Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργικές δραστηριότητες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργικές δραστηριότητες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργικές δραστηριότητες
στην Α΄ τάξη

2 Άξονας του γράμματος Ο/Η εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν κατάλογο με λέξεις που περιέχουν ή αρχίζουν με το υπό επεξεργασία γράμμα και δημιουργεί τον «άξονα του γράμματος».

3 Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό
Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό Τα παιδιά εντοπίζουν το υπό επεξεργασία γράμμα σε έντυπο υλικό, ενώ καταγράφουν τις λέξεις που βρίσκουν. Έτσι εξοικειώνονται και με διαφορετικές μορφές του γράμματος…

4 Σχηματισμός λέξεων με συλλαβές
Τα παιδιά ενώνουν συλλαβές και σχηματίζουν λέξεις. Μπορεί να παιχτεί σε διάφορες παραλλαγές, π.χ. σε ζευγάρια: το ένα παιδί βάζει την πρώτη συλλαβή και το άλλο παιδί συμπληρώνει τη λέξη ή το ένα παιδί δείχνει την εικόνα και το άλλο παιδί σχηματίζει τη λέξη.

5 Παιχνίδι σακουλάκια – γράμματα
Παιχνίδι σακουλάκια – γράμματα Ο/Η εκπαιδευτικός ρίχνει σε κάθε παιδί ένα διαφορετικό σακουλάκι-γράμμα καλώντας το κάθε παιδί να πει μια λέξη που να ξεκινά από το συγκεκριμένο γράμμα και να έχει σχέση με το μάθημα (μπορεί να παιχτεί με διάφορες παραλλαγές, π.χ. ο/η εκπαιδευτικός ρίχνει διαδοχικά το ίδιο σακουλάκι-γράμμα σε όλα τα παιδιά και πρέπει να πουν από μια διαφορετική λέξη με το γράμμα της ημέρας).

6 Σύνθεση πρότασης Τα παιδιά σχηματίζουν πρόταση βάζοντας τις μπερδεμένες λέξεις στη σειρά.

7 Δραστηριότητα ορθογραφίας
Τα παιδιά τρέχουν γύρω από το στεφάνι με τη συνοδεία μουσικής. Μόλις η μουσική σταματήσει σταματούν κι αυτά μπροστά από μια λέξη την οποία στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν ή να αναγνωρίσουν με διάφορους τρόπους, π.χ. Ποια παιδιά στέκονται μπροστά από μια λέξη που δείχνει πουλί, φαγητό, παιχνίδι κλπ.

8 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη λέξη της ορθογραφίας και τη συμπληρώνουν βάζοντας στη σειρά τα γράμματα.

9 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Τα παιδιά κόβουν και κολλούν την κατάλληλη εικόνα δίπλα από την κατάλληλη λέξη.

10 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Μέσα από το κρυπτόλεξο τα παιδιά ανακαλύπτουν το βασικό λεξιλόγιο του μαθήματος.

11 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Τα παιδιά ακούνε από τον/την εκπαιδευτικό διάφορες λέξεις και όποτε ακούσουν κάποια λέξη που περιέχει η κάρτα τους την καλύπτουν. (Παραλλαγή: Η κάρτα περιλαμβάνει εικόνες αντί λέξεις. Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα λέξεις διαδοχικά και τα παιδιά καλύπτουν την εικόνα της λέξης που εντοπίζουν στην κάρτα τους.)

12 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Ο ατομικός τροχός χρησιμοποιείται για έλεγχο και αναγνώριση του βασικού λεξιλογίου ενός κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή που ένα παιδί εργάζεται στον πίνακα, π.χ. ένα παιδί αναγνωρίζει/εντοπίζει μια λέξη στον πίνακα τότε και τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν το ίδιο στον τροχό τους.

13 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Ένα παιδί υποδύεται τον ταχυδρόμο και μοιράζει γράμματα σε όλη την τάξη (ένα φάκελο σε κάθε θρανίο). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν δύο καρτέλες (μία για κάθε παιδί) με μία λέξη στην καθεμιά. Κάθε ζευγάρι διαβάζει τις λέξεις του. Όποιοι διπλανοί έχουν τις ίδιες λέξεις κερδίζουν. Μπορεί να παιχτεί με διάφορες παραλλαγές.

14 Ευρετήριο ορθογραφίας
Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους ευρετήριο ορθογραφίας με το βασικό λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου ή άλλες σημαντικές λέξεις.

15 Σύνθεση λέξεων… Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και σχηματίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου με τη γραμματοθήκη τους. Γίνεται έλεγχος των λέξεων που φτιάχνουν από τις καρτέλες.

16 Το βιβλιαράκι του γράμματος…
Τα παιδιά φτιάχνουν το βιβλιαράκι του γράμματος. Κάθε παιδί εικονογραφεί και γράφει μια λέξη που αρχίζει από το υπό επεξεργασία γράμμα.

17 Το αλφάβητό μου Τα παιδιά εμπεδώνουν το υπό επεξεργασία γράμμα με δραστηριότητες που κάνουν στο βιβλιαράκι «Το αλφάβητό μου» ή «Το λεξικό μου» π.χ. γράφουν το γράμμα, κολλούν και καταγράφουν λέξεις που αρχίζουν ή το περιέχουν κ.ά.. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν το δεύτερο ογδοντάλεπτο.

18 Το βιβλίο του «έχει»… Τα παιδιά φτιάχνουν το βιβλίο του έχει συνθέτοντας μικρές απλές προτάσεις.


Κατέβασμα ppt "Δημιουργικές δραστηριότητες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google