Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο μαθήματος στο μάθημα της Γλώσσας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο μαθήματος στο μάθημα της Γλώσσας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο μαθήματος στο μάθημα της Γλώσσας
Ελίζα Νικολάου Μαριάννα Χριστοδουλίδου

2 Στοιχεία μαθήματος Θέμα: «Ο κύριος με το καπέλο», Α΄ μέρος, ενότητα 2, τεύχος Α΄, σελ Διδασκαλία του γράμματος/φωνήματος Κκ Τάξη: Α΄ Αριθμός παιδιών: 22 Διάρκεια: 3Χ80΄

3 Προϋπάρχουσες γνώσεις
Τα παιδιά είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν και να προφέρουν τα γράμματα-φωνήματα Αα /a/, Οο /o/, Εε /e/, Ωω /o/, Ππ /p/, Ττ /t/, Σσς /s/, Ιι /ι/, Ηη /ι/, Υυ /ι/. Να γράφουν ορθά τα γράμματα Αα, Οο, Εε, Ππ, Ττ και Σσς. Να αναγνωρίζουν οπτικά και ακουστικά προτάσεις και λέξεις που ήδη γνωρίζουν. Να χειρίζονται το ποντίκι του Η/Υ.

4 Διδακτικοί στόχοι Τα παιδιά:
Να αναγνωρίζουν και να προφέρουν σωστά το φώνημα /k/. Να αναγνωρίζουν το γράμμα Κκ σε όλες τις μορφές γραφής του. Να λένε λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν το γράμμα Κκ. Να αναγνωρίζουν οπτικά το γράμμα Κκ σε γνωστές και καινούριες λέξεις και να το κυκλώνουν. Να εξασκηθούν στη γραφή του γράμματος Κκ σε οργανωμένο χώρο. Να διαβάζουν με ρέουσα ανάγνωση και ύφος το νέο κείμενο.

5 Να συνθέτουν με συλλαβές ή γράμματα τις γνωστές από το κείμενο λέξεις.
Να είναι σε θέση να συνθέτουν τις συλλαβές του Κκ με όλα τα φωνήεντα. Να προβούν σε δραστηριότητες σύνθεσης και ανάλυσης μιας λέξης, έτσι ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν και να εμπεδώσουν το καινούριο γράμμα – «πραγματική ανάγνωση» άγνωστης λέξης που αποτελείται από γνωστά γράμματα. Να απομονώνουν συλλαβές, και στη συνέχεια γράμματα και να συνθέτουν νέες λέξεις τις οποίες είναι σε θέση να διαβάζουν. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δίψηφα φωνήεντα αι και οι.

6 Να τοποθετούν μπερδεμένες λέξεις στη σωστή τους θέση μέσα σε μια πρόταση ή φράση την οποία είναι σε θέση να διαβάζουν. Να μετατρέπουν από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. Να αντιληφθούν, ως απαραίτητα και σημαντικά, το κεφαλαίο στην αρχή της πρότασης και την τελεία στο τέλος (σωστή δομή της πρότασης). Να αναφέρουν τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται κεφαλαίο γράμμα. Να τονίζουν σωστά τις λέξεις.

7 Να εμπλακούν στη διαδικασία της ορθογραφίας- από το κεφάλαιο «Ο κύριος με το καπέλο», η τελευταία άσκηση αποτελεί την ορθογραφία. Να παραγάγουν προφορικό λόγο (σε διαλογική μορφή). Να φτιάχνουν λέξεις με τη γραμματοθήκη οι οποίες περιέχουν τα γνωστά γράμματα. Να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ σε διάφορες δραστηριότητες. Να επεξεργάζονται νοηματικά το υπό εξέταση κείμενο μέσω των ασκήσεων κατανόησης που προτείνονται στο Βιβλίο Δασκάλου.

8 Μεθοδολογία διδασκαλίας
Η μέθοδος διδασκαλίας στηρίχτηκε: Στον κειμενοκεντρισμό: διδασκαλία φωνήματος μέσα από το κείμενο. Στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή μέσα από τις δραστηριότητες.

9 Μέσα-υλικά 1ο ογδοντάλεπτο: εικόνες αντικειμένων, αφίσα Κκ, κείμενο «Ο καμαρωτός κόκορας» – φύλλα εργασίας, γραμματοθήκη. 2ο ογδοντάλεπτο: εικόνες αντικειμένων, επίσκεψη στον κήπο του σχολείου, εικόνα σε μεγέθυνση από το ΒΜ, κείμενο του ΒΜ, ασκήσεις του ΒΜ και του ΤΕ, βιβλιαράκι «Πρώτης γραφής», χαρτονάκι με το γράμμα. 3ο ογδοντάλεπτο: καρτέλες λέξεων – γραμμάτων, υπολογιστής – Microsoft Word, τετράδιο «Μαθαίνω να γράφω».

10 1ο ογδοντάλεπτο Αφόρμηση:
Έρχεται στην τάξη μας ένας κόκορας – συζήτηση-περιγραφή του κόκορα , που συναντούμε ένα κόκορα - καταλήγουμε ότι είναι ένας «καμαρωτός κόκορας». Γράφεται στον πίνακα ο χαρακτηρισμός «καμαρωτός κόκορας» και τίθεται το ερώτημα τι παρατηρούν (και οι δύο λέξεις αρχίζουν από το γράμμα κ).

11 Δραστηριότητες: Τα παιδιά αναφέρουν λέξεις οι οποίες περιέχουν το γράμμα – φώνημα που εξετάζουμε από το περιβάλλον της τάξης. Υποδεικνύεται η σωστή κίνηση για τη γραφή του γράμματος Κκ. Τονίζουμε ότι το γράμμα Κκ γράφεται πάνω από τη γραμμή.

12 Δίνεται στα παιδιά το φύλλο εργασίας με το κείμενο «Ο καμαρωτός κόκορας» και παράλληλα γράφεται στον πίνακα. Ακολουθεί επεξεργασία κειμένου. Ομαδοποίηση λέξεων (με βάση κάποιες συλλαβές). Ζητείται από τα παιδιά να χρωματίσουν το Κκ (διαφορετικό χρώμα το κεφαλαίο από το μικρό) – που χρησιμοποιείται το κεφαλαίο γράμμα (αρχηγός της πρότασης – ονόματα). Να βάλουν σε κύκλο συγκεκριμένες συλλαβές (π.χ. κα). Τα παιδιά αριθμούν τις προτάσεις του κειμένου (κάθε πρόταση ξεκινά με κεφαλαίο και τελειώνει σε τελεία).

13 Εντοπισμός ομοιοτήτων – διαφορών σε λέξεις του κειμένου (π. χ
Εντοπισμός ομοιοτήτων – διαφορών σε λέξεις του κειμένου (π.χ. κόκορας – κότα, κότα – Τότα, Τότα – Κική – γιατί γράφονται με κεφαλαίο) Ανάγνωση κειμένου πρόταση – πρόταση και στη συνέχεια στην ολότητά του στην ολομέλεια της τάξης. Η ανάγνωση γίνεται σε ομάδες με ύφος - έμφαση στα σημεία στίξης (τελεία, κόμμα). Χορική και ατομική ανάγνωση.

14 Αλλαγή προτάσεων με αντικατάσταση / προσθήκη κάποιων λέξεων.
Σκόπιμα λάθη (ξεκινώ με μικρό / δε βάζω τελεία) κατά τις αλλαγές του κειμένου. Νοηματική διερεύνηση του κειμένου. Ασκήσεις κατανόησης του κειμένου: Θέτουμε ερωτήματα- εντοπισμός της πρότασης στην οποία βρίσκεται η απάντησή μας Χρονική σειρά γεγονότων Χρήση ολοκληρωμένων προτάσεων στις απαντήσεις

15 Μελέτη συλλαβών με χρήση των ονομάτων των παιδιών της τάξης (π. χ
Μελέτη συλλαβών με χρήση των ονομάτων των παιδιών της τάξης (π.χ. Κωνσταντίνος – Κω, Κυριάκος – Κυ, Κοσμάς – Κο). Κτυπούμε παλαμάκια για να διακρίνουμε πόσες συλλαβές έχουν λέξεις που περιλαμβάνουν το υπό εξέταση γράμμα και σε ποια συλλαβή ακούμε το /k/ (π.χ. κα-ρό-το έχει 3 συλλαβές, στην 1η «ακούμε» τη φωνούλα κα).

16 Εκμάθηση των συλλαβών (συνδυασμός συμφώνου που εξετάζουμε με όλα τα φωνήεντα).
Παρουσιάζεται μία αφίσα με εικόνες και από κάτω τις λέξεις που ξεκινούν από το Κκ (συνήθως) και το οποίο ακολουθείται από φωνήεν με στόχο την εξάσκηση στη σύνθεση συλλαβών του Κκ με όλα τα φωνήεντα.

17 Συμπλήρωση της άσκησης στη σελ
Συμπλήρωση της άσκησης στη σελ.1 του φύλλου εργασίας (εντοπισμός της λέξης που λείπει) και των ασκήσεων της σελ.3 (συμπλήρωση της φωνούλας που λείπει και του γράμματος Κκ-ανάγνωση των λέξεων). Άσκηση αξιολόγησης

18 κάτι Παιχνίδια με τη γραμματοθήκη: κ α κ α τ ι
Δείχνουν το γράμμα που τους ζητείται (διάκριση κεφαλαίου-μικρού). Φτιάχνουν συλλαβές. Γράφουν μικρές λέξεις τύπου ΣΦΣΦ (π.χ. κάτι). κ α κ α τ ι κάτι

19 2ο ογδοντάλεπτο Αφόρμηση:
Επίσκεψη στον κήπο του σχολείου. Συζήτηση για το τι βλέπουμε. Επιστροφή στην τάξη, τοποθέτηση στον πίνακα σε μεγέθυνση η εικόνα από το ΒΜ. Επεξεργασία εικόνας- ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου

20 Δραστηριότητες: Επισήμανση για το γράμμα που εμφανίζεται συχνότερα και εντοπισμός του στο κείμενο με χρώμα. Διάκριση – χρωμάτισμα συγκεκριμένων συλλαβών. Γραφή κειμένου στον πίνακα και επισήμανση της παύλας ως σημείο στίξης και πότε χρησιμοποιείται (όταν μιλά κάποιος). Ανάγνωση κειμένου στην ολομέλεια της τάξης και επεξεργασία του κειμένου με ερωτήσεις κατανόησης.

21 Ανάγνωση κειμένου σε ομάδες με ύφος, με έμφαση στα σημεία στίξης (παύλα, θαυμαστικό, τελεία, ερωτηματικό – πότε χρησιμοποιείται το καθένα). Ανάγνωση κειμένου με διαφορετικό ύφος κάθε φορά- προσπάθεια απόδοσης των συναισθημάτων των παιδιών: «Διαβάζω το κείμενο με απορία, λυπημένα, χαρούμενα» Το ψαράκι «τρώει» κάποιες από τις λέξεις και τα παιδιά καλούνται να βρουν ποιες. Δραματοποίηση του κειμένου από μερικά παιδιά της τάξης. Συμπλήρωση άσκησης σελ.33 ΒΜ Ανάγνωση και σχολιασμός δευτερεύοντος κειμένου του ΒΜ. (εντοπισμός ομοιοτήτων π.χ. καρότα – κότα).

22 Συμπλήρωση ασκήσεων στο ΤΕ
Ανάλυση και σύνθεση της λέξης «καπέλα» ολικά και αναλυτικοσυνθετικά. Επίλυση ασκήσεων 3-4 με την καθοδήγηση της/του εκπαιδευτικού. Υπενθύμιση ορθής κίνησης γραφής του Κκ – άσκηση 1. Ορθή γραφή του Κκ στο βιβλιαράκι «Πρώτης Γραφής». Γραφή λέξεων σε ένα χαρτόνι που ξεκινούν ή περιέχουν το Κκ από τα παιδιά της τάξης. Ασκήσεις μετατροπής από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

23

24 3ο ογδοντάλεπτο Εμπέδωση του γράμματος Κκ. Δραστηριότητες:
Η μάγισσα Μίου-Μίου (τα παιδιά τη γνωρίζουν) μπέρδεψε τις λέξεις μέσα στο καζάνι της. Τα παιδιά καλούνται να βάλουν τις λέξεις στη σωστή σειρά για να φτιάξουν μια σωστή πρόταση.

25

26 Ο παλιάτσος μπέρδεψε τα γράμματα μέσα στις μπάλες του
Ο παλιάτσος μπέρδεψε τα γράμματα μέσα στις μπάλες του. Τα παιδιά καλούνται να βάλουν τα γράμματα στη σωστή σειρά για να φτιάξουν μία λέξη (από τις γνωστές). Αναγραμματισμός. Τονισμός των λέξεων.

27

28 Δραστηριότητες στον Η/Υ:
Να διαβάσουν μία λέξη και να τη σύρουν στο κουτάκι κάτω από τη σωστή εικόνα. Να γράψουν μία λέξη. Να συμπληρώσουν τη φωνούλα που λείπει από τις λέξεις που τους δίνονται. Να βρουν τις λέξεις που κρύβονται στο κρυπτόλεξο και να τις «χρωματίσουν». Να «κοκκινίσουν» τα γράμματα - συλλαβές που τους ζητούνται. Να μετατρέψουν από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό. Ορθή γραφή του γράμματος Κκ στο τετράδιο «Μαθαίνω να γράφω». Παιχνίδι «Κρεμάλα».

29 Αξιολόγηση Συντρέχουσα
Από την αναγνώριση του γράμματος (οπτικά) /φωνήματος (ακουστικά), ορθή προφορά και γραφή του, συλλαβισμός και ανάγνωση. Φύλλα εργασίας. Δραστηριότητες στον Η/Υ.

30 Παρατηρήσεις – προβλήματα - κριτική
Το μάθημα κύλησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα παιδιά έδειξαν να απολαμβάνουν το μάθημα – ποικιλία και πρωτοτυπία δραστηριοτήτων.

31 Αφόρμηση Ο καμαρωτός κόκορας Γραμματοήρωες, Από τη σειρά βιβλίων
«ΑΣΤΕΡΙΑΣ» της Ευαγγελίας Γεωργαντζή Ο καμαρωτός κόκορας

32 Λέξεις που αρχίζουν από ή έχουν μέσα Κκ

33 Ονόματα παιδιών της τάξης
Κ Κοσμάς Κυριάκος Κωνσταντίνα Κωνσταντίνος

34 Το ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ των ονομάτων είναι πάντα
Προσέχω! Το ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ των ονομάτων είναι πάντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ υ ρ ι ά κ ο ς

35 Το ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ των ονομάτων είναι πάντα
Προσέχω! Το ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ των ονομάτων είναι πάντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ο σ μ ά ς

36 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α

37 Κυριάκος Κωνσταντίνος

38 Συλλαβές μέσα από λέξεις
πέ λο κα καπέλο ρπού ζι κα καρπούζι Συλλαβές μέσα από λέξεις

39 ρό το κα κ α + καρότο ρά βι κα κα καράβι γκου ρό κα καγκουρό

40 κό τα κ ο + κότα κο κό ρας κο κόκορας

41 πος κ ι + κι κ η + κη κ υ + κυ θά ρα κι κιθάρα κή κήπος δώ νι κυ
κυδώνι

42 Ο καμαρωτός κόκορας στας Κώστας Κώ

43 πη λά της κωπηλάτης κω κ ω + κω

44 Κινήσεις-Κκ 2 2 3 1 3 1

45 Ο καμαρωτός κόκορας Επεξεργασία κειμένου Να ένας κόκορας.
Ο καμαρωτός κόκορας Να ένας κόκορας. Ένας καμαρωτός κόκορας. Ο κόκορας έχει ένα καπέλο και ένα πακέτο. Να και η Τότα, η καμαρωτή κότα. Τα παιδιά είναι στον κήπο με τον κόκορα και την κότα. Η Κική αγαπά τον καμαρωτό κόκορα. 1 2 3 4 5 6 Επεξεργασία κειμένου

46 Ομαδοποίηση λέξεων κα καμαρωτός καμαρωτή καπέλο κόκορας κότα κο

47 κε πακέτο κη κήπος Κική Κι

48 Ομαδοποίηση- σύγκριση λέξεων κ ό κ ο ρ α ς κ ό τ α κ ό τ α Τ ό τ α

49 Ερωτήσεις επεξεργασίας εικόνας
Ποια πρόσωπα βλέπουμε στην εικόνα; Έχουμε ξανασυναντήσει τα πρόσωπα αυτά; Πού; Τι κάνει ο καθένας; Ποια ζώα βλέπουμε στην εικόνα; Δώστε τα ονόματά τους. Ποια αντικείμενα βλέπουμε στην εικόνα; Δώστε τα ονόματά τους.

50 κόκορας σκάλα γάτα Ορφέας κύριος Μαρίνα Άρης

51 Ερωτήσεις επεξεργασίας εικόνας
Ποιος είναι; Ένας κύριος. Τι φοράει; Φοράει ένα καπέλο και ένα σακάκι. Τι χρώμα είναι το σακάκι; Το σακάκι είναι κόκκινο. Τι κρατάει; Κρατάει μια κότα. Πού είναι η κότα; Η κότα είναι μέσα στο σάκο. Τι άλλο έχει ο κύριος; Ο κύριος έχει ένα πακέτο.

52 κύριος καπέλο σακάκι κότα πακέτο σάκος

53 Ο κύριος με το καπέλο Ένας κύριος στον κήπο ! Κοίτα τι φοράει!
Ένα καπέλο και ένα κόκκινο σακάκι . Έχει ένα σάκο και ένα πακέτο. Τι να έχει ο σάκος; Α! Έχει μια κότα!

54 Ομαδοποίηση λέξεων o + ι ακούγεται /i/ /ka/ /ki/
καπέλο σακάκι Κύριος Κήπο Κοίτα κόκκινο /ki/

55 κότα σάκος κόκκινο /kο/ α + ι ακούγεται /e/ /ke/ πακέτο και

56 κερί κεριά Ενικός- πληθυντικός

57 καρότο καρότα

58 καρπούζ ι καρπούζ ια

59

60


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο μαθήματος στο μάθημα της Γλώσσας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google