Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unutarnja energija i toplina

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unutarnja energija i toplina"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unutarnja energija i toplina
Koliko topline Unutarnja energija i toplina

2 Ako želiš zagrijati četiri litre vode do ključanja, treba li ih na štednjaku zagrijavati dulje nego što bi zagrijavao dvije litre vode?

3 Ovisnost topline o masi tijela
Veća količina čaja dat će više topline. Količina topline je proporcionalna masi tijela.

4 Ovisnost topline o promjeni temperature tijela
Što je veća razlika između temperature čaja i našeg tijela, čaj će nam dati više topline. Toplina je proporcionalna razlici temperatura dvaju tijela.

5 Specifični toplinski kapacitet
Specifični toplinski kapacitet za neku tvar je energija koja je potrebna da se jedan kilogram te tvari zagrije za jedan stupanj. Znak za specifični toplinski kapacitet - c Mjerna jedinica - J/(kgK)

6 Specifični toplinski kapaciteti nekih tvari
VRSTA TVARI J/(kgK) Voda 4 200 Alkohol 2 400 Led 2 100 Ulje 2 000 Zrak 1 000 Aluminij 900 Željezo 480 Olovo 130

7 Energija potrebna da se 1 kg vode
Izraz za količinu topline Energija potrebna da se 1 kg vode zagrije za 1K iznosi J.

8 Koliko je topline potrebno da se voda mase 2 kg zagrije od ledišta do vrelišta.
Specifični toplinski kapacitet vode je J/(kgK). Rješenje: t1 = 0 ºC; t2 = 100 ºC Δt = t2 – t1= 100 ºC – 0 ºC = 100 ºC Q= m·c·Δt Q = 2 kg ·4 200 J/(kgK) ·100 K Q = J

9 O čemu ovisi toplina koju tijelo primi?
Što je specifični toplinski kapacitet? Koja je mjerna jedinica za specifični toplinski kapacitet? Na koji način voda gasi vatru? Zašto se more hladi sporije od kopna? Raspitaj se čemu služi termofor. Izračunaj količinu topline potrebnu da se željeznoj kocki mase 3 kg temperatura poveća za 10 ºC.


Κατέβασμα ppt "Unutarnja energija i toplina"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google