Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα Α2 Ο Ρόλος του Τουρισμού στις Πολιτικές Αύξησης της Απασχόλησης και στην Αντιμετώπιση της Ανεργίας Εισηγητές: κκ. Π. Παπαγεωργίου, Ι. Χασσίδ Καθηγητές,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα Α2 Ο Ρόλος του Τουρισμού στις Πολιτικές Αύξησης της Απασχόλησης και στην Αντιμετώπιση της Ανεργίας Εισηγητές: κκ. Π. Παπαγεωργίου, Ι. Χασσίδ Καθηγητές,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα Α2 Ο Ρόλος του Τουρισμού στις Πολιτικές Αύξησης της Απασχόλησης και στην Αντιμετώπιση της Ανεργίας Εισηγητές: κκ. Π. Παπαγεωργίου, Ι. Χασσίδ Καθηγητές, Πανεπιστήμιο Πειραιά

2 Στόχοι της Έκθεσης •Να προβάλλει τον ειδικό ρόλο του τουρισμού στην λειτουργία της αγοράς εργασίας. •Να αναδείξει την δυνατότητά του να συμβάλλει, με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, στην επιτυχία πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. •Να υποστηρίξει ότι η κατανόηση και η αξιοποίηση των ειδικών δυνατοτήτων του τουρισμού για δημιουργία νέων βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας για την Ελληνική Oικονομία.

3 Η θέση του Τουρισμού στις Εθνικές Oικονομίες •Αποτελεί διεθνώς μια από τις κυριότερες εστίες παραγωγής εθνικού προϊόντος, απασχόλησης και ανάπτυξης. •Στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 14 % του ΑΕΠ 14 % της Απασχόλησης 16 % των Επενδύσεων •Στην Ελλάδα : 18 % του ΑΕΠ 16 % των Επενδύσεων •Στην Ελλάδα : Απασχόληση 700.000 άτομα (Άμεση προς Έμμεση: 1 προς 2)

4 Η συμβολή της Τουριστικής Οικονομίας στην Απασχόληση ΑΕΠΑπασχόληση

5 Συγκριτικές επιδόσεις του Τουρισμού •Συμβολή στην ανάπτυξη της τελευταίας 20ετίας: 12 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της βιομηχανίας. •Αύξηση απασχόλησης: Περίοδος 1980 - 1997. –Στο σύνολο οικονομίας : 9 % –Στην μεταποίηση : - 15 % –Στην Τουριστική οικονομία: 87 % •Τουριστικό συνάλλαγμα 2,5 φορές περισσότερο από το συνάλλαγμα από βιομηχανικές εξαγωγές. •Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο.

6 Προώθηση Απασχόλησης & Καταπολέμηση Ανεργίας - Ι Γιατί ο Τουρισμός ; •Δημιουργεί τύπους απασχόλησης κάθε είδους. •Προοπτικές βελτίωσης των δεξιοτήτων. •Απασχόληση και για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης. •Απασχόληση και για άτομα που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. •Απασχόληση και για άτομα που δεν επιθυμούν πλήρη δέσμευση. •Απασχόληση και για πρωτοαπασχολούμενους και νεαρά άτομα. •Απασχόληση και σε περιοχές με υψηλή «διαρθρωτική ανεργία».

7 Προώθηση Απασχόλησης & Καταπολέμηση Ανεργίας - ΙΙ Γιατί ο Τουρισμός; •Έντονη και εκτεταμένη διάχυση επιδόσεων •Εύκολη και γρήγορη μετατροπή των αυξήσεων στη ζήτηση σε αυξήσεις στην απασχόληση. •Αποδεδειγμένη αναπτυξιακή δυναμική. •Δυνατότητες για διατομεακή κινητικότητα. Η πρόκληση : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

8 Φορείς Κρατικής πολιτικής, Επαγγελματικές Οργανώσεις,Οργανώσεις Εργαζόμενων •Σκόπιμες παρεμβάσεις στις αγορές εργασίας •Διεύρυνση της «δεξαμενής» εργατικής δύναμης •Εξασφάλιση Ποιότητας και Παραγωγικότητας •Επαγγελματικός προσανατολισμός και προσέλκυση •Λειτουργία Διαμεσολάβησης •Όροι εργασίας : Κόστος, Ευελιξία •Υποδομές & Θεσμικές ρυθμίσεις

9 Προβλέψεις για νέες θέσεις εργασίας 2000 - 2010 (σε χιλιάδες) Περιορισμοί στις προβολές νέων θέσεων εργασίας –Δυναμικότητα υποδομών –Εποχικό πρότυπο τουριστικής κίνησης

10 Παράγοντες διεύρυνσης εκτιμήσεων νέας απασχόλησης •Συνυπολογισμός εκτίμησης έμμεσης απασχόλησης (Σχέση Άμεση/Σύνολο=1/3)=ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ •Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. •Εσωτερικός Τουρισμός •Εξέλιξη «Παραγωγικότητας» (Eξυπηρετούμενοι επισκέπτες ανά Απασχολούμενο) – Μείωση ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 30% +

11 Πολιτικές Τόνωσης Προσφοράς, Ζήτησης & Απασχόλησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΑΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12 Απασχόληση σε Ξενοδοχεία & Καταλύματα 1993 (Ι)

13 Απασχόληση σε Ξενοδοχεία & Καταλύματα 1993 (ΙΙ)

14 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •Η παραγωγικότητα της εργασίας μετράται σε όρους προστιθέμενης αξίας ανά απασχολούμενο.

15 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

16 Η ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •Ιδιαίτερα στη τουριστική αγορά θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα κατατείνουν στην ανάπτυξη ευελιξίας τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. •Η ελαστικότητα αναφέρεται: –Στο δικαίωμα των εργοδοτών να καθορίζουν το είδος και τους όρους της απασχόλησης (αύξηση, μείωση, αμοιβή) –Στο δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να ελέγχουν την προσφορά εργασίας, τις αμοιβές, τα επιδόματα ανεργίας τις ασφαλιστικές εισφορές, τους όρους υγιεινής στους χώρους εργασίας. •Το ζητούμενο είναι η συμφωνία των συντελεστών προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση των θέσεων απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας.

17 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •Άμβλυνση των Ανελαστικοτήτων –Κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των κατώτατων ορίων Μισθών, Ημερομισθίων, Ασφαλιστικών Εισφορών •Με δεδομένα ότι: –Ο τουριστικός κλάδος δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και έχει την τάση να μειώνει την ανεργία, –Υπάρχει σημαντικός αριθμός παρανόμως εργαζομένων οικονομικών μεταναστών. •Θα πρέπει η Ελληνική Πολιτεία, να μελετήσει ξανά και να χαράξει νέα στρατηγική σχετικά με το ύψος και την αναπροσαρμογή των κατώτατων ημερομίσθιων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες επιβαρύνουν το εργατικό κόστος και συνθλίβουν την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και της Ελληνικής Οικονομίας.

18 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ •Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τουρισμό πρέπει να αποτελέσει στόχο εθνικής πολιτικής! Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προτείνεται η ίδρυση της ΕΕΤΕΚ. •Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός, γνωμοδοτικός. •Θα συμμετέχουν οι: –κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, την εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. –οι Επαγγελματικές Ενώσεις, –τα Εργατικά Συνδικάτα, –τα ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν προγράμματα τουρισμού –οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων. •Η ΕΕΤΕΚ, θα συμβουλεύει - θα γνωμοδοτεί: –για την θέσπιση προτύπων (προϊόντων – υπηρεσιών) –για την πιστοποίηση ειδικοτήτων βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων –για την κατάρτιση προγραμμάτων Εκπαίδευσης κατάρτισης.


Κατέβασμα ppt "Ενότητα Α2 Ο Ρόλος του Τουρισμού στις Πολιτικές Αύξησης της Απασχόλησης και στην Αντιμετώπιση της Ανεργίας Εισηγητές: κκ. Π. Παπαγεωργίου, Ι. Χασσίδ Καθηγητές,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google