Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν θέλουμε να καταγράψουμε κάποια στοιχεία από το σύνολο ή τα επιμέρους στάδια μιας πράξης (επιστημονικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν θέλουμε να καταγράψουμε κάποια στοιχεία από το σύνολο ή τα επιμέρους στάδια μιας πράξης (επιστημονικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3 Όταν θέλουμε να καταγράψουμε κάποια στοιχεία από το σύνολο ή τα επιμέρους στάδια μιας πράξης (επιστημονικό πείραμα, ποδοσφαιρικός αγώνας, κινηματογραφική παράσταση) ή ενός λόγου (προφορικού ή γραπτού), χρησιμοποιούμε: είτε σύγχρονους τεχνολογικούς τρόπους όπως: μαγνητοφώνηση, μαγνητοσκόπηση, κινηματογράφηση, φωτογράφηση, φωτοτύπηση, είτε παραδοσιακούς τρόπους όπως: η στενογράφηση και οι σημειώσεις.

4 Το να κρατήσει κάποιος άνθρωπος σημειώσεις από τον προφορικό ή το γραπτό λόγο προϋποθέτει:
την ύπαρξη κριτικής ικανότητας, αλλά και διανοητικής οξύνοιας, έτσι ώστε να συγκρατείται το ουσιώδες και να παραλείπεται το επουσιώδες.

5 Οι σημειώσεις μας βοηθούν να καταγράψουμε τα κύρια σημεία ενός γραπτού κειμένου.
Η διαδικασία που ακολουθείται τότε, είναι η ακόλουθη: διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που μας απασχολεί, εντοπίζουμε το νοηματικό του κέντρο (την ή τις κεντρικές ιδέες) και έπειτα, κρατούμε σημειώσεις κατά παράγραφο ή κατά άλλες ευρύτερες ή μικρότερες νοηματικές ενότητες.

6 ΚΡΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
α) Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της Παραγράφου. (θέμα - σημαντικές λεπτομέρειες) β) Παρουσιάζω παραλλαγές σημειώσεων από την ίδια παράγραφο. γ) Χρησιμοποιώ τον πλαγιότιτλο της παραγράφου για να κρατήσω σημειώσεις. δ) Επισημαίνω τις διαρθρωτικές λέξεις.

7 Ο τρόπος που κρατούνται σημειώσεις, διαφέρει από άτομο σε άτομο
Ο τρόπος που κρατούνται σημειώσεις, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Επίσης, προσαρμόζεται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο κρατούνται οι σημειώσεις. Έτσι, άλλες φορές οι σημειώσεις καταγράφουν τα κύρια σημεία ενός κειμένου με πλήρεις και αναλυτικές φράσεις και άλλες φορές η μορφή τους είναι τηλεγραφική, αφού αυτός που τις γράφει, χρησιμοποιεί συντομογραφίες, παραλείπει ρήματα, επίθετα, επιρρήματα και άρθρα ή φτιάχνει κάποιο σχεδιάγραμμα/σχήμα, οπότε οι σημειώσεις λαμβάνουν σχηματική μορφή. Τα είδη των συντομογραφιών είναι τρία: οι ειδικές συντομογραφίες, οι κοινά αποδεκτές συντομογραφίες και οι προσωπικές, που επινοεί ο καθένας για δική του χρήση.

8 Εκτός από τον «κλασικό τρόπο» καταγραφής σημειώσεων, δηλαδή,
τον εντοπισμό της θεματικής περιόδου (και όταν αυτή δεν υπάρχει, η αναζήτηση του νοηματικού κέντρου) και των σημαντικών λεπτομερειών της παραγράφου, υπάρχει και άλλος, για να κρατήσουμε σημειώσεις από ένα κείμενο, που μας ενδιαφέρει. Αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες, μπορούμε να δώσουμε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο, και έτσι να προχωρήσουμε πιο κάτω και στις άλλες σελίδες του κειμένου.

9

10

11

12

13

14 Διαρθρωτικές λέξεις, ονομάζονται οι λέξεις που ενώνουν/διαρθρώνουν μικρότερα ή μεγαλύτερα τμήματα του λόγου (φράσεις, προτάσεις, περιόδους, παραγράφους). Κατά τη διαδικασία συγγραφής σημειώσεων είναι καλό να υπογραμμίζουμε τις διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις του κειμένου, γιατί έτσι εντοπίζουμε και κατανοούμε τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα.

15 Με τις διαρθρωτικές λέξεις δηλώνεται:
α) το αίτιο - αποτέλεσμα (επειδή, διότι, έτσι κτλ.). β) η αντίθεση - εναντίωση (αλλά, όμως, ωστόσο, εντούτοις κτλ.). γ) η χρονική σχέση (ύστερα, προηγουμένως, έπειτα κτλ.). δ) ένας όρος/προϋπόθεση (αν, εκτός αν, σε περίπτωση που κτλ.). ε) η επεξήγηση (για να γίνω σαφέστερος, για να γίνω κατανοητός, με άλλα λόγια (κτλ.). στ) η έμφαση (θα ήθελα να τονίσω, είναι αξιοσημείωτο κτλ.). ζ) ένα παράδειγμα (π.χ., λ.χ., για παράδειγμα κτλ.). η) η απαρίθμηση επιχειρημάτων, η εισαγωγή καινούργιας ιδέας (πρώτον, δεύτερον, το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει κτλ.). θ) η διάρθρωση του κειμένου (το άρθρο μου, ο λόγος κτλ. χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο κτλ.). ι) ένα συμπέρασμα, συγκεφαλαίωση (για να συνοψίσουμε, συγκεφαλαιώνοντας, επιλογικά ....κτλ.).

16 Ένα παράδειγμα Η διαφήμιση και ο ρόλος της
Θ. Λιανός 1η παράγραφος του κειμένου Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες και στα βιβλία, η διαφήμιση ορίζεται σαν η γνωστοποίηση στο κοινό, με διάφορα μέσα (διαλαλητές, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π.), των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών του. Εντούτοις ο ορισμός της διαφήμισης σαν γνωστοποίησης αποτελεί ευφημισμό που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στη σημερινή μορφή της διαφήμισης. Η διαφήμιση ξεκίνησε και αναπτύχθηκε σαν φαινόμενο συνδεδεμένο στενά με τον οικονομικό της χαρακτήρα και παράλληλο μ’ αυτόν, να επιτελεί πρόσθετες ουσιαστικές λειτουργίες, έμμεσα αλλά αποτελεσματικά.

17 Θεματική περίοδος Διαφήμιση είναι η γνωστοποίηση στο κοινό των ιδιοτήτων ενός προϊόντος (με σκοπό το κέρδος) Σχόλια – λεπτομέρειες Α. Ξεκίνησε και αναπτύχθηκε ως φαινόμενο συνδεδεμένο με τις επιχειρήσεις Β. Σήμερα επιτελεί και άλλες λειτουργίες Διαρθρωτικές λέξεις Εντούτοις: αντίθεση - εναντίωση

18 Καλή επιτυχία Συνεχίστε στο σπίτι την επεξεργασία των
υπόλοιπων παραγράφων του κειμένου Καλή επιτυχία


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν θέλουμε να καταγράψουμε κάποια στοιχεία από το σύνολο ή τα επιμέρους στάδια μιας πράξης (επιστημονικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google