Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 1

2 Προσδιορισμός των Προϊόντων - Υπηρεσιών 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 2  Περιγραφή των Προϊόντων - Υπηρεσιών που θα διαθέτει η Επιχείρηση στην αγορά  Ανάλυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  Καινοτομία ή Βελτιωμένη λειτουργία ήδη υπαρχόντων ιδεών και δραστηριοτήτων

3 SWOT Ανάλυση 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 3  Ο επιχειρηματίας αναλύσει σύμφωνα με το μοντέλο SWOT τα παρακάτω σημεία :  Δυνατά σημεία (strengths)  Αδύνατα σημεία (weaknesses)  Ευκαιρίες (opportunities)  Απειλές (Threats)

4 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 4 ΤΙ ΕΊΝΑΙΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ικανοί επαγγελματίες και διοικητικά στελέχη Έλλειψη γραφειοκρατίας ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Δημιουργία τμήματος TRADE Μάρκετινγκ Ανεκμετάλλευτα πάγια στοιχεία ΚΑΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Έλλειψη αίσθηση κατεύθυνσης Περιορισμένες σχέσεις με τους προμηθευτές/όχι καλά δικτυωμένη Αυταρχικό Μάνατζεμεντ ΑΠΕΙΛΕΣ Η αίσθηση μείωσης δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη Προϊόν σε φάση κάμψης

5 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 5 Κεφ.4/Πίνακας 4.1α-Ζήτημα προς εξέταση για αξιολόγηση μιας επιχείρησης ΖΗΤΗΜΑΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ α. Οργανωτική δομή β. Στυλ διοίκησης και διαδικασία λήψης αποφάσεων γ. Βαθμός τυποποίησης διαδικασιών δ. Προγραμματισμός και συστήματα ελέγχου 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Στάση εργαζομένων β. Τεχνικές επιδεξιότητες γ. Διοικητικές ικανότητες των στελεχών δ. Εκπαίδευση

6 Διάγραμμα - ανάλυση Νεκρού Σημείου 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 6 1. Ποια ποσότητα προϊόντων είναι αναγκαία να παράγω ; 2. Σε ποια τιμή θα πρέπει να τα διαθέσω ; 3. Σε ποια χρονική στιγμή αναμένεται να καλύψω τα έξοδά μου ; ( Νεκρό σημείο, Break even point, Le Point mort)

7 Διάγραμμα - ανάλυση Νεκρού Σημείου 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 7  Το διάγραμμα Νεκρού Σημείου αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση των οικονομικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την λειτουργία μιας επιχείρησης  Η ανάλυση απαντά στα εξής ερωτήματα :

8 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 8 Κύκλος εργασιών-Κόστος Κύκλος Εργασιών Συνολικό Κόστος ΚΕΡΔΟΣ ΖΗΜΙΑ Ποσότητα (μονάδες) Α’ Β’ Γ’ Διάγραμμα νεκρού σημείου. Μεταβλητό Κόστος Σταθερό Κόστος ΠαΠβΠγ

9 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 9 ΖΗΤΗΜΑΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ α. Επίπεδο συμμετοχής στην δημιουργία προγραμμάτων Μάρκετινγκ β. Γνώση των αναγκών των καταναλωτών γ. Το εύρος και το βάθος των προσφερομένων σειρών προϊόντων δ. Ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών ε. Εικόνα στην αγορά ζ. Τμηματοποίηση αγοράς 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ α. Πόροι τεχνικής επιδεξιότητας β. Τεχνική εκπαίδευση / ανανέωση γ. Τεχνική έρευνα δ. Πληροφορίες για τα άλματα της Τεχνολογίας

10 9/21/2016Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 10 ΖΗΤΗΜΑΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Προσωπικοί πόροι, Δάνεια α. Οικονομική θέση της επιχείρησης β. Κέρδη ανά τμήμα της αγοράς γ. Βαθμός ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Βιωσιμότητα Νέας Επιχείρησης 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google