Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση επενδύσεων Ενότητα 1: Απλός και σύνθετος τόκος και Εισαγωγή στο EXCEL Εργαστήριο 1 ης Εβδομάδας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση επενδύσεων Ενότητα 1: Απλός και σύνθετος τόκος και Εισαγωγή στο EXCEL Εργαστήριο 1 ης Εβδομάδας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση επενδύσεων Ενότητα 1: Απλός και σύνθετος τόκος και Εισαγωγή στο EXCEL Εργαστήριο 1 ης Εβδομάδας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 2 Εισαγωγή στο EXCEL Με την είσοδο μας στο πρόγραμμα βλέπουμε στο μεγαλύτερο μέρος της οθόνης γραμμές και στήλες. Η τομή μιας στήλης και μιας γραμμής λέγεται κελί ( cell ). Οι γραμμές αναφέρονται με αριθμούς και οι στήλες με γράμματα Στην παραπάνω εικόνα το κελί Α2 είναι ενεργό Αυτό συνέβη γιατί μετακινήσαμε τον κέρσορα από το αρχικό ενεργό κελί πού ήταν το Α1.

3 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3 Η σελίδα που δημιούργησε το excel λέγεται φύλλο εργασίας ( worksheet ) και το excel της δίνει αυτόματα το όνομα “φύλλο1”, αλλά εμείς μπορούμε να της δώσουμε ένα πιο περιγραφικό όνομα. Κατόπιν μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο φύλλο εργασίας (φύλλο2), κατόπιν ένα άλλο (φύλλο3 ) από το κάτω μέρος της σελίδας

4 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4 Η μετακίνηση από φύλλο σε φύλλο γίνεται με τη βοήθεια του ποντικιού, δηλαδή επιλέγουμε με το ποντικιού ένα από τα φύλλα εργασίας του καρτελοδείκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Όλα αυτά τα φύλλα εργασίας ανήκουν στο ίδιο βιβλίο εργασίας, το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Επιλέγοντας Αρχείο / αποθήκευση ή αποθήκευση ως, αποθηκεύουμε το βιβλίο εργασίας και όχι το κάθε φύλλο εργασίας μεμονωμένα.

5 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5 Κατά την αποθήκευση του εγγράφου σας, το Excel σας προτείνει το όνομα «Βιβλίο1», δηλαδή το βιβλίο εργασίας να πάρει το παραπάνω όνομα, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας με το όνομα αυτό, επειδή δεν θα ξέρετε μετά από λίγο καιρό τι πραγματικά περιέχει ένα τέτοιο έγγραφο.

6 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6 Κάθε κελί έχει ορισμένο περιεχόμενο και ορισμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση ενός κελιού αποτελείται από το γράμμα της στήλης που του αντιστοιχεί και από τον αριθμό γραμμής στην οποία βρίσκεται. Π.χ. K6. Κάτω από τη γραμμή εργαλείων φαίνεται αριστερά η διεύθυνση του ενεργού κελιού, π.χ. C3

7 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 7 Το περιεχόμενο ενός κελιού μπορεί να είναι : (α) ετικέτες ( labels ), (β) αριθμητικοί χαρακτήρες ή αλλιώς τιμές ( values ) (γ) τύποι υπολογισμού ή (δ) συναρτήσεις ( έτοιμοι τύποι υπολογισμού π.χ. sum για την πρόσθεση ή avg για το μέσο όρο κ.λ.π.) Όταν λέμε ετικέτα εννοούμε το κείμενο που εισάγουμε σε ένα κελί του φύλλου εργασίας δηλαδή γράμματα ή αριθμούς, που δεν θα χρησιμοποιηθούν όμως σε αριθμητικές πράξεις.Π.χ. μια ταχυδρομική διεύθυνση (Φιλοσόφων 1) περιλαμβάνει αριθμούς, αλλά άσχετους με αριθμητικές πράξεις.

8 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 8 Οι αριθμητικοί χαρακτήρες ή αλλιώς οι τιμές είναι τα αριθμητικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αριθμητικές πράξεις

9 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 9 Οι τύποι συσχετίζουν μεταξύ τους τα αριθμητικά δεδομένα των κελιών Π.χ. με έναν τύπο μπορούμε να υπολογίζουμε το μέσο όρο πολλών αριθμών ή το σύνολο των εσόδων μιας επιχείρησης κ.λ.π. Για να ξεχωρίζει το Excel τους τύπους από τους αλφαριθμητικούς ή αριθμητικούς χαρακτήρες, είμαστε αναγκασμένοι πριν τη γραφή ενός τύπου να πληκτρολογούμε το σύμβολο « = » ή το « + » και μετά να ακολουθεί ο τύπος.

10 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10 Το Excel, για να ξεχωρίζει κανείς με μια ματιά, ποια δεδομένα είναι αριθμητικά και ποια αλφαριθμητικά, στοιχίζει τα πρώτα δεξιά και τα δεύτερα αριστερά. Γενικά πάντως μπορούμε να στοιχίζουμε τα περιεχόμενα ενός αριστερά, κεντρικά ή δεξιά με την επιλογή των αντίστοιχων εικονιδίων από τη γραμμή εργασιών.

11 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 11 Οι συναρτήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Μια από αυτές είναι η συνάρτηση SUM, που υπολογίζει με την κατάλληλη σύνταξη, το άθροισμα πολλών αριθμών είτε βρίσκονται σε γραμμές είτε βρίσκονται σε στήλες. Μια άλλη είναι η average με την οποία υπολογίζεται ο μέσος όρος πολλών αριθμών

12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 12 Άπαξ και δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των κελιών με τη βοήθεια ενός τύπου ή μιας συνάρτησης, μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στα κελιά, αλλά η σχέση του τύπου ή της συνάρτησης συνεχίζει να ισχύει. Η σχέση μεταξύ των κελιών B2 μέχρι και Β5 είναι : = sum ( B2:B5), η οποία προσθέτει τους αριθμούς από αυτόν που περιέχεται στο Β2 μέχρι αυτόν που περιέχεται στο Β5.

13 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 13 Με τους συγκεκριμένους αριθμούς, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης είναι 135. Αν υποθέσουμε ότι αλλάζουμε τους αριθμούς ( έναν/ μερικούς ή όλους ) τότε δεν αλλάζει ο τύπος που αναφέραμε, αλλά το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.

14 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 14 Εργασία 1 : Δημιουργία λογιστικού φύλλου Δημιουργείστε ένα λογιστικό φύλλο που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του παρόντος εργαστηρίου: Όνομα, Επίθετο, αρ. μητρώου

15 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 15 Επιλέγουμε τη στήλη C και δεξί κλικ εισαγωγή. Μια νέα στήλη δημιουργείται στην οποία δίνουμε το όνομα πατρώνυμο. Το οποίο δεν εμφανίζεται ολόκληρο. Για να εμφανιστεί πρέπει να επεκτείνουμε τη στήλη

16 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 16 Συμπληρώνουμε τα στοιχεία των ατόμων Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε ένα μητρώο των φοιτητών ενός εργαστηρίου

17 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 17 Δημιουργία λογιστικού φύλλου: Παράδειγμα:

18 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 18 Δημιουργία λογιστικού φύλλου:

19 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 19 Επισημαίνουμε τις επικεφαλίδες με χρώμα:

20 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 20 Υπολογίζουμε το μερικό σύνολο για τα μπουζί: Βλέπουμε ότι τα κελιά αναφοράς παίρνουν το χρώμα τους

21 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 21 Συνεχίζοντας : Βρίσκουμε το γενικό σύνολο

22 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 22

23 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

24 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

25 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

26 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση επενδύσεων Ενότητα 1: Απλός και σύνθετος τόκος και Εισαγωγή στο EXCEL Εργαστήριο 1 ης Εβδομάδας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google