Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Κων. Γκιζιάκης Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κολλίρη, Υπεύθυνη Σύνδεσης Σπουδών και Αγοράς Εργασίας Το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς εντάσσεται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (με στόχο την προώθηση της απασχολησιμότητας και την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους) και από Εθνικούς Πόρους

2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργούν συνολικά 17 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Ο.Δ.Ε.: 4 Οικονομικής Επιστήμης: 2 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: 2 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: 2 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: 2 Ναυτιλιακών Σπουδών: 1 Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων: 1 Πληροφορική: 2 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών : 1

3 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) Διοίκηση επιχειρήσεων – ολική ποιότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management Τουρισμού Executive MBA Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Στατιστική Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

4 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Τεχνολογία Ενσωµατωµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων. ∆ικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων. Πληροφορική

5 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων (με ΕΜΠ) Logistics- Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

6 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλία Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική Διοίκηση της Υγείας (με ΤΕΙ Πειραιώς)

7 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονική Μάθηση Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Δικτυοκεντρικά Συστήματα Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

8 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Π. Μ. Σ. Αρ. Φοιτ/ ανά έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 33-35 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 69 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε-ΜΒΑ) 84 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού 78 Διευρωπαϊκό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα 116 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική 49

9 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Π. Μ. Σ. Αρ. Φοιτ/ ανά έτος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική 84 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με δύο ειδικεύσεις: α) Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics), β) Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος α) 117 β) 53

10 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Π. Μ. Σ. Αρ. Φοιτ/ ανά έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία 145 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 70 ΠΜΣ στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα 90 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 40-42

11 Γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής στα Π.Μ.Σ. του ΠΑ.ΠΕΙ.
Τα κριτήρια είναι ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ. Α) Τα ποσοτικά κριτήρια Βαθμός (οί) πτυχίου (ων). Βαθμό εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, TOEFL, Proficiency, κ.α.). Άλλα κριτήρια, ανάλογα με το ΠΜΣ. Β) Τα ποιοτικά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν: Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας. Γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται από το συγκεκριμένο ΠΜΣ. Προσωπική Συνέντευξη. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη. Τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου ΠΜΣ

12 Διάρκεια Σπουδών - Όροι Φοίτησης - Πρόγραμμα Μαθημάτων
Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε ΠΜΣ, ο οποίος ορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών μονάδων ή ωρών που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ και άλλες υποχρεώσεις Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται σε άλλη γλώσσα της Ε.Ε. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική Το όριο απουσιών κάθε μαθήματος δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών. Η χρονική διάρκεια κάθε ΠΜΣ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο ΠΜΣ διάρκειας. Μετά τη λήξη και αυτής της παράτασης ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

13 Δίδακτρα – Υποτροφίες Οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται είτε στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ είτε κοινοποιούνται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Το ύψος των διδάκτρων κυμαίνεται από έως € ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές Προγραμμάτων πλήρους φοίτησης με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ

14 Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.
ΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής: Γίνονται δεκτοί και Απόφοιτοι ΤΕΙ Πληροφορικής (βάση Φ.Ε.Κ.) ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Τεστ GMAT (Απαιτείται μόνο για το MBA πλήρους φοίτησης και όχι για το ΜΒΑ-Tourism Management) ΠΜΣ στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική: Τεστ GMAT με σκορ άνω του 530

15 Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.
ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Στατιστικής και Ασφαλιστικής / Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής , Οικονομικών, Μαθηματικών , Εφαρμοσμένων Μαθηματικών , Πληροφορικής Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, Φ.Ε.Κ. 114α. ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου: Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων: Βαθμός πτυχίου, Βαθμός έπειτα από συνέντευξη και: - Ο μ.ο. βαθμολογίας σε όλα τα υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων (για αποφοίτους όλων των τμημάτων Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών/ Φυσικών Επιστημών Αξιολόγηση της επιστημονικής υποδομής σε γνώσεις βασικών προπτυχιακών μαθημάτων για τους αποφοίτους άλλων Τμημάτων

16 Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων ΠΜΣ Πανεπιστήμιου Πειραιώς
Τμήμα Πληροφορικής: Τηλ , & , Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ και , και & , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Τηλ & Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: Τηλ , 2307, 2005 & , Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Τηλ , & Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας : Τηλ & Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: Τηλ & Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Τηλ & Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων: Τηλ , &

17 Για περισσότερες πληροφορίες…
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 40, Πειραιάς, Τ.Κ Τηλ.: , Φαξ.: Website:


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google