ οπτικά δίκτυα έχουν αναπτύξει επίσης η Forthnet-Nova, η On Telecoms, η Teledome και η Vivodi.  Τέλος,η Cosmote(ΟΤΕ), η Vodafone και η Wind-Tellas, παρέχουν και τη δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (3G/4G).

9 Ευρυζωνικά δίκτυα σε λειτουργία(1/2)  Δημόσια δίκτυα  Εσωτερικά δίκτυα των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ  Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με χρήση μακροχρόνια μισθωμένων οπτικών ινών  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στα Σχολεία και τις Διοικητικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με χρήση του ΕΔΕΤ και αγορά/ενοικίαση άλλων συνδέσεων).

10 Ευρυζωνικά δίκτυα σε ανάπτυξη  Δίκτυα εμπορικών παρόχων  Πρόσκληση 157 του Ε.Π. ΚτΠ  Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις γεωγραφικές ζώνες/υποέργα είναι η Hellas On Line, η CYTA, η Forthnet και η Tellas.  Προσκλήσεις 93, 145 και 195 του Ε.Π. ΚτΠ  Οι 75 μεγαλύτεροι Δήμοι της Ελλάδας, εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ) κατά μήκος κεντρικών αξόνων των πόλεών τους συνδέοντας συνολικά περίπου 4000-5000 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος (Κτίρια Δήμων, Νομαρχίες, Φορείς Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Δικαστικές Αρχές, κτλ.).  Πρόσκλησης 105 του Ε.Π. ΚτΠ  Ευρυζωνικά δίκτυα τοπικής πρόσβασης σε πόλεις και περιοχές της χώρας με μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη από αυτές της Πρόσκλησης 93 και 145.

11 Στρατηγικές Αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών  Όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν στρατηγική διατήρησης και αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης αλλά και μετάβασης σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (με χρήση οπτικής ίνας)  Αναπτυσσόμενες χώρες προσπαθούν να κάνουν το ποιοτικό άλμα που θα τις φέρει κοντά στις αναπτυγμένες.  Στόχος είναι γενικά η καθολική κάλυψη με τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς  Η πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό / κοινωνικό δικαίωμα  Στις στρατηγικές υπάρχει ρόλος τόσο για το δημόσιο (ρύθμιση, ενισχύσεις, διευκολύνσεις, πρωτοβουλίες κλπ.) όσο και για τον ιδιωτικό τομέα (επενδύσεις, συμπράξεις, ανταγωνισμός κλπ.)

12 Περιγραφή της Διαδημοτικής Εταιρείας  Δραστηριοποίηση μόνο στο επίπεδο του παθητικού εξοπλισμού δικτύου  Απλό οργανωτικό σχήμα  Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση και επέκταση του παθητικού εξοπλισμού των ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων της Πρόσκλησης 93 της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ καθώς και συναφών υποδομών των συμμετεχόντων Δήμων.

13 Θεωρήσεις-παραδοχές για την οικονομική ανάλυση(1/3)  Δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΕ 24 Δήμων της Νοτιοδυτικής Ελλάδας  Το συνολικό προβλεπόμενο μήκος της οπτικής υποδομής (από Π93 και Π195) και για τους 24 Δήμους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, είναι 376,157km.  Ο συνολικός πληθυσμός των 24 Δήμων ίσος με 729.770.  Το κόστος κατασκευής του δικτύου Ο.Ι. ανά χιλιόμετρο θεωρείται ίσο με 50.000€/km.  Το κόστος συντήρησης του δικτύου οπτικών ινών ανά χιλιόμετρο θεωρείται ίσο με 1.000€/km (2% του κόστους κατασκευής).  Το μέσο μήκος οπτικού βρόχου θεωρείται ίσο 1,3km.

14 Θεωρήσεις-παραδοχές για την οικονομική ανάλυση (2/3)  Στην περιοχή θα δραστηριοποιηθούν δύο τουλάχιστον πάροχοι (σε παροχή υπηρεσιών που απαιτούν FFTCabinet,π.χ. VDSL) οι οποίοι θα ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο, και έτσι ο μέσος αριθμός οπτικών ζευγών ανά καλώδιο που θα ενοικιαστούν εκτιμάται ίσος με 1,5.  Η διάρκεια της απόσβεσης θεωρείται ίση με 25 έτη.  Η πάγια χρέωση για την παροχή κάθε νέας σύνδεσης θεωρείται ίση με 1.500€.  Το σύνολο των φορέων – σημείων του δημόσιου τομέα και για τους 24 Δήμους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, είναι 629 και θεωρούμε ότι σταδιακά θα ενεργοποιηθούν 598 συνδέσεις.  Το σύνολο των εκπαιδευτικών – ερευνητικών φορέων – σημείων και για τους 24 Δήμους είναι 418.

15 Θεωρήσεις-παραδοχές για την οικονομική ανάλυση(3/3)  Με βάση τις παραδοχές υπολογίζεται πως  Το κόστος κατασκευής οπτικού βρόχου (από ΚΑΦΑΟ μέχρι το τηλεπικοινωνιακό κέντρο) είναι ίσο με 50.000€/km x 1,3km = 65.000€.  Το ετήσιο κόστος κατασκευής του οπτικού βρόχου είναι ίσο με 65.000€ / 25 έτη = 2,600€.  Το ετήσιο συνολικό κόστος ή ισοδύναμα χρέωση (κατασκευής και συντήρησης) του οπτικού βρόχου είναι ίσο με (2.600€ + 1.000€)/1,5 = 2.400€.  Το μηνιαίο συνολικό κόστος ή ισοδύναμα χρέωση του οπτικού βρόχου είναι ίσο με 3.600€ / 1,5 / 12 = 200€.

16 Υπολογισμός εσόδων(1/8)  Πηγές  Ενοικίαση φυσικών δικτυακών πόρων στους δικτυακούς παρόχους.  Έσοδα από το εφάπαξ τέλος σύνδεσης στο δίκτυο.  Εθνική ή/και κοινοτική χρηματοδότηση.  Έσοδα από την χρησιμοποίηση οπτικών ινών που καταλήγουν σε φορείς δημοσίου από παρόχους που αναλαμβάνουν υλοποίηση συνδέσμων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  Έσοδα (έστω και λογιστικά) από την παροχή συνδέσεων σχολείων/φορέων εκπαίδευσης με το Εθνικό δίκτυο εκπαίδευσης.

17 Υπολογισμός εσόδων(2/8)  Στοιχεία Αγοράς  Πληθυσμός: Ο συνολικός πληθυσμός των 24 Δήμων, είναι ίσος με 729.770 και θεωρείται σταθερός για την πενταετία.  FTTC Μερίδιο Αγοράς: Σχετικά με τον αριθμό των συνδρομητών, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συνδεθούν με οπτική σύνδεση από ΚΑΦΑΟ μέχρι το τηλεπικοινωνιακό κέντρο από τις διαθέσιμες της ΔΕΕ, εκτιμάται ότι θα είναι 10% το 2010 και θα αυξάνεται με ρυθμό 5% για τα επόμενα 4 έτη (οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να συνδέονται όπως και σήμερα).  Βαθμός Ευρυζωνικής Διείσδυσης: Λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες έρευνες του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας εκτιμάται ότι ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (broadband penetration) θα αυξηθεί εντός της επόμενης πενταετίας αρχίζοντας από 16% και καταλήγοντας σε 22%.  Βαθμός Αποχώρησης Συνδρομητών: Στην παρούσα μελέτη ο βαθμός αποχώρησης συνδρομητών αναμένεται πολύ χαμηλός και θεωρείται ίσος με 0%.

18 Υπολογισμός εσόδων(3/8)  Με βάση τις ανωτέρω θεωρήσεις έχουμε τους εξής υπολογισμούς:  Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του έτους = Πληθυσμός x Βαθμός Ευρυζωνικής Διείσδυσης x FTTC Μερίδιο Αγοράς x (1 - Βαθμός Αποχώρησης Συνδρομητών)  Μέσος ετήσιος αριθμός συνδρομητών = Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του προηγούμενου έτους x (Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του τρέχοντος έτους - Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του προηγούμενου έτους)/2  Ετήσια Αύξηση συνδρομητών = Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του τρέχοντος έτους - Αριθμός συνδρομητών στο τέλος του προηγούμενου έτους

19 Υπολογισμός εσόδων(4/8)  Στοιχεία συνδέσεων  Ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια χρέωση του οπτικού βρόχου είναι ίση με 2.400€, όπως υπολογίστηκε ανωτέρω, για την ρεαλιστικότερη προσέγγιση της, θεωρείται ένας συντελεστής μείωσης συνδρομητικών τελών ανά έτος ίσος με 3%. Επομένως η ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου για το διάστημα 2011 – 2014 δίνεται από τον τύπο:  Ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου τρέχοντος έτους = Ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου προηγούμενου έτους x (1 - Συντελεστής Μείωσης Συνδρομητικών Τελών)  Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών: Θεωρώντας την τεχνολογική προσέγγιση FTTC, κάθε ΚΑΦΑΟ εξυπηρετεί ένα αριθμό τελικών συνδρομητών. Με μία αρχική εκτίμηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών για το 2010 ίσου με 100, ο αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών για το διάστημα 2011 – 2014 λαμβάνει υπόψη του τον Βαθμό Ευρυζωνικής Διείσδυσης και δίνεται από τον τύπο:  Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών τρέχοντος έτους = Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών προηγούμενου έτους + (Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών προηγούμενου έτους x Βαθμός Ευρυζωνικής Διείσδυσης)  Αριθμός νέων συνδέσεων: Δίνεται από τον τύπο:  Αριθμός νέων συνδέσεων = Ετήσια Αύξηση συνδρομητών / Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών

20 Υπολογισμός εσόδων(5/8)  Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών: Θεωρώντας την τεχνολογική προσέγγιση FTTC, κάθε ΚΑΦΑΟ εξυπηρετεί ένα αριθμό τελικών συνδρομητών. Με μία αρχική εκτίμηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών για το 2010 ίσου με 100, ο αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών για το διάστημα 2011 – 2014 λαμβάνει υπόψη του τον Βαθμό Ευρυζωνικής Διείσδυσης και δίνεται από τον τύπο:  Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών τρέχοντος έτους = Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών προηγούμενου έτους + (Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών προηγούμενου έτους x Βαθμός Ευρυζωνικής Διείσδυσης)  Αριθμός νέων συνδέσεων: Δίνεται από τον τύπο:  Αριθμός νέων συνδέσεων = Ετήσια Αύξηση συνδρομητών / Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών

21 Υπολογισμός εσόδων(6/8)  Στοιχεία φορέων των ΜΑΝ  Ετήσιο ποσοστό σύνδεσης φορέων δημόσιου τομέα: Θεωρούμε πως οι φορείς του δημόσιου τομέα θα συνδεθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της πενταετίας με αρχικό ποσοστό 35% το 2010 και με ετήσια αύξηση κατά 15% μέχρι το 2014 (τελικό ποσοστό 95%). Η ετήσια χρέωση υπολογίζεται:  Αριθμός συνδέσεων φορέων δημόσιου τομέα: Δίνεται από τον τύπο:  Αριθμός συνδέσεων φορέων δημόσιου τομέα = Σύνολο φορέων δημόσιου τομέα x Ετήσιο ποσοστό σύνδεσης φορέων δημόσιου τομέα  Ετήσια χρέωση φορέων δημόσιου τομέα: Θεωρώντας την υπόθεση ότι κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που θα συνδέεται στο δίκτυο θα έχει έκπτωση 50%, έχουμε τον ακόλουθο τύπο:  Ετήσια χρέωση φορέων δημόσιου τομέα = Ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου x Αριθμός συνδέσεων φορέων δημόσιου τομέα x 0,5

22 Υπολογισμός εσόδων(7/8)  Αριθμός συνδέσεων φορέων εκπαίδευσης: Δεδομένου ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών – ερευνητικών φορέων είναι 418, θεωρούμε την υπόθεση ότι το 2010 θα συνδεθεί στο δίκτυο το ήμισυ αυτών των φορέων, ήτοι 209, ενώ το 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση του συνόλου των φορέων εκπαίδευσης, ήτοι 418.  Ετήσια χρέωση ανά φορέα εκπαίδευσης: Θεωρούμε την υπόθεση ότι η ετήσια χρέωση κάθε φορέα εκπαίδευσης θα είναι ίση περίπου με την σημερινή ετήσια χρέωση γραμμής ADSL/PSTN που είναι περίπου 240€, χωρίς να υπολογίζεται μείωση αυτής για τα επόμενα χρόνια.  Ετήσια χρέωση φορέων εκπαίδευσης: Δίνεται από τον τύπο:  Ετήσια χρέωση φορέων εκπαίδευσης = Ετήσια χρέωση ανά φορέα εκπαίδευσης x Αριθμός συνδέσεων φορέων εκπαίδευσης

23 Υπολογισμός εσόδων(8/8)  Υπολογισμός συνολικών εσόδων  Έσοδα από ενοικίαση σε παρόχους: Αφορά τα έσοδα από την ενοικίαση φυσικών δικτυακών πόρων στους δικτυακούς παρόχους και δίνεται από τον τύπο:  Έσοδα από ενοικίαση σε παρόχους = Μέσος ετήσιος αριθμός συνδρομητών x Ετήσια χρέωση οπτικού βρόχου / Αριθμός εξυπηρετούμενων τελικών συνδρομητών  Έσοδα από πάγια τέλη σύνδεσης: Αφορά τα έσοδα από τα πάγια σύνδεσης νέων συνδρομητών και δίνεται από τον τύπο:  Έσοδα από πάγια τέλη σύνδεσης = Πάγια χρέωση για νέα σύνδεση x Αριθμός νέων συνδέσεων  Έσοδα από συνδέσεις φορέων των ΜΑΝ: Αφορά τα έσοδα από τις συνδέσεις των φορέων του δημόσιου τομέα των ΜΑΝ και των φορέων εκπαίδευσης των ΜΑΝ και δίνεται από τον τύπο:  Έσοδα από συνδέσεις φορέων των ΜΑΝ = Ετήσια χρέωση φορέων δημόσιου τομέα + Ετήσια χρέωση φορέων εκπαίδευσης  Έσοδα από επιδοτήσεις: Αφορά τα έσοδα από εθνική ή/και κοινοτική χρηματοδότηση. Στην παρούσα μελέτη αυτά τα έσοδα θεωρούνται μηδενικά, ώστε να εξεταστεί το δυσμενέστερο σενάριο εσόδων.

24 Υπολογισμός κόστους επέκτασης των δικτύων(1/2)  Κόστος ανάπτυξης νέου δικτύου κατά τη διάρκεια της πενταετίας  Νέες συνδέσεις ανά έτος προς παρόχους: Το μέγεθος αυτό είναι το μέγεθος «Αριθμός νέων συνδέσεων» που αναφέρθηκε προηγουμένως και δίνεται από τον τύπο:  Νέες συνδέσεις ανά έτος προς παρόχους = Αριθμός νέων συνδέσεων  Ετήσιος αριθμός μη κατασκευασμένων συνδέσεων: Θεωρώντας ότι ένα ποσοστό ίσο με 12% της ζήτησης θα χρειαστεί νέο δίκτυο υποδομών, έχουμε  Ετήσιος αριθμός μη κατασκευασμένων συνδέσεων = Νέες συνδέσεις ανά έτος προς παρόχους x 12%  Μήκος νέου δικτύου: Με μέσο μήκος οπτικού βρόχου ίσο με 1,3km, το μήκος δίνεται από τον τύπο:  Μήκος νέου δικτύου = Ετήσιος αριθμός μη κατασκευασμένων συνδέσεων x 1,3

25 Υπολογισμός κόστους επέκτασης των δικτύων(2/2)  Κόστος κατασκευής νέου δικτύου: Θεωρώντας ότι το κόστος κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών ανά χιλιόμετρο θεωρείται ίσο με 50.000€/km, το εν λόγω μέγεθος δίνεται από τον τύπο:  Κόστος κατασκευής νέου δικτύου = Μήκος νέου δικτύου x 50.000  Άδειες λογισμικού: Θεωρούμε ότι για τη διαχείριση του νέου δικτύου απαιτούνται νέες άδειες λογισμικού διαχείρισης, των κόστος των οποίων εκτιμάται σε 100.000€. Η προμήθεια των αδειών λογισμικού θα γίνει δύο φορές, ήτοι το 2010 και το 2012.  Κόστος λοιπού παθητικού εξοπλισμού: Το κόστος αυτό αφορά εκτίμηση για παθητικό εξοπλισμό κόμβων που θα χρειαστεί στο νέο δίκτυο και ακολουθεί φθίνουσα πορεία από 200.000€ το 2010 έως 40.000€ το 2014.

26 Υπολογισμός λειτουργικού κόστους της εταιρείας και των δικτύων(1/5)  Λειτουργικά στοιχεία της ΔΕΕ  Έξοδα Προώθησης: Θεωρώντας ότι το ποσοστό των εξόδων προώθησης είναι το 2% των συνολικών εσόδων (σταθερό για όλη την πενταετία), το εν λόγω μέγεθος δίνεται από τον τύπο:  Έξοδα Προώθησης = Συνολικά Έσοδα x 2%  Αμοιβή τεχνικού προσωπικού: Θεωρώντας ότι το ετήσιο κόστος ενός τεχνικού υπαλλήλου είναι 40.000€ και ο αριθμός των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΕ είναι αρχικά 2, 3 το 2012 και 4 το 2013 και 2014, προκύπτει ότι η ετήσια αμοιβή του τεχνικού προσωπικού είναι 80.000€ για τα έτη 2010 και 2011, 120.000€ για το έτος 2012 και 160.000€ για τα έτη 2013 και 2014.

27 Υπολογισμός κόστους επέκτασης των δικτύων(2/5)  Αμοιβή προσωπικού υποστήριξης: Θεωρώντας ότι το ετήσιο κόστος ενός υπαλλήλου υποστήριξης είναι 20.000€ και ο αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΕ είναι 2, προκύπτει ότι η ετήσια αμοιβή του προσωπικού υποστήριξης είναι 40.000€ (σταθερή για όλη την πενταετία).  Έξοδα εξυπηρέτησης πελατών: Θεωρούμε ότι το ετήσιο κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΕ (τηλεπικοινωνιακά τέλη, αναλώσιμα, έξοδα μετακίνησης και διαμονής, κ.λπ.) είναι 100.000€ (σταθερό για όλη την πενταετία).

28 Υπολογισμός λειτουργικού κόστους της εταιρείας και των δικτύων(3/5)  Κόστος συντήρησης δικτύων  Αρχικό μήκος κατασκευασμένου δικτύου: Το συνολικό μήκος της οπτικής υποδομής (από Π93 και Π195) και για τους 24 Δήμους, είναι 376,157km.  Μήκος νέου δικτύου: Το μήκος νέου δικτύου σε km για όλη την πενταετία έχει υπολογιστεί στην ενότητα 7.3.  Συνολικό δίκτυο: Το μήκος του συνολικού δικτύου σε km δίνεται από τον τύπο:  Συνολικό δίκτυο = Αρχικό μήκος κατασκευασμένου δικτύου + Μήκος νέου δικτύου

29 Υπολογισμός κόστους επέκτασης των δικτύων(4/5)  Κόστος συνολικού δικτύου: Για τον υπολογισμό του κόστους του συνολικού δικτύου λαμβάνεται υπόψη ότι το κόστος κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών ανά χιλιόμετρο είναι 50.000€/km και δίνεται από τον τύπο:  Κόστος συνολικού δικτύου = Συνολικό δίκτυο x 50.000  Κόστος συντήρησης συνολικού δικτύου: Για τον υπολογισμό του κόστους συντήρησης του συνολικού δικτύου λαμβάνεται υπόψη ότι το κόστος συντήρησης του δικτύου οπτικών ινών ανά χιλιόμετρο θεωρείται ίσο με το 2% του κόστους κατασκευής ανά χιλιόμετρο κόστος και δίνεται από τον τύπο:  Κόστος συντήρησης συνολικού δικτύου = Κόστος συνολικού δικτύου x 2%

30 Υπολογισμός λειτουργικού κόστους της εταιρείας και των δικτύων(5/5)

31 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης - Βασικά οικονομικά μεγέθη λειτουργίας

32 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης - Εξέλιξη εσόδων / κερδών

33 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης - Ταμειακή ροή

34 Εκτίμηση βιωσιμότητας  Το πρώτο γενικό συμπέρασμα, είναι ότι η ΔΕΕ εμφανίζει τις πρώτες θετικές ταμειακές ροές το έτος 2014.  Οι σωρευμένες αρνητικές ταμειακές ροές των πρώτων ετών απαιτούν πολύ μακρύ διάστημα για να φτάσει η ΔΕΕ στο «νεκρό σημείο» (σημείο που τα σωρευμένα έξοδα εξισορροπούνται από τα σωρευμένα έσοδα)  Έχοντας ως γενικό στόχο την μείωση των εξόδων της ΔΕΕ, η εφαρμογή ενός πανελλαδικού επιχειρηματικού μοντέλου υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αφού μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας

35 Ανάλυση κινδύνων  Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις από τους δικτυακούς παρόχους και τους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.  Η βασική παραδοχή για την δημιουργία εσόδων στην ΔΕΕ από πελάτες – παρόχους είναι ότι κατά την πενταετία που εξετάσαμε θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από δύο πάροχοι δραστηριοποιούμενοι στην περιοχή οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν ζεύγη ινών της ΔΕΕ.  Κίνδυνος επίσης υπάρχει σχετικά με τα έσοδα τα οποία αναμένονται από την σύνδεση φορέων Δημοσίου και ανέρχονται στο 50% των συνολικών εσόδων της ΔΕΕ. Στην περίπτωση που τα έσοδα αυτά είναι λογιστικά και δεν μπορούν ή εισπράττονται καθυστερημένα η λειτουργία της εταιρίας τίθεται σε κίνδυνο.  Ένας άλλος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι η ΔΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία και ικανά στελέχη σε τεχνολογικά θέματα και θέμα προώθησης των υποδομών της.

36 Συμπεράσματα - Προτάσεις  Η ΔΕΕ εμφανίζει θετικές χρηματοοικονομικές ροές από το έτος 2014.  Η δημιουργία της ΔΕΕ δεν δείχνει ελκυστική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά υπάρχει η βάση για τη δημιουργία της και τη βιωσιμότητά της.  Οικονομία κλίμακας αν το εύρος των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών δεν περιοριστεί σε αυτά των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου Η διαχείριση από την εταιρεία πολύ περισσότερων δικτύων θα επέτρεπε  Η εφαρμογή ενός πανελλαδικού επιχειρηματικού μοντέλου υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη βιωσιμότητας.

37 Ευχαριστώ πολύ Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών http://ru6.cti.gr/bouras/


Κατέβασμα ppt "Τεχνο-οικονομική Μελέτη για τη Διαδημοτική Εταιρεία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google