Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΙΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ATHENS PARK’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΙΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ATHENS PARK’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΙΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ATHENS PARK’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus “ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ακ. έτους 2010-11” ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS Ευφροσύνη Παπασταματίου, Συντονίστρια Erasmus

2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2003-2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2000-2006) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (2007-2013) ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΥΝΟΛΙΚΑ Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές 2003-2011: 20.722 Εξερχόμενοι φοιτητές για πρακτική άσκηση: 1.378 Εξερχόμενοι φοιτητές Σύνολο: 22.100 Εξερχόμενοι καθηγητές για διδασκαλία: 2003-2011: 3.607 Εξερχόμενο προσωπικό για επιμόρφωση: 568 Οικονομικό έτος2003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-2011 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2.3852.4912.7142.4652.3082.7372.7902.901 Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 160292389537 Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία 337417479505448430427564 Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση 87124145211

3 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αύξησ η 27,5 % Αύξησ η 4 %

4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2009/10

5 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2010/11

6 «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΠΟΥΔΩΝ» 2009/10- 2010/11 Ιδρύματα με μεγαλύτερη αύξηση: ΑΣΚΤ-> 76 % ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-> 35% ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-> 32 % ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ-> 25,5%

7 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2009/10

8 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2010/11

9 «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» 2009/10- 2010/11 Ιδρύματα με μεγαλύτερη αύξηση: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ> 125 % ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-> 41,6 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ> 34 % ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ> 26 % ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ> 19 %

10 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

11 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2009/10

12 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2010/11

13 «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 2009/10- 2010/11 Ιδρύματα με μεγαλύτερη αύξηση: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ> 216 % ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-> 185 % ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ> 80,9 % ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-> 71,4 %

14 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

15 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2009/10

16 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 2010/11

17 «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» 2009/10- 2010/11 Ιδρύματα με μεγαλύτερη αύξηση: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ> 138% ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-> 83,3 % ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ - > 80 % ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ> 75 % ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ> 31,8 %

18 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2010/11

19 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2010/11

20 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 2010/11

21 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ(I) Καταλήψεις-Προβλήματα ολοκλήρωσης τελικού απολογισμού Προβλήματα αντιστοίχισης προγραμμάτων σπουδών με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής. Απροθυμία των εταίρων για συνεργασία σε διοικητικά θέματα όπως προβλήματα με την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων των φοιτητών. Προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν φοιτητές Erasmus και η ελλιπής καθοδήγηση από Ιδρύματα Υποδοχής. Άρνηση Ιδρυμάτων-εταίρων να δεχθούν φοιτητές παρά την ύπαρξη διμερών συμφωνιών για λόγους γλωσσομάθειας. Ακυρώσεις φοιτητών / Μειώσεις στην χρονική περίοδο σπουδών Προβλήματα στη συγκέντρωση δικαιολογητικών/στην επιστροφή χρημάτων από τους φοιτητές Χαμηλό ύψος υποτροφιών (!)

22 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ (II) Απροθυμία συμμετοχής διδακτικού προσωπικού-Έλλειψη κινήτρων. Αδυναμία εύρεσης επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση, ειδικά σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα. Υποστελέχωση των Γραφείων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Γραφειοκρατία –ΕΛΚΕ Ανάρτηση δεδομένων στην διαύγεια.

23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ (III) Διαδικασία επιλογής : Γίνονται εξαιρετικές προσπάθειες αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν παρανοήσεις:  Τα κριτήρια επιλογής δεν είναι τα ίδια με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. «Τα κριτήρια επιλογής είναι αυτά που έχει θέσει τα Erasmus»  Τα κριτήρια επιλογής αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Ιδρυμάτων και στις Γραμματείες των σχολών. «τα κριτήρια επιλογής έχουν γνωστοποιηθεί στις ενημερωτικές συναντήσεις»  Δεν προκύπτει σαφώς από τις αφηγηματικές εκθέσεις εάν υπάρχει μοριοδότηση ή ιεράρχηση των κριτηρίων.  Δεν προκύπτει εάν υπάρχει έγγραφη αιτιολόγηση κάθε απόφασης.

24 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ (IV)  Η διαδικασία επιλογής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ακόμη και εάν γίνονται δεκτοί ΟΛΟΙ οι αιτούντες.  Διδασκαλία – επιμόρφωση: Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο πρόγραμμα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης.  Θα πρέπει να υπάρχει και κατάλογος επιλαχόντων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης ή σε περίπτωση συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

25 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Δεν απορροφήθηκε επαρκώς το κονδύλι της οργάνωσης κινητικότητας. Δεν απορροφήθηκε το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τα Ιδρύματα που είχαν λάβει. Πριν την αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση να ελέγχετε να μπορείτε να μεταφέρετε κονδύλια από την μία δράση στην άλλη.

26 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μικρής έκτασης, αλλά πολύ σημαντική. Ενδεικτικά παραδείγματα  ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Γεωπονικό Παν/μιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (200 € εφάπαξ με δικαιολογητικά), ΟΠΑ (εάν 30 ECTS),Παν. Πελοπ/σου (εισιτήρια φοιτητών)  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΕΙ Αθήνας (κόστος ξενοδοχείων), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κόστος ξενοδοχείων), ΤΕΙ Καβάλας, Δ.Π.Θ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο (έως 400 ευρώ βάσει παραστατικών), ΤΕΙ Καλαμάτας, Παν. Θεσσαλίας (έως 300 ευρώ για διδασκαλία και για επιμόρφωση), Γ.Π.Α Σε κάθε περίπτωση σημαντική για τους εισερχόμενους (π.χ Πανεπιστήμιo Αιγαίου περίπου 25.000 ευρώ) (Δωρεάν σίτιση και δωρεάν στέγαση)

27 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ι) Ενημέρωση: Γενικά πολύ ικανοποιητική, μερικές ιδέες:  Στόχευση σε πρωτοετείς (Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πατρών)  Αποστολή ενημέρωσης στα e-mails όλων των φοιτητών (Παν. Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών,Παν.Θεσσαλίας).  Ενημερωτικά workshops σε ενδιαφερόμενους φοιτητές.(Παν.Ιωαννίνων) Αξιοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης  Στατιστική επεξεργασία (ΔΠΘ)-90% φοιτητών θεωρούν ότι η εμπειρία ERASMUS αυξάνει τις πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό.  + Ερωτηματολόγιο με ποσοτικοποιημένα δεδομένα για στατιστική επεξεργασία (ΤΕΙ Αθήνας).  +Αφηγηματική έκθεση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές. (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).  Αξιολόγηση εκθέσεων σπουδών από τους Συντονιστές Επιτροπής ERASMUSκαι η έκδοση συνολικών πορισμάτων. (Ιόνιο Πανεπιστήμιο,Παν.Μακεδονίας)  Στατιστικά στοιχεία κινητικότητας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για 2010/11(ΑΤΕΙ Θεσ/κης).

28 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΙI) Χρήση mass media  Έκδοση e-Newsletter με τίτλο «Erasmus News» (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)  Περιοδικό «Ευρώπαις» (ΤΕΙ Αθήνας)  Δημοσίευση άρθρων στον τοπικό τύπο (Παν. Θεσσαλίας,Παν/μιο Αιγαίου) Στήριξη ESN (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, Γεωπονικό Παν/μιο, ΤΕΙ Κρήτης, Παν. Ιωαννίνων,ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,Πάντειο Παν/μιο) Αξιοποίηση εθελοντών Erasmus (ATEI Θεσ/κης) Ιστοσελίδες  Συνεχής ενημέρωση  Ιστοσελίδα στα Ισπανικά (!) (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

29 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΙΙI) Πρακτική άσκηση  Προτάθηκαν για ειδική βράβευση, οι πτυχιακές εργασίες δύο φοιτητών λόγω πρωτοποριακής ιδέας (ΑΤΕΙ Θεσ/κης).  Φοιτητές επέστρεψαν για δουλειά στον ίδιο φορέα που πραγματοποίησαν την πρακτική τους (Παν.Αιγαίου). Εισερχόμενοι (γενικά υψηλό επίπεδο)  Διαμονή εισερχομένων.  Εκδηλώσεις ενσωμάτωσης (ΑΠΘ, Παν. Θεσ/λίας, ΑΤΕΙ Θεσ/κης)  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Τούρκους (Παν. Ιωαννίνων, Παν.Θεσσαλίας, Παν. Αιγαίου).  Έκδοση φοιτητικού δελτίου (πάσο) μέσω της νέας διαδικασίας του Εύδοξου.

30 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΙV)  Κάλυψη γλωσσικής προετοιμασίας από ΟΜ (Παν. Ιωαννίνων-έως 1 μήνα).  Δημιουργήθηκε ξεχωριστό πεδίο για τα EILCs στη ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες (ΑΤΕΙ Θεσ/κης,Παν/μιο Ιωαννίνων ΑΠΘ)  Ενημέρωση επιλεγέντων φοιτητών με e-mail για τα μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας. (ΑΠΘ)  Το Γραφείο Erasmus λειτουργεί ως work station για εξυπηρέτηση φοιτητών (Παν. Ιωαν.)  Συμμετοχή στο συνέδριο “Erasmus Coordinators 2011 and GO-Exchange Fair ERACON 2011” που πραγματοποιήθηκε από 27/04- 1/05/2011(Παν.Ιωαννίνων).  Μοριοδότηση στη διδασκαλία και την επιμόρφωση (Πάντειο)  ON LINE υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων φοιτητών με την εφαρμογή νέου λογισμικού (ΑΠΘ)

31 Η ένταξη του λογαριασμού υπό την εποπτεία του Ειδικού Λογαριασμού και η διαχείριση των κονδυλίων από την Επιτροπή Ερευνών δημιούργησε τα ακόλουθα προβλήματα: Γραφειοκρατία (Αύξηση φόρτου εργασίας) Καθυστέρηση στις πληρωμές των φοιτητών. Κράτηση χαρτοσήμου 3,6%. Η ένταξη του λογαριασμού υπό την εποπτεία του Ειδικού Λογαριασμού και η διαχείριση των κονδυλίων από την Επιτροπή Ερευνών δημιούργησε τα ακόλουθα προβλήματα: Γραφειοκρατία (Αύξηση φόρτου εργασίας) Καθυστέρηση στις πληρωμές των φοιτητών. Κράτηση χαρτοσήμου 3,6%.

32 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΤΡΙΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ATHENS PARK’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google