Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ.
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Φοιτήτριες : ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Εισηγήτρια: Βαϊνά Μαρία Τμήμα: Πολιτικών έργων υποδομής. Ε-mail: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. Σενάρια Διδασκαλίας

2 Τι είναι τo ‘διδακτικό σενάριο’?
Μια εξομοίωση : αναφερόμενη στην πραγματικότητα με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένης άσκησης εφαρμόζοντας διαφορετικές μαθησιακές μεθόδους. Δηλαδή, ένα «μερικώς ανοιχτό μάθημα».(1) Oι μέθοδοι χαρακτηρίζονται ως: Σύμφωνα με το Μeyer «ευρύτερες μεθοδολογικές μορφές». (2) Σύμφωνα με τους Wilkening/Schmayl «διδακτικές διαδικασίες» (3) Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.220 Πηγή: Meyer H: Unterrichtsmethoden I:Theorieband,4.Aufl.,Frankfurt/Main (Cornelsen Skriptor) 1991, S.143 Πηγή: Wilkening, F./Schmayl, W.: Technikunterricht.Bad Heilbrunn/OBB (klinnhardt) 1984, S.122 Σενάρια Διδασκαλίας

3 Είδη ‘διδακτικών σεναρίων’.
Κλασσικό διδακτικό σενάριο: «Πορεία της Διδασκαλίας» «Επεξεργασία Project» «Πείραμα» «Μάθηση με Κειμενική Καθοδήγηση» «Σχεδιασμός» «Παραγωγή» «Τεχνική Ανάλυση» «Τεχνική Αναγνώριση» «Μελέτη Περίπτωσης» «Διοργάνωση Διάσκεψης» «Σχέδιο Ρόλων» («Επιχειρησιακό Σχέδιο») (1) Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ Σενάρια Διδασκαλίας

4 Project Πείραμα Σχεδιασμός Παραγωγή Σχέδιο Ρόλων Κειμενική Καθοδήγηση
Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 1 Ετερική & Συνεργατική μάθηση Αυτόνομη Μάθηση Αυτόνομη ή Συνεργατική Μάθηση Αναπαράσταση σύνθετων νοητικά τεχνικών κατασκευών Αυτόνομη & Συνεργατική Μάθηση. Μετωπική διδασκαλία. Αυτόνομη & Συνεργατική Μάθηση, με μερικώς ανοιχτό χαρακτήρα Συνεργατική Μάθηση. Αυτόνομη & Ομαδο-συνεργατική Μάθηση, με ανοιχτό χαρακτήρα 2 Ομάδες Ομάδες ή Αυτόνομα. Αυτόνομα Ομάδες ή Αυτόνομα 3 Ολιστική δράση Βιωματική οικειοποίηση μάθησης Αυτόνομη Μάθηση κατά την επεξεργασία. Αυτόνομη Μάθηση. Κατανόηση σημασίας σχεδιασμού για τη βελτίωση τεχνικών συστημάτων & διαδικασιών. Σύνδεση θεωρητικών & πρακτικών μαθησιακών ενεργειών Σχετικά ανοιχτή διδακτική διαδικασία Έμφαση στη μάθηση και στην πράξη με σύνδεση σχολικής & εξωσχολικής μάθησης Βιωματική επίδραση τεχνολογίας Πραγματοποιείται στο τέλος μιας θεματικής ενότητας με σκοπό την απόλυτη κατανόησή της 4 Αυτόνομος Σχεδιασμός Ενεργειών Υποστήριξη των πιο αποτελεσματικών ενεργειών Προετοιμασία μαθητών από των εκπαιδευτικό Αναγνώριση Σχέσης πράξης & θεωρίας Αναγνώριση των μεμονωμένων βασικών δομών του αντικειμένου Ενεργοποίηση, παροχή κινήτρων & βάσεων σε θεωρητικό – πρακτικό επίπεδο Αναγνώριση τεχνικών κατασκευών χρήσεων και συνεπειών στην τάξη Ανάπτυξη τεχνικής κατανόησης Ανάληψη διαδικασίας συντονισμος, οργανωτικών εργασιών & μικρών διαλέξεων Προσανατολισμός στη σύλληψη & υλοποίηση αναγκαίων μεταβολών & την υλοποίηση προβλημάτων 5 Υλοποίηση Συνέπεια & Ακρίβεια Κατανόηση άσκησης Υλοποίηση Δραστηριοτήτων Επιλογή σεναρίου Προσανατολισμένες ενέργειες για την επίτευξη στόχου Εφαρμογή σεναρίου Προβλέψεις φαινομένων κατάρρευσης τεχνικού συστήματος Καθορισμός πεδίων εφαρμογής Επιμέρους φάσεις με συγκεκριμένες διδακτικές & μαθησιακές ενέργειες 6 Έλεγχος & αξιολόγηση Τήρηση οδηγιών &κανόνων ασφαλείας Αξιολόγηση με ανοιχτή συζήτηση Απόκτηση ικανοτήτων - ‘κλειδιά’ Σταδιακή εισαγωγή των μαθητών στις ενέργειες που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία Καλλιέργεια τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων & τεχνικής κατανόησης Εξοικείωση με το θέμα εργασίας & τις συνθήκες διεξαγωγής Αυτό-αξιολόγηση Πραγματοποίηση αξιολόγησης σε επόμενη διδακτική ώρα Σύνδεση σχολικής μάθησης με επαγγελματική – εργοστασιακή πράξη & κοινωνική πραγματικότητα 7 Πραγματικές συνθήκες. Πειραματικές Συνθήκες. Δημιουργία κινήτρων & ενεργοποίηση. Αξιολόγηση με βάση την ορθότητα των μελετών. Παραγωγική διαδικασία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αξιολόγηση με περίληψη & γενίκευση των αποτελεσμάτων. Συνθήκες που προσεγγίζουν την πράξη Περιβάλλον κοντά στην πράξη Προσέγγιση πραγματικών καταστάσεων Προσομοίωση πραγματικών ή πλασματικών συμβάντων Σενάρια Διδασκαλίας

5 1. Όσον αφορά τη ‘μάθηση’:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 1 Ετερική & Συνεργατική μάθηση Αυτόνομη Μάθηση Αυτόνομη ή Συνεργατική Μάθηση Αναπαράσταση σύνθετων νοητικά τεχνικών κατασκευών Αυτόνομη & Συνεργατική Μάθηση. Μετωπική διδασκαλία. Αυτόνομη & Συνεργατική Μάθηση, με μερικώς ανοιχτό χαρακτήρα Συνεργατική Μάθηση. Αυτόνομη & Ομαδο-συνεργατική Μάθηση, με ανοιχτό χαρακτήρα Σενάρια Διδασκαλίας

6 2. Όσον αφορά τον ‘τρόπο εργασίας’:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 2 Ομάδες Ομάδες ή Αυτόνομα. Αυτόνομα Ομάδες ή Αυτόνομα Σενάρια Διδασκαλίας

7 3. Όσον αφορά την ‘επίδραση’ του σεναρίου διδασκαλίας στους μαθητές:
3. Όσον αφορά την ‘επίδραση’ του σεναρίου διδασκαλίας στους μαθητές: Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 3 Ολιστική δράση Βιωματική οικειοποίηση μάθησης Αυτόνομη Μάθηση κατά την επεξεργασία. Αυτόνομη Μάθηση. Κατανόηση σημασίας σχεδιασμού για τη βελτίωση τεχνικών συστημάτων & διαδικασιών. Σύνδεση θεωρητικών & πρακτικών μαθησιακών ενεργειών Σχετικά ανοιχτή διδακτική διαδικασία Έμφαση στη μάθηση και στην πράξη με σύνδεση σχολικής & εξωσχολικής μάθησης Βιωματική επίδραση τεχνολογίας Πραγματοποιείται στο τέλος μιας θεματικής ενότητας με σκοπό την απόλυτη κατανόησή της Σενάρια Διδασκαλίας

8 4. Όσον αφορά τις ‘ενέργειες’ που εκτελούνται:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 4 Αυτόνομος Σχεδιασμός Ενεργειών Υποστήριξη των πιο αποτελεσματικών ενεργειών Προετοιμασία μαθητών από των εκπαιδευτικό Αναγνώριση Σχέσης πράξης & θεωρίας Αναγνώριση των μεμονωμένων βασικών δομών του αντικειμένου Ενεργοποίηση, παροχή κινήτρων & βάσεων σε θεωρητικό – πρακτικό επίπεδο Αναγνώριση τεχνικών κατασκευών χρήσεων και συνεπειών στην τάξη Ανάπτυξη τεχνικής κατανόησης Ανάληψη διαδικασίας συντονισμος, οργανωτικών εργασιών & μικρών διαλέξεων Προσανατολισμός στη σύλληψη & υλοποίηση αναγκαίων μεταβολών & την υλοποίηση προβλημάτων Σενάρια Διδασκαλίας

9 5. Όσον αφορά την ‘υλοποίηση’ της διδακτικής ενότητας:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 5 Υλοποίηση Συνέπεια & Ακρίβεια Κατανόηση άσκησης Υλοποίηση Δραστηριοτήτων Επιλογή σεναρίου Προσανατολισμένες ενέργειες για την επίτευξη στόχου Εφαρμογή σεναρίου Προβλέψεις φαινομένων κατάρρευσης τεχνικού συστήματος Καθορισμός πεδίων εφαρμογής Επιμέρους φάσεις με συγκεκριμένες διδακτικές & μαθησιακές ενέργειες Σενάρια Διδασκαλίας

10 6. Όσον αφορά την ‘αξιολόγηση’ της εργασίας:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 6 Έλεγχος & αξιολόγηση Τήρηση οδηγιών &κανόνων ασφαλείας Αξιολόγηση με ανοιχτή συζήτηση Απόκτηση ικανοτήτων - ‘κλειδιά’ Σταδιακή εισαγωγή των μαθητών στις ενέργειες που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία Καλλιέργεια τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων & τεχνικής κατανόησης Εξοικείωση με το θέμα εργασίας & τις συνθήκες διεξαγωγής Αυτό-αξιολόγηση Πραγματοποίηση αξιολόγησης σε επόμενη διδακτική ώρα Σύνδεση σχολικής μάθησης με επαγγελματική – εργοστασιακή πράξη & κοινωνική πραγματικότητα Σενάρια Διδασκαλίας

11 7. Όσον αφορά τις ‘συνθήκες’ κατά τις οποίες εκτελέστηκε η εργασία:
Project Πείραμα Κειμενική Καθοδήγηση Σχεδιασμός Παραγωγή Τεχνική Ανάλυση Τεχνική Αναγνώριση Μελέτη Περίπτωσης Διοργάνωση Διάσκεψης Σχέδιο Ρόλων 7 Πραγματικές συνθήκες. Πειραματικές Συνθήκες. Δημιουργία κινήτρων & ενεργοποίηση. Αξιολόγηση με βάση την ορθότητα των μελετών. Παραγωγική διαδικασία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αξιολόγηση με περίληψη & γενίκευση των αποτελεσμάτων. Συνθήκες που προσεγγίζουν την πράξη Περιβάλλον κοντά στην πράξη Προσέγγιση πραγματικών καταστάσεων Προσομοίωση πραγματικών ή πλασματικών συμβάντων Σενάρια Διδασκαλίας

12 ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ : «Επεξεργασία Project» «Μάθηση με Κειμενική Καθοδήγηση» «Σχεδιασμός» «Παραγωγή» «Τεχνική Ανάλυση» «Τεχνική Αναγνώριση» «Μελέτη Περίπτωσης» «Διοργάνωση Διάσκεψης» «Σχέδιο Ρόλων» (Επιχειρησιακό Σχέδιο») ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «Σχεδιασμός & Κατασκευή Μακέτας Κτιρίου». (Β’λυκείου ΕΠΑΛ στο Εργ. Κτιριακών Έργων). Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner Παραλλαγή των παραδειγμάτων για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

13 «Επεξεργασία Project»
Προτάσεις των μαθητών για το θέμα. Αιτιολόγηση υλικών – Αντικείμενα & Μεθοδολογία κατασκευής. Καθορισμός σχεδίου εργασίας. Καθορισμός των επιμέρους εργασιών του Project ( θέματα για κτίρια). Συγκρότηση ομάδων 5 ατόμων & καταμερισμός εργασίας στο κάθε άτομο. Ανάλυση σχεδίου εργασίας. Διαστάσεις : βάσης, κτιρίου κλπ. Σχεδιασμός δράσης. Υλικά – Κόστος – Εργαλεία. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.232 – 248 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Εικόνα 1: παράδειγμα κτιρίου για δημιουργία μακέτας. Σενάρια Διδασκαλίας

14 Ενέργειες. Διαστασιολόγηση – χάραξη – κόψιμο – λιμάρισμα – διάτρηση – επεξεργασία επιφανειών – συναρμολόγηση – χρονικό περιθώριο. Εικόνα 2: παράδειγμα για τη διαστασιολόγηση—χάραξη-κόψιμο-δημιουργία της μακέτας από προσωπική κατασκευή. Εικόνα 3: παράδειγμα για τη συναρμολόγηση της μακέτας από προσωπική κατασκευή.. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.232 – 248 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

15 Υλοποίηση επεξεργασίας Project & έλεγχος ομάδων.
Χρονικό περιθώριο – Ενημέρωση μαθητών για τους κανόνες ασφαλείας. Ανακεφαλαίωση Αποτελεσμάτων – Παρουσίαση - Αξιολόγηση. Παρουσίαση κατασκευών. Εικόνες – Σχέδια κλπ. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.232 – 248 Παραλλαγή του Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Εικόνα 5: παράδειγμα για την παρουσίαση της μακέτας από προσωπική κατασκευή.. Εικόνα 4: παράδειγμα για την παρουσίαση της μακέτας από προσωπική κατασκευή.. Σενάρια Διδασκαλίας

16 «Μάθηση με Κειμενική Καθοδήγηση.»
Βήμα 1: Διατύπωση Προβλήματος. Επεξήγηση Άσκησης ‘Σχεδιασμός & κατασκευή μακέτας κτιρίου’. Προετοιμασία των φύλλων εργασίας από τον εκπαιδευτικό. Βήμα 2: Παράδοση καθοδηγητικών ερωτήσεων. Π.χ. Τι εννοούμε με τον όρο ‘μέτρηση’ & με ποια όργανα μπορεί να γίνει; Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαστάσεις του κτιρίου; Τι κλίμακα χρησιμοποιήσατε; κλπ. Βήμα 3: Παράδοση Καθοδηγητικών υποδείξεων. Σημείωση διαστάσεων – οργάνωση εργασίας σε στάδια. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.281 – 286 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

17 Βήμα 4: Παράδοση άλλων καθοδηγητικών κειμένων.
Βασικά σημεία σχεδίου ( πάχη / είδη γραμμών, κανόνες μέτρησης, μονάδες) Βήμα 5: Παράδοση φύλλων αξιολόγησης. ..\..\..\..\αξιολογηση.doc Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.281 – 286 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Εικόνα 7: Είδη γραμμών (εικόνα κατασκευασμένη στο autocad) Εικόνα 8: Πάχη γραμμών (εικόνα κατασκευασμένη στο autocad) Εικόνα 9 Κανόνες μέτρησης (εικόνα κατασκευασμένη στο autocad) Σενάρια Διδασκαλίας

18 «Σχεδιασμός.» Βήμα 1: Φάση Εκκίνησης. Βήμα 2: Φάση Ανάλυσης.
Δίνεται η άσκηση. Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή (διαστάσεις, κλίμακα). Οι μαθητές αποφασίζουν για τα υλικά, εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Βήμα 2: Φάση Ανάλυσης. Ανάλυση των μερών της κατασκευής. Βήμα 3: Φάση Σύσκεψης. Μετά την επεξεργασία και τη συζήτηση των ζητουμένων της άσκησης ο εκπαιδευτικός απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών. Βήμα 4: Φάση Κατάστρωσης. Σχεδιασμός μεμονωμένων μερών της κατασκευής. Εξάσκηση στην ακρίβεια. Έλεγχος από τον εκπαιδευτικό. Εικόνα 10: Σχεδιασμός μεμονωμένων μερών (εικόνα από προσωπική κατασκευή.) Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.302 – 308 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

19 Βήμα 5: Συμβουλευτική Φάση.
Παρουσίαση τρόπου κατασκευής. Ο εκπαιδευτικός εφιστά την προσοχή σε βασικά σφάλματα. Παρουσίαση σκαριφημάτων. Βήμα 6: Φάση Πραγματοποίησης. Οι μελέτες των τεχνικών σχεδίων & ο κατάλογος των τεμαχίων επεξεργάζονται από τους μαθητές. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.302 – 308 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

20 «Παραγωγή.» Βήμα 1: Έναρξη Διδασκαλίας.
Ανάθεση εργασίας Εξατομικευμένη παραγωγή Διδακτική συζήτηση μαθητή – εκπαιδευτικού για την επίλυση αποριών. Βήμα 2: Επίλυση εργασίας παραγωγής από τους μαθητές. Παράλληλη εργασία των μαθητών. Διαπίστωση εκπαιδευτικού δραστηριότητας μαθητών. Βοήθεια κατανόησης μαθητών οι οποίοι δυσκολεύονται (ενθάρρυνση, υποστήριξη, παροχή κινήτρων) Βήμα 3:Αξιολόγηση παραγωγικής διαδικασίας. Παρουσίαση τρόπου εργασίας & προβλημάτων που προέκυψαν. Αξιολόγηση μαθησιακών ενεργειών με ανοιχτή συζήτηση μαθητών – εκπαιδευτικού. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.314 – 326 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

21 «Τεχνική Ανάλυση.» 1η Παραλλαγή: Σε θεωρητικό – πρακτικό επίπεδο.
Βήμα 1: Φάση προετοιμασίας Πραγματοποίηση διδακτικής συζήτησης για τη δημιουργία κινήτρων για την τεχνική άσκηση. Συγκέντρωση διαφόρων υλικών και εργαλείων για την έναρξη κατασκευής, η οποία παρουσιάζει σφάλματα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εξατομικευμένη μάθηση με διαφοροποιημένη ανάθεση εργασιών. Βήμα 2: Φάση διεξαγωγής Ατομική εργασία με επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Κατανόηση των σφαλμάτων στα υλικά και τα εργαλεία. Βήμα 3: Φάση αξιολόγησης Παρουσίαση έργου των μαθητών με περιγραφή των διαδικασιών και των σφαλμάτων που αντιμετώπισαν. Ακολουθεί διδακτική συζήτηση καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό, με σκοπό τη διαμόρφωση διαφόρων προτάσεων. . Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.334 – 346 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

22 Βήμα 1: Φάση προετοιμασίας
2η Παραλλαγή: Σε ομάδες. Βήμα 1: Φάση προετοιμασίας Πραγματοποίηση διδακτικής διάλεξης για την επεξήγηση της άσκησης και των μαθησιακών ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Δίνεται φύλλο εργασίας με απαραίτητες υποδείξεις. Χρήση προβολέα και διαφανειών για την αναπαράσταση της μακέτας. Συζήτηση μαθητών-εκπαιδευτικού και ενεργοποίηση των μαθητών μέσω δημιουργίας κινήτρων. Βήμα 2: Φάση διεξαγωγής Υποστήριξη συνεργατικών ομάδων. Συζήτηση μαθητών για την πορεία κατασκευής της μακέτας. Παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών & προβολή των θετικών αποτελεσμάτων από την κατασκευή της μακέτας. Βήμα 3: Φάση αξιολόγησης Ανοιχτή διδακτική συζήτηση. Σύνθεση των μερών της μακέτας. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.334 – 351 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

23 «Τεχνική Αναγνώριση.» 1η Παραλλαγή: Σχεδιασμός μίας έκθεσης
Βήμα 1: Φάση Προετοιμασίας. Κάλεσμα μαθητών για κατασκευή μακέτας ενός κτιρίου. Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών από αυτούς και συνομιλία με ειδικούς για περαιτέρω ενημέρωση. Βήμα 2: Φάση Διεξαγωγής. Οριοθέτηση διάρκειας κατασκευής έως την ολοκλήρωσή της. Παροχή διευκρινήσεων από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές. Βήμα 3: Φάση Αξιολόγησης. Παράδοση του σχετικού υλικού από τη διαδικασία κατασκευής στον εκπαιδευτικό και η αξιολόγησή τους από αυτόν. Συζήτηση επιλεγμένων, σχετικών με την εργασία, θεμάτων. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.351 – 363 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

24 2η & 3η Παραλλαγή: Οργάνωση μίας συμβουλευτικής εκδήλωσης
2η & 3η Παραλλαγή: Οργάνωση μίας συμβουλευτικής εκδήλωσης Βήμα 1: Φάση Προετοιμασίας. Ομοίως με την πρώτη παραλλαγή, με τη διαφορά ότι οι μαθητές χωρίζονται και εργάζονται σε τρεις (3) ομάδες. Οργάνωση εργασίας σε βήματα (σε οριοθετημένο χρόνο) και συμπλήρωση σχετικού φυλλαδίου πληροφοριών. Συγκέντρωση πληροφοριών (ανάλυση κατασκευής) σε μία εικόνα. Βήμα 2: Φάση Διεξαγωγής. Υλοποιείται με τη συνεννόηση των τριών (3) συνεργατικών ομάδων. Σταδιακή ενημέρωση του εκπαιδευτικού (από τις ομάδες) για την πορεία της κατασκευής. Βήμα 3: Φάση Αξιολόγησης. Ικανοποίηση απαιτήσεων συλλογής πληροφοριών, πορείας κατασκευής, εξοικείωσης σχετικά με τα προηγούμενα και λήψης σχετικών αποφάσεων με την εκδήλωση. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.351 – 363 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Σενάρια Διδασκαλίας

25 «Μελέτη Περίπτωσης.» Βήμα 1: Έναρξη μελέτης περίπτωσης
(Φάση Εισαγωγής) Διευκρίνιση εργασίας για την κατασκευή είτε ατομικά είτε ομαδοσυνεργατικά με χρήση παραδείγματος (του ίδιου ή διαφορετικού για τον καθένα). Βήμα 2: Επεξεργασία παραδείγματος περίπτωσης (Φάση Επεξεργασίας) Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής της μακέτας. Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει στις ενέργειες εάν του ζητηθεί. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.364 – 378 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Σενάρια Διδασκαλίας

26 Βήμα 3: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Φάση Παρουσίασης)
Μετωπική Διδασκαλία: Παρουσίαση αντικειμένου (διαδικασία κατασκευής μακέτας κτιρίου) και αναφορά των αποτελεσμάτων. Βήμα 4: Αξιολόγηση μαθησιακών ενεργειών και αποτελέσματα (Φάση Αξιολόγησης) Αυτοαξιολόγηση- Ετεροαξιολόγηση των ομάδων ή των μεμονωμένων μαθητών. Κριτική και παρεμβάσεις για την πορεία της κατασκευής. Ο εκπαιδευτικός δίνει την τελική αξιολόγηση της εργασίας (κατασκευή μακέτας κτιρίου). Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.364 – 378 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Σενάρια Διδασκαλίας

27 «Διοργάνωση Διάσκεψης.»
Βήμα 1: Προετοιμασία Μαθητών-Οργάνωση Διάσκεψης. Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές το θέμα της εργασίας και τις βάσεις (θεωρία) για την κατασκευή μακέτας κτιρίου. Οργάνωση και σχεδιασμός «πλάνου» για την ορθή διεξαγωγή της εργασίας. Έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών για τη διάσκεψη (εξοικείωση μαθητών με το θέμα της διάσκεψης). Επεξεργασία τεχνολογίας και ανάλυση του στυλ του της μακέτας κτιρίου για την κατασκευή της. Τεχνολογικά μαθήματα με ένα μαθητή στο ρόλο του συντονιστή (Γενικός Διευθυντής). Κήρυξη έναρξης διάσκεψης, ορθή καθοδήγηση από εκπαιδευτικό και έμφαση στη γνώμη των προσκεκλημένων. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.378 – 387 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

28 Βήμα 2: Διεξαγωγή της Διάσκεψης.
Έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης με ενεργοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της κατασκευής. Οριοθέτηση συζήτησης από το συντονιστή εντός του θέματος «Κατασκευή μακέτας κτιρίου». Διατύπωση ερωτήσεων-διευκρινήσεων πάνω στην κατασκευή. Βήμα 3: Αξιολόγηση της Διάσκεψης. Μετά το πέρας της Διάσκεψης, οι συμμετέχοντες κρίνουν και σχολιάζουν το αποτέλεσμα (ολοκληρωμένη κατασκευή της μακέτας του κτιρίου). Εξαγωγή συνοψισμένων προαναφερθέντων αποτελεσμάτων. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.378 – 387 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

29 «Σχέδιο Ρόλων.» Βήμα 1: Φάση Προετοιμασίας. Βήμα 2: Φάση Εισαγωγής.
Σύσκεψη εκπαιδευτικού με το σύνολο της τάξης και αποφασίζεται από κοινού το θέμα: «Κατασκευή μακέτας κτιρίου.». Ενημέρωση μαθητών για την πορεία της εργασίας-κατασκευής. Διασφάλιση αλληλοσυνεργασίας των μαθητών. Βήμα 2: Φάση Εισαγωγής. Αναφορά σκοπού του σχεδίου ρόλων μέσω του εκπαιδευτικού. Ανάληψη συγκεκριμένου ρόλου (π.χ. Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής marketing κ.τ.λ.) από κάθε μέλος της ομάδας. Προσδιορισμός ευθυνών-υποχρεώσεων κάθε μέλους-Διευθυντή. Βήμα 3: Πρώτη Φάση του Παιχνιδιού. Ανάθεση εργασίας στην οποία οι μαθητές δρουν υποδυόμενοι τους ρόλους τους. Έλεγχος από εκπαιδευτικό, οι συζητήσεις των μαθητών (ομαδοσυνεργατική μάθηση) να γίνονται εντός του θέματος της εργασίας. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.388 – 401 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

30 Βήμα 4: Συμβουλευτική Φάση.
Ενεργοποίηση των μαθητών-μελών μέσω υποδείξεων από τον εκπαιδευτικό. Απόδοση επιπλέον πληροφοριών και τυχόν διορθώσεων στους μαθητές-μέλη. Βήμα 5: Δεύτερη Φάση του Παιχνιδιού. Αποτέλεσμα της πρώτης φάσης. Οι μαθητές υποκρίνονται ξανά τους ρόλους τους ως υπεύθυνοι Διευθυντές για την κατασκευή της μακέτας-κτίριο με σκοπό την τελειωτική κατασκευαστική φάση. Βήμα 6: Φάση της Αξιολόγησης. Διεξαγωγή και επεξεργασία του αποτελέσματος (τελειωτική φάση της κατασκευής). Αυτό-αξιολόγηση κάθε μέλους-μαθητή για το ρόλο που είχε αναλάβει. Οι μαθητές ενεργούν κοντά στην πραγματικότητα. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες: Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.388 – 401 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

31 «Προσδιορισμός του Ειδικού Βάρους».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ : «Πείραμα» ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «Προσδιορισμός του Ειδικού Βάρους». (Γ’ λυκείου ΕΠΑΛ στο μάθημα Δομικών Υλικών). Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner Παραλλαγή των παραδειγμάτων για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

32 «Πείραμα» Επίδειξης ή μαθητικό.
Προετοιμασία των μαθητών για τη διεξαγωγή του πειράματος. Φύλλο εργασίας κατά την πορεία της διδασκαλίας με βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους. Ερωτήσεις ελέγχου. Παραδείγματα στην καθημερινότητά μας όσον αφορά το ειδικό βάρος. Διεξαγωγή του πειράματος. Ανάλυση της σχηματικής απόδοσης του πειράματος. Απαντήσεις ή υποθέσεις στις ερωτήσεις ελέγχου. Επιβεβαίωση ή απόρριψη των υποθέσεων. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.250 – 270 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Σενάρια Διδασκαλίας

33 Αξιολόγηση του πειράματος.
1ο Βήμα του πειράματος. Το πυκνόμετρο καθαρίζεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Γεμίζεται με αποσταγμένο νερό. 2ο Βήμα του πειράματος. Το εδαφικό υλικό ξηραίνεται σε κλίβανο. Κονιοποιείται σε γουδί με γουδοχέρι. 3ο Βήμα του πειράματος. Το δείγμα τοποθετείται στο πυκνόμετρο. Προσδιορίζουμε τη θερμοκρασία του με θερμόμετρο. Αξιολόγηση του πειράματος. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια διδακτικής συζήτησης. Μαθητο-κεντρικός χαρακτήρας, ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ των μαθητών. Σύνοψη γνώσεων που αποκτήθηκαν. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.250 – 270 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. . Εικόνα 6: γουδί (εικόνα από Σενάρια Διδασκαλίας

34 Συμπεράσματα του πρώτου βήματος.
Προετοιμασία πυκνόμετρου για τις μετρήσεις του εδαφικού υλικού. Συμπεράσματα του δεύτερου βήματος. Προετοιμασία εδαφικού υλικού για τη σωστή απόδοσή του. Συμπεράσματα του τρίτου βήματος. Βρίσκουμε τη θερμοκρασία του εδαφικού υλικού Καταγράφουμε τις μετρήσεις που πήραμε από το δείγμα. Σύνοψη των αποτελεσμάτων. Με βάση την προετοιμασία του δείγματος μας και του πυκνόμετρου, πετύχαμε ακριβώς το πείραμα μας έχοντας τις ακριβείς μετρήσεις. Πηγή: Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας Μέθοδοι & Διαδικασίες : Prof. Dr. Andreas Huttner: σελ.250 – 270 Παραλλαγή του παραδείγματος για τις ειδικότητες Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων. Σενάρια Διδασκαλίας

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε την ποικιλία των διδακτικών σεναρίων σε όποια διδακτική ενότητα επιλέξουμε. Τα παραπάνω διδακτικά σενάρια: ξεφεύγουν από από την κλασσική διδακτική διδασκαλία, προσφέρουν κίνητρα στους μαθητές προωθούν την ομαδικότητα και την ολιστική δράση. οι μαθητές κοινωνικοποιούνται μέσα από τη συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός: Αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές Έχει άμεση συμμετοχή στις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, αλλά παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν και να σκεφτούν και μόνοι τους, η μάθηση έτσι πάνω στο αντικείμενο γίνεται πολύπλευρη . Πηγή: Προσωπική έκφραση απόψεων. Σενάρια Διδασκαλίας


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google