Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Αξιοποίηση υφιστάμενων σταθμών τηλεμετρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Αξιοποίηση υφιστάμενων σταθμών τηλεμετρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Αξιοποίηση υφιστάμενων σταθμών τηλεμετρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2016

2 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας. 2. Σύστημα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού. 3. Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS. 4. Αξιοποίηση των καταγραφών του SCADA στη μοντελοποίηση του δικτύου. 5. Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας.

3 1. Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας

4 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 1/6 )  Η ΔΕΥΑ Λαμίας διαχειρίζεται : 1. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της πόλης της Λαμίας και των γειτονικών οικισμών ( Δημοτικών Διαμερισμάτων ) που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της ( Δίκτυο Ύδρευσης ). 2. Τα δίκτυα αστικών λυμάτων και ομβρίων υδάτων ( Δίκτυο Αποχέτευσης ). 3. Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας.  Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Λαμίας ( χωρίς τις διακλαδώσεις παροχών ) είναι ~ 400 χλμ. και διανέμει νερό μέσω 14 Δεξαμενών ( αποθήκευσης ή πιεζοθραυστικών ), συνολικής χωρητικότητας 11.500 m3, από υψόμετρα 5 μ έως 345 μ, και μέσω 13 Ζωνών Ύδρευσης.

5 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 2/6 )

6 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 3/6 )  Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων είναι αντίστοιχα ~ 200 χλμ. και διανέμει νερό, μέσω τοπικών μεμονωμένων ή διασυνδεδεμένων ανά όμορες κοινότητες υδραγωγείων, με 51 Δεξαμενές αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 3.000 m3  Πληθυσμός απογραφής ( έτος 2011): 75.300 κάτοικοι.  Εκτίμηση πραγματικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού : ~ 100.000 κάτοικοι.  Πλήθος ενεργών υδρομέτρων ( έτος 2016): 40.400  Πόλη Λαμίας : 28.300 ( Πληθυσμός 52.000 κάτοικοι )  Δημοτικά Διαμερίσματα ( Καποδίστριας ) : 5.200 ( Πληθυσμός 12.300 κάτοικοι )  Δημοτικά Διαμερίσματα ( Καλλικράτης ) : 6.900 ( Πληθυσμός 11.000 κάτοικοι )  Πλήθος συνολικών υδρομέτρων : 45.700

7 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 4/6 )  Παραγόμενο νερό ( έτος 2015):  6.800.000 m3 ( 18.600 m3/ημέρα) για τα 28.300 υδρόμετρα Πόλης Λαμίας.  3.500.000 m3 ( 9.600 m3/ημέρα) για τα 12.100 υδρόμετρα Δημοτικών Διαμερισμάτων ( εκτίμηση ).  Το 78% των καταναλωτών υδροδοτείται από το Υδραγωγείο των πηγών της περιοχής Γοργοποτάμου, ενώ το υπόλοιπο 22% από τοπικά υδραγωγεία ( πηγές ή γεωτρήσεις ).

8 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 5/6 )  Για την πόλη της Λαμίας και τα όμορα Δ / Δ Σταυρός, Ροδίτσα, Μεγ. Βρύση, Αγ. Παρασκευή, το βασικό υδραγωγείο είναι της πηγής Γοργοποτάμου ( περί τα 10km αγωγού Φ.550 ΧΑΛ ), που καλύπτει το 70% έως 90% των αναγκών, ενώ το υπόλοιπο 30% έως 10% καλύπτεται από την πηγή Ταράτσας ( περί τα 5km αγωγός Φ.200/ Φ.300/ Φ.400).  Τα δύο υδραγωγεία, επικοινωνούν μεταξύ τους μονοσήμαντα ( υδραγωγείο Ταράτσας προς υδραγωγείο Γοργοποτάμου ) και καλύπτουν με βαρύτητα το 80% της πόλης ( υψόμετρα 10 έως 145 μ.) ενώ το υπόλοιπο 20% καλύπτεται με εσωτερικές αντλήσεις.  Συμπληρωματικά, τις περιόδους χαμηλών παροχών των πηγών ή παρατεταμένου καύσωνα, το μεν υδραγωγείο Γοργοποτάμου τροφοδοτείται με άντληση των επιφανειακών νερών του ποταμού Γοργοποτάμου, διύλιση με ταχυδιϋλιστήρια ( μέγιστη δυναμικότητα 350 m3/h ), το δε υδραγωγείο Ταράτσας από τρεις γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 450 m3/h.  Προτεραιότητα μέσω του SCADA δίνεται στις Γεωτρήσεις Ταράτσας και μετά στην χρήση των επιφανειακών νερών του ποταμού Γοργοποτάμου. Ενδεικτικά η συμπληρωματική υδροληψία Γοργοποτάμου έχει να χρησιμοποιηθεί από το έτος 2008. Η διοχετευτικότητα των δύο αυτών υδραγωγείων είναι 1.700 m3/h ή 41.000 m3 / ημέρα.  Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση που έχει παρατηρηθεί ήταν το 2007 ( καύσωνας ) περί τα 33.000 m3 / ημέρα.

9 Περιγραφή δικτύου ΔΕΥΑ Λαμίας ( 6/6 )  Η Δ. Ε. Υ. Α. Λ. μελέτησε και κατασκευάζει με εργολαβία συμβατικού ποσού 6.600.000€ νέο εξωτερικό υδραγωγείο από τις πηγές Γοργοποτάμου έως την κεντρική Δεξαμενή, μήκους 10,5 km από ελαττό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη διαμέτρου Φ.800.  Το υδραγωγείο με μέγιστη δυναμικότητα 1.700 m3 / ώρα, θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ( το οποίο θα παραμείνει σε εφεδρεία ), ενώ παράλληλα με διακλαδώσεις από τον κεντρικό αγωγό περί τα 20 km με αγωγούς διαμέτρου από Φ.315 – Φ.160, θα ομαδοποιήσει τα υδραγωγεία προς τις Τ. Κοινότητες : Φραντζή, Κωσταλέξη, Κόμμα, Ανθήλη, Ροδίτσα, Σταυρός, Μεγ. Βρύση, Αγ. Παρασκευή, με το όφελος που αυτό συνεπάγεται από τον περιορισμό του μήκους των εξωτερικών αυτών υδραγωγείων.  Ο περιορισμός στην πτώση της πιεζομετρικής γραμμής κατά μήκος του υδραγωγείου έως την Κεντρική Δεξαμενή της πόλης, λόγω της αύξησης της διαμέτρου, δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας, μέσω και δεύτερου αγωγού διασύνδεσης ( μήκος 1.000 μ. – Φ.315), να υπάρχει πλέον αμφίδρομη επικοινωνία των δύο υδραγωγείων ώστε νερό της περιοχής Γοργοποτάμου να διοχετευθεί και προς το υδραγωγείο Ταράτσας.

10 2. Σύστημα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού

11 Σύστημα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού ( Γενικά )  Ένα σύστημα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού, απαρτίζεται από τα παρακάτω βασικά συνθετικά στοιχεία : 1. Αισθητήρια όργανα μετρήσεων. 2. Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ( π. χ PLC). 3. Κανάλι επικοινωνίας ( κυρίως ασύρματο ) για την μετάδοση των μετρούμενων τιμών από τις επιμέρους εγκαταστάσεις στον κεντρικό σταθμό (Server). 4. Λογισμικό εποπτικού ελέγχου SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) για την απεικόνιση της υπό επιτήρηση εγκατάστασης. Δυνατότητα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού της εγκατάστασης μέσω εύχρηστων SCADA διεπαφών.

12 Τηλελέγχος / τηλεχειρισμός ΔΕΥΑ Λαμίας  Η ΔΕΥΑ Λαμίας έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί σύστημα τηλελέγχου / τηλεχειρισμού από το έτος 2001, το οποίο αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το Τ. Συνοχής της Ε. Ε. και το οποίο επεκτείνεται σταδιακά. Οι 6 φάσεις ( εργολαβίες ) συνολικά έχουν κόστος 5.400.000€ και καλύπτουν πλέον το 90% του Καλλικρατικού Δήμου.  Το σύστημα χρησιμοποιείται για την επίβλεψη : 1. Του Δικτύου Ύδρευσης. 2. Των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης. 3. Του Βιολογικού Καθαρισμού.  Το σύστημα απαρτίζεται από τα παρακάτω συνθετικά στοιχεία : 1. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου ( Τ. Σ. Ε ), οι οποίοι εντοπίζονται σε διάφορα σημεία, τόσο του δικτύου ύδρευσης, όσο και της αποχέτευσης και του Β. Κ. Αφορούν πηγές υδροληψίας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γεωτρήσεις, χλωριωτές, αντλιοστάσια ομβρίων και λυμάτων. [91 Σταθμοί υφιστάμενοι και 11 υπό εγκατάσταση – Σε αποστάσεις έως 26 χλμ από τον ΚΣΕ ] 2. Τοπικοί Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου, για μέτρηση πίεσης και παροχής σε κεντρικούς αγωγούς διανομής. [31 Σταθμοί ] 3. Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου ( Κ. Σ. Ε ), ο οποίος βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της ΔΕΥΑΛ, και είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την απεικόνιση των δεδομένων των Τ. Σ. Ε σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον SCADA.

13 Τοπικός Σταθμός Ελέγχου  Κάθε Τ. Σ. Ε περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : 1. Αισθητήρια όργανα όπως, μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης κ. α, για την μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών μεγεθών του νερού και των λυμάτων. 2. Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), ο οποίος μέσω κατάλληλων ψηφιακών / αναλογικών καρτών και προγραμματισμού, συλλέγει τα δεδομένα των αισθητήριων οργάνων και τα αποστέλλει στο Κ. Σ. Ε. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση εξ αποστάσεως τηλεχειρισμών, όπως εκκίνηση αντλιών, χειρισμούς ηλεκτροβανών κ. α. 3. Ασύρματη τηλεπικοινωνιακή διάταξη η οποία περιλαμβάνει, Radio Modem, κατάλληλη κεραία και αντικεραυνική προστασία. Μέσω της ζεύξης αυτής, επιτυγχάνεται η επικοινωνία του Τ. Σ. Ε με τον Κ. Σ. Ε, αλλά και των Τ. Σ. Ε μεταξύ τους ( π. χ επικοινωνία γεώτρησης με αντίστοιχη δεξαμενή ).

14 1: Αισθητήρια όργανα

15 2: PLC

16 3: Ασύρματο Δίκτυο Ασύρματη διάταξη Τ. Σ. Ε.

17 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου  Ο Κ. Σ. Ε βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ.  Αποτελείται από ένα κεντρικό PLC, υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων των επιμέρους Τ. Σ. Ε.  Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει Η / Υ Servers, στους οποίους είναι εγκατεστημένο το λογισμικό εποπτικού ελέγχου SCADA.  Το λογισμικό SCADA είναι υπεύθυνο για την λεπτομερή απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, όλου του δικτύου, ενώ παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη για τον τηλέλεγχο και τηλεχειρισμό του.  Μέσω κατάλληλου web περιβάλλοντος, η εφαρμογή SCADA των Servers είναι διαθέσιμη προς τους αρμόδιους χειριστές της υπηρεσίας στους τοπικούς τους Η / Υ (Clients).  Οι χειριστές εποπτεύουν και αλληλεπιδρούν με την όλη εγκατάσταση.

18 Στιγμιότυπα SCADA ΔΕΥΑ Λαμίας

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Τοπικοί Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου (1/ 4 )  Βρίσκονται σε 31 σημεία του δικτύου διανομής ( κεντρικοί αγωγοί και φρεάτια ελέγχου ).  Μέτρηση παροχής και πίεσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τοπική μονάδα καταγραφής δεδομένων και αποστέλλονται στον Κ. Σ. Ε σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα μέσω τεχνολογίας SMS.  Δυνατότητα ρύθμισης παροχής και πίεσης με τη χρήση κατάλληλων ελεγχόμενων δικλείδων μέσω του συστήματος SCADA.

30 Τοπικοί Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου (2/ 4 ) 31 Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου: 13 Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων (Αποστολή SMS στον ΚΣΕ). 18 Σταθμοί Ελέγχου Ζώνης (PLC).

31 Τοπικοί Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου (3/ 4 ) Σταθμός Συλλογής Δεδομένων Νοσοκομείου: Καταγραφή πίεσης και παροχής. Αποστολή τιμών μέσω SMS στον ΚΣΕ. Δυνατότητα γραφικών παραστάσεων.

32 Τοπικοί Σταθμοί Εσωτερικού Δικτύου ( 4 / 4 ) Σταθμός Ελέγχου Ζώνης Ροδίτσας 2: Καταγραφή πίεσης και παροχής. Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης και παροχής μέσω τηλελέγχου ηλεκτροβάνας. Δυνατότητα γραφικών παραστάσεων. Δυνατότητα καταγραφής μηνυμάτων λειτουργίας/ βλαβών εγκατάστασης.

33 3. Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS

34 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (1/7)  Η ΔΕΥΑ Λαμίας διαθέτει Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Πλατφόρμα AutoCAD MAP 3D 2012. 2. Αρχιτεκτονική Client – Server. 3. Δίκτυο Ύδρευσης Λαμίας και ορισμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων. 4. Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων πόλης Λαμίας. 5. Διασύνδεση GIS με λογισμικό SCADA, WaterCAD και ERP. 6. Δυνατότητα υπολογισμού ισοζυγίων νερού ανά ζώνη του Δικτύου Ύδρευσης.

35 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (2/7)

36 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (3/7)

37 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (4/7)  Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΕΥΑ Λαμίας, συμβάλει στον έλεγχο διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της πόλης της Λαμίας, ως εξής : 1. Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής των ορίων των δεκαπέντε (15) ζωνών ύδρευσης μέσω εξειδικευμένου αλγορίθμου. 2. Μέσω κατάλληλου προγράμματος, που χρησιμοποιεί την διασύνδεση GIS-SCADA-ERP, υπολογίζονται τα ισοζύγια νερού ανά ζώνη του Δικτύου Ύδρευσης.  Κάθε ζώνη περιλαμβάνει τα υδρόμετρα καταναλωτών ( ERP plug-in ).  Κάθε ζώνη συσχετίζεται με αντίστοιχο κεντρικό παροχόμετρο SCADA.  Το πρόγραμμα, υπολογίζει το ισοζύγιο παραγώμενου / τιμολογούμενου νερού, ανά έτος και περίοδο τιμολόγησης. 3. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες excel φόρμες. 4. Δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων, όπως :  Εντοπισμός περιοχών με προβληματικά δίκτυα.  Μεγαλύτερος, μικρότερος καταναλωτής, μηδενικοί καταναλωτές.

38 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (5/7) ( Ζώνη Ευρυτάνων )

39 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (6/7) ( Υδρόμετρα στο GIS)

40 Διασύνδεση λογισμικού SCADA με GIS (7/7) (Ισοζύγιο νερού – 2/2 )

41 4. Αξιοποίηση των καταγραφών του SCADA στη μοντελοποίηση του δικτύου

42 Αξιοποίηση των καταγραφών του SCADA στην μοντελοποίηση του δικτύου  Η Δ. Ε. ΥΑ. Λ. διαθέτει το λογισμικό WaterCAD, το οποίο με δεδομένα την γεωμετρία του δικτύου ( από το GIS) και τα pattern κατανάλωσης ( από το SCADA) για διάφορες συνθήκες ( π. χ. μέγιστη, ελάχιστη ) και για κάθε ζώνη ύδρευσης, χρησιμοποιείται για την επίλυση του δικτύου προσομοιώνοντας καταστάσεις όπως, μελλοντικές επεκτάσεις, διασυνδέσεις μεταξύ τοπικών υδραγωγείων κτλ.  Η εισαγωγή των καταναλώσεων στους κόμβους, γίνεται με την χρησιμοποίηση των πραγματικών καταγραφών των υδρομέτρων κάθε συνδέσμου, με αναγωγή των διμηνιαίων καταμετρήσεών τους σε μέσες ημερήσιες καταναλώσεις κατ ’ αρχήν και κατόπιν σε ωριαίες ( σε lit/ sec ), λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που προκύπτουν από τα pattern κατανάλωσης των παροχομέτρων του SCADA στην κεφαλή κάθε ζώνης.

43 5. Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας

44 Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας ( 1 / 4 )  Τα άμεσα οφέλη από την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος τηλελέγχου / τηλεχειρισμού από τη ΔΕΥΑ Λαμίας, συνοψίζονται στα παρακάτω : 1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή νερού ( μειωμένη χρήση γεωτρήσεων λόγω της βέλτιστης ρύθμισης της στάθμης των δεξαμενών ). Χαρακτηριστικά, οι δαπάνες ΔΕΗ για την εν λόγω παραγωγή (κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας ), μειώθηκαν : από 190.796€ το 2000 σε 113.314€ το 2001, 47.541€ το 2002 και 17.673€ το 2003 (!) 2. Μείωση υπερωριών προσωπικού για την επιτόπου μετάβαση και παρακολούθηση της στάθμης νερού των δεξαμενών, της λειτουργίας των αντλιών και των γεωτρήσεων κ. α. 3. Εξάλειψη του κόστους απασχόλησης προσωπικού επί 24- ώρου βάσης για την λειτουργία του ταχυδιϋλιστήριου της συμπληρωματικής υδροληψίας του Γοργοποτάμου, μιας και τόσο το Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας του, όσο και η λειτουργία και η πλύση των φίλτρων ελέγχονται τοπικά από το κέντρο. Όμοια, και στην εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού. 4. Δυνατότητα πρόβλεψης και αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων στο δίκτυο, όπως για παράδειγμα υπερχείλιση ή εκκένωση δεξαμενών - αγωγών, βέλτιστος προγραμματισμός συντήρησης εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών.

45 Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας ( 2 / 4 ) 5. Εντοπισμός σημαντικών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης, μέσω της σύγκρισης των ελάχιστων νυχτερινών καταναλώσεων. 6. Δυνατότητα μεταβολής της πίεσης / παροχής, άμεσης διακοπής της υδροδότησης σε περίπτωση βλαβών, με τους Σταθμούς Ελέγχου Ζώνης Εσωτερικού Δικτύου. 7. Έλεγχος πιέσεων, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, των ελάχιστων καταναλώσεων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές αστοχίες του δικτύου από αύξηση των πιέσεων, και ταυτόχρονα μείωση των αφανών διαρροών. 8. Παρακολούθηση λειτουργίας και ρύθμιση των χλωριωτών καθώς και έλεγχος, συμπληρωματικά των επί τόπου μετρήσεων, του υπολειμματικού χλωρίου σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου. 9. Καταγραφή χρόνου λειτουργίας αντλιών και προγραμματισμός συντήρησής τους. 10. Δυνατότητα διακοπών εκτεταμένης διάρκειας για επισκευή τροφοδοτικών αγωγών, με χειρισμούς για χρησιμοποίηση π. χ. εναλλακτικών τροφοδοσιών, εξάντλησης του αποθηκευτικού όγκου των Δεξαμενών, χωρίς καμία διακοπή υδροδότησης των καταναλωτών.

46 Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας ( 3 / 4 )  Με το πρόγραμμα υπολογισμού ισοζυγίων ανά ζώνη ύδρευσης του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, εξασφαλίζουμε τα παρακάτω : 1. Γρήγορος και εύχρηστος ( user friendly ) υπολογισμός ισοζυγίων σε excel αρχεία. 2. Εντοπισμός προβληματικών δικτύων  αποκατάσταση  μείωση δαπανών. 3. Δυνατότητα υπολογισμού ισοζυγίων ανά έτος και περίοδο κοστολόγησης. 4. Δυνατότητα υπολογισμού ισοζυγίων παρελθόντων ετών.

47 Οφέλη από την αξιοποίηση των σταθμών τηλεμετρίας ( 4 / 4 )  Τα έμμεσα οφέλη συνοψίζονται στα παρακάτω : 1. Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές µ ε την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστή µ ατος ύδρευσης π. χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, χλωριωτών, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες. 2. Πρόληψη έκτακτων περιστατικών και αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή π. χ. νερά στο δάπεδο, παράνομη είσοδος στις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια. 3. Ορθολογική Διαχείριση των υδάτινων πόρων των περιοχών των υδροληψιών, µ ε την μείωση του αντλούμενου νερού, λόγω του ελέγχου των υπερχειλίσεων και του περιορισμού των διαρροών του δικτύου, καθώς και περιβαλλοντικό όφελος από την μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 4. Προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή υπερχειλίσεων στα αντλιοστάσια λυμάτων. 5. Διαπίστωση και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του δικτύου ύδρευσης. Είναι γεγονός ότι µ ε την εγκατάσταση του συστήματος έγιναν αντιληπτές και αποκαταστάθηκαν πολλές δυσλειτουργίες που αφορούσαν ιδιαίτερα επικοινωνία υψηλών ζωνών ύδρευσης µ ε χαμηλότερες, όταν μάλιστα αντλούμενο νερό υψηλών ζωνών τροφοδοτούσε χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες όπου δεν απαιτούνταν άντληση.

48 Καταγραφόμενη κατανάλωση προς συνολικά παραγόμενο νερό  Σταδιακά, με τη χρήση του συστήματος τηλελέγχου / τηλεχειρισμού, το ποσοστό καταγραφόμενης κατανάλωσης νερού προς το συνολικά παραγόμενο νερό, αυξάνεται και σήμερα τείνει προς το 65% για την πόλη της Λαμίας.  Το μη τιμολογούμενο νερό οφείλεται στους παρακάτω λόγους : 1. Κάλυψη αναγκών του Δήμου για διάφορες χρήσεις. 2. Απώλειες των δικτύων, αφανείς διαρροές. 3. Βλάβες υδρομέτρων ή υπομέτρηση.

49 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Αξιοποίηση υφιστάμενων σταθμών τηλεμετρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google