Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκήσεις στην Πρότυπη κοστολόγηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκήσεις στην Πρότυπη κοστολόγηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκήσεις στην Πρότυπη κοστολόγηση
Λογιστικη κοστουσ ιι Ασκήσεις στην Πρότυπη κοστολόγηση

2 Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΛΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. παράγει μόνο ένα προϊόν για την κοστολόγηση του οποίου εφαρμόζει την τεχνική του πρότυπου κόστους. Για μια συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο η επιχείρηση έχει τα ακόλουθα δεδομένα κόστους απόδοσης:

3 Άσκηση 1 Αγορές πρώτων υλών 270.000 μονάδες
Πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας ώρες Πραγματικό κόστος ανά ώρα άμεσης εργασίας 5,10 ευρώ/ώρα Πρότυπο κόστος ανά ώρα άμεσης εργασίας 5,02 ευρώ/ώρα Παραχθείσες μονάδες ετοίμων προϊόντων μονάδες Πρότυπες ώρες άμεσης εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 2.5 ώρες Πρότυπη ποσότητα πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος 4 μονάδες Πρότυπο ανά μονάδα κόστος πρώτων υλών 2,20 ευρώ Πραγματικό ανά μονάδα κόστος πρώτων υλών 2,18 ευρώ Πρώτες ύλες χρησιμοποιηθείσες στην παραγωγή

4 Άσκηση 1 Ζητείται: Α) ο υπολογισμός όλων των αποκλίσεων των σχετικών με τις πρώτες ύλες. Β) ο υπολογισμός όλων των αποκλίσεων των σχετικών με τα άμεσα εργατικά. Β) ο υπολογισμός του πρότυπου άμεσου κόστους παραγωγής ανά μονάδα ετοίμου προϊόντος.

5 Λύση 1α α) Απόκλιση Τιμής Πρώτων Υλών =
α) Απόκλιση Τιμής Πρώτων Υλών = (πρότυπη τιμή-πραγματική τιμή)Χ πραγματική ποσότητα (2,20 – 2,18) x = € (Ε) Απόκλιση Ποσότητας = πρότυπη τιμή Χ (πρότυπη ποσότητα –πραγματική ποσότητα) 2,20Χ( * ) = € (Δ) * 4 x =

6 Λύση 1β Β) Απόκλιση Απόδοσης Άμεσης Εργασίας = Πρότυπο Ωρομίσθιο Χ (Πρότυπες επιτρεπόμενες Ώρες – Πραγματικές Ώρες) 5,02 Χ ( * ) =€ (Ε) Απόκλιση Ωρομισθίου Άμεσης Εργασίας = (Πρότυπο Ωρομίσθιο – Πραγματικό Ωρομίσθιο) Χ Πραγματικές ώρες (5,02 – 5,10) x = (Δ) * 2,5 x =

7 Λύση 1γ γ) Πρώτες Ύλες 4 x 2, ,80 Άμεση Εργασία € 5,02/ΩΑΕ x 2, ,55 € 21,35/μονάδα

8 Άσκηση 2 Η Weather Balloons, κατασκευάζει επαναχρησιμοποιήσιμα μετεωρολογικά μπαλόνια. Εξαιτίας μιας πρόσφατης ύφεσης, η Διοίκηση ζήτησε τον επανυπολογισμό του πρότυπου κόστους. Τα πρότυπα τιμής αγοράς των νέων πρώτων υλών είναι 600,00 ευρώ ανά σύνολο ηλεκτρονικών στοιχείων και 13 ευρώ ανά τ.μ. καραβόπανου. Τα πρότυπα ποσότητας των πρώτων υλών περιλαμβάνουν ένα σύνολο ηλεκτρονικών στοιχείων και 100 τ.μ. καραβόπανου για κάθε μπαλόνι. Τα πρότυπα χρόνου άμεσης εργασίας είναι 26 ευρώ ανά μπαλόνι για το τμήμα ηλεκτρονικών και 21 ευρώ ανά μπαλόνι για το τμήμα συναρμολόγησης. Τα πρότυπα ωρομισθίου άμεσης εργασίας είναι 20 ευρώ ανά ώρα για το τμήμα ηλεκτρονικών και 15 ευρώ ανά ώρα για το τμήμα συναρμολόγησης. Οι πρότυποι συντελεστές καταλογισμού ΓΒΕ είναι 18 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας για τα μεταβλητά και 10 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας για τα σταθερά ΓΒΕ. Να υπολογίσετε το συνολικό πρότυπο κόστος μονάδας του μετεωρολογικού μπαλονιού.

9 Λύση 2 Πρότυπο κόστος άμεσων υλικών= Πρότυπη τιμή άμεσων υλικών Χ Πρότυπη ποσότητα άμεσων υλικών= (600 ευρώ Χ 1) + (13 ευρώ Χ 100 τ.μ.) = = 1900 ευρώ Πρότυπο κόστος άμεσης εργασίας= Πρότυπο ωρομίσθιο άμεσης εργασίας Χ Πρότυπος χρόνος άμεσης εργασίας= (26ώρες Χ 20 ευρώ) + (21 ώρες Χ 15 ευρώ) = = 835 Πρότυπο κόστος ΓΒΕ= Συντελεστής ΓΒΕ Χ Ώρες Άμεσης Εργασίας= Συντελεστής Σταθερών ΓΒΕ + Συντελεστής Μεταβλητών ΓΒΕ = = 28 ευρώ Ώρες άμεσης εργασίας = = 47 ώρες Άρα 28 Χ 47 = 1316 ευρώ

10 Λύση 2 Οπότε το συνολικό πρότυπο κόστος του μετεωρολογικού μπαλονιού ανέρχεται σε: 1900, , ,00 = 4051,00 ευρώ


Κατέβασμα ppt "Ασκήσεις στην Πρότυπη κοστολόγηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google