Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος της έρευνας : Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος της έρευνας : Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος της έρευνας : Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τις μεταβλητές που πρόκειται να μελετηθούν, (Μεταβλητές είναι τα χαρακτηριστικά ή οι παράγοντες που μεταβάλλονται, δηλ. δεν παραμένουν σε σταθερή κατάσταση ή τιμή κατά τη διάρκεια της έρευνας. Παραδείγματα μεταβλητών : Ύψος, βάρος, εμβαδόν τάξης, χρόνος μελέτης).   

2 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ 1 [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εγγράφου] ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

3 Εργασία Τεχνολογίας Συμβόλαιο Μάθησης Σήμερα ……………………………………
Εργασία Τεχνολογίας Συμβόλαιο Μάθησης Σήμερα ……………………………………., στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, αναλαμβάνω τη συγγραφή γραπτής εργασίας με θέμα συνεργασία με τους: Η εργασία έχει τη θέση και βαρύτητα του ετήσιου τελικού διαγωνίσματος και πρέπει να παραδοθεί μέχρι……………………………………. Η παρουσίαση της πορείας των εργασιών της έρευνας αλλά και της τελικής εργασίας θα γίνει σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την καθηγητή του μαθήματος. Κάθε παρουσίαση θα αξιολογηθεί και ο βαθμός της θα συνυπολογιστεί στο βαθμό του Β’ και Γ΄ τριμήνου αντίστοιχα. Έλαβα γνώση Ο κηδεμόνας … μαθητ…..

4 Η περίληψη δεν υπερβαίνει τη μία σελίδα!
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη της ……………και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ’ Γυμνασίου. Στην Εισαγωγή αναφέρεται……………… . Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει………… Το Ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει………… Το συμπέρασμα είναι……………….. Προσοχή! Η περίληψη δεν υπερβαίνει τη μία σελίδα!

5 Η Εισαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες!
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Εισαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες!

6

7 1.1 - Παρουσίαση του προβλήματος
α) ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με τη συγκεκριμένη έρευνα, β) που στοχεύει η έρευνα, γ) το είδος της έρευνας, και δ) τα ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απάντηση. Περιλαμβάνει επίσης: τις Μεταβλητές (Ανεξάρτητες, Εξαρτημένες) και τα όρια της έρευνας (Τι ερευνήθηκε ακριβώς)

8 1.2 - Σκοπός της έρευνας Αναφέρονται:
1.2 -  Σκοπός της έρευνας Αναφέρονται: οι λόγοι για τους οποίους ο ερευνητής αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη έρευνα, τι προσφέρει η εν λόγω έρευνα, σε ποιους μπορεί να είναι χρήσιμη (κοινωνικές ανάγκες).

9 1.3 - Η «υπόθεση» της έρευνας
Ποια είναι η ΥΠΟΘΕΣΗ για την οποία θα αναζητηθούν απαντήσεις, αν ισχύει ή όχι, με βάση ποια υπόθεση θα συνταχθεί το ερωτηματολόγιο ή θα οργανωθεί το πείραμα; 

10 1.4. Μεθοδολογία της έρευνας
Περιγράφεται σύντομα η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο ερευνητής για να ελέγξει την ορθότητα της υπόθεσης. Π.χ. Θα να θα κατασκευάσω την …πειραματική διάταξη…. με την οποία θα κάνω ένα πείραμα….

11 παράγοντες που θεωρείται ότι
1.5  Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας Παρουσιάζονται όλες οι ελεγχόμενες μεταβλητές καθώς και οι παράγοντες που θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν (ή έχουν αμελητέα επίδραση) στα αποτελέσματα της έρευνας. 

12 1.6 -. Περιορισμοί της έρευνας
Περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν και περιορίζουν την αξιοπιστία της έρευνας, που μπορεί να οφείλονται στις περιορισμένες δυνατότητες του ερευνητή. (πχ. περιορισμένος αριθμός πειραμάτων, περιορισμένη διάρκεια της Έρευνας, περιορισμένη ακρίβεια οργάνων, παραδοχές, κόστος.

13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Θεωρητικό μέρος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από πέντε σελίδες. Σε αυτό εντάσσονται πληροφορίες γύρω από το θέμα από διάφορες πηγές πληροφόρησης (βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, ειδικούς, διαδίκτυο, όχι όμως σελίδες κατεβασμένες αυτούσιες από το αυτό!)

14 2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 ιστορική αναδρομή-γενικά στοιχεία
Αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του θέματος και την σημερινή έκταση του προβλήματος. 2.2 Ορισμοί εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν Αναφέρονται οι ορισμοί των σημαντικών για την έρευνα εννοιών (από διάφορες πηγές πληροφόρησης)

15 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

16 3.1. Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας
Περιγράφονται σε μορφή διαγράμματος ροής, τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας. Περιλαμβάνονται επίσης σχέδια ή σκαρίφηματα (σκίτσα) της πειραματικής διάταξης (αν υπάρχει) 3.2. Φωτογραφίες του πειράματος Περιλαμβάνονται φωτογραφίες που λαμβάνονται στα διάφορα στάδια διεξαγωγής του πειράματος. 3.3. Κατάλογος υλικών και μέσων Περιλαμβάνονται τα υλικά (μηχανήματα, υλικά κατασκευής, εργαλεία κ.λπ.) ή άυλα (ερωτηματολόγια, στατιστικά δελτία κ.λπ.) που επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή.

17 3.4 Μετρήσεις - Αποτελέσματα
Παρατίθενται οι μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πειράματος και την παρουσίαση τους σε μορφή πινάκων. 3.5 Ανάλυση αποτελεσμάτων Περιλαμβάνεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του πειράματος και η απεικόνισή τους σε γραφήματα του Excel

18 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

19 4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρατίθενται τα συμπεράσματα, με σαφείς και κατανοητούς όρους. Τα συμπεράσματα αναφέρουν πάντα την αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης. Ειδικά στην περίπτωση της έρευνας ερωτηματολογίου περιλαμβάνεται και μια γενικότερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. 4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Περιλαμβάνονται προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα και μελλοντική διερεύνηση των ελεγχόμενων μεταβλητών. Περιγράφεται η αξιολόγηση της εργασίας από τον ίδιο τον ερευνητή. Αναφέρει: α) τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που εντόπισε και κάνει προτάσεις για την αποφυγή τους στο μέλλον, β) την τήρηση η όχι του χρονοδιαγράμματος κλπ. 4.3 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

20 Βιβλιογραφία ή ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν


Κατέβασμα ppt "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος της έρευνας : Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google