Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O.T.S. FORUM 2012. Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων Εισηγητής: Σιάμμενου Γιούλη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O.T.S. FORUM 2012. Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων Εισηγητής: Σιάμμενου Γιούλη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O.T.S. FORUM 2012

2 Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων Εισηγητής: Σιάμμενου Γιούλη

3 Η Εφαρμογή Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που συμβάλει στην αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση των μελετών και των έργων των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών. Υποστηρίζει την πλήρη παρακολούθηση και διαχείριση της πορείας ένταξης και υλοποίησης των έργων. Παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης όλου του προγράμματος Έργων κάθε Οργανισμού με απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης. Διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης άμεσα προσαρμόσιμο σε κάθε ανάγκη του εκάστοτε Φορέα. Διασυνδέεται άμεσα με το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.

4 Δυνατότητες της εφαρμογής (1/3) Καταχώρηση όλου του τεχνικού προγράμματος και των ερευνητικών έργων σε μητρώο με πλήρη δενδροειδή ανάπτυξη. –Σε μέτρα, δράσεις, στόχους, δημόσιες επενδύσεις. –Σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται: Σε σχεδιασμό, σε πρόταση, σε ωρίμανση, σε ανάθεση, σε υλοποίηση, σε αποπεράτωση. Παράλληλη λειτουργία με το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης με πλήρη αυτόματη on line αλληλοενημέρωση για το οικονομικό αντικείμενο του έργου. –Προϋπολογισμοί Ένταξης, Ετήσιες Πιστώσεις, Εκθέσεις Ανάληψης Δαπανών, Παραστατικά Δαπανών, Εντάλματα, Πληρωμές, Γραμμάτια Είσπραξης, Αποδόσεις Κρατήσεων.

5 Δυνατότητες της εφαρμογής (2/3) Τήρηση πλήρους και αναλυτικής καρτέλας στοιχείων για κάθε έργο. –Περιγραφή, Χρηματοοικονομικά στοιχεία, Φορείς Υλοποίησης, Προϋπολογισμοί, Τροποποιήσεις, Χρηματοδοτήσεις, Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Ενσωμάτωση όλων των υποσυστημάτων για τις ανάγκες παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου. –Μελέτες που απαιτούνται, Δημοπρατήσεις, Συμβάσεις, Αναθέσεις, Αναθεωρήσεις. Διαχρονική παρακολούθηση όλων των διαδικασιών υλοποίησης και αποπληρωμής των έργων, στα πλαίσια πολλών οικονομικών χρήσεων. Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία υλοποίησης.

6 Δυνατότητες της εφαρμογής (3/3) Δυνατότητα πρόσβασης μέσω WEB – (Προαιρετικά) Προβολή οικονομικών και διοικητικών στοιχείων έργων στο internet για ενημέρωση των επιστημονικά υπεύθυνων και των συνεργατών τους. –Δυνατότητα καταχώρησης αίτησης δαπάνης στο Web και ενημέρωση της εφαρμογής όταν γίνει νομική δέσμευση.

7 Λειτουργικότητα της Εφαρμογής (1/4) Καταχώρηση Προτάσεων –Διοικητικά στοιχεία και στοιχεία Έγκρισης –Πηγές Χρηματοδότησης –Σύνδεση με καταχωρημένο Έργο και –Επισύναψη εγγράφων Καταχώρηση Μελετών –Διοικητικά στοιχεία, στοιχεία Έγκρισης, Ανάθεσης και Παράδοσης και Οικονομικά στοιχεία –Καταχώρηση Φάσεων –Σύνδεση με Μελετητές και με καταχωρημένο Έργο –Επισύναψη εγγράφων Καταχώρηση και παρακολούθηση στοιχείων Αναδόχων και επιστημονικά υπευθύνων έργων. –Σύνδεση με τα Έργα και τις Μελέτες στις οποίες συμμετέχουν. –Αυτόματη αντιγραφή στοιχείων από την Οικονομική Διαχείριση, μέσω του ΑΦΜ. –Αξιολόγηση αναδόχων.

8 Λειτουργικότητα της Εφαρμογής (2/4) Καταχώρηση Έργων –Διοικητικά στοιχεία Έργων και υποέργων. –Υπεύθυνοι υπάλληλοι, Διαχειριστές και Συμμετέχοντες. Με δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικότητας. –Καταχώρηση και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργων και επιλέξιμων δαπανών, ανά έτος αλλά και συγκεντρωτικά ανεξαρτήτως οικονομικής χρήσης. –Παράλληλη ενημέρωση οικονομικών στοιχείων αυτόματα από τις καταχωρήσεις της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης. Δεσμεύσεις – Πληρωμές – Πιστώσεις – Προκαταβολές. –Καταχώρηση Πηγών Χρηματοδότησης. –Καταχώρηση και πλήρη Διαχείριση Τροποποιήσεων. –Καταχώρηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση εισερχομένων ποσών από κατανομές.

9 Λειτουργικότητα της Εφαρμογής (3/4) Καταχώρηση Έργων –Διασύνδεση έργων με Μελέτη ή / και Πρόταση. –Καταχώρηση Στοιχείων Διακηρύξεων. Αναλυτικά Στοιχεία, Κατηγορίες Εργοληπτικών Εταιριών, Δημοσιεύσεις, Έγγραφα. –Καταχώρηση Στοιχείων Δημοπρατήσεων. Αναλυτικά Στοιχεία, Επιτροπές, Στοιχεία Κατακύρωσης, Ενστάσεις, Έγγραφα. –Καταχώρηση Στοιχείων Συμβάσεων. Αναλυτικά Στοιχεία, Αναθεωρήσεις, Έγγραφα. Στοιχεία Αναδόχου, Ενστάσεις, Εγγυητικές Επιστολές, Παρατάσεις, Καταγγελίες. –Καταχώρηση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). –Καταχώρηση Λογαριασμών και διασύνδεσή τους με τα Παραστατικά της Οικονομικής.

10 Λειτουργικότητα της Εφαρμογής (4/4) Καταχώρηση Έργων –Καταχώρηση Αναλυτικών Επιμετρήσεων και Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.). –Καταχώρηση Παραλαβής. –Καταχώρηση Στοιχείων Ωρίμανσης Έργων. Προαπαιτούμενοι Πόροι, Άδειες ή Εγκρίσεις και Ενέργειες. –Καταχώρηση Φάσεων του έργου, με ποσοστά ολοκλήρωσης. –Δυνατότητα επισύναψης Χρονοδιαγράμματος Αναδόχου. –Δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και εισαγωγής τους στη βάση δεδομένων για κοινή χρήση από τους χρήστες της εφαρμογής. Ομαδοποίηση των ψηφιοποιημένων εγγράφων ανά κωδικό έργου.

11 Παραμετροποίηση (1/2) Πλήρης Παραμετροποίηση του συστήματος, με καταχώρηση των βασικών παραμέτρων του εκάστοτε φορέα. Καταχώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. –Πρόγραμμα  Μέτρο  Άξονας Διαχείριση υπενθυμίσεων προς τους χρήστες με δυνατότητα επανάληψης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Διαχείριση Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "O.T.S. FORUM 2012. Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων Εισηγητής: Σιάμμενου Γιούλη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google