Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΕ – Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΕ – Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΕ – Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

2

3 Δομή ΕΠΕ

4 Δομή ΕΠΕ Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμοι στόχοι (ένα σχ. έτος)
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε. Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ………………………………………………………….* Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμοι στόχοι (ένα σχ. έτος) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια βραχυπρόθεσμων

5 Βήματα για την σύνταξη και εφαρμογή ενός ΕΠΕ
5. Επανεξέταση και Αναθεώρηση 4. Παρακολούθηση της Προόδου του Μαθητή 3. Εφαρμογή του ΕΠΕ 2. Μακροπρόθεσμοι & Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 1. Τωρινό Επίπεδο Επίδοσης

6 Γιατί το Τωρινό Επίπεδο Επίδοσης είναι τόσο σημαντικό;
Αν ένα ΕΠΕ βασίζεται σε ένα ελλιπώς καταγεγραμμένο Τωρινό Επίπεδο Επίδοσης είναι σα να χτίζει κάποιος ένα καινούργιο σπίτι σε σαθρό έδαφος.

7 Συνέχεια… Το Τωρινό Επίπεδο Επίδοσης παρέχει την βάση δεδομένων για τη στοχοθεσία και τον τρόπο υλοποίησης των στόχων που σχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ανάγκες του μαθητή. «Ένα πρόβλημα που διατυπώνεται σωστά είναι ένα πρόβλημα λυμένο κατά το ήμισυ» (Charles F. Kettering)

8 Η περιγραφή του Τωρινού Επιπέδου Επίδοσης πρέπει:
Να περιγράφει που βρίσκεται ο μαθητής ΤΩΡΑ, συμπεριλαμβάνοντας τα δυνατά του σημεία, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του, τις ανησυχίες του, Να περιγράφει πώς η αναπηρία του μαθητή επηρεάζει την εμπλοκή και την πρόοδό του σε σχέση με το Α.Π. της γενικής τάξης. Να εντοπίζει περιοχές εκπαιδευτικών αναγκών Η γλώσσα να είναι κατανοητή και να αποφεύγονται όροι όπως: «κατανοεί», «καλός μαθητής», «κακή συμπεριφορά» Να δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του μαθητή, τέτοια ώστε, αν ο μαθητής μετακόμιζε την άλλη μέρα σε άλλη πόλη, ο καινούργιος εκπαιδευτικός να ήξερε πολύ καλά τι να κάνει.

9 Από πού θα αναζητηθούν τα δεδομένα για την περιγραφή του Τωρινού Επιπέδου Επίδοσης του μαθητή;
Από αξιολόγηση που βασίζεται σε: - Αξιολόγηση του ΚΕΔΔΥ Διάφορες Λίστες Ελέγχου Δομημένη Παρατήρηση Δείγματα εργασιών Από πληροφορίες γονέων και προηγούμενων εκπαιδευτικών

10 Τα 4 Συστατικά Μέρη του Τωρινού Επιπέδου Επίδοσης
Ακαδημαϊκή Επίδοση, και Μαθησιακά Χαρακτηριστικά Ανάγκες Διαχείρισης Σχολικού Περιβάλλοντος Κοινωνική Ανάπτυξη Σωματική Ανάπτυξη

11 Τομείς Εκπαιδευτικής Παρέμβασης προέρχονται από:
Παιδαγωγική Αξιολόγηση Γνωμάτευση Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

12 Μαθησιακά Χαρακτηριστικά
Νοητικό επίπεδο Προσαρμοστική συμπεριφορά Ακαδημαϊκή Επίδοση, και Μαθησιακά Χαρακτηριστικά Ρυθμός Προόδου Μαθησιακό Στυλ Επίδραση της Αναπηρίας

13 Ερωτήσεις: Ποιο είναι το μαθησιακό στυλ του μαθητή; Οπτικό; Ακουστικό; Απτικό; Κιναισθητικό; 2.Ποια δεξιότητα είναι το δυνατό σημείο του μαθητή; Αποκωδικοποίηση λέξεων Κατανόηση Αποστήθιση Δημιουργικότητα Ακρόαση 3. Ποιο είναι το τωρινό επίπεδο ανεξάρτητης μάθησης του μαθητή; 4. Τι χρειάζεται αυτός ο μαθητής για να μάθει;

14 Σχέσεις με συνομήλικους Προσαρμογή στο σχολείο
και ενήλικες Αυτοσυναίσθημα Κοινωνική Ανάπτυξη Προσαρμογή στο σχολείο και στην κοινότητα Ανησυχίες του μαθητή Αντίκτυπος της αναπηρίας

15 Ερωτήσεις Τι είδους σχέσεις έχει ο μαθητής με τους συνομηλίκους του και τους ενήλικες; Πώς αλληλεπιδρά με τους άλλους; Δυσκολεύεται να γνωρίσει καινούργια άτομα, να κάνει ή να διατηρήσει φίλους; 3. Πώς αισθάνεται ο μαθητής για τον εαυτό του; 4. Πώς προσαρμόζεται ο μαθητής στο περιβάλλον του σχολείου και της κοινότητας;

16 ή περιορισμοί σχετικοί
Βαθμός και ποιότητα αισθησιοκινητικής ανάπτυξης Υγεία και Ζωτικότητα Σωματική Ανάπτυξη Σωματικές δεξιότητες ή περιορισμοί σχετικοί με την μάθηση Αντίκτυπος της αναπηρίας

17 Ερωτήσεις Έχει ο μαθητής σωματικές δεξιότητες ή περιορισμούς που σχετίζονται με την διαδικασία της μάθησης; Υπάρχουν θέματα αισθητηριακά ή ψυχοκινητικής ανάπτυξης; 3. Είναι η κούραση πρόβλημα; 4. Εμπλέκονται νευροαισθητηριακά προβλήματα;

18 Ανάγκες Διαχείρισης Σχολικού Περιβάλλοντος
Προσαρμογές στο Σχολικό περιβάλλον Ανάγκες Διαχείρισης Σχολικού Περιβάλλοντος Η φύση και ο βαθμός στον οποίο Τα παρακάτω απαιτούνται Για να βοηθήσουν τον μαθητή Να ωφεληθεί από την διδασκαλία Ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό Ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή

19 Ερωτήσεις Χρειάζεται αυτός ο μαθητής:
Διδασκαλία σε μικρές ομάδες; Ομαδική συνεργατική μάθηση; Ανεξάρτητη δουλειά; 2. Χρειάζεται αυτός ο μαθητής: Να κάθεται σε θρανίο που θα τον διευκολύνει Να υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη των θρανίων και των θέσεων Να υπάρχει μια συνεπής ρουτίνα 3. Χρειάζεται αυτός ο μαθητής βοηθητικό προσωπικό για να τον βοηθάει να βρίσκει την αίθουσα και να ακολουθεί το πρόγραμμα 4. Χρειάζεται αυτός ο μαθητής καθημερινή βοήθεια για να οργανώνει το υλικό του;

20 Πώς συνεχίζουμε τα βήματα για τη σύνταξη του ΕΠΕ;
Θέτουμε Ετήσιους Στόχους οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν Βραχυπρόθεσμους Στόχους Θέτουμε εφικτούς στόχους

21 Μακροπρόθεσμοι Στόχοι
Οι στόχοι απευθύνονται στις ανάγκες του μαθητή δείχνουν τη γενική κατεύθυνση της μάθησης που περιμένουμε να επιτευχθεί

22 Βραχυπρόθεσμοι στόχοι
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να είναι ημερήσιοι, εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι αποτελούν βήματα που έχουν την αφετηρία τους στις διαπιστωμένες δυνατότητες και ικανότητες των παιδιών (σπάσιμο του μακροπρόθεσμου) μεσολαβούν μεταξύ της υπάρχουσας επίδοσης και της προσδοκώμενης, δηλαδή της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων

23 Συνέχεια Βραχυπρόθεσμων στόχων
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ακολουθούν μία λογική σειρά ώστε να υπηρετούν τη συνοχή της διδασκαλίας (είναι διαδοχικοί)

24 Βραχυπρόθεσμοι Ερωτήσεις κλειδιά:
Τι θα χρειαστεί ο μαθητής για να είναι ικανός να επιτύχει τον κάθε στόχο; Πώς θα φτάσουμε στο στόχο; Ποια είναι τα ενδιάμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν για επιτύχουμε το στόχο;

25 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να γράφει καθαρά, ευανάγνωστα και καλαίσθητα.

26 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο μαθητής να: Αναπτύξει κινητική δεξιότητα των δαχτύλων Συντονίζει τις κινήσεις χεριού – ματιού Κρατά σωστά το μολύβι (τρία δάχτυλα) Γράφει τα γράμματα με τη σωστή κίνηση Γράφει τα αριθμητικά σύμβολα με τη σωστή κίνηση

27 Διατηρεί κανονική απόσταση μεταξύ των γραμμάτων μιας λέξης
Διατηρεί κανονική απόσταση μεταξύ των λέξεων μιας πρότασης Γράφει καθαρά και ευανάγνωστα Γράφει συμμετρικά

28 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α’ ΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να κατακτήσει το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης.

29 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο μαθητής να: Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα φωνήεντα Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα σύμφωνα Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές συλλαβές Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές λέξεις Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές προτάσεις

30 Με ποιους συνεργάζομαι για την εκπόνηση του ΕΠΕ
 Με τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ Με την ομάδα επιμόρφωσης του προγράμματος Με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης φοίτησης Με τους γονείς Με τους/τις συμβούλους ΕΑΕ και ΓΑ Με το δ/ντή – δ/ντρια του σχολείου 

31 Ανασταλτικοί παράγοντες
η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού στην τάξη, το περιβάλλον της τάξης η κατάρτιση και η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού σε εξειδικευμένα θέματα Ειδικής Αγωγής ο συντονισμός και η συνεργασία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών (δάσκαλος τάξης, δάσκαλος Τ.Ε., δάσκαλος Π.Σ., δάσκαλοι ειδικοτήτων) η συνεργασία με τους γονείς, η ανταπόκριση άλλων φορέων n η ανταπόκριση του μαθητή

32 Καλή επιτυχία στο ΕΡΓΟ σας!


Κατέβασμα ppt "ΕΠΕ – Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google