Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική επιμόρφωσης Έρευνα αγοράς Καταγραφή αναγκών επιμόρφωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική επιμόρφωσης Έρευνα αγοράς Καταγραφή αναγκών επιμόρφωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική επιμόρφωσης Έρευνα αγοράς Καταγραφή αναγκών επιμόρφωσης
σε πιστοποιημένα ΚΕΚ Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων Καταγραφή αναγκών επιμόρφωσης Αγορά ή Εργασιακό περιβάλλον Αξιολόγηση προσφορών, Οικονομικά, περιεχόμενο, υλικό, ώρες διδασκαλίας, Πρακτική εξάσκηση Οριστικοποίηση προγράμματος- Θεματικών ενοτήτων Πιστοποίηση επάρκειας Υλοποίηση Αγορά ή Εργασιακό περιβάλλον Αξιολόγηση

2 ΕΡΕΥΝΑ 3 χρόνια ΕΡΕΥΝΑ 2 χρόνια ΕΡΕΥΝΑ 2 χρόνια ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5-7 χρόνια Πρώτη φάση Δεύτερη φάση Τρίτη φάση Ανάπτυξη Γεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και καταγραφές Γεωτρήσεις Μελέτες Γεωτρήσεις Μελέτες Ανακαλύψεις Ανακαλύψεις Παραγωγή

3 Δεν έχει νόημα η λεπτομερής εκπαίδευση στους τεχνίτες ΥΕ& ΔΕ πολλών από
τις ενότητες που προτείνονται 2, 3, 9, 12, . Τα προγράμματα επιμόρφωσης τους για συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Π.χ 15, 13, 11, 10, 7,

4 Bασικό ερώτημα που προκύπτει είναι πως η τοπική κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, μπορεί να επωφεληθεί διεκδικώντας μερίδιο στις νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας στα πλαίσια των εργασιών της πιστεύει πως υπάρχει δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης του τεχνικού κόσμου ώστε να σχηματιστεί μια δεξαμενή εργαζόμενων ικανών να καλύψουν μέρος των αναγκών που θα δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον. Nα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα αποτελέσουν τη βάση της προτεινόμενης επιμορφωτικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη το οργανωτικό σχήμα στις πλατφόρμες εξόρυξη πετρελαίου.

5 IV. Τμήμα Συντήρησης Το τμήμα συντήρησης είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού γεώτρησης που είναι εγκατεστημένα στην πλατφόρμας εξόρυξης. Επίσης, επιβλέπει όλες τις ηλεκτρικές λειτουργίες και βοηθά στις εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού. Ειδικότητες:  Συντηρητής  Μηχανικός/ Βοηθός μηχανικού  Επικεφαλής μηχανικός μηχανολογικών/ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  Προϊστάμενος συντήρησης μηχανολογικού/ ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  Ηλεκτρολόγος/ Βοηθός ηλεκτρολόγου  Συγκολλητής

6 Μοντέλα κατάρτισης, όπως:
α) Χρήση Γραφείων Στελέχωσης Εταιρειών, β) Χρήση Τεχνικών Συμβούλων, γ) Δια Βίου Εκπαίδευση, ε) Πέτρο-τεχνική Εκπαίδευση (μέσω Εκπαιδευτικών Κοινοπραξιών, Επαγγελματικών Οργανώσεων ή άλλων Εκπαιδευτικών Φορέων), στ) Mη-τεχνική Κατάρτιση In-house και On-line, και ζ) Χορηγίες για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

7 Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, μέσω της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΔΕ, αποσκοπούν στην κάλυψη βασικών γνώσεων και στην απόκτηση δεξιοτήτων για θέσεις εργασίας όπως: μηχανικούς πετρελαίου, μηχανικούς παραγωγής, γεωλόγους, τεχνικούς προϊσταμένους διεργασίας γεώτρησης, προσωπικό εξυπηρέτησης και υποστήριξης πλατφόρμας εξόρυξης, μηχανικούς γεωτρήσεων (entry level), προσωπικό διεργασίας γεώτρησης και γενικών εργασιών, χειριστές μηχανημάτων γεώτρησης, προσωπικό υποστήριξης εξοπλισμού γεώτρησης, συντηρητές/ μηχανικούς/ ηλεκτρολόγους/ συγκολλητές πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου.

8 Οι επωφελούμενοι από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος από τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: Εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τα εργαλεία γεώτρησης, καθώς και την τεχνική ορολογία στις πλατφόρμες εξόρυξης.  Αναγνώριση των βασικών σταδίων σχεδιασμού μιας επιτυχημένης γεώτρησης, καθώς και των κοινών προβλημάτων στις εργασίες πλατφόρμας.  Απόκτηση βασικών γεωφυσικών γνώσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (εδαφολογία, κοιτασματολογία, μηχανική ταμιευτήρων, μηχανικές ιδιότητες πετρωμάτων, κλπ).  Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές της χημείας και της τεχνολογίας του πετρελαίου, των καυσίμων, του φυσικού αερίου και των λοιπών πετροχημικών προϊόντων. Εξοικείωση με τις κυριότερες χημικές και μηχανολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε μία πλατφόρμα εξόρυξης, καθώς και με τις ειδικές απαιτήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων της γεώτρησης.  Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς και εξοικείωση με την τεχνική νομοθεσία.  Αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στις πλατφόρμες εξόρυξης και στην πετροχημική βιομηχανία, καθώς και απόκτηση γνώσεων για τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  Απόκτηση γνώσεων ως προς τις τεχνικές επιθεώρησης και τα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου, τόσο κατά τις εργασίες γεώτρησης, όσο και κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των λαμβανόμενων προϊόντων.

9 Το προτεινόμενο σχέδιο επιμόρφωσης διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, που εν δυνάμει θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε τομείς εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, περιλαμβάνει δύο κύκλους σεμιναρίων α) έναν κύκλο σεμιναρίων βασικού επιπέδου για τους καταρτιζόμενους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και β) έναν κύκλο σεμιναρίων προχωρημένου επιπέδου για τους καταρτιζόμενους Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

10 Θεματικών ενοτήτων:  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "Πρακτική επιμόρφωσης Έρευνα αγοράς Καταγραφή αναγκών επιμόρφωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google