Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η λογική της συγκριτικής ανάλυσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η λογική της συγκριτικής ανάλυσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η λογική της συγκριτικής ανάλυσης
3/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ 2 Φιλίππα Χατζησταύρου Η λογική της συγκριτικής ανάλυσης

2 Τι ειναι συγκριση; 3/2017 Σύγκριση δύο ή περισσοτέρων αντικειμένων ανάλυσης που ανήκουν σε αντίστοιχα συλλογικά περιβάλλοντα : περιγραφή και επεξήγηση των oμοιoτήτων και των διαφορών (κυρίως των διαφορών) όρων ή αποτελεσμάτων μεταξύ κοινωνικών μονάδων ευρείας κλίμακας (περιφέρειες, έθνη, κοινωνίες και πολιτισμούς) με στόχο να αυξηθεί η γνώση. Η σύγκριση δεν είναι απλή παράθεση περιγραφών μιας υπόθεσης. Δίνει απάντηση στο αιτιολογικό ερώτημα γιατί υπάρχουν οι παρατηρούμενες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντικειμένων ανάλυσης (περιπτώσεων) και εξαρτάται από τη συλλογή των δεδομένων σε δύο ή περισσότερες περιπτώσεις σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο. Φιλίππα Χατζησταύρου

3 Στοχοι τησ συγκρισησ 3/2017 Πέρα από την συγκριτική επεξήγηση ομοιοτήτων (σφαιρική συγκριτική ανάλυση) και διαφορών (διαφοροποιημένη συγκριτική ανάλυση) η σύγκριση στοχεύει: Η ανάπτυξη κατηγοριών, ιδεών, πλαισίων, προτάσεων, μοντέλων και θεωριών που καλύπτουν και εξηγούν ατομικές και κοινωνικές διεργασίες (γενικεύσεις, ιδεότυπα, μοντέλα). Η αναγνώριση των αληθινών ιδιαιτεροτήτων μίας ή περισσοτέρων κοινωνιών. Αλλαγή τόπου έρευνας για τόνωση της επιστημονικής φαντασίας με στόχο την έξοδο από την κυκλικότητα της ιστορικής γνώσης. Φιλίππα Χατζησταύρου

4 Σύγκριση και αντικειμενοποιηση
3/2017 1- Το αναφορικό μοντέλο σύγκρισης: μια κοινωνία χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια καλύτερη εικόνα της κοινωνίας συγκρίνοντάς την με άλλες. 2- To πλήρες μοντέλο σύγκρισης: αυτό το είδος της σύγκρισης που μπορεί να υπο- ή δια-κρατικό, συνήθως στοχεύει στη μείωση της ποικιλομορφίας που παρατηρείται σε κάθε λογική σε μια γενική αρχή (σε εμπειρικό επίπεδο μπορούν να γίνουν στατιστικοί συσχετισμοί, ελέγχος της αιτιότητας, έλεγχος υποθέσεων, ανάπτυξη τυπολογιών). Φιλίππα Χατζησταύρου

5 Η σημασια των ορων στη συγκριτικη αναλυση -1
3/2017 Χωρίς όρους/έννοιες, πληροφορίες για διάφορα αντικείμενα ανάλυσης μπορούν να τα συναρμολογήσουμε μαζί, αλλά δεν έχουμε καμία βάση για να τα συσχετίσουμε ώστε η έρευνα του ενός να αφορά το άλλο. Η συγκριτική ανάλυση εξαρτάται από τους όρους. Αυτές είναι ιδέες που λαμβάνουν ονόματα και καθορίζουν τις ερωτήσεις που μπορεί να ρωτήσει κάποιος και τις απαντήσεις που μπορεί να πάρει. Πρέπει να ‘ορίσουμε τους όρους΄ πριν επιλέξουμε το θεωρητικό πλαίσιο. Οι θεωρίες αναφέρονται στους όρους αυτούς. Π.χ. Όταν δύο αντικείμενα ανάλυσης διαφέρουν όσον αφορά ένα συγκεκριμένο εννοιολογικό χαρακτηριστικό, ο ερευνητής θα αναζητήσει μια θεωρία για να εξηγήσει εμπειρικά την μεταβολή. Φιλίππα Χατζησταύρου

6 Η σημασια των ορων στη συγκριτικη αναλυση -2
3/2017 Το σημείο εκκίνησης είναι η ανάπτυξη ενός γενικού λεξιλογίου (bare bones) π.χ. για την ταξινόμηση των πολιτικών συστημάτων. Οι έννοιες-όροι παρέχουν τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα αντικείμενα ανάλυσης (π.χ. Χώρες, πολιτικά κόμματα κτλ.). Η χρήση των εννοιών-όρων δεν αμφισβητεί την ιδιαιτερότητα ενός εθνικού gestalt (δεν υπάρχει ταυτοσημία). Ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει έννοιες ανάλογα με το τι στοχεύει να περιγράψει με τη λογική της διαβάθμισης (G. Sartori, «σκάλα της αφαίρεσης») και ανάλογα με το σκοπό της έρευνας. Παράδειγμα Αντικείμενο ανάλυσης: οι εκλογές. Έρευνα Α: Σύγκριση εκλογών ως μέσο επιλογής ηγετών Έρευνα Β: Σύγκριση ανταγωνιστικών ή μη ανταγωνιστικών εκλογών Έρευνα Γ: Σύγκριση εντός του ανταγωνιστικού μοντέλου ανάμεσα στα διάφορα είδη αντιπροσώπευσης (αναλογικό σύστημα, πλειοψηφικό σύστημα κτλ.). Φιλίππα Χατζησταύρου

7 οντολογια, επιστημολογια, μεθοδολογια
3/2017 ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η φύση της πραγματικότητας (αντικειμενική ή υποκειμενική) προς παρατήρηση (ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, τα συστατικά της και πως συνδέονται μεταξύ τους). Παράδειγμα: Ποια είναι η φύση των θεσμών; ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ Η φύση της γνώσης (τι αποτελεί σωστή και νόμιμη γνώση) Παράδειγμα: Τι μπορούμε ή πρέπει να ξέρουμε για τους θεσμούς; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η στρατηγική της έρευνας (συλλογή δεδομένων και στρατηγική ανάλυσης αυτών) Παράδειγμα: Πως μπορούμε να παρατηρήσουμε τους θεσμούς; Φιλίππα Χατζησταύρου


Κατέβασμα ppt "Η λογική της συγκριτικής ανάλυσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google