Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική Μέθοδοι Έρευνας Πέμπτη 10 Μαίου 2012 Ηρακλής Πολατίδης, Δίας Χαραλαμπόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική Μέθοδοι Έρευνας Πέμπτη 10 Μαίου 2012 Ηρακλής Πολατίδης, Δίας Χαραλαμπόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική Μέθοδοι Έρευνας Πέμπτη 10 Μαίου 2012 Ηρακλής Πολατίδης, Δίας Χαραλαμπόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας http//:www.aegean.gr/environment/energy

2 Προτεινόμενα περιοδικά μέσω της δικτυακής πύλης sciencedirect [www.sciencedirect.com] – Access full text articles Energy Policy http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215 Energy http://www.sciencedirect.com/science/journal/03605442 Ecological Economics http://www.sciencedirect.com/science/journal/09218009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος

3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΧΩΡΕΣ  ΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

5

6

7

8

9

10 European Commission Research & Development (R&D) 7 th Framework Programme

11 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Πως γράφουμε μια επιστημονική εργασία

21 «Είδη» εργασιών Σεμινάριο Διπλωματική, πτυχιακή εργασία Εργασία ΜΔΕ Διδακτορική διατριβή

22 Μέρη εργασίας Τίτλος Περίληψη, Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Βιβλιογραφική Έρευνα Ανάπτυξη του ‘μοντέλου’ Εφαρμογή του ‘μοντέλου’. Case-study Αποτελέσματα Συζήτηση Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παραρτήματα

23 Τίτλος Αποδίδεται όσο δυνατόν πιο περιγραφικά το θέμα και (εάν είναι δυνατόν) τα νέα στοιχεία της εργασίας Θα πρέπει να συνδυάζει τα γενικά με τα ειδικά στοιχεία της έρευνας Να μπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον Σε περίπτωση paper να ταιριάζει με το χαρακτήρα του περιοδικού

24 Περίληψη Σε περιορισμένη έκταση (συνήθως γύρω στις 200-250 λέξεις για εργασίες ή σε 1-2 σελίδες για εργασίες τίτλου) παρατίθονται: οι στόχοι της έρευνας, η προβληματική που αναπτύσσεται, οι βασικές μεθοδολογικές γραμμές και τα κύρια αποτελέσματα και νέα ευρήματα της εργασίας

25 Περίληψη Η περίληψη (abstract) αποτελεί την «βιτρίνα» της εργασίας. Η προσοχή του αναγνώστη θα προσελκυθεί από το πιο ιδιαίτερο «έκθεμα» (τον τίτλο) αλλά το εάν τελικά διαβάσει την εργασία εξαρτάται από την περίληψη που συνοψίζει την ίδια την εργασία.

26 Λέξεις-Κλειδιά Σπάνια υπερβαίνουν τις 6. Είναι σημαντικές γιατί σκιαγραφούν με «συμπυκνωμένο» τρόπο τα χαρακτηριστικά και το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας Βασική σημασίας λόγω των μηχανών αναζήτησης σε ηλεκτρονική ανάλυση βιβλιογραφίας

27 Εισαγωγή Εισάγει τον ιδιαίτερο προβληματισμό της εργασίας Περιγράφει με σαφήνεια τους στόχους που θα προσεγγιστούν: α) να υπάρχει συμφωνία με τα αποτελέσματα β) να αποφεύγονται μαξιμαλιστικές επιδιώξεις γ) να επιλέγονται «βολικές» διατυπώσεις και να διατυπώνονται προσεκτικά δ) να παρουσιάζεται με όσο το δυνατόν πιο καθαρό τρόπο η υπόθεση εργασίας (cleat testable hypothesis)

28 Εισαγωγή Βασικής σημασίας γιατί θέτει σκοπό της έρευνας Θα διαβαστεί από όλους Δίνει τον προσανατολισμό της εργασίας

29 Βιβλιογραφική Έρευνα Ανατρέχει ή ακόμα και παρουσιάζει τις βασικές γνώσεις για το ζήτημα που θα αναλυθεί (το «ιστορικό» της περίπτωσης) Παραθέτει τις πιο πρόσφατες εργασίες και ενημερώνει με ακρίβεια σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα τη δεδομένη χρονική στιγμή

30 Ανάπτυξη του ‘μοντέλου’

31 Αποτελέσματα Σε αυτή τη θέση παρουσιάζονται τα ευρήματα της εργασίας τεκμηριωμένα και υποστηριζόμενα από τη στατιστική επεξεργασία

32 Συζήτηση Αρχικά υπενθυμίζονται σε συντομία οι βασικές γνώσεις από τη βιβλιογραφία και οι στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας. Στη συνέχεια αρχίζουν και παρουσιάζονται τα επιμέρους αποτελέσματα αλλά με πολύ υψηλή ανάλυση και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Στο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων τα ευρήματα παρατέθηκαν «γυμνά» με μόνη τους υποστήριξη τα στατιστικά μεγέθη ενώ τώρα επενδύονται και λεκτικά. Για την αιτιολόγηση γίνεται ευρεία χρήση της βιβλιογραφίας.

33 Συζήτηση Επισημαίνει τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης έρευνας Διατυπώνει την τελική μορφή των ευρημάτων και ανακεφαλαιώνει την επίτευξη (ή όχι) των στόχων της εργασίας Σχολιάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με όσα είχαν βρεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή Εντάσσει στο ευρύτερο πλάνο τα ευρήματα και προσπαθεί, όσο είναι δυνατό, να φτάσει σε ένα γενικευμένο πρότυπο.

34 Βιβλιογραφία Παρατίθενται όλες οι πηγές (εργασίες, βιβλία αλλά ακόμα και δικτυακοί τόποι) που χρησιμοποιήθηκαν ή αναφέρθηκαν στην εργασία. Ο τρόπος παρουσίασης της βιβλιογραφίας ποικίλλει ανάλογα το περιοδικό (τρόπος γραφής των ονομάτων και των αναφερόμενων εντύπων, χρήση σημείων στίξης, γραμματοσειρά κτλ) Κάθε αναφορά στο κυρίως μέρος της εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται και σε αυτό το σημείο

35 Γενικά σημεία Για να αποφεύγεται το χάσιμο χρόνου θα πρέπει από την πρώτη υποβολή της η εργασία να είναι καλογραμμένη και πολλές φορές «χτενισμένη» για σφάλματα που ακόμα και όταν είναι μικρά και επουσιώδη αμαυρώνουν τη γενική εικόνα του κειμένου και καθιστούν περισσότερο χρονοβόρα τη διαδικασία αναθεώρησης και διόρθωσης της.

36 Γενικά σημεία Είναι πάντα ωφέλιμο να διαβάζουν την εργασία και άλλοι ερευνητές που είναι αποστασιοποιημένοι και μπορούν να κάνουν σχόλια που ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής του συγγραφέα («τα πολλά ζευγάρια ματιών βλέπουν καλύτερα από το ένα»). Σε περίπτωση που πρόκειται για εργασία που θα δημοσιευτεί στα αγγλικά καλό θα είναι να γίνεται γλωσσικός έλεγχος

37 Γενικά σημεία Το ύφος γραφής ποικίλλει αρκετά ανάμεσα στα διάφορα έντυπα ή στους τύπους εργασιών. Συνήθως αποφεύγεται το ιδιαίτερα γλαφυρό και προτιμάται το στρωτό, «συμπαγές» και λιτό στυλ. Στις εργασίες τίτλων (γενικότερες) ο συγγραφέας είναι πιο ελεύθερος στην επιλογή της γλώσσας και στη δομή του κειμένου

38 Αναθεώρηση - Διόρθωση Αφού η εργασία παραληφθεί από το περιοδικό ο υπεύθυνος για το ορισμένο γνωστικό αντικείμενο (editor) κάνει μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να δημοσιευτεί η εργασία στο έντυπο. Έπειτα και αν κρίνει ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί στέλνει το κείμενο σε ανώνυμους (για τον συγγραφέα) κριτές (reviewers). Συνήθως είναι 2-4 ανάλογα με τη στρατηγική του περιοδικού

39 Αναθεώρηση - Διόρθωση Οι κριτές αναλύουν εξονυχιστικά το κείμενο και διατυπώνουν τις θέσεις τους και/ή πιθανές ενστάσεις. Το κάθε σχόλιο των κριτών είναι διεξοδικά τεκμηριωμένο και απαιτεί από το συγγραφέα συγκεκριμένες λύσεις. Σκοπός των κριτών δεν είναι να απορρίψουν την εργασία αλλά να φροντίσουν το κείμενο που τελικά θα δημοσιευτεί να είναι όσο άρτιο και τεκμηριωμένο γίνεται.

40 Αναθεώρηση - Διόρθωση Τα σχόλια των κριτών σχετίζονται με κάθε πτυχή της εργασίας: γλωσσικά, μεθοδολογικά, υφολογικά, τυπογραφικά, ερμηνευτικά και σχεδιασμού της όλης μελέτης. Μπορεί να εισηγηθούν αποδοχή (acceptance), μικρής κλίμακας διορθώσεις (minor revision), μεγάλης κλίμακας διορθώσεις (major revision) ή απόρριψη (rejection)

41 Αναθεώρηση - Διόρθωση Στην περίπτωση των αλλαγών μεγάλης κλίμακας μπορεί να ζητηθούν ακόμα και επιπλέον πειράματα ή επανατοποθέτηση των στόχων με ριζική αλλαγή στη δομή της εργασίας. Τα σχόλια και το κείμενο συχνά διαβάζονται και από τον βασικό εκδότη (Editor in chief, Senior Editor) του περιοδικού ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για απόρριψη ή υποβολή εκ νέου (resubmission) της εργασίας.

42 Αναθεώρηση - Διόρθωση Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στους συγγραφείς. Σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές δίνεται πίστωση χρόνου (από 2 μέχρι 6 μήνες ανάλογα με το περιοδικό) για να ξαναϋποβληθεί η διορθωμένη μορφή της εργασίας.

43 Αναθεώρηση - Διόρθωση Στις εργασίες τίτλου ο επιβλέπων καθηγητής, η συμβουλευτική επιτροπή και η εξεταστική επιτροπή μπορούν να κάνουν σχόλια τα οποία σημειώνουν πάνω σε ανάτυπο της εργασίας ώστε ο φοιτητής να τα λάβει υπόψη του στην τελική μορφή του κειμένου

44 Ευχαριστώ για την παρουσία σας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική Μέθοδοι Έρευνας Πέμπτη 10 Μαίου 2012 Ηρακλής Πολατίδης, Δίας Χαραλαμπόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google