Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση - Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση - Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση - Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

2 Γενικό πλαίσιο πολικής
Τομείς δράσεις Εθελοντικού Κινήματος Ο σύγχρονος εθελοντισμός καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνίας. Σημαντικός είναι και ο ρόλος τους σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ενεργός συμμέτοχη + Εθελοντισμός = Καταπολέμηση της ανεργίας. Το κράτος Για πρώτη φορά το Κράτος έχει πολιτικές για τη στήριξη και αναβάθμιση του εθελοντικού κινήματος, και την εφαρμογή εργαλείων τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, και ειδικότερα της νέας γενιάς. Συμβαλλόμενα μέρη Εθελοντικό κίνημα, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκκλησία. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

3 Η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών
Ένας από τους λόγους της επιτυχίας του Εθελοντισμού, είναι ότι γρήγορα και ευέλικτα προσαρμόζετε στις ανάγκες της Κοινωνίας. Λόγο της κρίσης, οι Εθελοντικές Οργανώσεις αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και οι ανάγκες στηρίξης των συμπολιτών μας αυξάνονται Οι εμπλοκή των νέων είναι μειωμένη λόγο της ανεργίας Δημόσια Διαβούλευση με Αρχιεπίσκοπο Κύπρου - Μάιος 2011

4 Τι θέλουμε να βελτιώσουμε
Υπάρχουν πάνω από εγγεγραμμένες Εθελοντικές Οργανώσεις . 330 Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες. Δεν υπάρχει συντονισμός και έλεγχος. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας. Το κράτος δεν έχει πολιτικές και έλεγχο για τις χορηγίες που δίνονται. Δεν υπάρχουν πολιτικές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη και ειδικότερα των νέων. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

5 Πολιτικές αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
Νόμος εγγραφής και πιστοποίησης Καλύτερη στόχευση των Χορηγιών του Κράτους, με διαφάνεια, στόχευση, πληροφόρηση και έλεγχο. Αναγνώριση της μη τυπικής, άτυπης μάθησης. Υποδομές για τις Εθελοντικές Οργανώσεις. Εργαλεία τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και ειδικότερα των νέων. Προώθηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

6 Υλοποίηση πολιτικών Ο εθελοντισμός στο στράτευμα:
Δημιουργία σώματος Εθελοντών (στρατεύσιμοι και στελέχη). Θα μπορούν να συμμετάσχουν στρατεύσιμοι, μέλη οργανώσεων αλλά και στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν ήταν μέχρι σήμερα, μέλη σε Οργανώσεις. Επώνυμα η ανώνυμα θα μπορούν να εισηγούνται δραστηριότητες εντός ή εκτός του στρατεύματος. Το στράτευμα θα βοηθά με υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και εθελοντικές δραστηριότητες. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

7 Ο εθελοντισμός στο στράτευμα
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

8 Ο εθελοντισμός στο στράτευμα
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

9 Δημόσια Διαβούλευση Υπουργού Άμυνας και Αρχηγού Εθνικής Φρουράς με τους Στρατεύσιμους, Γονείς στρατευσίμων και αξιωματικούς Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

10 Δημόσια Διαβούλευση Υπουργού Άμυνας και Αρχηγού Εθνικής Φρουράς με τους Στρατεύσιμους, Γονείς στρατευσίμων και αξιωματικούς Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

11 Υλοποίηση πολιτικών Θεσμοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Διακήρυξης για τα «Δικαιώματα και Ευθύνες των Εθελοντών» Η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της υπό αναφορά Διακήρυξης: 1. θεσμοθετεί πολιτικά, ένα έγγραφο το οποίο ενδυναμώνει και βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας του Εθελοντικού Κινήματος και διαχείριση των εθελοντών. 2. Περιλαμβάνει και βασικές αρχές κώδικα Δεοντολογίας 3. Καθορίζει μια κοινή βάση, για τον εκσυγχρονισμό του Εθελοντικού κινήματος. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

12 Συντονιστική Συνάντηση των Φορέων, οι οποίοι στηρίζουν με τρόφιμα τους συμπολίτες μας
Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συμμετείχαν οι Εθελοντικές Οργανώσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία Αποφάσεις: Συντονισμός σε Επαρχιακό επίπεδο όλων των φορέων, τόσο στα θέματα των τροφίμων και άλλα αγαθά (καλύτερος έλεγχος), στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στην εφαρμογή καλών πρακτικών. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

13 Συντονιστική Συνάντηση των Φορέων, οι οποίοι στηρίζουν με τρόφιμα τους συμπολίτες μας
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

14 Συντονιστική Συνάντηση των Φορέων, οι οποίοι στηρίζουν με τρόφιμα τους συμπολίτες μας
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

15 Υλοποίηση πολιτικών Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης
Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης Η δημόσια διαβούλευση έχει σκοπό και στόχο, να δώσει την δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε, το κράτος να μπορεί να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για τη χάραξη Πολικών. Η διαδικασία αυτή θα φέρει την Κυβέρνηση πιο κοντά στον πολίτη. Το κράτος δε μπορεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς τη συμμετοχή του Πολίτη. Για αυτό το λόγο, και στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού (1 έως 8 Δεκεμβρίου), καθορίζεται η 4η Δεκεμβρίου, ως «Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης». Η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης θα επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερις μήνες. Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

16 Δημόσια Διαβούλευση Εθελοντικών Οργανώσεων και Προέδρου της Δημοκρατίας
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

17 Δημόσια Διαβούλευση Εθελοντικών Οργανώσεων και Προέδρου της Δημοκρατίας
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

18 Δημόσια Διαβούλευση Εθελοντικών Οργανώσεων και Προέδρου της Δημοκρατίας
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

19 Υλοποίηση πολιτικών Υποδομές
Δημιουργία Υποδομής σε κάθε Επαρχία «Το Σπίτι του Εθελοντή». Θα δημιουργηθούν μικρά γραφεία, με το βασικό εξοπλισμό και κοινοχρήστους χώρους, πολλαπλών χρήσεων. Η πολιτική αυτή είναι πιο δίκαιη, διαφανής και οικονομικά συμφέρουσα Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

20 Υλοποίηση πολιτικών Συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και άμεση πληροφόρηση Συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο θέμα της καλλιέργειας του εθελοντισμού στα σχολεία και της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ( Συνεργαζόμενοι φορείς είναι και οι εργοδότες Πανεπιστήμια και το Εθελοντικό Κίνημα) Συνεργασία με την ΑνΑΔ Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας προωθούμε ανέργους πολίτες, και ειδικότερα νέων, στο Εθελοντικό κίνημα. Η δραστηριοποίηση των ανέργων είναι σε εθελοντική βάση και χωρίς μισθό. Συνεργασία με Δήμους – Δημιουργία Συμπράξεων Δήμων και ΜΚΟ Δημιουργήθηκε Υπηρεσιακή Επιτροπή, με τη συμμετοχή λειτουργών από τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

21 Εργαλεία ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και ειδικότερα των νέων
Διαβουλεύσεις Ομάδες Εργασίας Ερωτηματολόγια Διαδικτυακές συζητήσεις Έρευνες Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

22 Πραγματικότητες – εμπόδια
Η συμμετοχή των άνεργων νέων στο εθελοντικό κίνημα μειώνεται κατακόρυφα Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και διαφάνεια Έλλειψη χρόνου Έχουν ήδη συνεισφέρει με κάποιο τρόπο Δεν τους έχει ζητηθεί προσωπικά Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Τρόπος διαχείρισης εθελοντών Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

23 Πως ενθαρρύνουμε την συμμετοχή;
Αναγνώριση της Άτυπης και Μη Τυπικής Μάθησης Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στα σχολεία και στην κοινωνία γενικότερα Καλύτερο συντονισμό, πληροφόρηση και διαφάνεια Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

24 Οφέλη: Ο Εθελοντής Ικανότητες, γνώση και δεξιότητες
Γνωριμίες και κοινωνικοποίηση Νιώθει καλυτέρα για τον εαυτό του Ένας καλός τρόπος πρόληψης ενάντια στα ναρκωτικά, αλκοόλ και παραβατικότητα Σημαντικό εργαλείο στην εξεύρεση εργασίας Ενδυναμώνει την συμμετοχική Δημοκρατία Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

25 Οφέλη: Η Κοινωνία Αρετές και Αξίες Αντιμετωπίζει κενά του κράτους
Το οικονομικό κόστος, αν το κράτος πλήρωνε για τις υπηρεσίες του Εθελοντικού κινήματος είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανά έτος (υπολογίζετε ότι είναι γύρω στο 8 -10% του ΑΕΠ) Ενδυναμώνει την Δημοκρατία Συνεισφέρει στην ενδυνάμωση μιας ενιαίας και σταθερής κοινωνίας Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

26 Άλλες ενέργειες Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συναντήσεις με ΜΚΟ
Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συναντήσεις με ΜΚΟ Συμμετοχή σε δεκάδες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και ομιλίες Αποστολή εισηγήσεων σε Υπουργεία και Υπηρεσίες (καλλιέργεια του Εθελοντισμού, εκπομπή για θέματα εθελοντισμού) Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

27 Τομείς Εθελοντισμού οι οποίοι βοηθούν το Κράτος (εκτός από τα θέματα υγείας κλπ.).
Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς». Συνεργασία του πολίτη με την Αστυνομία Πολιτική Άμυνα Στήριξη εθελοντών στην διοργάνωση αιμοδοσιών Προσφερόμενες Δωρεάν Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δωρεάν Γυμναστική σε Άπορους νέους Δωρεάν συμβουλές για θέματα διατροφής Παραχώρηση από τράπεζα, δωρεάν, αίθουσα εκδηλώσεων Κοινωνική Οικονομία Νέος τομέας ανάπτυξης Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Στοιχεία επικοινωνίας: Γιάννης Γιαννάκη Προεδρικός Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ Τηλ.: Φαξ: Web site: twitter.com/YiannakiYiannis Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Κατέβασμα ppt "Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση - Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google