Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

VISKOZNOST Tangencijalne sile koje deluju između slojeva tečnosti pri kretanju zovu se viskozne sile ili sile unutrašnjeg trenja.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "VISKOZNOST Tangencijalne sile koje deluju između slojeva tečnosti pri kretanju zovu se viskozne sile ili sile unutrašnjeg trenja."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 VISKOZNOST Tangencijalne sile koje deluju između slojeva tečnosti pri kretanju zovu se viskozne sile ili sile unutrašnjeg trenja.

2 NJUTNOV ZAKON VISKOZNOSTI
Intezitet sile viskoznosti linearno je srazmeran veličini dodirne površine slojeva i graidijentu brzine u pravcu normale na pravac kretanja. F= ηS Δv/Δx Velicina Δv/Δx zove se gradijent viskoznosti.

3 KOEFCIJENT VISKOZNOSTI
Koefcijent viskoznosti brojno je jednak sili viskoznosti koja deluje na jedinicnu povrsinu između dva susedna sloja tečnosti pri jediničnoj vrednosti gradijenta brzine. Jedinica za koefcijent viskoznosti je 1Pa·s

4 TABELA KOEFCIJENTA VISKOZNOSTI
η(mPa·S) voda (20°c) 1 motrono ulje (30°) 200 voda (80°c) 0,36 krv (37°c) 4 glicerin (20°c) 1500 vazduh (20°) 0,018

5 STOKSOV ZAKON Pri malim brzinama kretanja sfernog tela poluprecnika r kroz tečnost koefcijenta viskoznosti η, intezitet sile otpora određen je Stoksovim zakonom. F=6pηrv


Κατέβασμα ppt "VISKOZNOST Tangencijalne sile koje deluju između slojeva tečnosti pri kretanju zovu se viskozne sile ili sile unutrašnjeg trenja."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google