Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7 SILA TRENJA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7 SILA TRENJA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7 SILA TRENJA

2 Trenje je sila koja se opire gibanju tijela po nekoj površini.
Oznaka za silu trenja je: Suprotnog je usmjerenja (orijentacije) od orijentacije sile vučenja i orijentacije gibanja tijela.

3 Sila trenja mirovanja jednaka je sili kojom vučemo tijelo trenutak prije nego se pokrene Sila trenja klizanja djeluje na tijelo i podlogu tijekom gibanja tijela po podlozi.

4 Kada se tijelo giba jednoliko (stalnom brzinom) sila trenja klizanja ima isti iznos kao i sila koja vuče tijelo, a suprotno je usmjerena. Trenje je pri kotrljanju manje nego pri klizanju.

5 Zašto se poskliznemo hodajući po zaleđenom podu?
Zašto se knjiga zaustavi ako ju gurnemo po stolu? Što bi se dogodilo da smo knjigu gurnuli po ledu? GURNEMO LI KNJIGU PO RAVNOJ POVRŠINI ONA ĆE SE NAKON NEKOG VREMENA ZAUSTAVITI – UZROK JE SILA TRENJA!

6 Sila trenja ovisi o kvaliteti dodirnih ploha.
POKUS Ovisi li sila trenja o hrapavosti dodirnih površina Sila trenja ovisi o kvaliteti dodirnih ploha. Brusni papir Sve je veća što su dodirne plohe hrapavije Zato je na ledu vrlo mala 

7 Sila trenja ne ovisi o ploštini dodirnih ploha.
POKUS Ovisi li sila trenja o ploštini dodirnih površina Sila trenja ne ovisi o ploštini dodirnih ploha.

8 Sila trenja razmjerna je težini tijela (sili koja pritišće podlogu)
POKUS Ovisnost sile trenja o težini tijela Sila trenja razmjerna je težini tijela (sili koja pritišće podlogu)

9 Faktor trenja μ ( čitamo: mi)
KAKO JU RAČUNAMO Sila trenja jednaka je umnošku faktora trenja između tijela i podloge i pritisne sile tijela PRITISNA SILA FAKTOR TRENJA Faktor trenja μ ( čitamo: mi) je omjer između sile trenja i pritisne sile (postotak težine) ovisi o vrsti materijala dodirnih ploha

10 Jedan zadatak  Rješenje:
1. Kolika je sila trenja između sanduka težine 300 N i poda? Faktor trenja između sanduka i poda iznosi 0,1. Rješenje: G = 300 N μ = 0,1 Ftr = μ · FP Ftr = μ · G Ftr = 30 N

11 SILA TRENJA ŠTETNA KORISNA
Pokretačka sila pri hodanju ili vrtnji kotača Paljenje šibica

12 2. Goran ravnomjerno vuče sanjke mase 20 kg po ravnom snježnom putu
2. Goran ravnomjerno vuče sanjke mase 20 kg po ravnom snježnom putu. Koliki je faktor trenja između sanjki i snijega ako ih Goran vuče silom od 6 N?

13 Domaći Uradak Kolika je sila trenja između drvene kutije mase 3,2 kg i zaleđenog poda? (faktor trenja μ drvo i led  UDŽ. str. 36.) Kolika je težina (i masa) auta ako je za vožnju potrebna sila od 15 N. ( μ guma i asfalt  UDŽ. str. 36. )

14


Κατέβασμα ppt "7 SILA TRENJA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google