Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοτικη αναλυςη δεδομενων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοτικη αναλυςη δεδομενων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοτικη αναλυςη δεδομενων

2 Σταδια της ποιοτικης αναλυςης
Ανεπεξέργαστο κείμενο της συνέντευξης ή παρατήρησης ↓ Κωδικοποίηση του κειμένου Αντιπαραβολή και σύγκριση των κωδικών για εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων Συμπύκνωση όμοιων κωδικών σε θεματικές ενότητες Οι θεματικές ενότητες αποτελούν την τελική ερμηνεία του φαινομένου Σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με την ευρύτερη βιβλιογραφία

3 Η ανάλυση των δεδομένων είναι εκείνο το σημείο όπου ο ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, συμπεραίνει και επαληθεύει (προκαθορισμένα ή μη – at priori / in vivo) Μετά την απομαγνητοφώνηση, ο ποιοτικός ερευνητής διαβάζει και ξαναδιαβάζει όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα, 1) για να ξαναθυμηθεί 2) για να αρχίσει να κατανοεί, να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη των δεδομένων Στη συνέχεια ξεκινά την αρχική κωδικοποίηση

4 Kωδικοποιηςη Ο κωδικός εκφράζει σε συντομία την ερμηνεία που ο ερευνητής δίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι της συνέντευξης O κωδικός αναδύεται κατά κάποιο τρόπο μέσα από το κείμενο και δεν επιβάλλεται από τον ερευνητή εκ των προτέρων.

5 Διαδικαςια Αρχική κωδικοποίηση
Σημειώσεις στο κείμενο (υπογράμμιση, επισήμανση σημείων)- κώδικες π.χ. λέξεις, φράσεις, ενέργειες, αξίες, νοήματα, μοτίβα Σημειώσεις δίπλα από το κείμενο (ονομασίες κωδικών) Αξονική κωδικοποίηση Ομαδοποίηση παρόμοιων κωδικών- π.χ. ίδιο φαινόμενο, ιδέα, εξήγηση Διασύνδεση κωδικών Ανάπτυξη θεμάτων Ανάπτυξη πλαισίου απεικόνισης των σχέσεων ανάμεσα στα θέματα

6 Απο τους κωδικους ςτις θεματικες ενοτητες
Εφόσον εντοπιστούν κωδικοί & σημειωθούν ομαδοποιούνται κατάλληλα (νοηματική συνάφεια), τοποθετούνται μαζί, για να σχηματιστεί μια θεματική ενότητα. Οι θεματικές ενότητες, αποτελούν συμπυκνωμένες ολιστικές περιγραφές & ερμηνείες (Μαντζούκας, 2007) Σύνδεση με το ερευνητικό ερώτημα & τη βιβλιογραφία

7 Ειδη θεματικης αναλυςης
Θεμελιωμένη θεωρια (Grounded theory) σκοπός η ανάπτυξη ενός επεξηγηματικού μοντέλου Ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (IPA) εστίαση στην προσωπική εμπειρία, νόημα και στη νοηματοδότηση Ανάλυση πλαισίου εστίαση στην αλληλεπίδραση

8 Περαιτερω ενημερωςη

9 Εξερευνωντας τις αποψεις των γυναικων για τη προληπτικη μαςτογραφια
Εξερευνωντας τις αποψεις των γυναικων για τη προληπτικη μαςτογραφια Κώδικες → υποκατηγορίες → κατηγορίες → θεματική ενότητα Π.χ. Συμμόρφωση με την προληπτική ιατρική Εμπόδια Περιορισμοί μετακίνησης Τοποθεσία/χρόνος Μέσα μεταφοράς Διαθεσιμότητα πόρων Χρήματα Ενισχυτές Προσωπικοί Γνώση Ψυχολογία Κοινωνικοί Υποστήριξη οικογένειας Σύγκριση με άλλους ασθενείς

10 Βιβλιογραφια Μαντζούκας, Σ. (2007). Ποιοτική έρευνα σε έξι εύκολα βήματα: Η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η παρουσίαση. Νοσηλευτική, 46(1), Thomas, J. R.,&Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed). Champaign, Il: Human Kinetics. Bowling, A. (2009). Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services, (3rded). Philadelphia: Open University Press Silverman, D. (2005). Doing qualitative research (2nd ed.). California: Sage Publications, Inc. Burman, E. (1994) Interviewing. In Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. and Tindall, C. (eds) Qualitative Methods in Psychology: a Research Guide. Buckingham: Open University Press. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, Marks, D.F &Yardley , L.( 2005). Research methods for clinical and health psychology . London: Sage Publications


Κατέβασμα ppt "Ποιοτικη αναλυςη δεδομενων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google