Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικές Μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικές Μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικές Μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Με ποιόν τρόπο θα διδάξω ;

2 Διδακτικές μέθοδοι Διδακτική μέθοδος: ένα οργανωμένο σύστημα ενεργειών και επιμέρους τεχνικών που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός κατά τη μαθησιακή διαδικασία προκειμένου να επιτύχει την επίτευξη των διδακτικών στόχων

3 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η μέθοδος είναι έννοια ευρύτερη της τεχνικής είναι το σύνολο των ενεργειών και αρχών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό μιας μαθησιακής διαδικασίας

4 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Παραδείγματα μεθόδων: Επεξεργασία Εννοιών, Διερευνητική Μέθοδος, Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος, Βιωματική Μέθοδος

5 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η τεχνική είναι ένα επιμέρους παιδαγωγικό «εργαλείο», είναι το μέσο με το οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος Συνήθως μια μέθοδος εφαρμόζεται με τη χρήση διάφορων τεχνικών

6 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Διάλεξη, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, επίδειξη, καταιγισμός ιδεών, προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης,

7 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
1) Εισήγηση: Η συνεχής και χωρίς διακοπές προφορική παρουσίαση γνώσεων και πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό

8 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
2) Συζήτηση: Ανταλλαγή απόψεων και επεξεργασία ενός ζητήματος σε βάθος στην ολομέλεια ή σε ομάδες. Συχνά εφαρμόζεται εμβόλιμα σε άλλες τεχνικές. Ιδιαίτερα σημαντική στο στάδιο της προετοιμασίας

9 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
3) Ομάδες εργασίας: Εφαρμόζεται συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές. 3-5 μέλη, μεικτή σύνθεση, σαφείς οδηγίες, παρακολούθηση των ομάδων, παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια

10 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
4) Επίδειξη: Παρουσίαση μιας διαδικασίας ή ενός φαινομένου με χρησιμοποίηση πραγματικών μέσων. Ο καθηγητής εκτελεί, οι μαθητές παρατηρούν. Στη συνέχεια οι μαθητές επαναλαμβάνουν την πράξη με την καθοδήγηση του καθηγητή.

11 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
5) Καταιγισμός ιδεών: Οι μαθητές παρακινούνται να προτείνουν αυθόρμητα διάφορες ιδέες σε μία ερώτηση που τίθεται. Οι ιδέες σημειώνονται στον πίνακα και στη συνέχεια , μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις, σχολιάζονται από την ομάδα και γίνεται σύνθεση των απόψεων.

12 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
6) Παιχνίδι ρόλων (role playing): Με την παιδαγωγική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές υποδύονται ρόλους και εκτελούν δραστηριότητες συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος

13 Διδακτικές μέθοδοι 7) Μελέτη περίπτωσης (case study):
Ανάλυση σε βάθος και διερεύνηση λύσης σε ένα πραγματικό ή υποθετικό πρόβλημα – ενδελεχής μελέτη-ανάλυση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Συχνά γίνεται σε ομάδες εργασίας.

14 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των διδακτικών μεθόδων 

15 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας

16 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Το γνωστικό υπόβαθρο και το μαθησιακό επίπεδο της τάξης

17 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Το μέγεθος της τάξης (χωροταξική διαρρύθμιση και αριθμός μαθητών)

18 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή

19 Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Το γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο του διδάσκοντος Albert Einstein Maria Montessori

20 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Δεν υπάρχει εκ των προτέρων «καλύτερη» και «χειρότερη» μέθοδος ή καλύτερη και χειρότερη τεχνική Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου και κάθε τεχνικής λαμβάνονται υπόψη και συνδυάζονται σε κάθε περίσταση με τους διδακτικούς στόχους και το εκάστοτε σχέδιο μαθήματος

21 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η ακολουθούμενη μεθοδολογία από έναν εκπαιδευτικό επηρεάζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό: την επίτευξη των διδακτικών στόχων την ποιότητα του μαθήματος το μαθησιακό κλίμα τη ψυχοσύνθεση των μαθητών

22 Διδακτικές μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Γενικά, οι διδακτικές μέθοδοι και οι επιμέρους τεχνικές που εφαρμόζονται πρέπει να έχουν μαθητοκεντρικές διάσταση Στο επίκεντρο της διδακτικής μεθοδολογίας είναι ο μαθητής

23 Βιβλιογραφία: Huttner, A. (2008) Διδακτική Τεχνολογικών Μαθημάτων. Εκδ. Ιων Πάσχος, Β. (2007) Στοιχεία Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Εκδ. Πατάκη Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Α . Εκδ. Έλλην Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Β . Εκδ. Έλλην Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Διδακτικές Μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google