Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα Επιτροπή Internet & Value Added Services.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα Επιτροπή Internet & Value Added Services."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα Επιτροπή Internet & Value Added Services Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2005

2 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Αφενός να αποτυπώσει την κατάσταση της αγοράς του Internet στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ώστε να αναγνωριστούν αδυναμίες και λόγοι που η χρήση του Ιnternet στην Ελλάδα είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και αφετέρου να παρουσιασθούν προτάσεις ώστε αυτή η μελέτη να αποτελέσει ένα πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει έμπρακτα στην ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα. Στόχος της Μελέτης

3 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Ενότητες της Μελέτης • Εισαγωγή  Τι είναι το Internet - Ορισμός, Το Πρόβλημα - Χαμηλή η χρήση του Internet στην Ελλάδα, Στόχοι της Μελέτης • Περιβάλλον Αγοράς Internet  Το Internet στην Ελλάδα, Βασικοί παίκτες - Εμπλεκόμενοι, Ανασκόπηση τύπου & ΜΜΕ, Σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, Το κόστος του Internet, Λόγοι χαμηλής χρήσης και ανάπτυξης • Οφέλη από την Ανάπτυξη του Internet  Οικονομία - Απασχόληση - Παραγωγικότητα, Ιδιώτες, Επιχειρήσεις, Κράτος • Στρατηγική και Άξονες Δράσης  Διεθνής εμπειρία, Η Ελληνική πραγματικότητα • Προτεινόμενο Πλάνο Δράσης  Στόχος, Στρατηγική, Εξειδίκευση Στρατηγικών Στόχων και Άξονες Δράσης, Συμπεράσματα, Αξιολόγηση, Προϋπολογισμός & Πιθανοί Πόροι

4 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Κύρια Σημεία

5 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Το Internet στην Ελλάδα - Σύγκριση με Ευρώπη

6 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ INTERNET ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολιτεία – Κράτος  Καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος e- europe, π.χ.  φορολογικό περιβάλλον (ηλεκτρονική τιμολόγηση, ΦΠΑ)  προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας Εκπαιδευτικό Σύστημα  Καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ΤΠΕ.  Μη δέσμευση ικανών κρατικών πόρων για προγράμματα:  βελτίωσης δεξιοτήτων  ενίσχυσης εκπαιδευτικών & ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οικονομία  Παραδοσιακή δομή ελληνικής οικονομίας.  Καθυστερήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης & απελευθέρωσης αγοράς.  Παρατεταμένη ύφεση κλάδου.  Μη ικανοποιητικοί οικονομικοί πόροι για έρευνα & τεχνολογία. Κόστος  Υψηλό κόστος ανάπτυξης δικτύων.  Χαμηλή ζήτηση υπηρεσιών & εφαρμογών ευρείας αποδοχής.  Υψηλό κόστος διασύνδεσης με το διεθνές Internet.  Κόστος απόκτησης εξοπλισμού (Η/Υ). Κοινωνική Άγνοια  Έλλειψη εκπαίδευσης.  Έλλειψη ευρύτερης τεχνολογικής κουλτούρας και καλλιέργειας.  Αρνητική εικόνα. Τεχνολογική Κουλτούρα  Ανυπαρξία της τεχνολογίας ως βιωματική λειτουργία.  Ψηφιακό χάσμα σε πληθυσμό με διαφορετικά δημογραφικά. Γλώσσα  Επικράτηση της αγγλικής γλώσσας  Καθυστέρηση εξελληνισμού του λογισμικού χρήσης.  Περιορισμένο περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα. Υποδομές  Καθυστέρηση υιοθέτησης νέων τεχνολογικών πρωτοκόλλων και υποδομών.  Περιορισμένη εγχώρια παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.  Γεωγραφική μορφολογία και πληθυσμιακή διασπορά προκαλούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών. Περιεχόμενο – Υπηρεσίες  Ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. e-gov., e-health, e-learning) και περιεχομένου (ιδίως ευρυζωνικού). Λόγοι χαμηλής χρήσης και ανάπτυξης

7 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Οφέλη από την Ανάπτυξη του Internet ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ INTERNET ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΡΑΤΟΣ  Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  Διεύρυνση πελατολογίου.  Αναβαθμισμένη και αμεσότερη επικοινωνία.  Αύξηση παραγωγικότητας - μείωση λειτουργικών εξόδων.  Ποιοτικότερες & οικονομικότερες υπηρεσίες Internet.  Εκσυγχρονισμός κράτους - βελτίωση υπηρεσιών του.  Προστασία & Προβολή Ελληνικού πολιτισμού.  Αναβάθμιση παιδείας.  Οικονομική ανάπτυξη.  Βελτίωση εικόνας του κράτους & εθνικής ανταγωνιστικότητας.  Ενίσχυση περιφέρειας.  Δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.  Καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση.  Ανάπτυξη παραγωγικότητας, αποδοτικότερες διαδικασίες.  Mείωση κόστους, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Καλύτερη ποιότητα ζωής.  Ενίσχυση επικοινωνίας.  Εξοικονόμηση χρόνου.  Νέοι ορίζοντες στην Εκπαίδευση.  Βελτίωση της σχέση του ατόμου με το κράτος.  Ποιοτικότερες & οικονομικότερες υπηρεσίες Internet.

8 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Στρατηγική και Άξονες Δράσης (1/2) Διεθνής εμπειρία (Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) Σημαντικότεροι Στρατηγικοί Άξονες 1.Δυνατότητα πρόσβασης στις ΤΠΕ από όλους, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. 2.Ανάπτυξη για όλους της δυνατότητας χρήσης (ενημέρωση, εκπαίδευση). 3.Eνίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του υγιούς ανταγωνισμού. 4.Η αποδοχή των νέων ΤΠΕ ως προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ΚτΠ. 5.Προώθηση του κρατικού εκσυγχρονισμού μέσω των νέων ΤΠΕ. 6.Προώθηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet. 7.Ανάπτυξη υποδομών και θεσμικού πλαισίου. 8.Η χρήση των νέων ΤΠΕ για την παγκόσμια διάδοση του εθνικού πολιτισμού. 9.Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης. 10.Υιοθέτηση και χρήση των νέων ΤΠΕ ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

9 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Στρατηγική και Άξονες Δράσης (2/2) Ελληνική πραγματικότητα Στρατηγικοί Άξονες 1.Βελτίωση υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. 2.Καλύτερη ποιότητα ζωής. 3.Εκπαιδευτικό σύστηµα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή. 4.Δυναµική οικονοµική ανάπτυξη. 5.Αύξηση της απασχόλησης. 6.Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισµού µε νέα µέσα. 7.Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. 8.Ισότιµη συµµετοχή περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο. 9.Ανάπτυξη εθνικής υποδοµής. 10.Προστασία δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη συνθηκών ανταγωνισµού, δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή.

10 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Μέχρι σήμερα  Δεν έχουν επέλθει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Χαμηλή διείσδυση της χρήσης Η/Υ και Internet.  Τελευταία θέση στην ΕΕ-15. Λόγοι  Πολιτικό, Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον. Ακόμη 1.Η αρνητική εικόνα γα το Internet, και 2.Η χαμηλή βαρύτητα, σε σχέση με άλλες χώρες, στην: i.“αποδοχή των νέων ΤΠΕ ως προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ΚτΠ”, ii.“ανάπτυξη για όλους της δυνατότητας χρήσης των ΤΠΕ (ενημέρωση, εκπαίδευση”, iii.“δυνατότητα πρόσβασης στις ΤΠΕ από όλους, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε”.

11 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Προτεινόμενη Στρατηγική Βελτιώσεις και συμπληρώσεις στην υπάρχουσα εθνική στρατηγική για την  Αποδοχή των νέων ΤΠΕ ως προαπαιτούμενο ανάπτυξης της ΚτΠ.  Ανάπτυξη:  δυνατοτήτων και δεξιοτήτων όλων στη χρήση των ΤΠΕ.  των απαραίτητων υποδομών και θεσμικού πλαισίου. • Παροχή δυνατότητας πρόσβασης από όλους, οποτεδήποτε, από οπουδήποτε. • Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του υγιούς ανταγωνισμού. • Προώθηση:  του κρατικού εκσυγχρονισμού μέσω των νέων ΤΠΕ.  της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet.  της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης.

12 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εξειδίκευση Στρατηγικής - Άξονες Δράσης •Ενημέρωση & εκπαίδευση για απόκτηση γνώσης (οφέλη, χρήση, κίνδυνοι / τρόποι προφύλαξης). •Δυνατότητα χρήσης – δημόσια σημεία (δοκιμή, γνωριμία, αποδοχή). •Κίνητρα / επιδότηση προσφοράς – ζήτησης (ιδιώτες, επιχειρήσεις, ιδιωτικά σημεία, υποδομές). •Ευρυζωνικές υπηρεσίες. •Ενίσχυση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και γεωγραφικών περιοχών. •Τηλε- προγράμματα (π.χ. τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική). •Ενίσχυση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. •Δημιουργία και ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων για ανταλλαγή απόψεων. •Κρατικός εκσυγχρονισμός (υποδομή, e-υπηρεσίες, εκπαίδευση προσωπικού). •Πλήρης εφαρμογή κανόνων και δράσεων των προγραμμάτων e- europe της ΕΕ. •Δημιουργία καινοτομικού περιβάλλοντος. •Ρυθµιστικό πλαίσιο, υγιής ανταγωνισμός. •Προστασία θεμελιωδών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

13 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εξειδίκευση Δράσεων •Σχολεία/ Σχολές  Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, υποχρέωση χρήσης Η/Υ και Internet.  Διανομή βιβλίου - εγχειριδίου για το Internet / φυλλαδίων για μαθητές και γονείς.  Υποστήριξη και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. •Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης – infokiosks / Road Shows – Ημερίδες. •Προβολή/ Διαφήμιση:  Ένθεση φυλλαδίων σε εφημερίδες/ φορολογικές δηλώσεις.  Καθιέρωση 15λεπτης ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπή.  Τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια.  Χρωματισμός λεωφορείων και τρόλεϊ.  Έκδοση σειράς γραμματοσήμων.  Προβολή από τα ΜΜΕ της καθημερινής χρήσης του Internet από δημόσια πρόσωπα. •Καθιέρωση θεσμών για το Internet (π.χ. φεστιβάλ, διαγωνισμοί ημέρα Internet). •Δημιουργία δημόσιων σημείων πρόσβασης & κέντρων δωρεάν εκπαίδευσης. •Επιδότηση ζήτησης (απόκτηση Η/Υ και Internet). •Επιδότηση προσφοράς (π.χ. ανάπτυξη υπηρεσιών, αφαίρεση άμεσων και έμμεσων φόρων). •Επιτάχυνση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΚΠΣ. •Κρατικός εκσυγχρονισμός (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατάρτιση, e-gov). •Ενίσχυση καινοτομίας (π.χ. χρηματοδότηση Ε&Α, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων). •Θεσμικό Πλαίσιο (πλήρης εφαρμογή κανόνων & δράσεων e-europe).

14 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Αξιολόγηση προτεινόμενης Στρατηγικής Βασικός Δείκτης Αξιολόγησης: το ποσοστό διείσδυσης στον ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και πάνω. Αποτελεσματικότητα προτεινόμενου Πλάνου Δράσης στο τέλος της τριετίας: •απαισιόδοξο σενάριο: 35,3% •μετριοπαθές σενάριο:41,2% •αισιόδοξο σενάριο: 47,2%

15 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Προϋπολογισμός & Πιθανοί Πόροι Συνολικό κόστος Πλάνου Δράσης : 86,36 εκ. ευρώ την τριετία. Προτείνεται να καλυφθεί από Κρατικούς Φορείς (Υπουργεία και ΕΕΤΤ).

16 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Internet & Value Added Services Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Πλάνο Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα Επιτροπή Internet & Value Added Services."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google