Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DELO A – delo [ J ] A = F · s F – sila [ N ] s – pot [ m ] J = N · m

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DELO A – delo [ J ] A = F · s F – sila [ N ] s – pot [ m ] J = N · m"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DELO A – delo [ J ] A = F · s F – sila [ N ] s – pot [ m ] J = N · m
Kadar neko telo deluje na drugo telo z neko silo in ga pri tem premakne, pravimo, da je opravilo delo. Delo je produkt sile in poti, pri tem imata sila in pot enako smer.

2 Poskus: Izračunajmo delo, ki je potrebno da voziček prepeljemo 1,5m daleč. Naredimo tri meritve.
S (m) F (N) A (J) Ugotovitev:

3 Primer: Koliko dela opravi konj,ko s silo 1500N vleče voz v tri kilometre oddaljen kraj?
Primer: Koliko dela opravi gondola, ko dvigne 10 ljudi s povprečno maso 50kg z višine 400m nm na 1400m nm?

4 Primer: Kako visoko smo dvignili zaboj z maso 50kg, če smo opravili za 1500 J dela?

5 Sila in pot nista enako usmerjeni
Poskus: Vleči voziček pod različnimi koti in izmeri sile. Izračunaj delo, ki ga opraviš. Sile razstavi na dve komponenti. Katera komponenta pripomore k delu? α (°) 20 50 80 s (m) F (N) Fv (N) A (J) Ugotovitev: Pravilo : Kadar sila in pot nista enako usmerjeni, razstavimo silo na dve komponenti: pravokotno na smer gibanja in vzporedno s potjo. K delu prispeva samo komponenta vzporedna s potjo.

6 Primer: Janez potiska klado po ledu, na poti dolgi 5m
Primer: Janez potiska klado po ledu, na poti dolgi 5m. Koliko dela pri tem opravi, če jo potiska s silo 2N pod kotom 450. Silo trenja zanemarimo. 450 5m

7 MOČ A = P · t P – moč [ W ] A – delo [ J ] t – čas [ s ]
Moč nam pove, koliko dela odda telo na časovno enoto.

8 Primer: s kolikšno močjo dvigaš svojo torbo s tal na mizo
Primer: s kolikšno močjo dvigaš svojo torbo s tal na mizo. Potrebne pripomočke in podatke poišči sam. Primer: kolikšno moč ima kolesar, ko s silo 20N poganja kolo s hitrostjo 10m/s?


Κατέβασμα ppt "DELO A – delo [ J ] A = F · s F – sila [ N ] s – pot [ m ] J = N · m"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google