Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚO ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ: Ηγεσία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Αγωγή ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. Λουκέρης ΘΕΜΑ: ΕΟΠΠΕΠ και θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης-Δυνατότητες προσαρμογής στην Ειδική Αγωγή ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Πολίτη-Γεωργούση Στρατηγούλα (Α.Μ. 51) Χατζάκη Ελένη (Α.Μ. 69)

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

3 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 1/2 Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Ορισμός Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 13, παρ. 1, 2) Συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου & ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια [π.χ. έσοδα από την καταβολή ανταποδοτικών τελών & τελών εποπτείας που καταβάλλονται για πιστοποίηση προσόντων, πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των στελεχών Σ.Υ.Υ., ισοτίμηση τίτλων, αδειοδότηση και την εποπτεία φορέων πιστοποίησης προσόντων & φορέων πιστοποίησης δομών, πιστοποίηση & αδειοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης κλπ.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 23, παρ. 1)] Έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έδρα την Αθήνα

4 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 2/2 Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Αποτελεί διάδοχο φορέα συγχώνευσης του «Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων» (Ε.Ο.Π.Π.), του «Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.) (Ν. 4072/2012, Άρθρο 329, παρ. 2, Α΄ 86) αποτελεί εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας (π.χ. το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQA−VET), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) . (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 1) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της δια βίου μάθησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3879/2010 (Α΄163)

5 ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ.2) 1/3
ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ.2) 1/3 Πιστοποίηση εισροών μη τυπικής εκπαίδευσης ---πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων φορέων αρχικής & συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικότερα μη τυπικής εκπαίδευσης (περιλαμβανομένης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) ---πιστοποίηση φορέων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού ---χορήγηση άδειας λειτουργίας των προαναφερόμενων φορέων, όπου απαιτείται Πιστοποίηση εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης ---ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης & πιστοποίησης προσόντων, αποκτηθέντων μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης, πιστοποίηση τους και αντιστοίχηση τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ---πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων, στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών εργασιών, στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού ---αδειοδότηση, έλεγχος & εποπτεία λειτουργίας φορέων πιστοποίησης προσόντων, αποκτηθέντων μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης

6 2/3 ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 2)
ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 2) 2/3 Εξασφάλιση προϋποθέσεων και εξυπηρέτηση στόχων, αναφερόμενων στα εθνικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών & των εκροών της μη τυπική εκπαίδευσης Δημιουργία, ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχηση του με Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.) ---αντιστοίχηση προσόντων, αποκτηθέντων μέσω τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ---αντιστοίχηση διεθνών κλαδικών προσόντων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αντιστοιχούμενων στα επίπεδα του Ε.Π.Π. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Διασφάλιση ποιότητας δια βίου μάθησης και δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.ΕΠ) σε συνεργασία με λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς Εισήγηση καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (εκτός ανώτατης εκπαίδευσης)

7 ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ.2)
3/3 Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων που απονέμονται από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής (πλην ανώτατης εκπαίδευσης) Προσδιορισμός προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.ΕΠ. και η τήρηση των αντίστοιχων μητρώων Προσδιορισμός προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών ΣΥ.ΕΠ. από φυσικά και νομικά πρόσωπα, των προδιαγραφών πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.ΕΠ., της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση απαιτούμενων μητρώων.

8 ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14)
ΣΚΟΠΟΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14) Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο σχεδιασμό και εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής για τη (ΣΥ.ΕΠ) Εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση στελεχών του τομέα (ΣΥ.ΕΠ) σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ανάπτυξη επικοινωνίας και συντονισμός δράσης δημόσιων & ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών (ΣΥ.ΕΠ), με στόχο την βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης & Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς αρμόδιους φορείς Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων

9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. (Ν. Υπ. Αρ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 3) 1/5 Πραγματοποιεί κάθε σχετική με τις παρακάτω αρμοδιότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: μελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρμόζει τις προδιαγραφές των συστημάτων πιστοποίησης εισροών μη τυπικής εκπαίδευσης ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία πιστοποιημένων δομών μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων & των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού εισηγείται έκδοση κανονιστικού πλαισίου για προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία πιστοποίησης δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού καταρτίζει και τηρεί μητρώα των πιστοποιημένων δομών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συμβουλευτικής και ελεγκτών − αξιολογητών των δομών αυτών

10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. (Ν. Υπ. Αρ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 3) 2/5 υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση για χάραξη κατευθύνσεων, σχεδιασμό και προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης εισροών μη τυπικής εκπαίδευσης συνεργάζεται με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό και εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών σε ζητήματα πιστοποίησης εισροών, αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, παρακολουθώντας διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στα θέματα αυτά εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής, κανόνων και προγραμμάτων που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης εισροών και εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. (Ν. Υπ. Αρ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 3) 3/5 Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού έκδοση κανονιστικού πλαισίου: για προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων τους. Το εφαρμόζει, τηρεί μητρώο πιστοποιηθέντων και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, για προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων. Τους αδειοδοτεί, ελέγχει την εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου και τηρεί μητρώο αδειοδοτηθέντων φορέων για απονομή τίτλων μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. διπλώματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, βεβαιώσεις επάρκειας) και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση καθώς και κατάρτισης συμπληρωματικά απαιτούμενης προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος για αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων, απονεμημένων από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλοδαπής (εκτός τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης) για καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων, αποκτηθέντων στο πλαίσιο δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης

12 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. (Ν. Υπ. Αρ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 3) 4/5 αναπτύσσει κριτήρια και πρότυπες μεθόδους αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση αναπτύσσει επικοινωνία και συντονίζει δράση δημόσιων & ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών συνεργάζεται για θέματα αρμοδιότητάς του με Οργανισμούς, Κέντρα και Ινστιτούτα ημεδαπής και της αλλοδαπής προς επίτευξη των στόχων του εκπονεί και αναθέτει έρευνες, μελέτες και προγράμματα για την επίτευξη των σκοπών του σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα, σύμφωνα με τους σκοπούς του, είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων

13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. (Ν. Υπ. Αρ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 14, παρ. 3) 5/5 μεριμνά για διασφάλιση ποιότητας της δια βίου μάθησης και της δια βίου ΣΥ.ΕΠ, σε συνεργασία με λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς εκπονεί τα πρότυπα και μέσα που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων, αναπτύσσει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται με φορείς της δια βίου μάθησης διενεργεί ελεγκτικό έργο για λογαριασμό άλλων Φορέων δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται απαραίτητες βάσεις δεδομένων και κάθε είδους λογισμικά εργαλεία, που΄κρίνονται για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων του και εκπλήρωση σκοπών του, είτε από το ίδιο το νομικό πρόσωπο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων

14 Εικ. 1 «Οργανόγραμμα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

15 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 15) Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος

16 Διοικητικό Συμβούλιο(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 16, παρ
Διοικητικό Συμβούλιο(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 16, παρ. 1,3,4, 14) Αποτελείται από 9 μέλη τον Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με τον αναπληρωτή του 1 εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του 1 κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του 1 εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον αναπληρωτή του 2 μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του Οργανισμού Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τα μέλη του έχουν τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης Αρμόδιο για τη διαμόρφωση & υλοποίηση της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

17 Έλεγχος-Πιστοποίηση Αξιολόγηση- Έγκριση-Εποπτεία Φορέων
και Προσώπων(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 19, παρ. 1,2,3,4,5) Ο Υπουργός Π.&Θ., Π.&Α. και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός κάνουν πρόταση για έκδοση Προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: για όρους και προϋποθέσεις Πιστοποίησης Προσόντων, που αποκτώνται από μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(διαδικασία πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, σύστημα εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και κάθε άλλου τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματος που αφορά τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για όρους, διαδικασία, προϋποθέσεις, σύσταση, συγκρότηση και τρόπο λειτουργίας εισηγητικού οργάνου, για τις ισοτιμίες των τίτλων και κάθε άλλο, ειδικότερο, τεχνικό, ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων απονεμημένων από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και αυτών της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης». (παρ.4) για όρους και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, αδειοδότηση και εποπτεία των πάσης φύσεως φορέων (π.χ. διαδικασία αδειοδότησης, δικαιολογητικά κλπ.) που αδιοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι μετά την αδειοδότηση τους τίθενται υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»(παρ. 3)

18 Έλεγχος-Πιστοποίηση Αξιολόγηση- Έγκριση-Εποπτεία Φορέων και Προσώπων(Ν
Έλεγχος-Πιστοποίηση Αξιολόγηση- Έγκριση-Εποπτεία Φορέων και Προσώπων(Ν. Υπ. Αρ. 4115/ ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 19) Επίσης, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη: Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε Φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ ΦΕΚ 24/ 2013, Άρθρο 21, παρ. 1 ζ). Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται η αποζημίωση τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησης τους εφαρμόζονται, αναλόγως όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
«Η πιστοποίηση προσόντων, λοιπόν, αφορά στην πιστοποίηση των εκροών, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης. Σε συνεργασία με την αγορά εργασίας ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, και σε σύνδεση με την πιστοποίηση εισροών, ο ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας». (

20 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.):
Είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης. Βάσει ποιοτικών κριτηρίων, αδειοδοτεί (ή διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων) για Φορείς Διά Βίου Μάθησης πανελλαδικά, όπως: Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, τα οποία παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό και διά βίου συμβουλευτική. Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα προχωρά στην διασφάλιση ποιότητας στη ΔΒΜ και την πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

21 2944/ ΦΕΚ 1098/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ) / ΦΕΚ 2123/2014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΑΛΟΔΑΠΗΣ / ΦΕΚ 2844/2012 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

22 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014 Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ)

23 ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ. Ε. Κ
ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.) & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Σύμφωνα με τον Ν. Υπ. Αρ. 4186/ΦΕΚ 193/2013, Άρθρο 17, παρ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι μεταξύ άλλων: α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης και β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ. Οι ανωτέρω φορείς μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Η εποπτεία των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η πιστοποίηση των «εισροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των «εκροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

24 Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ)
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014, Άρθρο 1, παρ. 1, 2, 5) Συνίσταται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων(Ν. 4186/2013, άρθρο 25) Αποτελείται από 9 μέλη Τριμελής θητεία Προέδρου, μελών και γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014, Άρθρο 2) Για προγραμματισμό χρόνου διενέργειας και διαδικασίας διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ και Σ.Ε.Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε οδηγούς σπουδών κάθε ειδικότητας Για εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις Για εποπτεία και συντονισμό λειτουργίας Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού & Πρακτικού Μέρους και Βαθμολογικών Κέντρων Για καθορισμό Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού & Πρακτικού Μέρους και Βαθμολογικών Κέντρων για κάθε εξεταστική περίοδο Για ορισμό : Υπεύθυνου, Γραμματέων Επιτηρητών, Συντονιστών εξέτασης Πρακτικού Μέρους, Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, Εξεταστών προφορικής εξετάσεις «Φυσικώς αδύνατων», Βαθμολογητών, Αναβαθμολογητών & Ελεγκτών κλπ.

25 Καθορισμός Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 4, παρ. 1,2, 3) Λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ορίζονται με από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από την εισήγηση Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο αριθμός τους είναι ανάλογος των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους υπάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερα του 1 Παραρτήματα ανάλογα με τις εργασιακές ανάγκες των υπό εξέταση ειδικοτήτων

26 Οργάνωση & Λειτουργία (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 5)
Ε.Κ Θεωρητικού Μέρους 1)Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου 2)Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου 3)Επιτηρητές 4)Βοηθητικό Προσωπικό 5)Εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» Ε.Κ. Πρακτικού Μέρους 1)Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου 2)Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου 3) Βοηθητικό Προσωπικό 4)Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους 5)Εξεταστές Πρακτικού Μέρους

27 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου
Α)Οργάνωση και διεξαγωγή Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, Β)Έγκαιρη προμήθεια υλικού εξετάσεων, Γ)Κατανομή εξεταζομένων σε αίθουσες, Δ)Επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και την αναπαραγωγή των θεμάτων, Ε)Γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης των εξετάσεων, ΣΤ)Αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζόμενων, Ζ) Επιβολή προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων, Η)Συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο των γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα κλπ. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Α)Επικουρεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, Β)Μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων Επιτηρητές Α)Έλεγχος της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής) και Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων, Β)Καταγραφή των απόντων, Γ)Διανομή των γραπτών δοκιμίων από τους εξεταζόμενους, Δ)Ανακοίνωση θεμάτων και παραλαβή δοκιμίων από τους εξεταζόμενους, Ε)Επιτήρηση εξεταζομένων κατά τη διάρκεια εξετάσεων, ΣΤ)Επιβολή εν γένει της τάξης στην αίθουσα Βοηθητικό Προσωπικό Διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κλπ.)

28 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου
Α)Οργάνωση και διεξαγωγή Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, Β)Έγκαιρη προμήθεια υλικού των εξετάσεων, Γ)Κατανομή εξεταζομένων σε ομάδες, Δ)Επιβολή προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων, Ε)Αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Πρακτικού επιτυχόντων, ΣΤ)Αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου αποτυχόντων των εξετάσεων, Ζ)Σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων, Η)Ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα, Θ)Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (ανάθεση αρμοδιοτήτων στο γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κλπ.) Γραμματέας εξεταστικού κέντρου Α)Επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, Β)μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων Βοηθητικό Προσωπικό Διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου (ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κλπ.) Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους Α)Έλεγχος ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου) και Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων, Β)Καταγραφή των απόντων, Γ)Παράδοση Δελτίων εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο Εξεταστικό Κέντρου Πρακτικού Μέρους

29 Εξεταστές Θεωρητικού Μέρους προφορικής εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» (Ν
Εξεταστές Θεωρητικού Μέρους προφορικής εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014, Άρθρο 5, παρ. 1,2,5, Α) Ορίζονται 3 εξεταστές προφορικής εξέτασης για κάθε ειδικότητα (2 βαθμολογητές και 1 αναβαθμολογητής) Καλύπτουν τα υπό εξέταση γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας Είναι εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών-Επιτηρητών-Ελεγκτών-Επιθεωρητών-Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Στο δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του και υπογράφεται από Εξεταστές και Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 9)

30 Εξεταστές Πρακτικού Μέρους
Ορίζονται 3 ανά εξεταζόμενη ειδικότητα και ομάδα υποψηφίων Είναι εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών-Επιτηρητών-Ελεγκτών-Επιθεωρητών-Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Καλύπτουν τα υπό εξέταση γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες των 8 ατόμων κάθε φορά (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014, Άρθρο 5, παρ. 5, Β) Για κάθε ομάδα 3 εξεταζομένων «Φυσικώς Αδυνάτων», ορίζονται 3 εξεταστές, οι οποίοι καλύπτουν τα υπό εξέταση γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 8) Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών, Εξεταστών και Συντονιστών Εξέτασης Πρακτικού Μέρους (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014, Άρθρο 7) Υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμα τους εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας των εξετάσεων στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, όταν διαπιστώσουν ότι έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

31 Καθορισμός Βαθμολογικών Κέντρων Θεωρητικού Μέρους
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 6, παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6) Καθορίζεται ο αριθμός τους και η έδρα τους κάθε εξεταστική περίοδο με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.ΕΠ.Ε.Κ. Λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα Στελεχώνονται: Υπεύθυνο Βαθμολογικού Κέντρου Γραμματέα Βαθμολογικού Κέντρου Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές Βοηθητικό Προσωπικό

32 Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Πιστοποίησης
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 8, παρ. 1, 2, 3) Γίνονται δειγματολογικά σε τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων, οποιαδήποτε μέρα και ώρα κατά τη διάρκεια εξετάσεων ή βαθμολόγησης, εντόπιοι έλεγχοι για διασφάλιση πιστής εφαρμογής θεσμικού πλαισίου και ποιότητας των εξετάσεων Διενεργείται από 2 Ελεγκτές (1 υπάλληλο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 1 ενταγμένο σε Μητρώο Αξιολογητών-Επιτηρητών-Ελεγκτών –Επιθεωρητών-Εμπειρογνωμόνων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εξαιρείται του ελέγχου αν διαπιστωθεί σύνδεση με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι τρίτου βαθμού με τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. και τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο Έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης. Αν διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα των διατάξεων, ενημερώνουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

33 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στα Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 14, παρ. 1, 4) Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έντυπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) 1 πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 2 όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Απόδειξη καταβολής εξέταστρων (50 ευρώ για συμμετοχή σε καθένα μέρος της εξέτασης, θεωρητικό και πρακτικό) (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 11)

34 Εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή:
«ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ» ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ /4 (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 1) Εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή: τυφλοί σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ. 191 Α΄/1979) ή με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67% ή αμβλύοπωπες με ποσοστό αναπηρίας 67% Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή Η επίδοση τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του γραπτού λόγου (δυσλεξίας) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω, και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας που πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική επιτροπή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Πάσχουν από διαταραχές φάσματος του αυτισμού

35 Άτομα με κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη άνω άκρων
«ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ» ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ /4 (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πέρα από τα βασικά δικαιολογητικά: Άτομα με προβλήματα όρασης, κινητική αναπηρία, σπαστικότητα των άνω άκρων Δηλώνουν στην αίτηση ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, επισυνάπτοντας στην αίτηση τους γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία προκύπτει ότι η επίδοση δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Άτομα με κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη άνω άκρων Δηλώνουν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, επισυνάπτοντας στην αίτηση τους γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου

36 «ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ» ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3/4
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 2) Άτομα με ειδική διαταραχή γραπτού λόγου (δυσλεξίας) και διαταραχές φάσματος αυτισμού Απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Υπουργείου Υγείας ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ.), με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας 1 )Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για 3 χρόνια μετά την έκδοση της 2)Γνωμετεύσεις που δεν προκύπτει αδυναμία γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές Άτομα με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας Υποβάλλουν στην αίτηση συμμετοχής τους και δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνείας νοηματικής) ή γραπτά]

37 «ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ» ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4/4
(Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 13, παρ. 3, 4, 5, 6, 7) Άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικής αναπηρίας, σπαστικότητα των άνω άκρων και κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη άνω άκρων εξετάζονται στο Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος των εξετάσεων προφορικά Άτομα με ειδική διαταραχή γραπτού λόγου (δυσλεξία) και διαταραχές φάσματος αυτισμού εξετάζονται στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά Άτομα με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας εξετάζονται με τον τρόπο που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους [προφορικά (διερμηνείας νοηματικής) ή γραπτά] στο Θεωρητικό ή και στο Πρακτικό Μέρος Άτομα με διαταραχές φάσματος αυτισμού εξετάζονται στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά (διερμηνείας νοηματικής) Μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο για αυτή την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασης τους πέραν από το πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους, στα οποία εξετάζονται οι «Φυσικώς Αδύνατοι»

38 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ν
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ν. ΥΠ. ΑΡ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ. 1, 2, 3) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για άσκηση επαγγέλματος [διάρκεια 2,5 ώρες, (άρθρο 16, παρ. 3)] ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζόμενου (διάρκεια 2-5 ώρες) Οι εξετάσεις τους διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) κάθε ειδικότητας, τα οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα της. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις 2 δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 δεν δύναται να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις της ίδιας ειδικότητας

39 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 16) Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων που υπάρχουν στα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε ειδικότητας Τα θέματα επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με ηλεκτρονική κλήρωση την ημέρα των εξετάσεων και σε τέτοιο αριθμό, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας και ελέγχονται από την τριμελή Επιτροπή ειδικών επιστημόνων Το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα, με βάση τη διάκριση ερωτήσεων σε Γενικές & Ειδικές και σε τρεις κατηγορίες (Απλές, Μέτριες & Δύσκολες), εισηγείται τον αριθμό των θεμάτων ώστε: τα θέματα γενικών γνώσεων και των 3 κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό 30% του συνόλου θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων και των 3 κατηγοριών ποσοστό 70% του συνόλου των θεμάτων Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο τρόπο

40 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 16, 17, 18) Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους: μεριμνά για αναπαραγωγή θεμάτων και ταυτόχρονη ανακοίνωση τους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου σύμφωνα με οδηγίες Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Αποστέλλει στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ώρα έναρξης και λήξης των εξετάσεων Με βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο, καθορίζει αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων ανά αλφαβητική σειρά Οι Επιτηρητές επιμελούνται την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες με την αλφαβητική σειρά της εγγραφής τους στην κατάσταση Η επεξεργασία θεμάτων από τους εξεταζόμενους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο) , του οποίου η μορφή εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγείται από τον οργανισμό και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στους Επιτηρητές, οι οποίοι ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά του στοιχεία του, διαγράφουν τα κενά σημεία και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του

41 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 18, 20) Μετά το πέρας της εξέτασης οι Επιτηρητές παραδίδουν στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου τα γραπτά δοκίμια εξεταζόμενων και τον κατάλογο των απόντων υποψηφίων Τα γραπτά δοκίμια εξεταζόμενων αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στα ορισμένα, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., Βαθμολογικά Κέντρα Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από 2 Βαθμολογητές. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των Βαθμολογητών με βάση υπόδειγμα οδηγιών-απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα Βαθμολογικά Κέντρα Ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» στο Θεωρητικό Μέρος» των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό 10-20 Τα γραπτά δοκίμια εξεταζομένων και αποκόμματα γραπτών δοκιμίων, τα οποία αναγράφονται η βαθμολογία των υποψηφίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για 6 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την ημέρα της ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 6ης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό

42 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 21) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους Εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τον οποίο καταθέτουν πριν από την έναρξη της εξέτασης στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους που περιλαμβάνονται στα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους που έχουν επιλεγεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καλύπτουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων γίνεται με επιμέλεια του Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στους χώρους των εξετάσεων Η προσέλευση κάθε υποψηφίου γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υποψήφιο που τον ορίζει ο Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους την ημέρα της εξέτασης Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου ή τον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους

43 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 21) Κάθε εξεταζόμενος Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από 3 Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας, οι οποίοι καλύπτουν τα υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας Κάθε εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από 2 τουλάχιστον Εξεταστές «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι Εξεταστές παραδίδουν τα αποτελέσματα στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή Παραρτήματος του, τα οποία μεταφέρονται από το Συντονιστή, ενώπιον των εξεταστών στα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων Ο Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους Εξεταστικού Κέντρου ή Παραρτήματος συντάσσει ονομαστική κατ’ αλφαβητική κατάσταση των εξεταζομένων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με το χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφεται παραπλεύρως του ονόματος

44 ΒΑΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3/3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 21) Η εν λόγω κατάσταση παραδίδεται από το Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτήματος στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο οποίος την αποστέλλει στον Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τις εξετάσεις Τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για 6 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την ημέρα της ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 6ης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους και τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό και συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

45 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4-ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/2014, Άρθρο 23) Μετά τον έλεγχο από το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ορθής συμπλήρωσης καταστάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτώνται στα οικεία Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 όσοι εξεταζόμενοι επέτυχαν και στα 2 μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και χορηγούνται σε αυτούς, κατόπιν υποβολής αίτησης τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων

46 Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

47 (Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014) Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής- Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχηση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής

48 Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την επάρκεια φορέων να χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η πιστοποίηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προσόντος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ειδικότερα, στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι: η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής του ανθρώπινου δυναμικού η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας η δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία των φορέων αυτών (eoppep.gr)

49 Η ΚΥΑ του (Ν. Υπ. Αρ. 121929/Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014)
Με τίτλο: Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής - Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

50 Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Άρθρα 1,2,3,4,5 αντίστοιχα) Δικαίωμα συμμετοχής (Φορέων) Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών ( εκ μέρους του Φορέα) Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών (παράταση 30 ημερών για τα δικαιολογητικά που λείπουν ) Έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποίησης Προκειμένου να πιστοποιηθεί το νομικό πρόσωπο ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση και αποτυπώνονται σε ειδικό Έντυπο Ελέγχου που συμπληρώνουν οι Ελεγκτές (έλεγχος κατάθεσης 12 δικαιολογητικών, άρθρο 2 και ικανοποίηση 29 κριτηρίων και18 προδιαγραφών , άρθρο 22). Χορήγηση Πιστοποίησης (πιστοποιούνται μόνο οι Φορείς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις )

51 Γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. (Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρα 6,7,8,9,10,11αντίστοιχα ) Όροι και προϋποθέσεις Οργανωτική Δομή του Φορέα (πχ. πώς είναι κατανεμημένο το ανθρώπινο δυναμικό , τι εργασίες εκτελεί κτλ) Απαιτούμενα μέσα (του Φορέα πχ. ως προς τον εξοπλισμό και την εμπειρία του προσωπικού για να αναλάβει την εξεταστική διαδικασία) Εγχειρίδιο Ποιότητας (εδώ περιγράφονται οι τρόποι συμμόρφωσης του Φορέα προς τα κριτήρια, στην βάση τον οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ) Αρχείο πιστοποιηθέντων Φυσικών Προσώπων (το διατηρεί ο Φορέας στο οποίο καταγράφει κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το φυσικό πρόσωπο) Εσωτερικός έλεγχος του συστήματος χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. (προκειμένου να πιστοποιηθούν οι Φορείς, προβλέπεται η διαδικασία εσωτερικού έλεγχου του συστήματος πιστοποίησης το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζουν)

52 Χορήγηση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, Άρθρα 12,13,14,15 αντίστοιχα) Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (αναλύει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να πιστοποιηθούν) Έκδοση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (ό,τι μπορεί να αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού π.χ. από το αν θα χορηγηθεί ή όχι μέχρι τα στοιχεία που θα αναγράφονται) Χρήση λογότυπου ή σήματος (από τον Φορέα και τι δικαιώματα έχει για τη χρήση και αναπαραγωγή του) Χρήση των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (ο Φορέας πρέπει να ασκεί έλεγχο στα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα αναφορικά με τη χρήση των πιστοποιητικών σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο ποιότητας του)

53 Εξεταστικό σύστημα – Λειτουργία Εξεταστικού Κέντρου – Διενέργεια εξετάσεων. (1/2)
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, Άρθρα 16,17,18 αντίστοιχα) Μέθοδος εξεταστικής διαδικασίας (με χρήση εφαρμογών λογισμικού και τη βοήθεια κατάλληλου αυτοματοποιημένου συστήματος διόρθωσης ) Προγραμματισμός εξετάσεων (ο Φορέας ορίζει κατά την κρίση του εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, ώρα έναρξης, κτλ) Βασικά χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήματος Η αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης (ερωτήσεων) διενεργείται από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας και έναν εμπειρογνώμονα πληροφορικής από το Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και γίνεται παρουσία του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των θεμάτων εξέτασης (ερωτήσεις) συντάσσεται αναφορά όπου ελέγχεται η διατήρηση Τράπεζας Θεμάτων 500 ερωτήσεων για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού, αν γίνεται η επιλογή των ερωτήσεων με ψηφιακή κλήρωση, αν διακρίνονται ανά ενότητα σε τρεις κατηγορίες: 50% εύκολες, 25% μέτριες, 25% δύσκολες και αν ανανεώνονται κάθε έτος μετά την πρώτη υποβολή τους στον ΕΟΠΠΕΠ τουλάχιστον σε ποσοστό 50%. Η αναφορά υπογράφεται από τους δύο Αξιολογητές και τον εκπρόσωπο του Φορέα.

54 Εξεταστικό σύστημα – Λειτουργία Εξεταστικού Κέντρου – Διενέργεια εξετάσεων. (2/2)
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, Άρθρα 19,20,21,22,23 αντίστοιχα) Συμμετέχοντες στη διενέργεια των εξετάσεων (πχ ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης των εξετάσεων δεν μπορεί να είναι ο εκπαιδευτής των εξεταζομένων) Αρχεία εξετάσεων (βρίσκονται σε προστατευμένο δικτυακό χώρο και περιέχουν όλα τα στοιχεία του εξεταζόμενου και των εξετάσεών του από το Φορέα) Σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Εξεταστικών Κέντρων ( και της εξεταστικής διαδικασίας) Προδιαγραφές Εξεταστικού Κέντρου (πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις 12 προδιαγραφές που αναλύονται στο άρθρο) Επιτηρητές του Φορέα Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης οι Επιτηρητές συμπληρώνουν από κοινού, το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης, όπου επιβεβαιώνουν ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την έναρξη των εξετάσεων, κατά την διάρκεια των εξετάσεων, μετά το πέρας των εξετάσεων και όλοι οι συμπληρωματικοί έλεγχοι. π.χ. α) τις προδιαγραφές της αίθουσας στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση β) έλεγχος ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων (Έλληνες πολίτες: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο - αλλοδαποί πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο),

55 Διαδικασία Πιστοποίησης του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄, Άρθρα 24,25 αντίστοιχα) Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης των δεξιοτήτων στο χειρισμό Η/Υ (αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών λογισμικού με μορφή ερωτήσεων και συνδέονται με το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Πιστοποίησης, προκειμένου να διενεργούνται με αυτοματοποιημένο και αδιάβλητο τρόπο οι εξετάσεις) Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (Το ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π. έχει 14 βασικές λειτουργίες πχ. τη διαχείριση των εξεταζομένων , την έκδοση των αποτελεσμάτων , πιστοποιητικών κ.α)

56 Εποπτεία των Φορέων μετά τη χορήγηση πιστοποίησης (1/3)
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄, Άρθρο 26) Διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας του Φορέα Σε κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ πραγματοποιούνται τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι της λειτουργίας του. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του Φορέα, τουλάχιστον, μία φορά ανά διετία και αφορούν στην τήρηση όλων των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και βάσει των οποίων έχει πιστοποιηθεί ο Φορέας. Οι έκτακτοι έλεγχοι αφορούν στην εξεταστική διαδικασία και διενεργούνται απροειδοποίητα σε τυχαίο δείγμα Εξεταστικών Κέντρων, το οποίο ανέρχεται, σε ετήσια βάση, τουλάχιστον σε ποσοστό 10% των Εξεταστικών Κέντρων. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από δύο Ελεγκτές οι οποίοι συμπληρώνουν και καταθέτουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το Έντυπο Ελέγχου Λειτουργίας Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπου πρέπει να επιβεβαιωθούν συνολικά 35 κριτήρια.

57 Εποπτεία των Φορέων μετά τη χορήγηση πιστοποίησης (2/3)
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄, Άρθρο 26) Διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας του Φορέα Εάν κατά τον τακτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι 18 προδιαγραφές και τα 13 κριτήρια της παρούσας απόφασης, ενημερώνεται σχετικά ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλυτική καταγραφή από τους Ελεγκτές στο Έντυπο Ελέγχου Διαδικασίας Εξετάσεων του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Αν κατά τον έκτακτο έλεγχο (της εξεταστικής διαδικασίας) σε Εξεταστικό Κέντρο, διαπιστωθεί από τους Ελεγκτές η μη ικανοποίηση έστω και ενός κριτηρίου που αφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης, ενημερώνεται σχετικά ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλυτική καταγραφή από τους Ελεγκτές στο Έντυπο Ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, η εξέταση ακυρώνεται και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 της παρούσας απόφασης (διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τον Ν. 4115/2013 όπου στο άρθρο 22 προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών καθώς και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να επαναληφθούν έλεγχοι στους ίδιους Φορείς και στα ίδια Εξεταστικά Κέντρα, με διαφορετικούς Ελεγκτές.

58 Εποπτεία των Φορέων μετά τη χορήγηση πιστοποίησης (3/3)
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄, Άρθρα 27,28,29,30 αντίστοιχα) Κοινοποίηση αποτελέσματος ελέγχου (κοινοποιείται στον Φορέα από τον ΕΟΠΠΕΠ μέσα σε 30 ημέρες από τη διενέργειά του) Ανανέωση πιστοποίησης (αναλύονται όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Φορείς πχ δικαιολογητικά ώστε να ανανεωθεί η πιστοποίησή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ) Αναμόρφωση συστήματος εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής και αξιολόγηση (κάθε αλλαγή, τροποποίηση, του συστήματος πιστοποίησης υποβάλλεται προς έγκριση στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ) Μεταβίβαση της απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί πιστοποίησης Φορέα (εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ και απαιτείται η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

59 Περιεχόμενο εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
(Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄, Άρθρα 31,32,33,34,35,36 αντίστοιχα) Γνωστικό αντικείμενο: χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων (πχ βασικές λειτουργίες, βοηθητικά εργαλεία, εκτυπώσεις κτλ) Γνωστικό αντικείμενο: επεξεργασία κειμένου (word) Γνωστικό αντικείμενο: υπολογιστικά φύλλα (excel) Γνωστικό αντικείμενο: υπηρεσίες διαδικτύου (internet) Γνωστικό αντικείμενο: βάσεις δεδομένων (access) Γνωστικό αντικείμενο: παρουσιάσεις (power point)

60 Αναγνώριση των Φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχιση των τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής. (Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄, Άρθρα 37,38 αντίστοιχα) Αρμόδιο όργανο για την απόφαση αναγνώρισης των Φορέων της αλλοδαπής και την αντιστοίχιση των τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπή (γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ με τη βοήθεια της Επιτροπής Αναγνώρισης Φορέων Πιστοποίησης Πληροφορικής Αλλοδαπής Ε.Α.Φ.Π.Π.Α) Διαδικασία αναγνώρισης Φορέων και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής

61 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων (προς τους Φορείς) Μεταβατικές διατάξεις
Λοιπές διατάξεις (Ν. Υπ. Αρ /Η/ΦΕΚ 2123/Β/2014, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, Άρθρα 39,40, 41, 42 αντίστοιχα) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων (προς τους Φορείς) Μεταβατικές διατάξεις Καταργούμενες διατάξεις Δημοσίευση και έναρξη ισχύος (αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

62 Ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
H ΚΥΑ με αριθμό 4204/ ΦΕΚ 1263/Β/ στο άρθρο 13, παράγραφο 7 ανέφερε ότι τα πιστοποιητικά πληροφορικής είχαν τριετή ισχύ. Με τον N.4283 (ΦΕΚ 189/ ) στο άρθρο 12 με τίτλο “Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης” παράγραφος 6 προβλέπεται ότι : «Προστίθεται η παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως: 5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από » Σημειώνεται ότι στην νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 2123/B/ ) που δημοσιεύτηκε απουσιάζει η παράγραφος που αναφέρεται στη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών οπότε η ισχύς των πιστοποιητικών πλέον έχουν ισχύ δια βίου.

63 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012) Σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης

64 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 1)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 1) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Εκπαιδευτές Ενηλίκων) και συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια («Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης

65 ΟΡΙΣΜΟΙ (1/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 2)
Εκπαιδευτής Ενηλίκων Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικεύει τους στόχους στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων.

66 ΟΡΙΣΜΟΙ (2/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 2)
Εκπαιδευτική Επάρκεια  Ως Εκπαιδευτική Επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις Επαγγελματικές Λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Eκπαιδευτών. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

67 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 2)
ΟΡΙΣΜΟΙ (3/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 2) Μητρώο Εκπαιδευτών Ως Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων (Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων) ορίζεται το Μητρώο που τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Εκπαιδευτές που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Το Μητρώο απαρτίζεται από τα εξής ΥποΜητρώα: α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

68 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Απόφαση της υπ’ αρ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. )   Κατά την πιλοτική εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας Πιστοποίησης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής κατηγορίες: α) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. β) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και διαθέτουν διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους.

69 Δημιουργια Τραπεζασ Θεματων (1/2) (Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24. 05
Δημιουργια Τραπεζασ Θεματων (1/2) (Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) Τα προς εξέταση θέματα στο πλαίσιο της Γραπτής Εξεταστικής Δοκιμασίας επιλέγονται από Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι ερωτήσεις που συγκροτούν την Τράπεζα Θεμάτων είναι διαβαθμισμένες σε τρείς κατηγορίες: μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (μέτρια, δύσκολη, πολύ δύσκολη) ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Η τράπεζα θεμάτων μαζί με τις αντίστοιχες ενδεικτικές απαντήσεις γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης, με ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

70 Δημιουργια Τραπεζασ Θεματων (2/2) (Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24. 05
Δημιουργια Τραπεζασ Θεματων (2/2) (Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Ως προς το είδος των γνώσεων, βάσει του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, ορίζονται εννέα (9) Θεματικές Ομάδες: α) Ομάδα εκπαιδευομένων - ομάδες στόχοι β) Δυναμική ομάδας γ) Θεωρητικό πλαίσιο - αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων δ) Ιστορική εξέλιξη – εκπαιδευτική πολιτική ε) Μεθοδολογία σχεδιασμού - κοινωνικο/οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στ) Εκπαιδευτικές μέθοδοι- τεχνικές- εκπαιδευτική διεργασία ζ) Βασικές ικανότητες - φύλο – διαπολιτισμικότητα η) Εκπαιδευτικό υλικό - εποπτικά μέσα - χώρος θ) Αυτοαξιολόγηση - συνεχής ανάπτυξη

71 Σταδια τησ πιλοτικησ εφαρμογησ τησ διαδικασιασ των ΕξετAσεων Πιστοποιησησ Εκπαιδευτικησ Επαρκειασ Εκπαιδευτων Ενηλικων τησ Mη Τυπικησ Εκπαιδευσησ ( Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) α) Κατά τη Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία διάρκειας (1) ώρας αξιολογούνται οι γνώσεις και ικανότητες των Εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής τους με βάση τις θεωρίες μάθησης Ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού - στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα. β) Κατά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διάρκειας (20’) λεπτών, αξιολογούνται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των Εκπαιδευτών σχετικά με την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. γ) Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

72 Σύνθεση Τελικού Αποτελέσματος Αξιολόγησης
(Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) Επιτυχών θεωρείται ο εξεταζόμενος του οποίου η βαθμολογία του κατά τη Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία είναι τουλάχιστον δέκα (10) και η συνολική αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας του είναι «Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας». Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό και την επόμενη εξεταστική περίοδο μπορεί συμμετέχει μόνο στην εξέταση του μέρους στο οποίο απέτυχε. Εάν στην επόμενη εξεταστική περίοδο δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό).

73 Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Έκδοση Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας ( Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό). Ο κάτοχος Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας δεν δύναται να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης. Η Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

74 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (1/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 4)   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής εντάσσεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έναν μοναδικό κωδικό που ισχύει για κάθε συνεργασία του με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Οι εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που εντάσσονται στο Μητρώο θα έχουν τη δυνατότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά (με τη χρήση των κωδικών που τους έχουν ήδη αποδοθεί κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης) να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας.

75 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (2/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 4) Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η διάρκεια της ισχύος θα αποτελεί στοιχείο του μοναδικού κωδικού που θα αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτή μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας.

76 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (3/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 4) Τα στοιχεία των υποψηφίων εκπαιδευτών στους οποίους δεν χορηγείται πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, παραμένουν καταχωρισμένα. Οι εν λόγω υποψήφιοι εκπαιδευτές δεν εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διατηρούν όμως το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, καταθέτουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, χρηματικό ποσό συμμετοχής και εφόσον επιθυμούν, τυχόν πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν στον φάκελό τους.

77 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e−portfolio) Εκπαιδευτών Ενηλικων με πιστοποιημενη εκπαιδευτικη επαρκεια (1/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 5) Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e−Portfolio) είτε των υποψήφιων για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας είτε των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e−Portfolio).

78 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e−portfolio) Εκπαιδευτών ΕνηλIκων με πιστοποιημEνη εκπαιδευτικH επAρκεια (2/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 5) Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, δύνανται να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Προσόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που του έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφορικό Σύστημα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Πιστοποίησης.

79 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e−portfolio) Εκπαιδευτών ΕνηλIκων με πιστοποιημEνη εκπαιδευτικH επAρκεια (3/3) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε Διαχείριση Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Γενικών Στοιχείων. β) Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας και αντιστοίχισής της σε ομάδα/ες επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων. γ) Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων.

80 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 6)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (1/2) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 6) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησης Εκπαιδευτικής επάρκειας των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να τεκμηριώνουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών ή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Τα παραπάνω θα πρέπει να αφορούν στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων και να έχουν υλοποιηθεί οποτεδήποτε εντός διαστήματος 10 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας.

81 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 6)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2/2) (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 6) Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί εκούσια, με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Μέσω του πληροφορικού συστήματος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αποστέλλεται στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων ειδοποίηση (η οποία θα εμφανίζεται και στην κατάστασή τους στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων) 6 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της πιστοποίησής τους. Μέσω αυτής θα καλούνται, σε περίπτωση που πρόκειται να παρέλθει το διάστημα της δεκαετίας και δεν έχουν τεκμηριώσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να προβούν άμεσα στη διαδικασία που προβλέπεται. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής θα καθίσταται «ανενεργός» εντός του Μητρώου και αντίστοιχα θα ενημερώνεται η κατάστασή του στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων.

82 (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 7)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Ν. Υπ. Αρ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ 2844/Β/2012 Άρθρο 7) Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ., που αποφασίζει σχετικά. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, το Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e− Portfolio) του εκπαιδευτή παύει να είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητος για τις συνεργασίες του με όλους τους φορείς του δικτύου Δια Βίου Μάθησης, παύει να ισχύει.

83 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠIΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

84 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (ΦΕΚ 1098/2014):
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (ΦΕΚ 1098/2014): Προβλέπεται η παρουσία ειδικευμένων εξεταστών (Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων») για τη συμμετοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα προφορικής εξέτασης(και στο θεωρητικό και στο πρακτικό ή σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης) σε περίπτωση κατάθεσης του αντίστοιχου δικαιολογητικού, το οποίο δηλώνει ότι η κατάσταση τους απαιτεί έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης και αξιολόγησης τους Προσφέρεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου εξέτασης, μόνο γι’ αυτή την κατηγορία μαθητών, ανάλογα με την περίπτωση του εξεταζόμενου Ορίζονται Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

85 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 22 (ΦΕΚ 2123/Β΄/ ) που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ , προβλέπεται το εξής: Στην περίπτωση που εξεταζόμενοι είναι άτομα με κινητικές δυσκολίες, ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβασή τους από την είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου έως την αίθουσα εξέτασης. Αντίθετα όσον αφορά το σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται τίποτα από τα παραπάνω.

86 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ε. Ε. Α
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ε.Ε.Α. ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Γίνεται επιτακτικό αίτημα ο επαναπροσδιορισμός του γενικότερου πλαισίου των εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων σε όλα τα συστήματα πιστοποίησης, ώστε τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να τυγχάνουν μιας δίκαιης και αξιοπρεπούς συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων: Να γίνει διαβούλευση  και συνεργασία με τους συλλόγους Κωφών, Τυφλών & ΑμεΑ για:  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Χώρος Εξέτασης (κτίριο, αίθουσες κλπ.) Εξεταστέα Ύλη Εκπαιδευτικό προσωπικό – Εξεταστές – Επιτηρητές Μέθοδοι εξέτασης

88 1.ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (1/2) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ:
1.ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (1/2) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: Εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπου χρειάζεται, να γίνονται, εκτός των καθορισμένων εξεταστικών κέντρων σε χώρους όπως το σπίτι του εξεταζόμενου, νοσοκομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο κριθεί επιβεβλημένο από τους φορείς, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφάλεια και υπάρχουν εχέγγυα επιτήρησης και διαφύλαξης του αδιάβλητου των εξετάσεων Σε περιπτώσεις διεξαγωγής εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους σε καθορισμένα εξεταστικά κέντρα, το κτίριο απαιτείται να είναι εξοπλισμένο καταλλήλως για τις ανάγκες των εξεταζομένων και να περιλαμβάνει ενδεικτικά: Ράμπες & αναλκυστήρες με κατάλληλες προδιαγραφές για την εύκολη πρόσβαση στους χώρους και τους ορόφους του  κτιρίου, όπου στεγάζεται ο φορέας Προσβάσιμοι χώροι στάθμεσης στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου Αντιολισθητικά δάπεδα Προσβάσιμοι διάδρομοι και αίθουσες Προηγμένος εξοπλισμός και Υλικοτεχνική υποδομή των χώρων (π.χ. σημάνσεις Braille)

89 1.ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2/2) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ:
1.ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2/2) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ: Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου εξέτασης της αίθουσας (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων Πρακτικού Μέρους) Προσβάσιμοι διάδρομοι, ώστε οι εξεταζόμενοι να είναι σε θέση να διέρχονται στο χώρο της αίθουσας με άνεση, ασφάλεια και ευκολία Κατάλληλος φωτισμός της αίθουσας Ρυθμιζόμενα στο ύψος θρανία Πολυαισθητηριακοί χώροι (αίθουσες εξοπλισμένες με οπτικές και ηχητικές πηγές κ.α.) Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατάλληλα σχεδιασμένους ως προς τη χρήση τους  που θα αξιοποιούνται κατά περίπτωση (π.χ. για τα άτομα με προβλήματα όρασης, πληκτρολόγια Βraille και χρήση λογισμικών ανάγνωσης ή ύπαρξη εξειδικευμένων εργαλείων-λογισμικών zoom) [Ιδιαίτερα σημαντικό στη Πιστοποίηση Προσόντων Η/Υ]

90 Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 18Β'/15. 01
Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 18Β'/ ) για τις ειδικές ρυθμίσεις ΑμεΑ, σχετικά με την εξυπηρέτηση και την προσβασιμότητα ΑμεΑ που πρέπει να ισχύουν για όλα τα δημόσια κτίρια, αντίστοιχα θα πρέπει να ισχύουν και για όλες τις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

91 Όσον αφορά τις διαστάσεις των οριζόντιων και κατακόρυφων προσπελάσεων (πχ. Διάδρομοι, σκάλες, ράμπες, ανελκυστήρες, λουτρά κλπ) πρέπει να είναι εφικτή η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ. Με την έννοια Προσβασιμότητα εννοούμε την δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους χρήστες του χώρου ακόμη και στα εμποδιζόμενα άτομα για αυτόνομη και ασφαλή είσοδο και έξοδο από αυτόν, καθώς και χρήση όλων των προσφερόμενων σε αυτόν εξυπηρετήσεων.

92 ΡΑΜΠΕΣ «Εάν υπάρχει υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) μεγίστης κλίσης 5%. Το πλάτος της ράμπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το συνιστώμενο ελεύθερο πλάτος ράμπας μεταξύ των περιζωμάτων της γενικά είναι 1,20 - 1,30μ, Το πλάτος αυτό δεν επιτρέπει την διασταύρωση δύο αμαξιδίων. Γι' αυτήν την περίπτωση το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος είναι 1,70μ. Επιβάλλεται επίσης να κατασκευάζονται πλατύσκαλα στην αρχή και το τέλος μιας ράμπας καθώς και σε κάθε σημείο αλλαγής της διεύθυνσής της. Τα πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης ονομάζονται πλατύσκαλα ελιγμών και πρέπει να εξασφαλίζουν την δυνατότητα στροφής των αμαξιδίων, που απαιτεί ελεύθερο χώρο διαμέτρου 1,50μ.» Παιδεία, 2014, «ΕΟΠΠΕΠ προϋποθέσεις κτιρίων για την άδεια λειτουργίας»,

93 ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ «Η πρόσβαση σε ανελκυστήρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου ή του χώρου στάθμευσης πρέπει να είναι ισόπεδη ή να γίνεται από κεκλιμένα επίπεδα μέγιστης κλίσης 5%. Οι ανελκυστήρες προσώπων πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου: 1,10χ1,40μ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη μικρότερη πλευρά (Ι.ΙΟμ.) του θαλάμου. Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180° -αν υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει διαστάσεις 1,50χ1,50μ. Αν η είσοδος και έξοδος γίνεται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 1,40χ1,40μ. Η απόσταση μεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου, σκάλας ή εμποδίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50μ. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κίνηση και ελιγμό αναπηρικού αμαξιδίου δεξιά και/ή αριστερά από τη πόρτα.» Παιδεία, 2014, «ΕΟΠΠΕΠ προϋποθέσεις κτιρίων για την άδεια λειτουργίας»

94 «Όταν δεν είναι δυνατόν υψομετρική διαφορά σε ήδη διαμορφωμένο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο να καλυφθεί με κεκλιμένο επίπεδο, τότε πρέπει να μελετηθεί εγκατάσταση αναβατορίου κατακόρυφης κίνησης ή αναβατορίου κλίμακος. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα.» Παιδεία, 2014, «ΕΟΠΠΕΠ προϋποθέσεις κτιρίων για την άδεια λειτουργίας»,

95 ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΦΕΚ 18Β'/ ) Άρθρο 6 Επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετείται και ανάγλυφη και σε γραφή Braille σε ύψος 1,50μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου. Άρθρο 7 Επίσης για τα άτομα με προβλήματα όρασης πολύ χρήσιμος είναι ο επί δαπέδου «οδηγός τυφλών» που θα οδηγεί από την είσοδο στον χώρο μέχρι τις αίθουσες εξετάσεων.

96 2.ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Πριν τις εξετάσεις:
Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης και οργάνωσης της ύλης ανάλογα με τις ανάγκες των εξεταζομένων όπως: ειδική εφαρμογή ανάγνωσης κειμένου (π.χ. Braille) ψηφιακός τρόπος ανάγνωσης (μέσω χρήσης υπολογιστικών, δικτυακών και οπτικοακουστικών συστημάτων) Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους: Διατύπωση εξεταστικών θεμάτων και ερωτήσεων με τρόπο απλό και σαφή Παράταση του χρόνου εξέτασης για την απάντηση σε όλα τα θέματα ανάλογα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου

97 3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
Πέρα από την απαιτούμενη κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων: Οι ίδιοι οι φορείς να στελεχώνουν διδακτικό προσωπικό, εξεταστές και επιτηρητές ειδικά καταρτισμένους και επιμορφωμένους σε σχέση με τις ανάγκες των εξεταζομένων Πιστοποιημένοι στην Braille για άτομα με προβλήματα όρασης Πιστοποιημένοι στη Νοηματική, Pecs & Makaton για άτομα με προβλήματα ακοής ή ΔΑΦ αντίστοιχα. Κάτοχοι πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών (π.χ. μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ.) Ειδικής Εκπαίδευσης Με γνώσεις Πρώτων Βοηθειών Συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με κριτήριο τις ανάγκες των εξεταζομένων Συνοδούς των εξεταζομένων Διερμηνείς κλπ.

98 4.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο γραπτός τρόπος εξέτασης δεν ενδείκνυται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, κατά περίπτωση να προτείνεται: Προφορικός τρόπος εξέτασης άτομα με ειδικές διαταραχές του γραπτού λόγου (δυσλεξία), άτομα με προβλήματα επιληψίας άτομα με διαταραχές φάσματος του αυτισμού άτομα με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) Νοηματική γλώσσα Pecs, Makaton (κατά προτίμηση τους)

99 «Η πολιτεία δεσμεύεται να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή» (3999/ΦΕΚ 199/2008)

100 Βιβλιογραφία «e-nomothesia.gr Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας (Ν. Υπ. Αρ. 4204/ΦΕΚ 1263/2014) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Ν. Υπ. Αρ. 4186/ΦΕΚ 193/2013) Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής- Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχηση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής (Ν. Υπ. Αρ / ΦΕΚ2123/2014) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν. Υπ. Αρ. 3699/ΦΕΚ 279/2008) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)-Ταυτότητα

101 Βιβλιογραφία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)-Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)- Πιστοποίηση Προσόντων Eθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)- Οργανόγραμμα «ΕΟΠΠΕΠ προϋποθέσεις κτιρίων για την άδεια λειτουργίας» Παιδεία (ανάρτηση: 08/02/2014, 13:24) «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» Απόφαση της υπ’ αρ. 65/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

102 Βιβλιογραφία Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. (Ν. Υπ. Αρ. 4283/ΦΕΚ 189/ 2014) Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις (Ν. Υπ. Αρ. 4115/ΦΕΚ 24/ 2013) Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) Ν. Υπ. Αρ. 2944/ ΦΕΚ 1098/ 2014) Σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης(Ν. Υπ. Αρ / ΦΕΚ 2844/2012)

103 Βιβλιογραφία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Eθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

104 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"