Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοτική ανάλυση Μέρος Ι Περιγραφή Θεματική ανάλυση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοτική ανάλυση Μέρος Ι Περιγραφή Θεματική ανάλυση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοτική ανάλυση Μέρος Ι Περιγραφή Θεματική ανάλυση
Βασισμένος στις σημειώσεις της κ. Τραγέα

2 Μαθησιακά αποτελέσματα
Μέρος Ι : Βασικές αρχές ποιοτικής ανάλυσης Θεματική ανάλυση Μέρος ΙΙ Τύποι ποιοτικής ανάλυσης Η σημασία του αναστοχασμού, να αναστοχάζεσαι και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων

3 Ποιοτική ανάλυση Περίπλοκη και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση
Ορολογία / γλώσσα χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο / εναλλακτικά σε διαφορετικά κείμενα Οι συγγραφείς της ποιοτικής έρευνας δεν εξηγούν σαφώς τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται Αλλά μπορεί επίσης να είναι συναρπαστική, φωτίζοντας και μια πολύτιμη προσέγγιση στη διερεύνηση ζητημάτων υγείας

4 Ποιοτική ανάλυση Δεν υπάρχει καμία συνταγή ή συγκεκριμένη διαδικασία, εντούτοις πρέπει να είναι συστηματική και ισχυρή Η κατανόηση του θέματος, αναζητώντας μοτίβα, έννοιες, συνδέσεις (Carpenter, 2008) Παρουσιάσει τα ευρήματα σε έναν αναγνώστη ουσιαστικά, στοχαστικά και ορθολογικά Χρονοβόρα

5 Η συνέχεια της ανάλυσης
Η συνέχεια της ανάλυσης Υποκειμενική/ Ερμηνευτική Αντικειμενικό Η συνέχεια Ποσοτική ανάλυση Ποιοτική ανάλυση Στατιστική ανάλυση ανάλυση περιεχομένου Θεματική ανάλυση

6 Διαφορετικές προσεγγίσεις
Θεματική ανάλυση Περιεχομένου Περιγραφική Επαγωγική Οργάνωση δεδομένων(οργάνωση και κατάταξη σε πίνακες – κωδικό σχήμα) Μετατροπή ποιοτικών δεδομένων σε ποσοτικά Βασική θεωρία / Grounded theory

7 Θεματική ανάλυση

8 Θεματική ανάλυση Η θεματική ανάλυση είναι μια μέθοδος εντόπισης, ανάλυσης και αναφοράς των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα. Οργανώνει και περιγράφει τα δεδομένα με λεπτομέρειες (Braunand and Clarke, 2006). Στόχος είναι να επιλεγούν τα σημεία- κλειδιά των συνεντεύξεων, να γίνει μια κατανόηση του κειμένου με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, επικεντρώνοντας στα βασικά θέματα και να βρεθούν τα κοινά σημεία μεταξύ των συμμετεχόντων.

9 Βήματα Οικειοποίηση του ερευνητή με τα δεδομένα μέσω της απομαγνητοφώνησης αλλά και των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων τους, σημειώνοντας κάποιες αρχικές ιδέες. Δημιουργία των αρχικών κωδικών: μέσα από τα δεδομένα τα διάφορα ενδιαφέροντα σημεία κωδικοποιούνται με συστηματικό τρόπο και κάτω από κάθε κωδικό προστίθενται τα σχετικά με αυτόν αποσπάσματα από τα κείμενα. Αναζήτηση των θεμάτων: οι κωδικοί ενοποιούνται σε πιθανά θέματα, συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα που είναι σχετικά κάτω από κάθε πιθανό θέμα. Έλεγχος των θεμάτων: ελέγχεται αν τα θέματα βγάζουν νόημα σε σχέση με τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα, και έτσι προκύπτει ένας θεματικός «χάρτης» της ανάλυσης.

10 Βήματα Καθορισμός και ονομασία των θεμάτων: Η ανάλυση συνεχίζεται με σκοπό να καθοριστούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του κάθε θέματος αλλά και η συνολική ιστορία που η ανάλυση περιγράφει, δημιουργώντας ξεκάθαρους ορισμούς και ονόματα για κάθε θέμα. Παραγωγή της αναφοράς: Επιλέγονται πιο χαρακτηριστικά και σχετικά αποσπάσματα, γίνεται η τελική ανάλυση τους και ελέγχεται το κατά πόσο η ανάλυση είναι σχετική με τα ερευνητικά ερωτήματα. Όλες οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνούνται αυτολεξεί, συμπεριλαμβανομένων και των παραλεκτικών σημείων (π.χ. εεε, χμμμ κλπ), τις συναισθηματικές αντιδράσεις (π.χ. γέλιο, κλάμα) και των παύσεων κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Όταν στο κείμενο κάποια λέξη ή φράση είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα σημαίνει ότι ο συμμετέχοντας δίνει έμφαση στα λεγόμενα του.

11 Περιορισμός των δεδομένων / Data reduction
Ανάγνωση του αντιγράφου αρκετές φορές Κυριολεκτικά Ερμηνευτικά αναστοχαστικά Χρησιμοποιήστε το περιθώριο να σημειωθεί κάτι ενδιαφέρον ή σημαντικό Προσδιορίσετε τα θέματα, τα ζητήματα (κώδικες) Μπορεί να αρχίσετε σε μεγάλο βαθμό και στη συνέχεια αποσυμπιέστε τα ευρύτερα θέματα σε επιμέρους κωδικούς Διαδικασία περιορισμού των δεδομένων, ώστε να δοθεί έμφαση σε αυτά που απαντούν στα ερωτήματα της υπόθεσης

12 Κωδικοποίηση δεδομένων
Αρχίστε με κωδικό στα δεδομένα Αυτό μπορεί να είναι είτε: Μια λέξη Μια γραμμή κειμένου Μια πρόταση Μια σύντομη παράγραφος η διαδικασία με την οποία δίνεται ουσιαστικό νόημα στα δεδομένα αλλά και η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

13 Κωδικοποίηση δεδομένων
Κρατήστε σημειώσεις στο περιθώριο Κωδικός με χρώμα Αποκοπή και επικόλληση σε κάρτες / σε διάγραμμα χωριστά έγγραφα του Word

14 Κωδικοποίηση δεδομένων
Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ «αποκλειστικών» και «πολλαπλών» τύπων κωδικοποίησης Αποκλειστικά δεδομένα μπορεί να αναφέρονται μόνο σε έναν κώδικα Πολλαπλά τα δεδομένα μπορούν να αφορούν πολλαπλούς κωδικούς Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως: Εις βάθος επεξεργασία των δεδομένων, π.χ. επανειλημμένη ανάγνωση του εγγράφου Δημιουργία προσωρινών κωδικών Εφαρμογή και ανάπτυξη των κωδικών (διύλιση, την επεξεργασία, τον προσδιορισμό, την απόρριψη, διάσπαση) Ψάχνετε για αρνητικές περιπτώσεις - αυτό που δεν ταιριάζει

15 Παράθεση ή παρουσίαση των δεδομένων / data display
Τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει ο ερευνητής προκειμένου να οργανώσει τα δεδομένα του με τέτοιο τρόπο που θα διευκολύνει την επεξεργασία και ανάλυση τους, π.χ γραφήματα, πίνακες, κατάλογοι, ή με τη μορφή περιλήψεων

16 Παράθεση ή παρουσίαση των δεδομένων / data display
Οι κωδικοί θα επεκταθούν, θα αλλάξουν ή θα έρθουν σε αντίθεση όσο περισσότερο αναλύετε Δείτε για παρόμοιους κωδικούς στα κείμενα Κατά την πλήρη κωδικοποίηση - κοιτάξτε για τις συνδέσεις μεταξύ των κωδικών Θεματικές ενότητες προκύπτουν από τους κωδικούς που ομαδοποιούνται μαζί 3 -5 βασικές θεματικές ενότητες Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε βασικά θέματα που περιγράφουν την ουσία των δεδομένων π.χ. Οι αντιλήψεις των μαθητών του Πανεπιστημίου κωδικούς για κοινωνικές, τον αθλητικές, εξωσχολικές δραστηριότητες, τους φίλους, τις δεξιότητες ζωής

17 Ανάδειξη των θεμάτων Ξαναδιαβάστε το κείμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξασφάλιση ότι δεν έχει χαθεί το νόημα Επαναληπτική διαδικασία με την οποία αναπτύσσονται θέματα τα οποία έχουν αναδιοργανωθεί, επεξεργαστεί, καθοριστεί και έχετε προβληματιστεί (Carpenter, 2008)

18 Εννοιολογικό πλαίσιο Εξηγεί είτε γραφικά είτε σε αφηγηματική μορφή τα ευρήματα ... και τις σχέσεις μεταξύ τους με βάση τις θεωρητικές έννοιες από τη βιβλιογραφία (Carpenter, 2008) Συμπέρασμα σχεδίασης και επαλήθευσης

19 Καταγραφή Μπορεί να χρειαστεί να γράψετε την ανάλυσή σας
Συνοψίστε κάθε θέμα, επισημαίνοντας καίρια ζητήματα που θίχθηκαν Υποστήριξη σε σχέση με τη λογοτεχνία Χρησιμοποιήστε τις άμεσες αναφορές για να τονίσετε τα σημεία που θέλετε Ανάγκη για αναστοχασμό έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να καταλάβει πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα με τον τρόπο που κάνατε

20 Να αναπτυχθεί ένας θεματικός χάρτης
χρησιμεύει ως «χαρτί-μονοπάτι» για την επαλήθευση της ανάλυσης καθιστά τις σχέσεις σαφείς, μεταξύ του κωδικού και των δεδομένων καταδεικνύει τη διαδικασία της ανάλυσης

21 Θεματικός χάρτης ετικέτα / όνομα για κάθε κωδικό
ετικέτα / όνομα για κάθε κωδικό ορισμός του τι αφορά ο κωδικός περιγραφή του να αποφασίσετε, πώς ο κωδικός να εμφανίζεται


Κατέβασμα ppt "Ποιοτική ανάλυση Μέρος Ι Περιγραφή Θεματική ανάλυση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google