Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΡ. Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

2 Τι είναι σχολική τάξη Σχολική τάξη είναι ένα ενιαίο οργανικό σύστημα που αποτελεί τη δομική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βασικά της στοιχεία: Ο χώρος (διάταξη θρανίων, σχήμα τάξης, επιλογή της θέσης, στοιχεία που παίζουν βασικό ρόλο στη μορφή επικοινωνίας). Η μαθητική δυναμική – ομάδα ( δημιουργία ομάδων, κατάταξη σε τμήματα, διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχολογικό κλίμα). Η κατάσταση που επικρατεί (τήρηση των γενικών αρχών που χαρακτηρίζουν την τάξη και προάγουν την διαδικασία αγωγής και μάθησης). Η εκπαιδευτική διαδικασία (μέθοδος διδασκαλίας): παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση, την πληροφόρηση, την καθοδήγηση, την προβληματοποίηση του μαθητή.

3 Τι εννοούμε ψυχολογικό κλίμα
Ψυχολογικό κλίμα μιας τάξης εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές βιώνουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη. Οι τομείς που συνθέτουν το ψυχολογικό κλίμα είναι: Ο συναισθηματικός τομέας, που αναφέρεται στις καταστάσεις που βιώνει ο μαθητές μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και το δάσκαλό του. Ο τομέας κοινωνικής οργάνωσης, που αναφέρεται στις δημοκρατικές διαδικασίες που τηρούνται στην τάξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην ομοιογένεια ή ανομοιογένεια της τάξης. O τομέας εργασίας, που αναφέρεται στον τρόπο εργασίας, στον καθορισμό των στόχων, την υλικοτεχνική υποδομή.

4 Στοιχεία που επηρεάζουν το ψυχολογικό κλίμα
Τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν το ψυχολογικό κλίμα είναι: Η φιλικότητα, η αλληλοβοήθεια. Η ύπαρξη τυποποιημένων κανόνων συμπεριφοράς. Ο ρυθμός διεξαγωγής του μαθήματος. Υποδομή σχολείου και δυνατότητα αξιοποίησης τους. Προστριβές μεταξύ μαθητών. Στόχοι εργασίας. Μεροληπτική στάση δασκάλου απέναντι σε μερικούς μαθητές. Δυσκολία εργασιών. Συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων. Ικανοποίηση σχολικής εργασίας. ‘Έλλειψη οργάνωσης στις δραστηριότητες της τάξης. Ανταγωνιστικές σχέσεις. Συσχέτιση με μαθησιακά αποτελέσματα.

5 Η σημασία του θετικού ψυχολογικού κλίματος
Το θετικό ψυχολογικό κλίμα είναι πολύ βασικό γιατί: Στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές. Προκαλεί το ενδιαφέρον τους για την παρουσία τους στο σχολείο και το μάθημα. Βοηθά στη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών. Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία. Δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δείχνει εμπιστοσύνη στους μαθητές. Επηρεάζει αποφασιστικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά (προωθεί τη μάθηση). Ενισχύει την αυτοεκτίμηση.

6 Προβλήματα από αρνητικό ψυχολογικό κλίμα
Το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα δημιουργεί πολλά προβλήματα όσον αφορά: Την ψυχολογία του μαθητή. Τη διάθεση του απέναντι στο σχολείο. Τη μαθησιακή του ικανότητα. Την κοινωνικότητά του.

7 Παράγοντες για αποκατάσταση θετικού ψυχολογικού κλίματος
Αποδοχή και αναγνώριση του μαθητή. Φυσικό πλησίασμα. Άτυπες επικοινωνίες. Συνεργατικό κλίμα. Στυλ συμπεριφοράς. Μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης. Θεσμοθέτηση διαδικασιών εμπλοκής των μαθητών στην οργάνωση της τάξης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

8 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κλίμα της τάξης
Εκπαιδευτικός - Προσωπικότητα Διδακτική ικανότητα, βαθμός μεταδοτικότητας Διαπροσωπικές σχέσεις Σχέση με τον εαυτό του Ποιότητα μαθήματος

9 Το κλίμα της τάξης: Εκπαιδευτικός - Προσωπικότητα
Το κλίμα της τάξης: Εκπαιδευτικός - Προσωπικότητα Άτομο: δηλώνει τη μοναδική ύπαρξη του ανθρώπου, την αδιαίρετη μονάδα. Η ατομικότητα οδηγεί σε λανθασμένη αίσθηση της ατομικής υπόστασης. Όταν μάλιστα αυτή η νοοτροπία γίνεται απόλυτη, αποτελεί αυταπάτη, γιατί ο άνθρωπος ταυτίζεται με την ατομικότητά του. Πρόσωπο: είναι μία ενότητα ψυχοσωματικών στοιχείων. Το πρόσωπο αναφέρεται στο όλο είναι του ανθρώπου και ασκεί ουσιαστική επίδραση στη συμπεριφορά του δασκάλου.Να έχει αυτογνωσία, να έχει ξεπεράσει τα προσωπικά του προβλήματα, όχι ιδεατή εικόνα για τον εαυτό του Αυθεντία Πραγματική- Παιδαγωγική Αναγνώριση του ηγετικού του ρόλου από τους άλλους Ελεύθερη αναγνώριση Εμπιστοσύνη από το παιδαγωγούμενο Ψυχικός δεσμός Δεσμός μεταξύ σχολείου και ζωής Ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον τους Υπηρεσιακή-λόγω θέσης.

10 Παιδαγωγικό κύρος Το παιδαγωγικό κύρος προέρχεται από:
Αγάπη και αφοσίωση που κερδίζει με το ενδιαφέρον του και την προσφορά του στους μαθητές. Από την εξειδικευμένη γνώση που κατέχει. Γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές και προσδίδει κύρος. Από τη θέση που κατέχει - υπηρεσιακή και υστερεί από τις προηγούμενες. Όταν όμως συνδυάζεται και με τις άλλες δύο προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και εκτίμηση. Από τη δυνατότητα να αξιοποιεί το σύστημα ποινών και αμοιβών. Σ΄ αυτή προσφεύγουν όσοι δεν μπορούν διαφορετικά να ασκήσουν εξουσία. Είναι η λιγότερο επιθυμητή γιατί με τον εξωτερικό έλεγχο που ασκεί παρατείνει την ετερονομία του μαθητή και συμβάλλει στον εκφυλισμό της αγωγής.

11 Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (1)
Αυταρχικός Ποινές Υποκριτικότητα Πιθηκισμός: Ξένη προς ιδιοσυγκρασία μαθητών. Καθορισμός δραστηριοτήτων από παιδαγωγό. Διαταγή. Τρόπος επικοινωνίας η απρόσωπη και αδιάφορη αντιμετώπιση των παιδαγωγούμενων. Δουλοπρέπεια. Όπλα το βαθμολόγιο, η διαταγή, οι ποινές, η επίκληση της νομοθεσίας. Έλλειψη σεβασμού προς τους μαθητές και την ελευθερία τους. Ενισχύεται άγχος, ένταση, επιθετικότητα. Βιώνεται ο φόβος της αποτυχίας παρά η χαρά της επιτυχίας Κοινωνικά παρατηρείται ανικανότητα επικοινωνίας. Ενισχύεται η εξάρτηση σε επικίνδυνο βαθμό, δημιουργείται πνεύμα αντιπάθειας, που εκδηλώνεται επιθετικά, οδηγεί σε απάθεια ή σε περιφρόνηση ή σε φυγή.

12 Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (2)
Δημοκρατικός Προσανατολισμός σε μια στάση συντροφικότητας Δημιουργία κλίματος οικειότητας. Δραστηριοποίηση μαθητή Έρευνα, παρατήρηση, καινοτομία, κριτική. Το σχολείο παρουσιάζεται ενεργό. Σχέση κατανόησης και φιλίας. Ανάληψη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών Αποβολή επιθετικότητας, ανάπτυξη κοινωνικότητας Απόκτηση αυτοπεποίθησης. Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και δασκάλου, η εμπιστοσύνη του δασκάλου σε αυτούς,η αποδοχή του, δημιουργεί κλίμα και ατμόσφαιρα ελπίδας, αυξάνει την αυτοδημιουργία και αναπτύσσει την προσωπικότητα.

13 Γνωρίσματα δημοκρατικής συμπεριφοράς
Συναποφασίζει με τους παιδαγωγούμενους Υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μαθητών Χρησιμοποιεί λογικά και συνειδητά έπαινο και τιμωρία Αποφεύγει διαταγές Επιδιώκει προσωπική συνομιλία και διάλογο. Αποτελέσματα: Στο γνωστικό τομέα ευνοεί τις προσωπικές τοποθετήσεις. Ενισχύει πλούσια γλώσσα, δημιουργική, παραγωγική, συνθετική σκέψη. Στο συναισθηματικό τομέα κυριαρχεί σιγουριά, ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα, ελπίδα για επιτυχία. Στο τομέα κοινωνικής συμπεριφοράς παρατηρείται ανάπτυξη ατμόσφαιρας συνεργασίας, αλληλοστήριξης και κριτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

14 Είδος εξουσίας που ασκεί ο δάσκαλος (3)
Ελευθεριάζων Αφήνει τον παιδαγωγούμενο τελείως ελεύθερο. Δημιουργεί επιθετικότητα. Αρνείται την παραδοχή κάθε αξίας και προκαλεί σύγχυση. Καμία επιθυμία ανάπτυξης γνήσιας σχέσης και επαφής με τους μαθητές. Μειωμένη δραστηριότητα μαθητών. Λανθασμένη αυτονομία που δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας, εσωστρέφεια και ψυχικό άγχος.

15 Τον επιτυχημένο εκπαιδευτικό διακρίνουν
Η νοημοσύνη Η φιλικότητα Η ευχάριστη διάθεση Η συναισθηματική θέρμη, και ισορροπία Η υπομονή Ο αυτοέλεγχος Η αποφασιστικότητα Η πρωτοτυπία Η συνέπεια που πρέπει να επιδεικνύει ο ίδιος και να απαιτεί στη συνέχεια με συστηματικότητα και εμμονή από τους μαθητές. Συμφωνίες και κανονισμοί που εφαρμόζονται περιστασιακά ή μεροληπτικά και καταστρατηγούνται χωρίς συνέπεια για τους παραβάτες ατονούν και αχρηστεύονται. Συνέπεια - Η ασυνέπεια στην τήρηση των κανόνων και η ασυνεπής εφαρμογή από πλευράς δασκάλου διαφορετικών αρχών και πρακτικών δημιουργεί στους μαθητές σύγχυση και αβεβαιότητα που μετατρέπεται σε δυσφορία

16 Το κλίμα της τάξης: Διδακτική ικανότητα, βαθμός μεταδοτικότητας
Πλουραλισμός στη μεθοδολογία, Χρησιμοποίηση ιδεών του μαθητή, Ενθουσιασμός στη δουλειά του, Επαγγελματική κατάρτιση, Ενθάρρυνση του μαθητή, Καθοδήγηση, Ανάπτυξη από μαθητές πρωτοβουλιών, Περιορισμός υποδείξεων, Δυνατότητα στους μαθητές να κινούνται στην τάξη και να εκφράζονται ελεύθερα, να διερευνούν μόνοι τα θέματα και να διαμορφώνουν προσωπική άποψη, αποδοχή των διαφορετικών τοποθετήσεων των μαθητών, Βοήθεια στους μαθητές να ασκούν ερευνητική προσέγγιση των θεμάτων, ενθάρρυνση όλων να μιλούν, να εκφράζονται και να συζητούν μεταξύ τους. ενίσχυση ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών.

17 Το κλίμα της τάξης: Διαπροσωπικές σχέσεις
Το κλίμα της τάξης: Διαπροσωπικές σχέσεις Ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών, που να διακρίνεται από αμοιβαία κατανόηση. Η σχολική παιδαγωγική διαδικασία πλέγμα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητών και διδακτέας ύλης. Σχέσεις αμφίδρομες και αλληλομετασχηματιστικές. Ψυχολογική θεμελίωση - η συνειδητοποίηση και η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας στηρίζεται στη συνάντηση και επικοινωνία του ΕΓΩ με το ΕΣΥ. Ποιότητα επικοινωνίας. Ατμόσφαιρα συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων, ενδιαφερόντων για έκφραση και επικοινωνία και διευκολύνει τις διεργασίες μάθησης, τη δημιουργικότητα και την ανάδειξη κριτικής σκέψης.

18 Διαπροσωπικές σχέσεις Δάσκαλος - Μαθητής
Διαπροσωπικές σχέσεις Δάσκαλος - Μαθητής Επίδραση στη συμπεριφορά του μαθητή και στην ανάπτυξή του. Η σχέση στηρίζεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών του: Κοινωνικές και αυτοπραγμάτωσης Βιολογικές (ασφάλεια- αγάπη- αυτοεκτίμηση – αυτοπραγμάτοση. Μέσα από τις σχέσεις διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη, που καθορίζουν τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Υπέρβαση προβλημάτων που έχουν σχέση με κοινωνικά στερεότυπα, μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες.

19 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ενικός Ενεστώτας Πρώτο ενικό Διαβεβαιώσεις ότι είναι αποδεκτοί και σημαντικοί γλωσσικά και παραγλωσσικά, Ανατροφοδότηση με ακρίβεια και εντιμότητα για θετική και αρνητική συμπεριφορά Οι ασάφειες δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας ΛΗΨΗ Προσεκτική ακρόαση μαθητών Ολοκληρωμένη εικόνα της μαθητικής άποψης Εμπαθητική κατανόηση – να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των μαθητών και να κατανοήσει τα συναισθήματα των μαθητών Η εμπαθητική ακρόαση εκφράζεται με κοίταγμα προσεκτικό στα μάτια, άμεση οπτική επικοινωνία, κινήσεις κεφαλής, γλωσσικά με παραφραστική επανάληψη από τον εκπαιδευτικό των απόψεων του μαθητή, αποφυγή αξιολογικών κρίσεων.

20 Παραδείγματα Ο δάσκαλος σου φέρεται με ευγένεια;
Σε παρακολουθεί προσεχτικά όταν μιλάς; Σε πλησιάζει στα διαλείμματα; Σε προσβάλλει; Σε ενθαρρύνει; Ασχολείται με τα προσωπικά σου προβλήματα; Έχει βάλει κάποιους στο μάτι; Χαρίζεται ή συμπαθεί κάποιους περισσότερο; Διερευνά ευρύ φάσμα ψυχοσυγκρουσιακών σχέσεων Οι απόψεις πρέπει να προβληματίζουν σοβαρά το δάσκαλο.

21 Τρόποι για τη βελτίωση των σχέσεων
Αύξηση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων που έχουν θετικό περιεχόμενο και μείωση επικριτικών και απορριπτικών μηνυμάτων Περιγραφή των προβληματικών καταστάσεων και των συνεπειών τους σε πρώτο πρόσωπο Αύξηση ευκαιριών ανεπίσημης επαφής με τους μαθητές έξω από τα πλαίσια του μαθήματος και ενασχόληση με τα προσωπικά τους προβλήματα και ενδιαφέροντα Προσωπικές συζητήσεις με μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφορά και προσαρμογής.

22 Διαπροσωπικές σχέσεις Διαμαθητικές
Συμβάλλουν αποφασιστικά στην ικανοποίηση των αναγκών και στη διαδικασία μορφοποίησης της αυτοαντίληψης. Κοινωνική αποδοχή. Καθήκον του δασκάλου να εξακριβώσει από την αρχή της χρονιάς σε ποιο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί (παρατήρηση-κοινωνιόγραμμα). Τρόποι βελτίωσης των διαμαθητικών σχέσεων: Ομάδες εργασίας ή κάποιος τρόπος οργάνωσης της τάξης ώστε να εκτονώνονται οι συγκρούσεις, οι ανταγωνισμοί. Έμμεση προβολή των μαθητών που αγνοούνται και σταδιακή ένταξή τους στην ομάδα).

23 Το κλίμα της τάξης: Σχέση μαθητή με τον εαυτό του
Το κλίμα της τάξης: Σχέση μαθητή με τον εαυτό του Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση - εσωτερικά κίνητρα - μαθησιακές ικανότητες. Η αυτοαντίληψη συνδέεται με την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και τους οδηγεί σε θετικές ή αρνητικές μορφές συμπεριφοράς. Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση συμπεριφέρονται με ψυχραιμία και περίσκεψη, ενώ χαμηλής εριστικά και βάναυσα. Ο δάσκαλος να οργανώσει έτσι την κοινωνική δομή της τάξης ώστε να προσφέρει στο μαθητή θετικές εμπειρίες από τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους άλλους μαθητές και με τον ίδιο και να δημιουργήσει τοις διδακτικές προϋποθέσεις για να έχει ο μαθητής εμπειρίες μαθησιακής επιτυχίας.

24 Το κλίμα της τάξης: Ποιότητα μαθήματος
Το κλίμα της τάξης: Ποιότητα μαθήματος Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης επηρεάζεται έμμεσα και από την ποιότητα του μαθήματος. Προβλήματα συμπεριφοράς – κόπωση. Σύγχυση - δεν καταλαβαίνουν, δε γνωρίζουν τι να κάνουν. Προετοιμασία δασκάλου, χρησιμοποίηση υλικού, συνδυασμός διδακτικού έργου με δυνατότητες και ανάγκες μαθητών. Προετοιμασία (χώρος, χρόνος, διάρκεια, δραστηριότητες πρόσωπα που θα συμμετέχουν, μαθητές που ρωτά, τρόπος που ρωτά, αντιμετώπιση αρνητικής απάντησης).

25 Ποιότητα μαθήματος Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του μαθήματος επιβάλλεται: Διατύπωση στόχων με ακρίβεια. Παρουσίαση μαθήματος με λογική σειρά και συνέπεια. Χρησιμοποίηση νέων και πρόσφορων μεθοδολογιών. Το μαθησιακό περιεχόμενο Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες Να ενεργοποιεί όλους τους μαθητές με ερωτήσεις Να ανακεφαλαιώνει και να τελειώνει με φυσικότητα. Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσφορά ανατροφοδοτήσεων. Δημιουργία ήρεμης ατμόσφαιρας. Να καθίσταται σαφές τι θα διδαχτεί και τι επιδιώκεται και τι ακριβώς πρέπει να ξέρουν οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος. Εργασία που δεν παρακολουθεί και συντονίζει ατονεί.

26 ΑΜΟΙΒΕΣ Ορθή χρήση επαίνου: επιδρά ευεργετικά στη διαπροσωπική σχέση επαινουμένου - επαινούντος και στη σχέση επαινουμένου - μαθητικής ομάδας. Οι αμοιβές εκδηλώνονται ως ικανοποίηση από την ολοκλήρωση ή το επίπεδο εκτέλεσης του έργου, ως συναίσθημα επιτυχίας ή ως αυτοεπιβεβαίωση. Η ψυχική διάθεση του μαθητή επηρεάζεται θετικά. Η επιβεβαίωση αυξάνει την αυτοασφάλεια και την αυτοπεποίθηση του μαθητή. Ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου-μαθητή και μαθητή με την υπόλοιπη ομάδα. Ο έπαινος απομονώνει το μαθητή είναι χαριστικός ή υπερβολικός. Πρέπει να είναι αυθόρμητος, ειλικρινής να απευθύνεται στην πράξη και όχι στο πρόσωπο και να καθορίζει ακριβώς τι επαινεί. Να μην αμείβεται η ακαδημαϊκή επίδοση γιατί τότε δημιουργείται ανταγωνιστικότητα και αρνητικό ψυχολογική κλίμα.

27 ΑΤΑΞΙΑ Όχι εκδήλωση εγγενούς παθογένειας ή ηθικής φύσης αλλά παιδικής αδυναμίας και έκφραση διαμαρτυρίας. Τάξη - γενικευμένη πειθαρχία που συνέχει την υλική υπόσταση, τα πρόσωπα και τις λειτουργίες της εκπαίδευσης. Η απόκλιση από τον κανόνα της τάξης αποτελεί έκφραση της αταξίας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απροσεξία, αντίδραση υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, βιοπραγία, βανδαλισμοί. Εμποδίζει την ροή του μαθήματος. Εμποδίζει τη μάθηση των συμμαθητών. Είναι ψυχολογικά και φυσικά επικίνδυνο.

28 ΑΤΑΞΙΑ - ΑΙΤΙΕΣ Ανωριμότητα του μαθητή. Κοινωνική ατέλεια.
Ελλειμματικότητα-αδυναμία να οργανώσει και να εκφράσει αποτελεσματικά τη συμπεριφορά του. Ικανοποίηση αναγκών. Αδυναμία περιβάλλοντος να εκπληρώσει τις ζωτικές του ανάγκες. Σχολικοί, κοινωνικοί, παθολογικοί παράγοντες.

29 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Αγνόηση-προσέλκυση προσοχής Μη γλωσσική-παραγλωσσική επιτίμηση Έλεγχος με εγγύτητα Με άγγιγμα ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Έμμεση υπόδειξη-θετικός σχολιασμός Αναφορά ονόματος Υποβολή ερώτησης σε ατακτούντα Χιούμορ Ανάδειξη επιπτόσεων Ευγενής απαίτηση για ντερματισμό Επισήμανση κακής χρήσης υλικών Υπενθύμιση κανόνων Επίπληξη

30 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι και συνθήκες για ποινές.
Παιδαγωγικός και όχι εξιλεωτικός σκοπός. Επακόλουθο της συμπεριφοράς του. Κυρώσεις μέσω φυσικών συνεπειών (απομόνωση από συμμαθητές) Κυρώσεις μέσω λογικών συνεπειών ( στέρηση προνομίων, αποκατάσταση ζημιών) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Αποτελεσματικά μέσα αποθάρρυνσης και δημιουργίας ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι και συνθήκες για ποινές. Λειτουργικά αναποτελεσματικές και παιδαγωγικά απαράδεκτες

31 Λόγοι που αντικρούουν την επιβολή ποινών
Νέες αντιλήψεις για τη φύση του παιδιού. Οι ποινές καταστέλλουν το σύμπτωμα, αλλά δεν αναπτύσσουν το άτομο. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα συμπτώματα και είναι επιφανειακά. Δεν ανοίγουν προοπτικές για αποτελεσματικές μορφές συμπεριφοράς. Προωθούν στρεβλές μορφές κοινωνικοποίησης. Δημιουργούν επαναστάτες, υποταγμένους. Καταστρέφουν τη σχέση δασκάλου μαθητή, δημιουργούν νικητές - ηττημένους. Δημιουργούν αρνητική αυτοαντίληψη στους μαθητές. Δημιουργούν συναισθήματα ενοχής και όχι ευθύνης. Επιβάλλονται σε κλίμα ψυχικού αναβρασμού του εκπαιδευτικού. Προτείνεται: Φυσικές συνέπειες των πράξεων και λογικές συνέπειες. Μη λεκτικές- λεκτικές παρεμβάσεις.

32 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Να αποθαρρυνθεί η επανάληψη. Να περιέχει την προοπτική αποκατάστασης. Θα διακόπτεται όταν αποκατασταθεί η τάξη. Να προσφέρονται δυνατότητες επιλογής. Κυρώσεις επιβάλλονται μόνο: Σε κατάσταση αυτοελέγχου. Αν εκπαιδευτικός συνεπής, σταθερός, απροσωπόληπτος, δίκαιος.

33 ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Rosenshine 1988)
Κάνε ανίχνευση και ανάκληση της ύλης του προηγούμενου μαθήματος (αν διαπιστωθούν κενά, συμπλήρωσέ τα πριν προχωρήσεις στο παρακάτω). Παρουσίασε τη νέα ύλη. Κάνε το σκοπό σαφή, δίδαξε σε μικρά βήματα, δώσε παραδείγματα. Δώσε ευκαιρία για καθοδηγούμενη εξάσκηση. Κάνε ερωτήσεις στους μαθητές, δώσε προβλήματα εξάσκησης και προσπάθησε να αντιληφθείς αν δεν κατανοήθηκε η νέα ύλη. Δώσε ανατροφοδότηση και κάνε τις αναγκαίες διορθώσεις. Ξαναδίδαξε διορθωτικά, αν χρειαστεί. Στήριξε την ανεξάρτητη εξάσκηση. Δημιούργησε δραστηριότητες όπου οι μαθητές θα εφαρμόσουν τη νέα ύλη μόνοι τους ή σε συνεργατικές ομάδες στο σχολείο ή στο σπίτι (Οι εργασίες δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολες για να μπορέσουν οι μαθητές να αυτοματοποιήσουν τις δεξιότητες που έμαθαν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση). Έλεγξε τις εργασίες. Κάνε επαναλήψεις κατά διαστήματα. Προσπάθησε να αποτιμάς συχνά τα όσα δίδαξες και ξαναδίδαξε διορθωτικά τα κενά που εντόπισες στους μαθητές σου στα διάφορα τεστ.

34 Κλίμα σχολικής τάξης Σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη
Σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών Κατανόηση του εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές του (τους συμπεριφέρεται ως υπεύθυνα άτομα, νοιάζεται για την επιτυχία του καθενός χωριστά). Τάξη (order) Δικαιοσύνη αναφορικά με τον έλεγχο της σχολικής τάξης Οι κανόνες της ομάδας είναι ξεκάθαροι για όλους τους μαθητές Δημιουργία ενός δομημένου και ήσυχου μαθησιακού περιβάλλοντος εργασίας Στάση απέναντι στην εργασία Στην ομάδα επικρατεί μια ατμόσφαιρα εργασίας, η οποία στοχεύει αποκλειστικά στη μάθηση Διασφάλιση του ότι οι μαθητές εργάζονται ανάλογα με τις εργασίες που έχουν αναλάβει. Ύπαρξη απεριόριστης ενεργητικότητας και ενθουσιασμού από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ελαχιστοποίηση του φόβου και των δυσκολιών των μαθητών. Ικανοποίηση Ο παράγοντας της ευχαρίστησης μέσα στη σχολική τάξη και της αίσθησης ικανοποίησης / επίτευξης όλων των έργων της ημέρας.

35 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (MANAGERS) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ
OI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ Διοικούν / διαχειρίζονται Καινοτομούν Συντηρούν Αναπτύσσουν Εστιάζονται στο σύστημα και στη δομή Εστιάζονται στις ιδέες και αλλαγές Βασίζονται στον έλεγχο Εμπνέουν εμπιστοσύνη Έχουν βραχύχρονη θέαση των πραγμάτων Δημιουργούν μακρόπνοες προοπτικές Ερωτούν «πώς και πότε» Ερωτούν «τι» και «γιατί» Έχουν κοντόφθαλμες επιδιώξεις Διαθέτουν ανοιχτό ορίζοντα Μιμούνται - αναπαράγουν Επινοούν – κατασκευάζουν Αποδέχονται το status quo και συμμορφώνονται σ’ αυτό Προκαλούν και αμφισβητούν το status quo Είναι κλασικοί «καλοί στρατιώτες» Είναι άτομα που παίρνουν πρωτοβουλίες και δημιουργούν τις δικές τους προοπτικές /συνθήκες Κάνουν αυτά που «πρέπει» Κάνουν αυτά που είναι «σωστά» «Η διαχείριση (management) περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη βελτίωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο» (Desser) «H ηγεσία (leadership) είναι η ικανότητα δημιουργίας των προϋποθέσεων επίδρασης μιας ομάδας στον επαγγελματικό χώρο, για να προχωρήσει στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης» (Robbins)

36 Ρόλος του στελέχους της εκπαίδευσης
Χαρακτηριστικά μιας θετικής κουλτούρας στο χώρο του σχολείου: Το όραμα που έχει το στέλεχος για το σχολείο και το οποίο μεταδίδει στο διδακτικό προσωπικό, στους μαθητές, στο ΥΠΕΠΘ, στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και προς το πρόσωπο του στελέχους. Το αίσθημα ικανοποίησης για τις ικανότητες του στελέχους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά προβλήματα του σχολείου. Οι ζεστές διανθρώπινες σχέσεις και η συναδελφική στάση μεταξύ τους, καθώς και η εκτίμηση προς το πρόσωπο του στελέχους. Μηχανισμοί βάσει των οποίων τα στελέχη συμβάλλουν στη δημιουργία της κουλτούρας του σχολείου: Το στυλ ηγεσίας Οι τρόποι διεκπεραίωσης της σχολικής εργασίας Οι τρόποι επικοινωνίας Οι διαδικασίες αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν. Η γενικότερη προσωπικότητα του στελέχους Οι διαπροσωπικές σχέσεις του με τα άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού Οι διαπροσωπικές σχέσεις του με τους μαθητές.

37 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ . ENΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η δημιουργία στους μαθητές της βεβαιότητας ότι ο δάσκαλός τους είναι γνώστης του αντικειμένου που διδάσκει. Η ενημέρωση των μαθητών ως προς τη βοήθεια που μπορούν να έχουν για την υπέρβαση των δυσκολιών. Η χρήση θετικών ενισχύσεων, με στόχο την οικειοθελή συμμόρφωση των μαθητών στην επίτευξη της πειθαρχίας στην τάξη. Η ομαλή μετάβαση από μια διδακτική δραστηριότητα σε άλλη. Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το αντικείμενο της διδασκαλίας. Η πρόληψη της σύγχυσης και ο έλεγχος των συγκρούσεων που είναι πιθανόν να εμφανισθούν μέσα στη σχολική τάξη. Η αποφυγή μείωσης κάποιου μαθητή μπροστά στους συμμαθητές του. Η άμεση και επιτυχής ανταπόκριση σε απρόσμενα συμβάντα. Η παροχή βοήθειας στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της αυτοδιαχείρισης και της αυτοδυναμίας (self-management skills). Η κοινωνική συνοχή της σχολικής τάξης.

38 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού δασκάλου
Χαρακτηριστικά μιας θετικής κουλτούρας στο χώρο του σχολείου: Το όραμα που έχει το στέλεχος για το σχολείο και το οποίο μεταδίδει στο διδακτικό προσωπικό, στους μαθητές, στο ΥΠΕΠΘ, στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και προς το πρόσωπο του στελέχους. Το αίσθημα ικανοποίησης για τις ικανότητες του στελέχους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά προβλήματα του σχολείου. Οι ζεστές διανθρώπινες σχέσεις και η συναδελφική στάση μεταξύ τους, καθώς και η εκτίμηση προς το πρόσωπο του στελέχους. Μηχανισμοί βάσει των οποίων τα στελέχη συμβάλλουν στη δημιουργία της κουλτούρας του σχολείου: Το στυλ ηγεσίας Οι τρόποι διεκπεραίωσης της σχολικής εργασίας Οι τρόποι επικοινωνίας Οι διαδικασίες αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν. Η γενικότερη προσωπικότητα του στελέχους Οι διαπροσωπικές σχέσεις του με τα άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού Οι διαπροσωπικές σχέσεις του με τους μαθητές.

39 Προβληματισμοί του εκπαιδευτικού κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας
Προβληματισμοί του εκπαιδευτικού κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας Ποια ενότητα ή ποιο θέμα θα διδάξω; -Ποιος είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της ενότητας; -Ποιοι είναι οι διδακτικούς στόχοι; (Ποιες δυνατότητες θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας;). Πώς θα τους παρουσιάσω στους μαθητές; Ποια είναι τα περιεχόμενα της διδασκαλίας; Είμαι γνώστης του συγκεκριμένου μαθήματος; Σε ποιο βαθμό το γνωρίζω; Τι χρειάζεται να μελετήσω για την πληρέστερη κατοχή του; Πώς θα προκαλέσω το ενδιαφέρον των μαθητών; Ποιοι είναι οι μαθητές που θα διδάξω; Ποιες προαπαιτούμενες γνώσεις πρέπει να έχουν οι μαθητές και πώς θα τις ελέγξω; Ποιες διδακτικές ενέργειες θα εφαρμόσω; Σε ποιο επικοινωνιακό σύστημα θα στηρίξω τη διδασκαλία μου; Ποια μορφή διδασκαλίας θα επιλέξω; Ποια στρατηγική θα ακολουθήσω κατά την πορεία της διδασκαλίας και την επεξεργασία της σχετικής ύλης; Μπορώ να ακολουθήσω κάποιο από τα μοντέλα διδασκαλίας που γνωρίζω; Αν ναι, μήπως χρειάζεται να το τροποποιήσω; Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες των μαθητών που θα μου επιτρέψουν να παρακολουθήσω τη σταδιακή κατάκτηση των επιδιωκόμενων στόχων; Τι είδους ασκήσεις θα χρησιμοποιήσω; Χρειάζεται να συντάξω ή να συγκεντρώσω συμπληρωματικό διδακτικό υλικό; Ποια διδακτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω κατά τη διδασκαλία του μαθήματος; Υπάρχουν; Γνωρίζω να τα χρησιμοποιώ; Πώς θα εντάξω στο μάθημα φάσεις εξατομίκευσης της διδασκαλίας; Πώς θα αξιολογήσω το τελικό αποτέλεσμα της διδασκαλίας; Ποιες εργασίες θα δώσω για την εμπέδωση του μαθήματος; Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου και πώς θα τον κατανείμω;


Κατέβασμα ppt "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google