Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
WATERSAFE ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2 Η τεχνολογία της WATERSAFE βασίζεται στην παραγωγή ισχυρών Οξειδωτικών δια μέσου ηλεκτρόλυσης άλμης και στην υγρή καύση μέσω των Οξειδωτικών του οργανικού φορτίου των λυμάτων. Η οξείδωση γίνεται εμμέσως με την έγχυση Οξειδωτικών στα λύματα, η αμέσως με την απευθείας ηλεκτρόλυση αυτών. Η τεχνολογία WATERSAFE υποστηρίζεται από 7 Πανευρωπαϊκά και όχι μόνον, διπλώματα ευρεσιτεχνίας

3 Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας εν σύγκριση με βιολογικές επεξεργασίες MBR ,MBBR και παρατεταμένου αερισμού. ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΙΨΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Παντελή έλλειψη λυματολάσπης με αποτέλεσμα να μην έχουμε πρόβλημα Νόμιμης αδειοδότησης, όπως ΟΛΕΣ οι βιολογικές επεξεργασίες. Άμεση ανταπόκριση σε αύξηση πληθυσμού που είναι αδύνατον σε βιολογικές επεξεργασίες με αποτέλεσμα την έκλυση δυσοσμίας. Ιδανικό σύστημα για τουριστικές περιοχές όπως ο Δήμος ΙΘΑΚΗΣ.

4 Ορμονικούς διαταράκτες.
Καταστροφή αίματος και μικρορύπων, που προσβάλουν τον γενετικό κώδικα των ανθρώπων με καρκινογενέσεις και προκαλούν μείωση του ανδρικού γένους, δηλαδή: Ορμονικούς διαταράκτες. Αντισυλληπτικά. Φυτοφάρμακα. Πετρελαιοειδή. Αντιβιοτικά. Φάρμακα. PCB’s. Οι μικρορύποι εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω της τροφικής αλυσίδας και της όσμωσης κατά την κολύμβηση.

5 Η ηλεκτρολυτική επεξεργασία αστικών λυμάτων, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Απόσμηση / απολύμανση πριν τα λύματα εισέλθουν στην ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. Εσχάρωση, εξάμωση. Διέλευση από D.A.F., απολίπανση. Φίλτρανση. Ηλεκτροχημική οξείδωση. Οξειδοαναγωγή. Διέλευση από ενεργό Άνθρακα. Αντίστροφη όσμωση, όταν είναι επιθυμητή.

6 Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Υδρογόνο.
Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο. Υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ρεύματος. Προαιρετικά, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιοτικού. Μονάδα παραγωγής οξειδωτικών.

7 Σχεδιασμός ηλεκτρολυτικής Ε.Ε.Λ. Δήμου ΙΘΑΚΗΣ.
Σχεδιασμός ηλεκτρολυτικής Ε.Ε.Λ. Δήμου ΙΘΑΚΗΣ. Στον Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, βάσει των πληθυσμιακών στοιχείων, η ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. πρέπει να είναι δυναμικότητας ισοδύναμων κατοίκων, δηλαδή επεξεργασίας 1.200m3 αστικών λυμάτων ανά ημέρα το μέγιστο. Προτείνουμε η ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. να είναι υβριδική, να προάγει την πράσινη ανάπτυξη και να σχεδιαστεί ώστε: Να παράγει ρεύμα από Υδρογόνο. Να παράγει ρεύμα από βιοαέριο. Να παράγει κομπόστ.

8 Η επεξεργασία να επιτυγχάνει πολύ υψηλούς βαθμούς καθαρισμού.
Η επεξεργασία να επιτυγχάνει πολύ υψηλούς βαθμούς καθαρισμού. BOD5: < 2mg/liter. C.O.D: < 10mg/liter. T.S.S: Άνευ. Ολικό Άζωτο: < 0,001mg/liter. Φώσφορο: < 0,001mg/liter. Άνευ ορμονών, αντιβιοτικών, φαρμάκων, φυτοφαρμάκων, ενδοκρινικών διαταρακτών, PCB’s, PCP, DDT. ( Μικρορύποι)

9 Να είναι τελείως άοσμη. Να μην υποβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή.
Άνευ παθογόνων μικροοργανισμών σε αναλυτική κλίμακα, log10-6 Να εκρέει πάντα αποστειρωμένο νερό Επίσης, να επιτυγχάνεται η αυτοχρηματοδότηση της Ε.Ε.Λ. και να μην επιβαρύνει δυσβάστακτα τον Δήμο και τους δημότες.

10 Ανταποδοτικά οφέλη οικισμού που θα δεχτεί την Ε.Ε.Λ.
Εκτός του γεγονότος ότι η ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. είναι εντελώς άοσμη, ο οικισμός που θα γειτνιάζει με την Ε.Ε.Λ. θα ωφεληθεί διότι: Από την μονάδα παραγωγής βιοαερίου, έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε δωρεάν τηλεθέρμανση στον οικισμό, καθώς και δωρεάν νερό άρδευσης και χρήσης, στους κατοίκους.

11 Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας της Ηλεκτρολυτικής Ε.Ε.Λ.
Συνήθως, το κόστος απορρύπανσης λυμάτων για τον Δήμο είναι μεγάλο με αποτέλεσμα οι μονάδες απορρύπανσης, σε ποσοστό άνω του 80% υπολειτουργούν, ή έχουν καταργηθεί. Για τον λόγο αυτό, η απορρύπανση των αστικών λυμάτων, για να είναι εφικτή σε βάθος χρόνου, πρέπει να χρηματοδοτείται. Η παρούσα πρόταση, συνδυάζοντας άρρηκτα την σωστή λειτουργία της με την οικονομική εκμετάλλευση των υποπροϊόντων που παράγει δηλαδή:

12 Κάνει κερδοφόρο την λειτουργία της μονάδος.
Υδρογόνο και οργανικά, για παραγωγή ηλεκτρισμού και παράλληλη πώληση ρύπων στο χρηματιστήριο του Άνθρακα. Έσοδα από πώληση οργανικού εδαφοβελτιοτικού. Πώληση νερού προς άρδευση και βιομηχανική χρήση. Τα έσοδα από τέλη αποχέτευσης. Έσοδα από την κατάργηση αγοράς απολυμαντικών. Κάνει κερδοφόρο την λειτουργία της μονάδος. 

13 Κέρδος από την ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ.
Για τον προϋπολογισμό του κέρδους, δεχθήκαμε ότι η ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. Δήμου ΙΘΑΚΗΣ, θα επεξεργάζεται κατά μέσο όρο, m3 αστικών λυμάτων ανά έτος, που αντιστοιχούν σε 800m3 / ημέρα, δηλαδή σε ισοδύναμους κατοίκους. Το αναμενόμενο ετήσιο προϋπολογιζόμενο κέρδος, από την απορρύπανση m3 αστικών λυμάτων στην ηλεκτρολυτική Ε.Ε.Λ. Ωρωπού, αναμένεται να είναι:

14 WATERSAFE DENMARK Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.


Κατέβασμα ppt "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google