Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

2 περιεχομενα Τι είναι η ανεργία?(ορισμός- ένοια) Είδη ανεργίας?
Συνέπειες της ανεργίας Μέτρα αντιμετώπισης

3 Ορισμοσ –εννοια ανεργιασ
Ορισμοσ –εννοια ανεργιασ Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν. Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

4 Ειδη ανεργιασ Υπάρχουν τρία κύρια είδη ανεργίας:
Η Ανεργία τριβής, προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής. Επίσης, περιλαμβάνονται τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται ανίκανα προς εργασία. Ουσιαστικά, αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία (εφ’ όσον, ακόμη και αν η οικονομία είναι σε πλήρη απασχόληση, κάποιοι θα αποχωρούν από τις θέσεις τους, κάποιοι φοιτητές θα ψάχνουν για εργασία μετά την αποφοίτησή τους, κάποιοι γονείς θα επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, και κάποιοι θα θέλουν μια καλύτερη ή μια διαφορετική εργασία). Η Δομική ανεργία (ή διαρθρωτική ανεργία), οφείλεται στις αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι (ή ειδικότητες, ή γεωγραφικές περιοχές) έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι άλλοι πτωτική ζήτηση.

5 Συνεχεια ειδη ανεργιασ
Η Κυκλική ανεργία οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού. Επίσης, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, ως προς την χρονική διάρκεια που το άτομο παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε βραχυχρόνια ανεργία και σε εποχιακή ανεργία. Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας γίνονται ανάλογα με τα κοινωνικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριατσικά (π.χ., γυναικεία ανεργία, ανεργία αποφοίτων Α.Ε.Ι., νεανική ανεργία, κ.ο.κ.). Τα στοιχεία για την ανεργία στηρίζονται συνήθως στις ίδιες τις δηλώσεις των ανέργων στα ταμεία ανεργίας. Έτσι μια χώρα με πολύ υψηλότερα επιδόματα ανεργίας από μια άλλη, είναι δυνατόν να παρουσιάζει περισσότερη ανεργία επειδή περισσότεροι άνεργοι δηλώνουν επίσημα την κατάσταση τους για να λάβουν το επίδομα. Σύμφωνα με το νεοκλασικό μοντέλο, σε μια πλήρως ελεύθερη αγορά δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου μη-εθελοντική ανεργία, εκτός από την λεγόμενη ανεργία

6 Αιτια ανεργιασ Η ανεργία είναι ιστορικό φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι κάνει την εμφάνιση της σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της κοινωνικής εξέλιξης που αυτό δεν είναι άλλο από το καπιταλισμό ενώ δεν υπήρχε στα προηγούμενα εκμεταλλευτικά συστήματα. (Δουλοκτησία, Φεουδαρχία) Η ανεργία είναι σύμφυτο φαινόμενο του καπιταλιστικού συστήματος. Επιφανειακά η ανεργία εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα μιας δυσαναλογίας ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα έχει βαθύτερα αίτια. Για να καταλάβουμε όμως τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος της ανεργίας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια σειρά ζητήματα: ● Χαρακτηριστικό του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής σε σχέση με τους προηγούμενους είναι ο χωρισμός του άμεσου παραγωγού από τα μέσα παραγωγής, αφού δεν είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής. Το γεγονός αυτό μετατρέπει την ικανότητα προς εργασία δηλαδή την εργατική δύναμη σε εμπόρευμα. ● Βασικός νόμος του καπιταλιστικού νόμου παραγωγής είναι η συσσώρευση κεφαλαίου. Δηλαδή ο νόμος της μετατροπής της υπεραξίας σε καπιταλιστικό κέρδος. Αυτός σε κάθε ξεχωριστό κλάδο της οικονομίας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της Οργανικής Σύνθεσης του Κεφαλαίου, δηλαδή την αύξηση του μέρους του χρηματικού κεφαλαίου που δαπανάται σε σταθερό κεφάλαιο (μηχανές, κτίρια, πρώτες ύλες κ.λ.π.) σε σχέση με το μεταβλητό κεφάλαιο (μισθοί κ.λ.π)

7 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες.
1ο.   Αποτελεί απώλεια παραγωγικών δυνάμεων , δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία 2ο. Σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του. 3ο.  Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό , λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους. Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες , γιατί η κατάσταση της ανεργίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένειά του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική θέση, δημιουργεί προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών τριβών κ.α. Με άλλα λόγια , πέρα από τις οικονομικές συνέπειες , η  ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

8 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Καταπολέμηση της ανεργίας
Καταπολέμηση της ανεργίας     Η καταπολέμηση ή η μείωση της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό φαίνεται και από εμπειρική παρατήρηση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 10 χρόνια το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 10%, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια είναι γύρω στο 10%. Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι δύο γενικών κατηγοριών, δηλαδή μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης και μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Τα  μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης είναι δημοσιονομικά και νομισματικά. Τα δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως  αύξηση των κρατικών δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Σκοπός αυτών των έργων είναι η άμεση αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Τα νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στη  μείωση του επιτοκίου, με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της παραγωγής και, συνεπώς της απασχόλησης. Τα δημοσιονομικά και τα νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στην αύξησης της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια της ζήτησης , δηλαδή της κεϋνσιανής  ανεργίας.           Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ανέργους στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και ειδικεύσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες , προκειμένου να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι τα μέτρα έχουν στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.

9 ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google