Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ E-CONS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ E-CONS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ E-CONS
Δρ Γιώργος Παυλικάκης Υπεύθυνος για Θέματα Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος της ΕΚΠΟΙΖΩ Θεσσαλονίκη 5/12/05

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS;
Το δίκτυο E-Cons εντάσσεται στη δράση Comenius 3 action του κοινοτικού προγράμματος Socrates. Αυτή η δράση προωθεί τη δημιουργία θεματικών δικτύων με στόχο την ομαδοποίηση και μεγιστοποίηση προγραμμάτων του Comenius 1 σε διαφορετικές περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. Ο σκοπός αυτών των δικτύων είναι η προαγωγή της συνεργασίας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη σχολική εκπαίδευση.

3 Το κύριο θέμα του αυτού του δικτύου είναι η Αγωγή του Καταναλωτή.
Σκοπός του δικτύου E-Cons είναι η προώθηση της εκπαίδευσης των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο συνειδητό κριτικό, κοινωνικά ευαίσθητο και σύμφωνο με το περιβάλλον, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους σε μία Ευρώπη, η οποία ευρίσκεται σε διαδικασία διεύρυνσης, και όλα αυτά μέσα σε ένα σύστημα βαθύτερων αξιών σαφώς καθορισμένων.

4 Το δίκτυο E-CONS υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ( για το 75% του κόστους) και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τους εταίρους.

5 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ;
Το δίκτυο E-Cons απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων, το οποίο δουλεύει με παιδιά σχολικής ηλικίας μεταξύ 3 και 18 χρονών επιδιώκει την άμεση εμπλοκή τους και την ενεργή συμμετοχή τους και έχει στόχο να φέρει σε επαφή προγράμματα και δραστηριότητες και να τους εφοδιάσει με τεχνικές πληροφορίες, με τις οποίες θα μπορούν να αναπτύξουν τα βέλτιστα προγράμματα στην τάξη, στη σφαίρα της Αγωγής του Καταναλωτή.

6 ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS;
Έχει την υποστήριξη των Ισπανικών υπουργείων, τα οποία έχουν την ευθύνη των ζητημάτων καταναλωτή και εκπαίδευσης (μέσω του Εθνικού Ινστιτούτου για την Κατανάλωση και τη Γενική Υποδιεύθυνση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα) και Συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

7 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Το δίκτυο στην ελλάδα συντονίζεται από την ΕΚΠΟΙΖΩ Υπάρχει ήδη το δίκτυο 2000

8 ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS;
Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για τρία χρόνια (από 1 Οκτωβρίου 2004 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: Να συντονίσει ενεργά τα Ευρωπαϊκά σχολικά κέντρα, τα οποία αναπτύσσουν προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή και ειδικά εκείνα που συνδέονται με δράσεις στο πλαίσιο του Socrates –Comenius 1.

9 Να δημιουργήσει και να αρχίσει να λειτουργεί το δικό του τόπο στο Διαδίκτυο (σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο), στον οποίο θα περιληφθούν προοδευτικά τα ακόλουθα: 1. Εκπαιδευτικές τεχνικές πληροφορίες για την κατανάλωση. 2. Ένα αρχείο των κέντρων που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ, το οποίο θα αναφέρει τα προγράμματα, που υλοποιήθηκαν ή είναι υπό υλοποίηση, σχετικά με την Αγωγή του Καταναλωτή. 3. Τρεις βάσεις δεδομένων: - μία βάση εμπειρίας, - μία βάση διδακτικού υλικού, - βάση των ιδρυμάτων. 4. Το εικονικό περιοδικό E-CONS, με νέα που ενδιαφέρουν και τρόπους εύρεσης συνεταίρων για προγράμματα. 5. Ένα εικονικό forum. Το σχέδιο του θα είναι: μια γωνιά δημιουργικού παιχνιδιού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ιδέες, ποιήματα, μικρές ιστορίες, τραγούδια, αλληλεπιδρούσες δημιουργίες….σχετικά με την Αγωγή του Καταναλωτή. 6. Συνδέσεις με τις ιστοσελίδες όλων των μελών και οργανώσεων, οι οποίες θεωρούνται ότι θα είναι σε χρήση για την Αγωγή του Καταναλωτή σε κάθε χώρα.

10 Να δημιουργήσει και να εκδώσει ένα εγχειρίδιο πάνω στις εκπαιδευτικές και διδακτικές καινοτομίες (σε όλες τις γλώσσες), πώς να δομηθούν, αναπτυχθούν και αξιολογηθούν προγράμματα στην τάξη χρήσιμα για την Αγωγή του Καταναλωτή (με εικόνες και προτάσεις). Να αναπτύξει και να εκδώσει σε CD-ROM παρουσιάσεις με πολυμέσα, οι οποίες θα συνοδεύουν το εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών καινοτομιών σ’ αυτό το πεδίο. Να αξιολογήσει και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές που υλοποιήθηκαν στα σχολικά κέντρα. Να οργανώνει, μία φορά το χρόνο, μία τοπική συνάντηση σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και μία Ευρωπαϊκή συνάντηση για τους καθηγητές που εμπλέκονται στο ΔΙΚΤΥΟ. Να εγγυηθεί μόνιμη επικοινωνία με το Φορέα Socrates και τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση σε κάθε χώρα μέλος, καθώς και με την Ε.Ε. Να αξιολογεί τη διαδικασία και τις δραστηριότητες του ΔΙΚΤΥΟΥ και τη χρήση του για το Ευρωπαϊκό διδακτικό προσωπικό. Ετήσια εξωτερική αξιολόγηση.

11 ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS;
Την ευκαιρία να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση μίας καινοτομικής μεθοδολογίας, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην τάξη. Ένα μόνιμο χώρο συνάντησης, διαλόγου, αξιολόγησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικών εμπειριών, όχι μόνο με εικονικό τρόπο, μέσα από τοην ιστοσελίδα του δικτύου, αλλά επίσης με φυσική παρουσία, συμμετέχοντας σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις που θα λάβουν χώρα. Εργαλεία, ώστε να μπορούν να περάσουν τις ιδέες, τη δουλειά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του, όπως το εικονικό περιοδικό ή ο χώρος για τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές.

12 Τη δυνατότητα να λάβουν και να χρησιμοποιήσουν διδακτικό υλικό, το οποίο καλύπτει όλα τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους καταναλωτές (Τρόφιμα και διατροφή, Αγορές στον 21ο αιώνα, σπίτι, υπηρεσίες, διαφήμιση και μέσα ενημέρωσης, παιχνίδια, σχολικό υλικό, υγεία και ασφάλεια, Οικο-κατανάλωση, φροντίδα σώματος, πληροφόρηση καταναλωτή) προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών και το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χώρας. Πρόσβαση σε αξιόπιστες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ιδρύματα, προγράμματα και διδακτικά υλικά τα οποία αφορούν στην Αγωγή του Καταναλωτή και τους επιτρέπουν να γνωρίσουν προγράμματα και δραστηριότητες, που αναπτύχθηκαν στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Γνωριμία με εταίρους με σκοπό να πραγματοποιήσουν προγράμματα Comenius 1.

13 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS;
Προκειμένου να συμμετάσχετε στο δίκτυο, συμπληρώστε απλώς το εξής έντυπο. Το ίδιο έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί on-line στην ιστοσελίδα του δικτύου: Επικοινωνία:

14 COMENIUS 3 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ E-CONS
ΣΧΟΛΕΙΟ : ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ: Τ.Κ.: ΧΩΡΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ COMENIUS 1 (Να περιλάβετε τίτλο, ημερομηνίες και διάρκεια) ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που υλοποιήθηκαν σχετικά με την Αγωγή του Καταναλωτή Προκειμένου να συμπεριλάβουμε τα προγράμματά σας στο διαδικτυακό τόπο του E-CONS, θα είμαστε ευγνώμονες αν μας στέλνατε ένα γραπτό κείμενο με τα περιεχόμενα του προγράμματος, στη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι γραμμένο, και αν είναι δυνατόν μία περίληψη τεσσάρων γραμμών στα Αγγλικά.


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ E-CONS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google