Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

…με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "…με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 …με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή.
‘Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Κύπρο…’ Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 …με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή. Νικόλας Φιλίππου Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ Κεντρικά Γραφεία: Οδός Φωτεινού Πανά 12+14, 1045 Λευκωσία Τηλ Φαξ

2 Θέματα: Κύπρος – Δεδομένα Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Επίκεντρο ο Άνθρωπος Ασθενής Τι αναμένουμε; Προκλήσεις Καταληκτικά Σχόλια .

3 Κύπρος – Δεδομένα: Σε αναμονή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Το υφιστάμενο σύστημα υγείας αποτελείται από 2 παράλληλα υπο-συστήματα (ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό σύστημα) Αναποτελεσματικότητα και έλλειψη συντονισμού της φροντίδας, υψηλό ποσοστό δαπανών για τους πολίτες (out of pocket expenditure) * Συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης Mercel (Οκτώβριος 2013) .

4 Κύπρος – Δεδομένα: Τρέχουσες δαπάνες για την υγεία σχετικά χαμηλότερες σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ ΕΕ: 8,9% του ΑΕΠ 6,5% δημόσια και 2,4% ιδιωτικό Κύπρος: 7,4% του ΑΕΠ 3,2% δημόσια και 4,2% ιδιωτικά Αποδεικνύεται μια έλλειψη ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που αποκομίζεται ο Κύπριος ασθενής *Συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης Mercel (Οκτώβριος 2013) .

5 Palliative Care in Cyprus
.

6 Κύπρος – Δεδομένα: Δυσκολία ως μικρότερη χώρα να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών – κριτική μάζα, σπάνιες παθήσεις και περιορισμένοι πόροι Περιορισμένη εξειδίκευση λόγω μικρού αριθμού ασθενών Περιπτώσεις όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και λίστες αναμονής λόγω των μειωμένων πόρων Χώρα χωρίς σύνορα που δυσκολεύει τη διακίνηση .

7 Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Η οδηγία 2011/24/ΕΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2011, διευκρινίζει τα δικαιώματα των ασθενών για πρόσβαση σε ασφαλή και καλής ποιότητας θεραπεία πέραν των συνόρων της ΕΕ Δίνεται η επιλογή στον ασθενή να πάει στο εξωτερικό, να πληρώσει ο ίδιος (out of pocket) και να ζητήσει κάλυψη των εξόδων ή μέρους των εξόδων (reimbursement) Το ερώτημα: Μπορεί ο Κύπριος ασθενής να επιλέγει ο ίδιος τη χώρα της Ε.Ε. που θεωρεί ως καλύτερη για τη θεραπεία του; .

8 Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Σύμφωνα με στοιχεία και ενδείξεις, πανευρωπαϊκά, η χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι πολύ περιορισμένη Η επιλογή συνήθως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χρειάζονται: Εξειδικευμένη θεραπεία Όταν το κόστος είναι χαμηλότερο Όταν αρρωστούν ενώ επισκέπτονται μια χώρα στο εξωτερικό Παρατηρείται ανομοιογένεια αφού δεν είναι σε θέση όλοι οι ασθενείς να αντέξουν οικονομικά το κόστος να αναζητούν περίθαλψη στο εξωτερικό, ακόμη και αν οι υπηρεσίες μπορεί να είναι πολύ φθηνότερες σε σύγκριση με τη φροντίδα στη χώρα τους .

9 Επίκεντρο ‘Ο Άνθρωπος Ασθενής’
Ο Κύπριος ασθενής: Ασθενείς Φροντιστές Γονείς ασθενών Συγγενείς ασθενών Οι Κύπριοι πολίτες Οι κοινωνικοί και οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτεταμένη συμμετοχή της οικογένειας στην παροχή υποστήριξης, επικοινωνίας και στη λήψη αποφάσεων (ιδιαίτερη σημασία στην υγεία!) .

10 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Τι αναμένουμε ως ασθενείς
Δυνατότητα οι ασθενείς να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με το αν θα αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος – Σωστή πληροφόρηση Εάν επιλέξουν να το πράξουν, να εξασφαλιστεί μια απλή διαδικασία για τελική πρόσβαση σε αυτή τη φροντίδα Να διασφαλίζεται ότι θα παρέχεται συνέχιση της παρακολούθησης και της φροντίδας όταν ο ασθενής επιστρέψει στη χώρα του .

11 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων Να διαφυλαχθεί η ισότητα των κρατών μεταξύ τους, να διευθετούν τις πληρωμές κάθε περίπτωσης και όπου ο ασθενής δεν μπορεί να καταβάλει πρώτα τη δαπάνη και να αναμένει το έμβασμα να το καταβάλλει το κράτος Η Κύπρος έχει το δικό της σύστημα υγείας, κατά συνέπεια προπληρωμή και έμβασμα εκ των υστέρων δημιουργεί προβλήματα Να λειτουργεί Αναθεωρητική Επιτροπή όπου υπάρχει διαφορά μεταξύ ασθενούς και κράτους (με ανεξάρτητα μέλη ή το γιατρό του ασθενούς) .

12 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Κανονισμοί που να διέπουν τα δικαιώματα των ασθενών κάθε χώρας στη γλώσσα τους (βιβλιαράκι) και όχι να αναμένουν ενημέρωση από αρμόδιους φορείς ή internet Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ασθενών και κατάργηση φακέλων Ενιαίος Ευρωπαϊκός Φορέας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κατ’ αναλογία πληθυσμού από τις χώρες μέλη για αποφυγή ταλαιπωριών και ίσης και δικαιότερης μεταχείρισης Συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στα κέντρα αποφάσεων .

13 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Να υπάρχουν ενιαίοι κανονισμοί για όλες τις χώρες όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της θεραπείας (φάρμακα, πρωτόκολλα, αποκατάσταση κτλ) Όσον αφορά το Σημείο Επαφής, ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να πληροφορείται τα πάντα, δηλαδή ποιες ιατρικές υπηρεσίες παρέχουν τα άλλα κράτη-μέλη, το κόστος θεραπείας όπως και πληροφορίες για κάθε εθνικό σύστημα υγείας Η νομοθεσία να έχει ως επίκεντρο το καλώς νοούμενο συμφέρον του ασθενούς και όχι τις δαπάνες του κράτους γιατί λαός χωρίς υγεία σημαίνει ότι το κράτος ασθενεί Χρειάζονται γέφυρες συνεργασίας των κρατών της ΕΕ όσον αφορά σπάνιες ασθένειες .

14 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Η εκπροσώπηση των ασθενών για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη πρέπει να είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη και να διαφυλάττεται με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών από το πιο πάνω σώμα στο Εθνικό Σημείο Επαφής Με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια του ασφαλισμένου, τόσο οι διαδικασίες στο Σύστημα Προέγκρισης, στην Παραχώρηση Προέγκρισης και στην επιστροφή Εξόδων να λαμβάνονται υπόψη ως θέματα ανωτέρας βίας και όποιοι περιοριστικοί παράγοντες μπορεί να τύχει να κωλύουν την ομαλή διαδικασία στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο νομοσχέδιο .

15 Προκλήσεις Τι αναμένουμε όσο αφορά την Υγείας μας;
Υψηλή πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας, Ποιότητα και Ασφάλεια, Έγκαιρη Αντιμετώπιση, Ανθρώπινες συνθήκες! Ανάγκη κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών με τον άνθρωπο ασθενή να βρίσκεται στο επίκεντρο και να αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι ως περιστατικό Σύστημα υγείας που θα τους αγκαλιάζει και θα παρέχει ασφάλεια και τη φροντίδα που αξίζει σε όλους τους Κύπριους πολίτες και όχι να νοιώθουν μόνοι και χαμένοι σε αυτή την πορεία .

16 Προκλήσεις Οι ασθενείς προτιμούν να αντιμετωπίζονται στο σπίτι
Διαδικαστικά του ταξιδιού και το κόστος διαμονής στο εξωτερικό Λιγότερη επιβάρυνση στην οικογένεια και στους φροντιστές Οικείο περιβάλλον και συνέχιση της ζωής Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο περίθαλψης μέσω του δικού μας εθνικού σχεδίου υγείας ώστε η διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη να λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά; .

17 Καταληκτικά Σχόλια Είναι η διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη η λύση σε όλα τα προβλήματα της υγείας στον τόπο μας; Ποια η δομή και οι απαραίτητες διαδικασίες; Πρέπει να προωθούμε τους ασθενείς και τις οικογένειες να αναζητήσουν περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν δεν χρειάζεται ή δεν θέλουν; Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο περίθαλψης μέσω του δικού μας εθνικού σχεδίου υγείας; Επαγγελματική κινητικότητα των ιατρών Τηλεϊατρική και συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων; .

18 Επίκεντρο ο Άνθρωπος ασθενής, ο Ευρωπαίος πολίτης.
Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "…με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google